وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

گزیده ای ازاندیشه ها و آراء جوانان از دیدگاه

گزیده ای ازاندیشه ها و آراء جوانان از دیدگاه
زمان انتشار :
پنج شنبه 30 خرداد 1392 | 03:42
امام بر آن بود که جوانان همچون سرزمین ناکِشته آماده دریافت بذر مفاهیم دینی هستند و همچون شاخه های شاداب انعطاف پذیر و پذیرای هرگونه تحول مثبتی می باشند.

 

اما این حرکت هدایتگرانه، باید منطبق بر فطرت جوان و مبتنی برهمدلی و دلسوزی باشد و نباید صرفاً به سبب پاره ای اختلاف نظر جوانان را طرد کرد و به دلیل برخی کاستی های گذشته آنان را از ادامه مسیر کمال باز داشت.

همین جوانان هستند که آینده مملکت را شکل می دهند و آن را اداره می کنند و پیش می برند.

عمده ترین نظرات ایشان در این مورد:

-جوانان به ملکوت خدانزدیک تر هستند و هنوز روحهایشان آلوده مادیات نشده است.

- جوانان آمادگی بیشتری برای تحول دارند.

- جوانان آماده فداکاری هستند.

-با جوانان باید با انعطاف پذیری برخورد کرد و باید منطق جذبیرا به کار برد.

- اصلاح جوانان اصلاح یک ملتاست.

- جوانان را هم باید خوب تعلیم داد و هم نیک تربیت کرد.

- جوانان باید تا بالاترین مراتب علمرا طی کنند و لحظه ای از آموزش باز نایستند.

- جوانان باید با قرآن مأنوسشوند، تا با گوشت و خونشان عَجین شود.

- جوانان زودتر دل از دنیامی کنند.

- در رژیم طاغوت جوانان هدف اصلی دشمنان ملت بوده اند.

- رژیم طاغوت طرحی گسترده برای نابود کردن جوانان و بی هدف بار آوردن آنان داشت و...

 

جایگاه جوان و جوانی

ذخیره ملت

من امیدوارم خدای تبارک و تعالی به شما جوانان عزت، سلامت و سعادت عنایت فرماید. من از خدای تبارک و تعالی استقلال کشور خودمان را و آزادی خودمان را مسألت می کنم. شما جوانها که در این مدت زحمت کشیده اید، و از حالا به بعد هم وظیفه دارید، شما ذخیره ما هستید و من خدمتگذار شما هستم

صحیفه امام؛ ج6،ص449

***

بهار توبه

بهار توبه ایام جوانی است که بار گناهان کمتر و کدورت قلبی و ظلمت باطنی ناقصتر و شرایط توبه سهلتر و آسانتر است.

انسان در پیری حرص و طمع و حب جاه و مال و طول امالش (آرزو)بیشتر است. و این مجرب است و حدیث شریف نبوی شاهد بر آن است.

آداب الصلاة؛ص19

. گیرم که انسان بتواند در ایام پیری قیام به این امر کند، از کجا معلوم که به پیری برسد و اجل موعود او را در سن جوانی و اشتغال به نافرمانی نرباید و به او مهلت دهد. کمیاب بودن پیران دلیل است که مرگ به جوانان نزدیک تر است.

پس ای عزیز هرچه زودتر دامن[همت]به کمر بزن و عزم را محکم و اراده را قوی کن، و از گناهان، تا در سن جوانی هستی یا در حیات دنیایی می باشی توبه کن، و مگذار فرصت خداداد از دستت برود، و به تسویلات شیطانی و مکاید نفس اماره اعتنا مکن.

شرح چهل حدیث،ص272

انس با قرآن

در حدیث است که «کسی که قرآن را در جوانی بخواند، قرآن با گوشت و خونش مختلط شود»و نکته آن است که در جوانی اشتغال قلب و کدورت آن کمتر است، از این جهت قلب از آن بیشتر و زودتر متأثر شود و اثر آن نیز بیشتر باقی ماند.

آداب الصلاة؛ص19

اصلاح قلب

شما جوانها بهتر می توانید تهذیب نفس کنید؛ شما به ملکوت نزدیکتر هستید از پیران. در شما آن ریشه های فساد کمتر است، رشدش کمتر است،آن طور رشد نکرده؛ هر روز بماند، رشدش زیادتر می شود. هر روز تأخیر بیندازید، مشکلتر می شود. یک پیر بخواهد اصلاح بشود،بسیار مشکل است؛ جوان زودتر اصلاح میشود. هزاران جوان اصلاح می شوند و یک پیرنمی شود. نگذارید برای ایام پیری؛ حالا که جوان هستید سعی خودتان را بکنید، شروع کنید.

تفسیر سوره حمد؛ص126

 

استقامت

جوانها قدر جوانیشان را بدانند که صرف کنند در علم و در تقوا و در سازندگی خودشان که اشخاص امین صالح بشوند که مملکت با اشخاص امین صالح می تواند مستقل باشد...

شماها ذخیره این مملکت هستید، جوانید،دانشجو هستید، ذخیره این مملکت هستید، طوری [عمل] بکنید که این ذخیره ها برای مملکتتان مفید واقع بشود و خودتان را اصلاح بکند.

