وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

گزیده ای از سیره اخلاقی امام رضا علیه السلام

گزیده ای از سیره اخلاقی امام رضا علیه السلام
زمان انتشار :
دوشنبه 24 تیر 1398 | 00:27
گفتار وکردار ائمه معصومین علیه السلام این معلمین جاوید، راهنمایی وارشادات آن بزرگواران درزمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، تربیتی، اخلاقی و... نه تنها رنگ کهنگی به خود نمی گیرد که هر روز ابعاد تازه ای از تأثیرات شگرف آن را شاهدهستیم...

بسم الله الرحمن الرحیم

گزیده ای از سیره اخلاقی امام رضا علیه السلام

گفتار وکردار ائمه معصومین علیه السلام این معلمین جاوید، راهنمایی وارشادات آن بزرگواران درزمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، تربیتی، اخلاقی و...

نه تنها رنگ کهنگی به خود نمی گیرد که هر روز ابعاد تازه ای از تأثیرات شگرف آن را شاهدهستیم.

 انسانها در تمامی جوامع نیاز به الگو دارند و چه الگویی بهتراز امامان معصوم. زندگی امام رضا علیه السلام پر است ازنکاتی اخلاقی و آموزه های تربیتی و می تواند چراغ راهی باشد برای انسانهای سردرگم با هراندیشه ای و فکری.

ادب

ابراهیم بن عباس می گوید: هیچ کس را افضل و برتر از امام رضا علیه السلام ندیدم ویا نشنیدم و آن چیزهایی را که از حضرت رضا علیه السلام مشاهده نمودم ، ازهیچ فردی دیگری شاهدنبودم . هر گز ندیدم آن حضرت با سخن خود به کسی جفا نکند و هرگز ندیدم که سخن کسی را قطع کند تا زمانی که آن شخص سخنش را به پایان برد و هرگز ندیدم که به یکی از خدمتکاران و زیر دستان خود بدگویی و دشنام روا دارد.

ناسخ التواریخ ج1ص153.

فروتنی

یاسر خادم می گوید :هنگامی که امام رضا علیه السلام خلوت می کردند ، همه اهل خانه رااز کوچک و بزرگ نزد خود جمع می کردند و با آنان سخن می گفتند و باایشان انس می گرفتند.

آنها هم با آن حضرت انس میگرفتند و حضرت رضاعلیه السّلام هنگامی که می خواستند بر سر سفره بنشینند همه از کوچک وبزرگ و حتی خدمتکاران و مسئول تیمار ونگهداری ازحیوانات را هم با خود بر سر سفره می نشاندند و با آنهاغذا می خورند.

منتهی الامال ص 868.

شخصی که امام رضا علیه السلام را نمی شناخت درحمام از ایشان خواست تا او را کیسه بکشد ودر شستشوی او یاری اش نماید.

اوگفت : ای مرد پشتم را کیسه بکش .

امام علیه السلام پذیرفتند ومشغول شدند .

بعضی که آن حضرت را می شناختند پیش آمدند .

مرد به شدت شرمنده شد وبه عذرخواهی پرداخت ولی امام علیه السلام وی را دلداری می دادند که طوری نشده و همچنان با کمال تواضع به شستشوی و او ادامه می دادند.

مناقب ج4ص 362

امام رضا علیه السلام بر مرکبی ساده چون الاغ سوار می شدند و بر حصیر و پلاس خشن می نشستند درخانه لباس ساده و کهنه می پوشیدند و در نظر مردم مزین و آراسته بودند.

ناسخ التواریخ ج1 ص 148

عده ای از غلامان مشغول خوردن میوه بوده اند و اغلب میوه ها را ناتمام می خوردند و درنتیجه قسمتی از میوه ها دور ریخته می شد.

امام علی  علیه السلام فرمودند: اگر شما نیاز ندارید ، مردمی گرسنه و نیازمند هستند .این میوه ها را به آنها که احتیاج دارند بدهید تا بخورند .

