وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

چه آثاری در انتظار منجی مترتّب است؟

چه آثاری در انتظار منجی مترتّب است؟
زمان انتشار :
یکشنبه 19 آذر 1391 | 18:48
ضرورت و اهمّیت انتطار را می توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد:

بسم الله الرحمن الرحیم

چه آثاری در انتظار منجی مترتّب است؟

ضرورت و اهمّیت انتطار را می توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد:

1.انتظار، دورۀ آماده سازی و زمینه سازی برای یک نهضت به شمار می آید و هر انقلاب و حرکتی که این دوره را پشت سر نگذاشته باشد ناقص و بی ثمر است.

2.در اهمّیت انتظار، همین بس که دشمنان، آن را مانع تسلّط خود بر مسلمانان برشمرده اند. میشل فوکر، کلر بریر در بحث مبارزه با تفکّر مهدی باوری، ابتدا قیام امام حسین علیه السّلام و بعد انتظار امام زمان علیه السّلام را دو عامل پایداری شیعه معرفی می کنند.در کنفرانس تل آویو نیز افرادی مثل برنارد لوییس، مایکل ام جی، جنشر، برونبرگ و مارتین کرامر بر این نکته تکیه فراوان داشتند.آنان درتوصیف شیعه گفته اند: شیعیان به نام امام حسین قیام می کنند و به اسم امام زمان قیامشان را حفظ می نمایند.

مجلۀ بازتاب اندیشه، خرداد 80، ص193

ماربین، محقق آلمانی می گوید: از جمله مسائل اجتماعی بسیار مهمّی که موجب امیدواری و رستگاری شیعه می باشد، اعتقاد به وجود حجت عصر و انتظار ظهور است.

سیاست اسلام، اثر ماربین، ص49و50

پتروشفسکی، تاریخدان و ایران شناس علوم شوروی سابق در این زمینه مینویسد:

چشم به راه مهدی بودن در عقاید عمومی مردمی که نهضت های قرن سیزدهم را در ایران بر پا داشتند، مقام بلندی را داشته است.

نهضت سربداران خراسان، اثر پتروشفسکی

3.دوران انتظار، دوران هجوم فتنه ها و مشکلات و گرفتاری ها است و آنچه میتواند آرامش قلبی و قدرت روحی به شیعۀ منتظر بدهد، یاد منجی حیّ و حاضر است.

4.پیراستن از خصایص ناپسند و آراستن خود به اخلاق نیکو از فواید دیگر انتظار است. امام صادق علیه السّلام فرمود:

من سرّ أن یکون من اصحاب القائم فلینتظر و لیعمل بالورع و محاسن الأخلاق

بحار الأنوار، ج52، ص140، ح50

...هر کس دوست دارد که از یاران حضرت قائم علیه السّلام گردد باید که منتظر باشد و درعین حال به پرهیزکاری و اخلاق نیکو مشغول گردد.

5.از نتایج انتظار، تلاش فکری مؤمن منتظر و بصیرت و آگاهی اوست. فتنه ها علاوه بر آنکه غفلت می آورد، شبهه و تردید و تزلزل را نیز در افکار جامعه ایجاد می کند،

و این منتظر واقعی است که چون به هوشیاری فکری رسیده، بیدار است و به شبهات پاسخ میگوید.

امام صادق علیه السّلام فرمدد: طوبی لمن تمسّک بأمرنا فی غیبة قائمنا فلم یزغ قلبه بعد الهدایة...

خوشا به حال کسی که دزر زمان غیبت قائم ما به فرمان ما تمسک جوید که در نتیجه قلب او هرگز به طرف باطل متمایل نخواهد شد.

بحار الأنوار، ص123، ح6

6.انتظار از آنجا که انسان را به عمل وا میدارد و در جامعه ای که حالت انتظار منجی الهی حاکم است، تحرّک و پویایی حکم فرماست و بشر را به زمینه سازی و اصلاح فردی و اجتماعی وا می دارد، عاملی ارزشمند برای حفظ و بقای شریعت است.

7.انتظار از آن جهت که محرّک عمل است، زمینه ساز ظهور منجی عالم بشریّت خواهد بود.

ظهور منجی از دیدگاه ادیان

آیا ایمان به ظهور منجی نزد ادیان و ملل دیگر نیز وجود دارد؟

ایمان به ظهور منجی بشریت از وضع موجود و اقامۀ عدل و داد، فطری بشر است و لذا عقیده درهر ملت و دینی وجود دارد.