صحیفه امام؛ج9،ص4-5

***

نزدیکی به ملکوت

جوانها متوجه باشند که در جوانی می شود اصلاح کند انسان خودش را. هر مقداری انسان سنش زیادتر می شود، اقبالش به دنیا بیشتر می شود. جوانها نزدیکترند به ملکوت. پیرها هرچه می گذرد، هرچه بر عمرشان می گذرد، هی اضافه می شود بر چیزهایی که آنها را از خدا دور می کند

صحیفه امام؛ج21،ص45

 

***

رژیم طاغوت و جوانان

نابودی نیروی انسانی

مملکت، مملکت است به جوانش؛ به نیروی انسانیش. چیزی که نیروی انسانی را به باد می دهد مملکت را به باد می دهد. اگر یک مملکتی نیروی انسانی نداشته باشد، این مملکت نمی تواند اداره بشود. و این طور آزادی که این آقایان می خواهند این آزادی است که نیروی انسانی را به تباهی می کشد؛ و به آنجا می کشد که هرچه سرش بیاورند حرف نزند؛ یعنی حرف نزند، مطرح نیست پیشش، او تمام همّش به این است که چه وقت تابستان بشود و چه وقت، وقت این بشود بروم دریا؛ تمام همّش به این است که چه وقت شب بشود و برود سینما؛ چه وقت این مثلاً قضایای رادیو – تلویزیون پیش بیایدو بنشیند تماشا؛ نمی تواند، همانطوری که آدم تریاکی نمی تواند از پای منقل پا شود برود سراغ فرض کنید که جهاد سازندگی، از پای منقل نمی تواند فکر این معنا را بکند که به مملکت ما چه می گذرد؛ فرهنگ ما چه شده است؛ اقتصاد ما چه شده است. نمی تواند فکر کند، اینها هم می خواهند همین جور باشند. آنهایی که می خواهند ما را غارت کنند می خواهند بی مزاحمت غارت کنند، چرا مزاحم برای خودمان درست کنیم؟ راه عیش و عشرت را بر این جوانهای تازه رس باز می کنیم،هرچه می خواهند از این عیش و عشرت ها بکنند، ما هم آن مخازنشان را می بریم؛ اینها هم عیشوعشرتشان را بکنند! اینها فریاد بکنند و عیش و عشرت بکنند، آنها هم همه چیزشان را ببرند....

صحیفه امام ج9،ص453-454

کوچک کردن دین

آن که می تواند در مقابل اینها عرض اندام کند و دست اینها را از ظلم و تعدّی و غارتگری و اینها کوتاه کند آن اسلام است. از این جهت، اینا می خواند اسلام را در نظر جوانهای ما، در نظر طبقه متنوّر(روشن فکر)، در نظر این جمعیتی که از آنها کار می آید، کوچکش کنند؛ تا اینها برگردند از اسلام، وقتی برگشتند از اسلام، دیگر از خودشان کاری بر نمی آید.

صحیفه امام؛ج9،ص171

***

اعتیاد

با حساب مواد مخدره می آید، نه این است که یک قاچاقچی این کار را بکند، یا قاچاقچیهایی؛ خیر، اینها حساب دارد، اینها روی حساب فهمیدند دانشگاه را باید چه طوری نگذارند عمل بکند – عرض می کنم که- جوانها را چه جوری باید نگذارند که مفید برای جامعه باشند نگذارند رشد بکنند. یک قسمش همین است که با اعتیاد، با هروئین و با تریاک و با امثال ذالک این کارها رواج بدهند.

 صحیفه امام؛ج8،ص397

***

از خود بیگانگی

بالاتر از آن ذخایر تحت الارضی، این ذخایر فوق الارضی است – این جوانهای ماست. آقا، جوانهای ما را دارند می برند. خدا می داند؛ جوانهای دول(دولتها) اسلامی را دارند می برند. یک دسته آمریکاست و یک دسته دیگری هم الان دارند به اسرائیل می روند. الان در منزل من موجود است آن مجله دانشجویان، سازمان دانشجویان ایران در اسرائیل. الان موجود است .آقا، این ذخایر ما این جوانها هستند. این جوانهای ما را دارند اغفال می کنند؛ به آنها تزریق می کنند که هر بدبختی شما دارید از اسلام است.

صحیفه امام؛ج1،ص381-382

 

***

بی تفاوت کردن

دستهای جنایتکاری که جوانان عزیز را در ژیم سابق به مراز فساد کشاند و از انسانهای آزاد، عروسکهای مصرفی تراشید انگیزه و نقشه شان این بود که هر خیانتی که در کشور واقع می شود و هرچه بسر ملت و ذخایر ارزنده آن می آید و هرچه زنجیرهای استعما ر به دست و پای مردم محکمتر می شود، در مقابل بی تفاوت باشند یا به همایت همان رویّه برخیزند .

