وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

ظهور منجی در اناجیل در چه وقتی معین شده است؟

 ظهور منجی در اناجیل در چه وقتی معین شده است؟
زمان انتشار :
یکشنبه 19 آذر 1391 | 01:26
از برخی عبارات اناجیل به دست می آید که وقت ملکوت آسمان ها که همان حکومت عدل جهانی توحیدی در روی زمین است، آخرالزمان معین شده است

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت عیسی علیه السّلام در مورد مقدمات در پایی ملکوت خداوند میگوید: «و زود است که خبر از جنگ ها و شایعات بشنوید، مبادا که فزع کنید؛زیرا حدوث آنها حتمی است، ولی نهایت عالم نخواهد بود».

کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متّی، ص102، رقم6

و نیز میفرماید: «...آنکه تا نهایت باقی میماند اوست کسی که خلاصی می یابد».

کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متّی، 24/103/13

و این مطلب موافق وایاتی است که از رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله رسیده و اشاره دارد به اینکه: «المهدیّ یخرج فی آخرالزمان»؛

الغیبة، طوسی رحمةالله، ص178

«مهدی در آخرالزمان خروج خواهد نمود.»

وسعت حکومت حضرت مهدی علیه السّلام چقدر است؟

از عهد جدید استفاده میشود که حکومت حضرت مهدی علیه السّلام که از آن به ملکوت آسمان ها یا ملکوت خداوند برای فرزند انسان تعبیر شده تمام روی زمین را فرا خواهد گرفت، در انجیل لوقا آمده است: «در آینده مردمی از شرق و غرب و شمال و جنوب زمین آمده و بر سر سفره، در ملکوت خداوند خواهند نشست.”

انجیل لوقا، 13/242/29

و در انجیل مرقس می خوانیم: «و واجب است که قبل از آن به جمیع عالم بشارت داده شود».

انجیل مرقس، 13/166/10

در احادیث اسلامی نیز به این موضوع اشاره شده است، امام باقر علیه السّلام می فرماید: «القائم منّا...یبلغ سلطانه المشرق و المغرب»؛

کمال الدین، ص330، ح16

«قائم از ما...حکومت او مشرق و مغرب عالم را فرا خواهد گرفت.»

ابو داوود به سندش از رسول صلیّ اللّه علیه و آله نقد کرده که فرمود:

«و یهلک اللّه فی زمانه الملل کلّها الّا الاسلام»

سنن ابی داوود، ج2، ص319، ح4324

«خداوند در زمان او [مهدی علیه السّلام]اهل همۀ ملت ها به جز اسلام را هلاک خواهد نمود.»

اوصاف یاران منجی در اناجیل چیست؟

در اناجیل مسیحیان اوصافی برای یاران منجب بشریت ذکر شده که به برخی از آنان اشاره می کنیم:

1.اطاعت: در انجیل مرقس آمده است: «به حقّ به شما می گویم: هر کس که همانند طفل، ملکوت خدا را نپذیرد در آن داخل نخواهد شد».

کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل مرقس، ص157، رقم15

مثال به طفل اشاره به مطلق است.

2.عمل به احکام: در انجیل متّی آمده است: «این گونه نیست که هر کسی یا ربّ یا ربّ بگوید داخل در ملکوت آسمان ها شود، بلکه هر کس به خواست پروردگار عمل کند در آسمان هاست.”

کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متّی، 7/56/21

3.ستضعاف: در انجیل لوقا آمده است: «خوشا به حال شما ای فقرا، زیرا برای شماست ملکوت خداوند.خوشا به حال شما ای گرسنگان در امروز، زیرا در آینده سیر خواهید شد.خوشا به حال شما ای گریه کنندگان، زیرا در آینده خندان خواهید شد.این در حالی است که در جای خود«ملکوت آسمان»به عصر ظهور تطبیق شده است».

کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل لوقا، ص210، رقم20و21

آیا در اناجیل به علائم ظهور منجی اشاره شده است؟

در انجیل متّی آمده است: «... و در آن هنگام که عیسی در باغ زیتون نشسته بود شاگردانش به نزد او آمده و با او خلوت کردند و از او سؤال نمودند: به ما بگو: در چه زمانی این امور تحقّق خواهد یافت و علامت ونشانۀ آمدن تو و پایان عالم چیست؟» (کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متّی، اصحاح24، ص102، رقم3

و نیز می خوانیم: «و زود است که خبر از جنگ هایی میشنوید... مبادا که فزع کنید زیرا وقوع آن ها حتمی است».

انجیل متّی، 24/102/6

و نیز آمده است: «و هنگامی که فرزند انسان در مجد و عظمتش می آید و در حالی که ملائکه او را همراهی می کنند بر روی عرش عظمتش می نشیند و جمیع امتّ ها نزد او محشور خواهند شد...».

کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متّی، اصحاح25، ص107، رقم31-34

در انجیل لوقا آمده است: «فریسیّون از او سؤال نمودند: چه زمانی ملکوت خداوند می آید؟او در جواب فرمود: ملکوت خداوند غیرمترقّبه می آید».

انجیل لوقا، 17/252/20

و نیز می خوانیم: «و هنگامی که خبر از جنگ ها و فتنه ها شنیدید فزع نکنید زیرا این امور باید در ابتدا تحقق یابد ولی این پایان عالم نیست.آن گاه به آنان فرمود زود باشد که امتی بر امتی و مملکتی بر مملکتی قیام کندو زلزله های شدید و گرسنگی ها و قحطی ها در مکان های زیادی به وقوع پیوندد و زود است که امور خوفناک و نشانه های بزرگی حادث گردد».

انجیل لوقا، 21/265/9-10

هر یک از صاحبان ادیان، منجی را از دین خود می داند، راه این اختلاف چیست؟

در تشخیص هویّت منجی عالم در پایان تاریخ نزد صاحبان ادیان اختلاف است، هر کسی بزرگی از دین خود را رهبر این نهضت می پندارد واو را احیا گر دین خود می داند.

اهمّ اسباب اختلاف عبارتند از:

1.نصوص وبشارت های آسمانی از آن جهت که خبر غیبی است لذا هر کسی به جهت تعصب دینی که دارد آن را به رهبر وبزرگ دینی خود حمل می کند.

2.علمای ادیان ودانشمندان مکاتب مختلف از آن جهت که به هوّیت وشخصیّت مهدی موعود آخرالزمان جاهلند، لذا منجی را بر رهبران خود حمل نمودند.

برای حلّ مشکل وتحدید هویّت منجی بشریت مراحلی را باید طی نمود:

1.تمییز بشارات ونصوص خاصه ای که در رابطه با منجی در کتاب های مقدس آسمانی اهل کتاب وارد شده است.

2.بررسی صفات وخصوصیات منجی در کتاب های مقدس بدون تأثیر پذیری از پیش فرض ها.

3.بررسی حقایق تاریخ و مقایسه آن با صفات وخصوصیاتی که در کتاب های مقدس دربارۀ منجی آمده است تا مصداق واقعی و هویّت شخصی منجی، معین شود.

4.معرفی حضرت مهدی علیه السّلام به دیگران تا قدرت تطبیق برای آنان نیز فراهم گردد.

لذا مشاهده می کنیم که گروهی از مسیحیان با بررسی صفات وخصوصیات مصلح و منجی جهانی در کتاب های مقدس خود و تطبیق آنها بر منجی ترسیم شده در اسلام، به اسلام وتشیع گرویدند ومهدویت اسلامی را پذیرفتند اینک به برخی از آنان اشاره می کنیم:

1.قاضی ساباطی مسیحی

او بعد از بررسی بشارت اشعیای نبی در شأن مصلح جهانی و مناقشه در تفسیر یهود و نصارا برای آن می گوید: «در نتیجه مقصود از این کلام همان مهدی موعود اسلامی است؛زیرا در آنجا دربارۀ منجی می گوید: او به مجرّد شنیدن، جزا نمی دهد.و این با اجماع مسلمین سازگاری دارد که می گویند: این صفت از خصوصیات مهدی موعود است».

ونیز می گوید: «عقیدۀ امامیه در اینکه منجی، فرزند حسن عسکری است که در سال 255 از مادری به نام نرجس متولد شد وسپس غایب گشت وبه اذن خداوند ظهور خواهد نمود، به واقع نزدیک تر است».

البراهین الساباطیة، صلّی الله علیه و آله و سلّم 207 و 208

2.علامه محمد صادق فخر الاسلام

او که شخصی مسیحی بوده پس از تحقیقات فراوان مسلمان شیعی شده است در کتابی به نام«انیس الاسلام» که در ردّ یهود و نصارا نوشته، در آنجا تمام بشارت ها به ظهور منجی را بر حضرت مهدی موعود اسلامی منطبق کرده است.

3.علامه محمّد رضا رضایی

او نیز که شخصی یهودی بوده و اسلام را انتخاب کرده است در کتاب خود به نام«منقول رضایی» بشارات بر منجی را بر مهدی موعود منطبق کرده است.

چگونه با وجود تحریف در تورات وانجیل به آن دو استشهاد می شود؟

گاهی سؤال می شود که شما قائل به وجود تحریف در تورات و انجیل و دیگر کتب غیر از قرآن هستید چگونه در قضیه مهدویت و سایر موضوعات به آن استدلال می کنید؟

1.در موضوع مهدویت چنان آیات و روایات فراوانی وجود دارد که برای اثبات آن احتیاج به منابعی دیگر غیر قرآن نباشد.

