وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

چهل حدیث امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشربف

چهل حدیث امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشربف
زمان انتشار :
شنبه 11 آبان 1392 | 23:41
تعداد بشاراتى كه از پيامبر اكرم صلّی الله علیه و آله و سلّم درباره حضرت مهدى عجلّ الله تعالی الفرجه شریف وارد شده ، بيش از آن است كه در اين مختصر گنجانده شود،

 


تعداد بشاراتى كه از پيامبر اكرم صلّی الله علیه و آله و سلّم درباره حضرت مهدى عجلّ الله تعالی الفرجه شریف وارد شده ، بيش از آن است كه در اين مختصر گنجانده شود، ما از ميان اين احاديث تنها به ذكر چهل حديثى كه حافظ ابونعيم اصفهانى (متوفى 430هـ ) در كتاب اربعين حديث فى المهدى ذكر المهدى و نعوته و حقيقة مخرجه جمع آورى كرده ، اكتفاء مى كنيم.

مرحوم على بن عيسى اربلى در كتاب كشف الغمه مى نويسد: چهل حديث درباره مهدى موعود به دست آورده ام كه حافظ ابونعيم اصفهانى آنها را جمع آورى كرده و من هم به ترتيبى كه او ذكر نموده ، مى آورم ولى از ميان سلسله سند فقط شخص راوى كه از پيغمبر روايت نموده است، نام مى بريم :

حديث1- رفاه مردم درعصر امام زمان:

ابوسعيد خدرى از پيامبر اكرمصلّی الله علیه و آله و سلّم  روايت كرده كه فرمود:

يكون من امتىالمهدى ان قصر عمره فسبع سنين و الافثمان و الافتسع يتنعم امتى فى زمانه نعيما لم يتنعموا مثله قطّ البر و الفاجريرسل السماء عليهم مدراراً و الا تدخر الارض شيئاً مننباتها .

مهدى از ميان امتمن برخاسته شود مدت سلطنت او هفت يا هشت يا نه سال مى باشد، همه طبقات امت من در زمان ظهور او چنان در رفاه زندگىنمايند كه قبل از وى هيچ بّر و فاجرى بدان نرسيده باشند،آسمان باران رحمت خود را بر آنان مى بارد و زمين ازروئيدنيهاى خود چيزى فرو گذار نمىكند.

حديث2- عدل مهدى عجلّ الله تعالی الفرجه شریف:

ابوسعيد مى گويد پيغمبرفرمود:

تملاءالارض ظلماً و جوراً فيقوم رجل من عترتى فيملاءها قسطاً وعدلاً يملك سبعاً او تسعاً .

زمين پراز ظلم و ستم گردد، پس مردى از عترت من قيام كند و آن راپر از عدل و داد گرداند و هفت يا نه سال سلطنتنمايد.

حديث3: و باز نقل كرده كه پيغمبر صلّی الله علیه وآله و سلّم فرموده:

لا تنقضىالساعة حتى يملك الارض رجل من اهل بيتى يملاء الارض  عدلاً كما ملئت جوراً يملك سبع سنين .

قيامت منقضى نخواهد شد تا اين كه مردى ازاهل بيت من به سلطنت رسد و او زمين را پر از عدل و داد كند، چنان كه پر از ظلم شده باشد و مدت سلطنت هفت سال است .

حديث4- مهدى فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها:

از امام زين العابدين وآن حضرت از پدرش روايت نموده كه پيامبر اكرم صلّی الله علیه و آله و سلّم به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده:

المهدى منولدك .

مهدى ازفرزندان تو است.

حديث5-مهدى برگزيده خداست:

على بن هلال از پدرشروايت نموده كه گفت در مرض پيامبر صلّی الله علیه وآله و سلّم، حضورش شرفياب شدم، ديدم فاطمه سلام الله علیها در بالين پدرش نشسته و اشك مى ريزد چونصداى گريه اش بلند شد، پيامبر سر برداشت وفرمود:

فاطمه جان! چرا گريه مىكنى؟

عرض كرد:مى ترسم بعدازشما احترام ما از دست برود؟

فرمود: عزيزم، مگر نمىدانى كه خداوند به اهل زمين نگاه كرد و پدرت را از ميان آنان برگزيد، سپس نظر كرد و شوهرت را انتخاب كرد، و به منوحى فرمود كه تو را به او تزويج كنم ؟