محمّد امین زین الدین می گوید: شکی نیست که اعتقاد به اصلاح جامعه از وضعّیت موجود، از ابتدای تاریخ بشر در ذهن مردم وجود داشته است و از عقاید اختصاصی دین اسلام نیست، زیرا در بین ادیان آسمانی قبل از ظهور اسلام مشاهده می کنیم که همگی خبر از وقوع این حقیقت داده اند و حتی صفات مصلح و راه کارهای اصلاحی او را نیز بیان کرده اند، گر چه نام او را مهدی و دعوت اصلاحی او را به نام مهدویت نگذاشته اند...اینعقیده و فکر حتی به ادیان دیگر از قبیل زردشتی و برهمنی و...نیز سرایت کرده است....

مع الدکتور احمد امین فی المهدی والمهدیّه، ص11

در بین ادیان آسمانی و آیین های شبه دینی و ملت ها، می توان از اینها نام برد:

یهود به بازگشت عزیر یا منحاس بن عازر بن هارون اعتقاد دارد.

مسیحیت با ایمان به بازگشت عیسی علیه السّلام.

زردشت با ایمان به بازگشت بهرام شاه.

هندوها با ایمان به بازگشت فیشنوا.

مجوس با ایمان به بازگشت أوشیدر.

بودایی ها در انتظارظهور بودا.

و....

الامامة و قیام القیامة، ص270 و271؛العقیده و الشریعة فی الاسلام، ص192

از چه زمانی خطوط کلّی برای روز موعود جهانی ترسیم شده است؟

ترسیم خطوط کلّی برای روز موعود به شروع خلقت باز می گردد؛ زیرا این روز هدف وغرض اساسی برای خلقت است.برای توضیح این مطلب به نکاتی چند اشاره می کنیم:

1.برای بر پایی حکومت عدل جهانی دو شرط اساسی وجود دارد:یکی شناخت کامل عدل به معنای وسیعش ودیگری آمادگی برای فداکاری در راه پیاده کردن عدالت در سطح جهان، بعد از علم و شناخت عدل. بشر این دو شرط اساسی را از ابتدای خلقت نداشته است، بلکه انبیا متکفّل این دو امر مهم شده ودر صدد تربیت بشر برای رسیدن به آن دو بوده اند. گر چه انبیا در شرط اوّل به موفقیّت رسیده و عدل را به معنای وسیع و همه جانبه اش برای مردم تبیین نموده اند ولی در طول تاریخ خود نتوانستند شرط دوم را به طور کامل محقق سازند، واین نه به جهت قصور درانجام وظیفۀ آنان بوده، بلکه به خاطر قصور یا تقصیراز جانب مردم بوده است.

2.انبیا در طول تاریخ بعثت خود مردم را به هدف غرض اساسی از خلقت بشر که همان رسیدن به حکومت عدل توحیدی است گوشزد می کرده اند.خداوند متعال می فرماید:

و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی صالحون

سورۀ انبیا، آیۀ 105

در زبور بعد از ذکر[تورات] نوشتیم بندگان شایسته ام وارث [حکومت] زمین خواهند شد.

و نیز می فرماید:

ونرید نمن علی الذین استضعفوفی الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثین؛

سورۀ قصص، آیۀ5

ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.

هوالذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون

او کسی است که رسول خود رابا هدایت و دین حقّ فرستاد تا او را بر همۀ ادیان غالب سازد هر چند مشرکان کراهت داشته باشند.

سورۀ صف، آیۀ 9

3.برای هیچ یک ازانبیا، شرایط اساسی و عمومی برای هدایت کل بشروتشکیل حکومت عدل توحیدی درسطح جهان فراهم نشد، زیرا دوشرط اساسی برای تشکیل چنین حکومتی فراهم نگشت:

الف.انبیاء گرچه مفهوم عدل کامل وبه معنای وسیع آن را برای مردم تفهیم نمودند ولی بشربه آن درجه ازفهم وشعورنرسیده است تا به حقیقت آن درسطح گسترده اش پی برده باشد. لذاهدف انبیای سابق برحضرت موسی علیه السّلام، ترسیخ وتثبیت عقیده مردم بوده، وتکالیف شرعی فرعی زیادی نداشته اند، تا اینکه از زمان حضرت موسی علیه السّلام-تا عصر بعثت رسول اکرم علیه السّلام-خصوصا در شریعت اسلام شرایع به صورت تفصیل تبیین شده است.