2.استناد و استشهاد به بشارات کتابهای آسمانی و غیر آسمانی دیگران از باب تأیید است نه اثبات.

3.نقل بشارات از کتاب های مقدس دیگران به جهت تقارن بین ادیان و هدایت اهل ادیان به دین حق یعنی اسلام است.

4.کسی ادعا نکرده که تمام آنچه که در کتاب های مقدس ادیان دیگر آمده تحریف شده است، بلکه آنچه مسلّم است اینکه بخشی از آن ها مورد تحریف قرار گرفته است.

5.در اثبات عدم تحریف در مواردی که به آنها استشهاد میشود همین بس که در مصادر اسلامی نیز به آن اشاره بلکه تصریح شده است.

6.برخی از بشارات کتاب های مقدس دیگر با واقعیات تاریخی مطابقت داشته است، از قبیل اینکه: مصلح جهانی همان امام دوازدهم از ذریۀ اسماعیل و از نسل بهترین زنان است که ولادت او در وضع شدید و اختناق سیاسی به وقوع پیوست، و به همین جهت خداوند او را از ظالمان تا هنگام ظهورمحفوظ خواهد داشت.

چرا قوانین ادیان آسمانی پیشین به نحو اکمل پیاده نشد؟

پیاده شدن عدل و داد و قوانین الهی در جامعه احتیاج به گذراندن دو مرحله است.این مرحله با ارسال رسل و انزال کتب انجام پذیرفت.

2.مرحله تطبیق قوانین الهی، که با گذر از دو شرط قابل پیاده شدن در جامعه بشری است:

الف.رسیدن جامعۀ بشری به رشد و تکامل فکری، تا استطاعت درک آن قوانین را داشته باشد و نیز به آن ایمان آورد.

ب.تنفیذ کننده و پیاده کننده آن قوانین، عالم، مقتدر و معصوم باشد تا بتواند آن قوانین را در سطح عالم پیاده نماید.

چرا در عصر پیامبر اکرم صلّی اللِه علیه و آله حکومت جهانی توحیدی تحقق نیافت؟

بشر به مانند طفلی است که در ابتدای زندگی خود احتیاج به طیّ مدارس و مدارج علمی و عملی در سطوح مختلف دارد تا بتواند به رشد و تکامل نهایی خود برسد.

به همین جهت است که رهبران الهی بدون ایجاد شرایط و زمینۀ کافی برای رسیدن به آن هدف، آمادگی برای اجرای حکومت عدل جهانی را ندارند، و این به جهت نقص آنها نیست، بلکه مشکل از ناحیۀ نبود قابلیت محل است.

بعد از ظهور اسلام خطوط کلّی برای روز موعود چگونه ترسیم شد؟

پاسخ این سؤال را با ذکر مقدماتی خواهیم داد:

1.اسلام کامل ترین طرح را برای تطبیق حکومت عدل جهانی توحیدی در پایان تاریخ داده است؛ زیرا اسلام آخرین شریعت آسمانی است و از طرفی دیگر دعوت اسلام جهانی است.بشر قبل از اسلام از آنجا که فهم و درکش به این حدّ نرسیده بود که این طرح کامل را بفهمد و درک نماید لذا به دورۀ ظهور اسلام واگذار شد.موقعی که پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم طرح حکومت عدل جهانی را داده است که بشر به این سطح عقلی و فرهنگی رسیده بود تا این طرح جامع را احساس کرده و درک کند.

2.پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم و امامان معصوم علیه السّلام بعد از او و بسیاری از صحابه در اخبار، از این طرح و بشارت آن به مردم سهم بسزایی داشته اند؛ زیرا آنها حاملان اصلی این طرح هستند. این بزرگواران تمام سعی و تلاش خود را به کار گرفته اند و برای آمادگی ذهنی مردم از راه های مختلف این موضوع مهم را تثبیت نمودند، از قبیل:

الف. خبر دادن از تحقق هدف بزرگ خلقت هنگام تحقق حکومت عدل جهانی.

ب. تأکید بر اینکه رهبر این حکومت امامی معصوم از ذریه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم است.

ج. خبر از وقوع ظلم و بیدادی که قبل از ظهور در عالم گسترش خواهد یافت.

3.خود امام مهدی علیه السّلام نیز در آماده سازی مردم برای پذیرش این امر مهم سهم بسزایی داشته و با پیامبر و امامان قبل از خود تشریک مساعی کرده است، از قبیل:

الف. اقامۀ دلیل بر ولادت و وجودش با تکرار ملاقات ها با مردم.

ب. بیان طرح کامل برای غیبت و ظهورش

 

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 05:09:22
طلوع خورشید 06:31:26
اذان ظهر 11:50:46
غروب خورشید 17:10:22
اذان مغرب 17:27:17
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