دخترم! ما اهل بيتى هستيم كه خداوند عزوجل هفت فضيلت به ما عطا فرموده كه به هيچ كس قبل و بعد ازما عطا نفرموده است، وآن اين كه :

من خاتم پيامبران نزدخدا و بهترين آنها محبوبترين بندگان مى باشم و با اينامتيازات پدر تو مى باشم، جانشين من بهترين جانشينان پيغمبران و محبوبترين آنها نزد خداست، و او شوهر تو است شهيد ما بهترين شهداء و محبوبترين آنان نزد خداوند است واو حمزه بن عبدالمطلب عموى پدر و شوهرت مى باشد، جعفر بن ابيطالب كه با دو بال در بهشت با فرشتگان پرواز مى كند پسرعموى پدرت و برادر شوهرت از ما است، در سبط اين امت كه حسن و حسين دو فرزند تو و دو آقاى اهل بهشت مى باشند از ماست، و به خدا قسم كه پدرشان افضل از آنهاست.

يا فاطمة و الذى بعثنى بالحق ان منهما مهدى هذه الامة اذا صارتالدنيا هرجاً و مرجاً و تظاهرت الفتن و انقطعت السبل واغار بعضهم على بعض فلا كبير يرحم صغيراً و لا صغير يوقركبيراً فيبعث الله عند ذلك منهما من يفتح حصون الضالة وقلوباً غلفاً يوم بالدين فى آخر الزمان كما قمت به فى آخرالزمان و يملاء الارض عدلاً كما ملئت جوراً.

اى فاطمه ! به خداوندى كه مرا به راستى برانگيخته، مهدى اين امت نيز از ايشان مى باشد، موقعى كه دنيا هرج و مرج شود و آشوبها پديد آيد و راهها مسدود گردد و اموال يكديگر را به غارت برند، نه بزرگتر به كوچكتر رحم كند و نه كوچكتراحترام بزرگتر را نگاه دارد، خداوند كسى را برانگيزد كه قلعه هاى ضلالت و دلهاى قفل زده را بگشايد و اساس دين رادر آخر الزمان استوار سازد، چنان كه من درآخرالزمان پايدار گردم و زمين را پراز عدل نمايد چنان كه از ظلم پرشده باشد....

حديث6-مهدى، حسينى است:

در آن كتاب از حذيفة بنيمان روايت مى كند كه گفت: پيامبر خطبه اى ايراد فرمود وآنچه مى بايد اتفاق بيفتد به ما اطلاع داد سپس فرمود:

لولم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله عزوجل ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً من ولدى اسمه اسمى .

اگر ازعمر دنيا جز يك روز بيشتر نمانده باشد. خداوند آن روز راچندان دراز گرداند تا مردى از اولاد من برانگيزد  كه همنام من باشد.

سلمان برخاست وعرض كرد: اى رسول خدا صلّی الله علیه وآله و سلّم از كدام فرزند شما خواهد  بود؟ فرمود: از اين فرزندم، و دست روى شانه حسين علیه السّلام گذاشت.

حديث7-قريه اى كه مهدى از آنجا قيام مى كند:

به سند خود از عبدالله بن عمر روايت نموده كه گفت:

يخرج المهدى من قرية يقال لها كرعة

مهدىاز قريه اى قيام مى كند كه آن را كرعه مى گويند .

حديث8- ويژگيهاى حضرت:

همچنين حذيفة از پيامبر صلّی الله علیه وآله و سلّم نقل كرده كه فرمود:

المهدى رجل من ولدى وجهه كالكوكب الدرى

مهدى از فرزندان من است كه چهره اش چون ستاره تابان است .

حديث9: حذيفه روايت نموده كه پيامبر صلّی الله علیه وآله و سلّم فرمود :

المهدى رجل من ولدى لونه لونٌ عربىٌ و جسمه جسمٌ اسرائيلى على خدّه الآيمن خال كانه كوكب درى يملاء الارض عدلاً كما ملئتجوراً يرضى فى خلافته اهل الارض و اهل السماء والطير فىالجوّ.