ب.تاکنون هیچ امتی به حدی نرسیده است که بتواند در راه پیاده شدن حکومت عدل توحیدی جهانی فداکاری تام و تمام داشته باشد.حضرت نوح علیه السّلام-950سال قوم خود را به حق و حقیقت دعوت کرد ولی به جز اندکی به او ایمان نیاوردند.قوم حضرت ابراهیم علیه السّلام- به جای پذیرش دعوتش او را در آتش انداختند. قوم حضرت موسی علیه السّلام-در خواست او را برای مقابله با حاکمان ظالم فلسطین رد کرده و گفتند:

فاذهب أنت وربک فقاتلا إنا ههنا قاعدون

تو و خدایت بروید وبا آنان بجنگید ما اینجا نشسته ایم.

سوره ماعده، آیه 24

حواریون حضرت عیسی علیه السّلام- در قدرت خداوند شک نمودند و به عیسی خطاب کرده اند، عیسی بن مریم! آیا پروردگارت قدرت دارد که برای ما سفره ای غذا از آسمان نازل کند.

نتیجه: گر چه خطوطی کلی و اساسی روز موعود از ابتدای خلقت ترسیم شده است ولی هنوز شرایط تحقق و پیاده شدن آن فراهم نگشته است.

منجی در آیین هندو کیست؟

بشارت به ظهور منجی در کتاب های مقدس هندوها نیز به چشم می خورد. در کتاب «ماللهند» از کتاب های مقدس هندوها آمده است. در اواخر دوره چهارم اهل زمین به فساد کشیده شده و اکثرآنها کافر می شوند آنان معصیت های بزرگ را انجام داده و حاکم آنها افراد پست خواهد بود. مردم در آن روز به گرگ ها شبیه اند که همدیگر را می درند و غارت می کنند. کاهنان و مردم دین فاسد می شدند و حق با دزدان می شود و افراد با تقوا و زاهد را تحفیر می کنند...در آن زمان «بر همن کلا»یعنی مردی شجاع و آئین دار ظهور می کند و زمین را با شمشیر برنده اش از مفسدین و پلیدی ها پاک کرده و افراد پاک و طاهر را حفظ خواهد نمود.”

ماللهند، ص 321

در کتاب «شاکمونی» آمده است: «حکومت و دولت جهانی به دست مردی از ذریه سید خلایق عالمیان«کشتن»بزرگ ختم خواهد شد، او کسی است که بر کوه های شرق و غرب عالم حکومت خواهد کرد...وتمام ادیان الهی، یک دین خواهد شد، او که اسمش قائم و عارف بالله است، دین خدارا احیا خواهد نمود.

بشارت العهدین، ص 242؛بشارة، ص 17

و در کتاب«نوشن جوک» از کتاب های هندوها آمده است: ودر آخر الزمان زمین به دست مردی خواهد افتاد که خداوند متعال را دوست دارد و او از خواص بندگان خداست.نام او«فرخنده وخجسته»است.

همان، ص 272؛بشارة الظهور، ص 18

ودر کتاب «باسک»از کتاب های هندوها آمده است:

دوره آخر الزمان به حکومت حاکم عادلی ختم خواهد شد که رهبر ملائکه و جن و انس است. حق با اوست. او بر دریا وخشکی وکوه ها سیطره پیدا می کند و از آنچه در آسمان ها و زمین است خبر می دهد و کسی بزرگ تر از او متولد نشده است.

بشارة الظهور، ص 18

در کتاب «أوپانیشاد»آمده است: «این مظهر(ویشنو)در آخر الزمان ظهور می کند در حالی که بر اسبی سفید سوار و به دست اوشمشیری برهنه است، و به مانند ستاره دنباله دار می درخشد و همه افراد پست را به هلاکت می رساند زندگی نوینی را بر پا کرده و طهارت و پاکی را بر می گرداند.

اوپانیشاد، ص 737

منجی در آیین بودا کیست؟

مؤسس آیین بئدا شخصی است به نام «سدهارتا جوتوما»معروف به«بئدا»، او کسی بود که در نپال متولد شد و بودایی ها او را فرزند خدا می دانند ومعتقدند که درآخر الزمان ظهور کرده، بشریت را از وضع موجود و گرفتاری ها نجات خواهد داد.آنان می گویند: بودا با کامل کردن وظیفه خود با جسدش به آسمان رفته و بار دیگر به زمین باز می گردد تا صلح و برکت را به مردم باز گرداند.