فروع کافی ج2ص297

احترام به میهمان

ابو عبدا... بغدادی می گوید: مهمانی بر حضرت رضا  علیه السلام وارد شد .

امام شب هنگام با مهمان خود نشسته وگفتگومی کردند .

 دراین وقت اشکالی در چراغی روشنایی ایجاد گردید و فتیله آن خراب شد .

 مرد مهمان دست دراز کرد تا آن را اصلاح کند .

امام باصدایی نسبتاًبلند او را خطاب کردند مانع این کار شدند وخودشان چراغ را درست کردند. ناسخ التواریخ ج1 ص149و150

بخشش وکمک به محرومان

امام رضا درنامه ای به امام محمد تقی علیه السلام فرزند خود نوشتند: شنیدم غلامان تو وقتی سوار می شوی تو را از در کوچک خانه خارج می کنند .

آنها بخل می ورزند و می خواهند تو به کسی چیزی ندهی .

 به حقی که من بر گردن تودارم .

بیرون رفتن وداخل شدنت تنها از در بزرگ باشد و وقتی سوار شدی همراه خود سکه های طلا و نقره بردار و هیچ کسی نباشدکه از تو سئوال کند مگر اینکه به او عطا کنی .... پس انفاق کن ونترس که خداوند بر تو سختگیری فرماید:

بحار،ج50ص 102

احسان

امام  علیه السلام بسیار احسان می کردند و به صورت پنهان صدقه می دادند و بیشتر احسان و صدقه های آن حضرت در شب های تار بود تا مردم متوجه نشوند و آن کسی هم که کمک می گیرد، دهنده کمک را نبیند .پس هر کس گمان برد که مانند آن حضرت ، کسی را در فضل و برتری دیده است او را تصدیق نکنید.

ناسخ التواریخ ص 153و ص 154

ادای حق مستمندان

حضرت رضا  علیه السلام پیش از شروع به غذا خوردن ابتدا سهم افراد نیازمند را جدا می کردند .

معمربن خلادمی گوید: امام رضا علیه السلام هنگامی که می خواستند غذا بخورندسینی بزرگ نزدیک سفره می گذاشتند و از هر غذایی که سرسفره بود بهترین را جدا می کردند و برای مستنمندان می بردند و بین آنها تقسیم می کردند.

امام رضا  علیه السلام در خراسان همه اموال خود را میان مستمندان تقسیم کردند .

 فضل بن سهل (وزیر مأمون) گفت: چنین کاری خسارت و غرامت است .

 امام علیه السلام فرمودند: نه تنها غرامت نیست بلکه غنیمت است.

سپس در ادامه فرمودند: هرگز آن چیزی را که به وسیله آن اجر و کرامت الهی را طلب می کنی، غرامت نشمار .

منتهی الامال ص 867

برابری و مساوات

مردی از اهالی بلخ می گوید :هنگامی که امام رضا علیه السلام به طرف خراسان سفر می فرمودند من همراه ایشان بودم.

روزی در هنگام صرف غذا همه خدمتکاران ازجمله افراد سیاه پوست را بر سر سفره فرا خواندند من عرض کردم: فدایت گردم بهتر است برای آنها سفره جداگانه انداخته شود.آن حضرت فرمودند : همان پروردگار همه ما یکی است.

 پدر ومادرهمه یکی است وتنها به اعمال هر کسی پاداش داده می شود

ناسخ التواریخ ص1 ص 147

رعایت حق کارگر

شخصی به نام سلیمان جعفری می گوید: من درخدمت امام رضا علیه السلام بودم.

وقتی که می خواستم به خانه ام بروم.

حضرت مرا به خانه خود دعوت نمودند .