صحیفۀ امام ؛ ج18، ص471

***

خلع سلاح فکری

یکی ا ز نقشه های آنان،کشیدن جوانان به مراکز فحشا بودکه موفق شدند وکشور ما را از جوانانی که عضو فعال جامعه اند، تهی کردندو مغزهای آنان رااز قوۀ تفکر، خلع سلاح نمودندکه هرچه از این کشور آفت زده و غرب زده بچاپند و به یغما ببرند، همگان بی تفاوت باشند.

 صحیفۀامام ؛ ج12، ص274- 275

***

فساد و فحشا

نسل جوان است که می تواند جلوی این فسادها را بگیرد. جلوی این حمله ها را بگیرد. اینها این نسل جوان را می خواهند مبتلا کنند یا به مواد مخدره یا به آن عیش ونوش که آن هم همان مخدره است. مغز آنها را تهی کنند از آن چیزی مه می توانند عمل بکند. مُهمَلش بار بیارند که دنیا را اگر آب ببرد این آدم را خواب می برد.

اگر دنیا بهم بخورد این آدمی که عادت کرد برود در آن مرکز و با فلان آدم غیر عادی چه شود این دنبال او هست . چکار دارد که مملکتش را دارند می برند. جهنم که می برند! این طور بار می آورند ما را که همیشه بی تفوت، جوانهای ما را بی تفوت بار می آورند که هر کاری بشود به من چه ربط دارد

صحیفه امام؛ج11،ص429-430

***

بیگانگی از تفکر و سیاست

این بساطی که اینها درست کرده اند و به آن دامن زده اند و زیادتر از همه در همین زمانهای نزدیک به ما، در این 50 سال و این سالهای اخیر دیگر بیشتر، برای این بود که جوانهای ما را از صحنه خارج کنند

صحیفه امام؛ج8،ص495

 

***

انقلاب اسلامی و جوانان

پایداری جوانان

امروز ملت ما زنده است. امروز جوانهای برومند ما زنده اند، ایستاده اند. اینها بودند ک ثابت کردند که توپ و تانک اثر ندارد در مقابل ملت، در مقابل ایمان

صحیفه امام؛ج6،ص309

***

معجزه جوانان

شما جوانان عزیز اثبات کردید که می توانید در مقابل تمام قدرتها ایستادگی کنید و می توانید کشور خودتان را حفظ کنید...شما جوانان از روز اول ثابت کردید تعهد خودتان را به خدای تبارک و تعالی و به دیانت اسلام و بر همان امر باقی هستید و امید است که تا آخر باقی باشید و فرزندان شما و سلف شما هم با همین ایده باقی باشند و ایران و اسلام را بیمه کنند برای همیشه، شما ثابتکردید که هرچه را بخواهید می توانید ایجاد کنید. شما یک معجزه ای در دنیا به ظهور رسانیدید که آن معجزه قدرت الهی در بشر بود شما در مقابل تمام قدرتهایی که می خواستند ایران را و ایرانی را ببلعند و می خواستند ذخایر شما را غارت کنند ایستادید و مقابله کردید و پیروز شدید

صحیفه امام؛ج16،ص75-76

***

عشق به شهادت

ملتی که با دادن بهترین جوانان خود با سرافرازی مخالفت و تنفر از دستگاه جبار ادامه می دهد پیروز است. ملتی که حتی بانوان محترمه اش با تظاهرات محجوبانه بیزاری خود را از رژیم شاه اعلام می کند پیروز است. ملتی که مادران و خواهران شیردلش افتخار به مرگ جوانان برومندش می کنند که در صف شهداء هستند، پیروز است. ملتی که جوانان و دانشجویان داخل و خارج کشورش مجال تفکر را از شاه و اربابانش سلب کرده، پیروز است.ملتی که با همه تشبثات شاه و دارو دسته اش در آمریکا با تظاهرات پر شور و رعد آسای جوانا ن رشیدش در مقابل کارتر و شاه، کاخ سفید را به لرزه در آورده و تنفر خود را نصیب آنان کرده، پیروز است.

صحیفه امام؛ج3،ص316

***

تحول عرفانی

خدای تبارک و تعالی با قدرت غیبی خودش به این ملت عنایت فرمود و این جوانها را متحول کرد به یک انسانهای عارف مسلک که برای خدای تبارک و تعالی از جانشان می گذرند

صحیفه امام؛ج17،ص313

***

وحدت کلمه جوانان

ما امیدواریم که با همت والای شما جوانان، بانوان و جوانان دیگر، این راه را به آخر برسانیم. شما دیدید که با وحدت کلمه و با اتکاء به خدای بزرگ و تعالی تا اینجا آمده اید و این نهضت را به این مرتبه رساندید؛ و این مرحله را باید به آخر برسانید. ان شاءالله خداوند به شما توفیق بدهد که وحدت کلمه خودتان را و اتکاء به خدای بزرگ را حفظ کنید ... من به شما جوانان محترم باز هم تذکر می دهم که این وحدت کلمه خودتان را از دست ندهید

صحیفه امام؛ج6،ص508-509

 

 

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:11:20
طلوع خورشید 05:42:48
اذان ظهر 12:36:08
غروب خورشید 19:29:43
اذان مغرب 19:47:20
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