بودایی ها دو مذهب بزرگ دارند: یکی مذهب شمالی که در حق بوداتا به حدی غلو کرده او را خدای خود می دانند.ودیگری مذهب جنوبی که غلوشان در حق بودا کمتر است.و عمدتا در منطقه آسیای شرقی ساکنند.

موعد از دیدگاه زردشتیان کیست؟

در کتاب معروف زردشتیان به نام «زند»بعد از آنکه سخن از مقابله و مبارزه ابدی بین ایزدان و اهریمنان به میان می آورد، می گوید:

در این هنگام فتح وپیروزی ونصرت از ناحیه ایزدان واقع می شود وبعد از نصرت و یاری ایزدان ونابودی نسل اهریمنان عالم به سعادت اصلی خود و فرزندان آدم بر کرسی سعادت و بر کت خواهدنشست.

بشارات اللعهدین، ص 237و238؛بشارة الظهور، ص 34

جاماسب در کتاب«جاماسبنامه»از زردشت نقل کرده که فرمود: مردی از سرزمین تازیان از ذریه هاشم خروج خواهد کرد، او مردی بزرگ سر، با جسمی عظیم، ساقی طولانی، بر دین جدش وبا لشکری فراوان رو به ایران خواهد نمود، زمین را آباد کرده و آن را پرازعدل و داد خواهد نمود.”

بشارت اللعهدین، ص 243و244

در همان کتاب بعد از بشارت به نبوت رسول اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم-می گوید: و از ذریه دختر آن پیامبر که به(خورشید عالم وشاه زمان)معروف است، مردی به خلافت خواهد رسید که در دنیا به حکم یزدان حکم خواهد نمود، او آخرین خلیفه آن پیامبر در وسط عالم یعنی مکه است، و دولتش تا روزقیامت دوام خواهد داشت...

بشارت اللعهدین، ص 273؛بشارةالظهور، ص 20

در کتاب «زند بهمن یسن»شرح کتاب «اوستا»کلام جاماسب را از قول استادش زردشت این چنین نقل می کند: «قبل از ظهور سو شیانس خلف وعده، دروغ، بی دینی وبی بند وباری در عالم گسترش می یابد، مردم از خداوند دورشده وظلم وفساد عالم را فراهم می گیرد. این امور، احوال عالم را دگرگون کرده و زمینه را برای ظهور منجی جهانی فراهم می آورد و علائمی که هنگام ظهور اتفاق می افتد عبارت است از حادثه عجیب و غریبی در آسمان ظاهر می شود که دلالت بر آمدن«خردشهر ایزد»دارد.ملائکه از طرف مشرق و مغرب به اذن او فرستاده می شوند تا خبرها و اعلان هارا به عالم برسانند...

جاماسب نامه، ص 25

و نیز در کتاب«زند بهمن یسن»می خوانیم: «...و بعد از آن، سو شیانس عالم را پاک خواهد نمود، آن گاه قیامت بر پا خواهد شد.

زند بهمن یسن، ص 19

در همان کتاب در تفسیر کلمه سوشانس آمئه است: «سوشانس آخرین کسی است که می آید و زردشت را در عالم نجات خواهد داد.

منجی نزد یهود چه کسی است؟

با مراجعه به کتاب های مقدس یهود پی می بریم که اشارات و تصریحات فراوانی به مسأله موعود جهانی شده است. و از جمله کتاب هایی که در آنها به این موضوع اشاره شده: کتابی دانیال نبی، حجی نبی، صفینای نبی، اشعیای نبی و زبور داوود است.لذا در قدس سرّه آن کریم می خوانیم:

ولقد کتبنافی الزبورمن بعد الذکرِ أن الارضَ یَرِثها عِبادیَ الصالِحُونَ

سوره انبیاء، آیه 105

و به تحقیق در زبور بعد از ذکر نوشتیم

که همانا زمین را بندگان صالح من به ارث خواهد برد.

در زبور داوود می خوانیم:بار خدایا!حکومت خود را به ملک ببخشش و عدالتت را به فرزند مَلِک عطا فرما تا به نیکی بین مردم حکم کرده و بر افتادگان انصاف دهد...تمام پادشاهان بر او خضوع کرده و همه ملت ها خدمت گذاره او گردند...».

کتاب مقدس، عهد قدیم، مزانیر، مزمور72، ص 1210-1212، رقم1-17

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:08:47
طلوع خورشید 05:43:06
اذان ظهر 12:42:02
غروب خورشید 19:40:54
اذان مغرب 19:58:52
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