مهدى مردى از اولاد من است رنگ بدن او رنگ نژاد عرب و اندامش ماننداندام بنى اسرائيل است، در گونه راست وى خالى است كه چون ستاره تابناكى بدرخشد زمين را پر از عدل كند چنان كه پر از ظلم شده باشد، ساكنان زمين و آسمان و پرندگان هوا در خلافت وى خشنود خواهند بود.

حديث10: ابو سعيد خدرى مى گويد پيامبرفرمود:

المهدى منا اجل الجبين اقنى الانف

مهدى ما پيشانيش روشن و وسط بينيش كمى برآمده است.

 

حديث11: المهدى منا اهل البيت رجل من امتى اشم الانفيملاء الارض عدلاً كما ملئت جوراً

مهدى ما اهل بيت مردى از امت من است كه وسط بينيش برآمده و او زمين را پر از عدل كند، چنان كه پر از ظلم باشد.

حديث12:ابوامامه باهلى ازپيغمبر صلّی الله علیه وآله و سلّم روايت كرده كه فرمود:

بينكم و بين الروم اربع هدن يوم الرابعةعلى يد رجل من آل هرقل يدوم سبع سنين ..

ميان شما و روميان چهار صلح است ، چهارمين آن به دست مردى از نسل هرقل خواهد بود و هفت سال دوام مى يابد مردى از طائفه عبدقيس به نام مستور بن بجلان عرض كرد اى رسول خدا صلّی الله علیه وآله و سلّم در آن روز پيشواى مردم كيست ؟

فرمود :المهدى من ولدى ابن اربعين سنة، كانوجهه كوكب درى فى خده الايمن خال اسود عليه عباء تانقطريتان كانه من رجال بنى اسرائيل يستخرج الكنوز يفتحمدائن الشرك .

پيشواى مردم مهدى است كه از فرزندان من مى باشد كه چون ظهور كند به صورت مرد چهل ساله مى نمايد. رخسارش چون ستاره تابان مى درخشد و در سمت راست رخسارش خال سياهى است، دو عباى قطرى پوشيده (و از لحاظ سلامت بنيه ) گوئى از مردان بنى اسرائيل است، ذخائر زمين را استخراج كند و شهرهاى شرك را بگشايد .

حديث13:عبدالرحمن بن عوف روايتنموده كه پيغمبر فرمود:

ليبعثن الله من عترتى رجلاً افرق الثنايا، اجلى الجبهه ، يملاء الارض عدلاً يفيض المالفيضاً

خداوند از عترت من مردى را برانگيزد كه ميان دندانهايش باز، و رويش روشن باشد، زمين را پر از عدل كند و به مردم اموال فراوان بخشد.

حديث14: پيشوا صالح ابوامامه نقل مى كند كه رسول اكرم صلّی الله علیه وآله و سلّم براى ما خطبه ايراد كرد و در ضمن ، از دجّال نام برد و فرمود :

پس شهر مدينه از پليديها پاك شود چنان كه كوره آهنگرى از كثافات فلزات پاك گردد، آن روز اعلام خواهند كرد كه امروز روز آزادى است .

زنى به نام ام شريك عرض كرد: اى رسول خدا صلّی الله علیه وآله و سلّم عرب كجا خواهند بود؟

فرمود : در آن روز آنها اندكى بيش نيستند،بيشتر آنان در بيت المقدس مى باشند، اممهم المهدى، رجل صالح پيشواى آنها مهدى است كه مردى صالح مى باشد .

حديث15:ظهورهويدا:

ابو سعيد خدرى روايت مى كند كه پيغمبر صلّی الله علیه وآله و سلّم فرمود:

يخرج المهدى فى امتى يبعثه الله عياناً للناس يتنعم الامة وتعيش الماشية و تخرج الارض نباتها و يعطى المال صحاحاً .

مهدى ميان امت من قيام خواهد كرد و خداوند او را به طور آشكاربراى مردم برانگيزد، مردم در رفاه ، و چهار پايان در آسايش باشند، و زمين روئيدنيهاى خود را بيرون دهد و او مال را به طور مساوى ميان مردم تقسيم نمايد .

حديث16-ابر بر سر او سايه افكند:

عبدالله بن عمر نقل كرد كه پيغمبر فرمود:

يخرج المهدى و على رأسه عمامة فيهما مناد ينادى هذا المهدى خليفة الله فاتبعوه .