هنگامی که وارد خانه شدیم، دیدیم خدمتکاران مشغول کار بنایی هستند ویک نفر از سیاهان همراه آنهاست، پرسیدند: کاراین مرد با شما چیست ؟ گفتند:

او ما را کمک می کند و ما هم چیزی به او می دهیم .فرمودند: درباره مزدش صحبت کرده اید؟ گفتند:نه، هرچه به او بدهیم راضی می شود آن حضرت خشمگین شدند ،من گفتم: فدایت شوم برای چه خودتان را اذیّت می کنید؟ فرموند: بارها گفته ام چنین نکنند. باید مزد او را مشخص می کردند .

چرا که هرچه به او بدهندفکر می کند کم داده اند ولی اگر مزدش معین باشد، حتماً اگر کمی هم بیشتر بدهی، سپاسگزار خواهد بود.

 منتهی الامال ص 868

کمک آبرومندانه

امام رضا  علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم می فرمایند: کسی که کار نیک را پنهان کند ، پاداش او برابر هفتاد حج است و آنکه گناه و بدی خود را آشکار کند.

 از لطف و رحمت خدایی بهره است و آنکه بدی خود را بپوشاند زیر پوشش آمرزش خداست آمرزیده می شود.

لطف به دوستان

عبدا... بین ابراهیم غفاری می گوید : مردی به نام طبیس ازخاندان ابو رافع از من رافع را من طلبی داشت وامکان پرداختنش را نداشتم .

 نزدحضرت رضا علیه السلام رفتم و از او خواستم که واسطه شود ومهلتی بگیرید تابتوانم قرض را ادا کنم. اما حضرت از من خواست بمانم .

 وقت افطار بود وحضرت برای من غذا طلب کردند ومن افطار کردم.سپس فرمودند از زیر پشتی بول را برار .پول را برداشتم و رفتم .در منزل دیدم 48 دینار است درحالیکه من فقط 28 دینار بدهکارم بودم. اما دیدم روی یکی از دینارها نوشته شده استبدهی تو 28دینار است و مابقی پول از آن خودت است .

 درحالی دکه سوگند می خوردم من به حضرت نگفته بودم چه قدر بدهکارم .

منتهی الامال ص 88 و881

نهی از همنشینی با منحرفان

ابوهاشم جعفری می گوید: یک روز امام رضا علیه السلام به من فرمودند: چرا تو را می بینم که با عبدالرحمن بن یعقوب همنشینی می کنی؟ گفتم : او دایی من است.

امام فرمود : او درباره ذات خداوند تبارک وتعالی به مطالب باطلی عقیده دارد.من عرض کردم : به حرفها و اعتقاد او ایمان ندارم و بر عقیده خود استوار هستم.آیا مرا هم در این مورد گناهی هست ؟ امام فرمود :آیا نمی ترسی او مورد خشم پروردگار قرار گیرد دو نیز به آتش بلای او بسوزی ؟

منتهی الامال ،ص 88وص881

نهی از غرور

احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی می گوید: من با سه تن از باران نزد امام بودیم پس از ساعتی که خواستیم از حضورشان مرخص شویم اما فرمودند: احمد تو بنشین.

همراهان رفتند و من درخدمت بودم. وخودم احساس شوق می کردم و به سجده رفتم که حضرت مرا دربین دیگران انتخاب کردند تا در حضور شان باشم.

که حضرت آمدند وگفتند: ای احمد!! امیر المؤمنین به عبادت صعصعه بن صوهان رفتند وهنگامی ک می خواستند برخیزند گفتند: ای صعصعه از این که به عیادت تو آمده ام به برادارن خود افتخار مکن .

عیادت من باعث نشود خودت را برتر از آنان بدانی . برای خدا تواضع و فروتنی کن ، خدا تو را را رفعت وبلندی می بخشد.

معجم ، رجال حدیت ، ج2 ص 237

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:19:40
طلوع خورشید 05:48:21
اذان ظهر 12:35:22
غروب خورشید 19:22:43
اذان مغرب 19:39:56
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