مهدى در حالى كه قطعه ابرى بر سر او سايه افكنده قيام مى نمايد، در آن وقت گوينده اى اعلام مى دارد كه اين مهدى خليفةالله است از وى پيروى كنيد.

حديث17:بالاى سر حضرت مهدى علیه السّلام فرشته اى است:

عبدالله بن عمر مى گويد :پيامبر صلّی الله علیه وآله و سلّم فرمود:

يخرج المهدى و على رأسه ملك ينادى هذا المهدى فاتبعوه .

مهدى در حالى قيام مى كند كه فرشته اى بالاى سر او قرار دارد و مى گويد : مهدى اين است از وى پيروى نمائيد .

حديث18:مژده پيامبر صلّی الله علیه وآله و سلّم به ظهور مهدى علیه السّلام:

ابوسعيد خدرى از پيغمبر صلّی الله علیه وآله و سلّم نقل كرده كه فرمود:

ابشركم بالمهدى يبعث فى امتى على اختلاف منالناس زلزال فيملاء الارض عدلاً و قسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً يرضى عنه ساكن السماء و ساكن الارض يقسم المالصحاحاً فقال له رجل : و ما صحاحاً ؟ قال : السوية بين الناس .

شما را مژده به ظهور مهدى مى دهم كه به هنگام اختلاف زياد و تزلزل مردم ، قيام كند و زمين را پر از عدل و داد نمايد چنان كه از ظلم و ستم پر شده باشد ساكنان آسمان و زمين از حكومت او راضى خواهند بود و اموال را ميان مردم به طورمساوى قسمت كند.

حديث19: نام آن حضرت :عبد الله بن عمر از رسول خدا صلّی الله علیه وآله و سلّم روايت نموده كه فرمود:

لا يقوم الساعة حتى يملك رجل من اهلبيتى ، يواطى اسمه اسمى يملاء الارض عدلاً و قسطاً كماملئت ظلماً و جوراً .

پيش از قيامت مردى از اهل بيت من به سلطنت مى رسد كه همنام من باشد زمين را پر از عدل و داد كند چنان كه پر از ظلم و جورشده باشد.

حديث20-كنيه او: حذيفه از آن حضرت روايت كرده كه فرمود:

لولميبق من الدنيا الا يوم واحد لبعث الله فيه رجلا اسمه اسمىو خلقه خلقى يكنّى ابا عبدالله .

اگر ازعمر دنيا جز يك روز نمانده باشد، خداوند در آن روز مردى را برانگيزد كه نامش نام من و خويش چون  خوى من و كنيه اش ابوعبدالله مى باشد .

 

حديث21:همچنين فرمود:

لايذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلاً من اهل بيتى يواطىء اسمهاسمى و اسم ابيه اسم ابى يملاءها قسطاً و عدلاً كما ملئتجوراً و ظلماً.


عمر دنيا به پايان نمى رسد تا اين كه خداوند مردى از اهل بيت من برانگيزد كه نامش نام من و  نام پدرش نام پدر من است.

 او دنيا را پر از عدل و داد نمايد چنان كه از ظلم و جور پر شده باشد .

 

 حديث22-عدل مهدى عجلّ الله تعالی الفرجه شربف:

ابوسعيد خدرى از پيامبراكرم صلّی الله علیه وآله و سلّم روايت كرده كه فرمود:

لتملان الارض ظلما و عدواناً ثم ليخرجن رجلمن اهل بيتى حتى يملاءها قسطاً و عدلاً كما ملئت جورا و ظلماً.

چون روزى فرا رسد كه زمين پر از ظلم و ستم شود خداوند مردى ازاهل بيت من ظاهر گرداند تا جهان را پر از عدل و داد كند .

حديث23-اخلاق آن حضرت:

عبدالله بن عمر روايتنموده كه پيغمبر فرمود:

يخرج رجل من اهل بيتى يواطى اسمه اسمى و خلقه خلقى يملاءها قسطاً و عدلاً.

مردى از اهل بيت من خارج مى شود كه نامش مطابق نام من و اخلاقش چون اخلاق من مى باشد، و او جهان را پر از عدل و داد كند.

حديث24-بخشش مهدى عجلّ الله تعالی الفرجه شربف:

ابوسعيد خدرى گفت رسول اكرم صلّی الله علیه وآله و سلّم فرمود:

يكون عند انقطاع من الزمان و ظهور من الفتن رجل يقال له: المهدى يكون عطاؤه هنيئاً .

در آخرالزمان و موقعى كه آشوبها پديد آيد، مردى به قدرت مى رسد كه به او مهدى گفته مى شود كه بخشش او گوارا باشد.

حديث25-علم مهدى به سنت پيغمبر صلّی الله علیه وآله و سلّم:

ابو سعيد خدرى روايت كرده كه پيغمبر فرمود:

يخرج رجل من اهل بيتى و يعمل سنتى و ينزل الله له البركة منالسماء وتخرج الارض بركاتها و تملاء به الارض عدلاً كماملئت ظلماً و جوراً و يعمل على هذه الامة سبع سنين و ينزلبيت المقدس .

مردى از اهل بيت من به سلطنت خواهد رسيد كه به سنت من (آن طوركه بايد) عمل نمايد و خداوند از آسمان براى وى روزى فرستد،و زمين آنچه دارد، بيرون دهد و او زمين را پر از عدل كند چنان كه پراز ظلم و ستم باشد او به بيت المقدس درآيد و هفت سال سلطنت نمايد.

حديث26-آمدن مهدى با پرچمها:

ثوبان از پيامبر صلّی الله علیه وآله و سلّم روايت نموده كه فرمود:

اذارأيتم الرأيات السود قد اقبلت من خراسان فائتوها و لو حبواعلى الثلج فيها خليفةالله المهدى .

چون پرچمهاى سياه ببينيد كه ازسوى خراسان مى آيد به استقبال آن بشتابيد هر چند با رفتن از روى برف باشد زيرا كه همراه آن جماعت مهدى خليفة الله است .

حديث27-آمدن وى از جانب مشرق:

عبدالله عمر گفت: روزى در خدمت پيامبر صلّی الله علیه وآله و سلّم بوديم كه عده اى از جوانان بنى هاشم بيامدند، از مشاهده آنها ديدگاه پيامبر پر از اشك شد و رنگ مباركش تغيير كرد، اصحاب عرض كردند: يا رسول الله سيماى مباركتان گرفته است ما نمى توانيم شما را بدين حالت ببينيم . فرمود:

انااهل بيت اختارالله لنا الآخرة على الدنيا و ان اهل بيتىسيلقون بعدى بلاء و تشريداً و تطريداُ حتى يأتى قوم من قبلالمشرق و معهم رايات سود فيسألون الحق فلا يعطونه فيقاتلونو ينصرون فيعطون ماسألوا فلا يقبلون حتى يدفعوه الى رجل مناهل بيتى فيملاء ها قسطاً كما ملاءها جوراً فمن ادرك ذلكمنكم فليأتهم و لحبواً على الثلج .

ما اهل بيتى هستيم كه خداوند آخرت را براى ما بر دنيا ترجيح داده ، بعد از اين اهل بيت من مصيبتها مى بينند و از وطن آواره مى گردند، تا آنگاه كه مردمى از جانب مشرق با پرچمهاى سياه به طلب حق قيام كنند، اين حق را به آنها نمى دهند تا جنگ كنند، و پيروزى يابند و حق را بگيرند و آن را به مردى از اهل بيت من بسپارند كه دنيا را پر از عدل كند چنان كه از ظلم پر شده باشد هركس، آن زمان را درك كند به آنها بپيوندد اگر چه به رفتن از روى برف باشد.

حديث28-تجديد عظمت اسلام با ظهوراو:

حذيفه روايت نموده كه ازپيغمبرصلّی الله علیه وآله و سلّم شنيدم مى فرمود:

واى بر اين امت از سلطهاى كه پادشاهان ستمگر برآنها پيدا مى كنند و آنها را كشته، و مؤمنين را به وحشت مى اندازند، مگر كسى كه فرمان آنها را گردن نهد شخص با ايمان به زبان با آنها مى سازد ولى قلباً از آنان مى گريزد و چون خداوند عزوجل اراده نمايد كه عزت اسلام را تجديد كند، شوكت هر ستمگر جبارى را درهم بشكند زيرا خداى توانا قادر است امتى را كه در ميان فساد افتاده اند، به ساحل صلاح آورد.

سپس فرمود:اى حذيفه ، لولم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتىيملك رجل من اهل بيتى تجرى الملاحم على يديه و يظهرالاسلام لا يخلف وعده و هو سريع الحساب.

اگر از عمر دنيا جز يك روز نمانده باشد، خداوند آن روز را چندان دراز گرداند تا مردى از اهل بيت من به سلطنت رسد كه با بى دينان جنگها كند تا اسلام را آشكارسازد.

حديث29-رفاه و آسايش مسلمانان در عصر مهدى عجلّ الله تعالی الفرجه شربف:

ابوسعيد خدرى از پيغمبرصلّی الله علیه وآله و سلّم روايت نموده كه فرمود:

يتنعم امتى فى زمن المهدى عجلّ الله تعالی الفرجه شریف نعمة لميتنعموا قبلها قطّ يرسل السماء عليهم مدراراً و لا تدعالارض شيئاً من بناتها الاخرجته .

امت من در زمان مهدى چنان در فراخى معيشت به سر برند كه هيچگاه پيش از آن نديده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ريزد و زمين آنچه دارد بيرون مى دهد .

حديث30-مهدى يكى از سروران بهشت:

انس بن مالك روايت كردهكه پيغمبر صلّی الله علیه وآله و سلّم فرمود:

نحنبنو عبدالمطلب سادات اهل الجنة، انا و اخى على و عمىحمزه و جعفر و الحسن و الحسين و المهدى .

ما فرزندان عبدالمطلب سروران اهل بهشتيم، من و برادرم على وعمويم حمزه و جعفر و حسن و حسين و مهدى . 

حديث31- سلطنت مهدى عجلّ الله تعالی الفرجه شریف:

ابوهريره روايت كرده كه پيغمبر عجلّ الله تعالی الفرجه شریف فرمود:

لولميبق من الدنيا الا ليلة لملك فيها رجل من اهل بيتى .

اگر از عمر دنيا جز يك شب نماند، در همان شب مردى از اهل بيت من به سلطنت رسد .

حديث32-خلافت مهدى صلّی الله علیه وآله و سلّم:

ثوبان از پيامبر اكرم صلّی الله علیه وآله و سلّم روايت كرده كه فرمود:

نزد گنج شما سه نفر به قتل رسند كه هر سه پسران خليفه مى باشند و پس از آن ديگرهيچ يك از آنها خليفه نمى شود تا آن كه مردمى با پرچم هاى سياه سر رسند و طورى آنها را به قتل رسانند كه هيچ قومى رابدان وضع نكشته باشند.

ثميجيئى خليفة الله المهدى فاذا سمعتم به فأتوه فيبايعوهفانه خليفة الله المهدى .

سپس خليفه خدا مهدى بيايد ، چون بشنويد كه ظهور نموده به سوى او رو آوريد و با او بيعت كنيد زيرا او مهدى خليفه حقيقى خداوند است .

حديث33-بيعت با حضرت:

ثوبان از پيامبر صلّی الله علیه وآله و سلّم روايت كرده كه فرمود:

مردمى با پرچمهاى سياه از جانب شرق پديد آيند كه دلهاى آهنين دارند هر كس از آمدن آنها مطلع گشت به سوى آنها رو آورد و با آنان بيعت كند و لو با رفتن از روى برف باشد .

حديث34-پيوند دهنده دلها:

از على علیه السّلام روايت شده كهفرمود: به پيغمبر اكرم صلّی الله علیه وآله و سلّم  عرض كردم:

يا رسول الله صلّی الله علیه وآله و سلّم  أمنا آل محمد المهدى أم من غيرنا ؟

اى رسول خدا مهدى از ما اهل بيت است يا از غيرما؟

پيامبرفرمود:

لا، بل منا يختم الله به الدين كمافتح بنا و بنا ينقذون من الفتن كما انقذوا من الشرك و بنايؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة الفتنة  اخوانا كماألف بينهم بعد عداوة الشرك اخواناً فى دينهم .

او از ماست خداوند دين را به وسيله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود، مردم به وسبله ما از آشوبها نجات يابند چنان كه از منجلاب شرك بيرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پيوند دهد و بعد از دشمنيها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دينى كرد.

حديث35- بعد از مهدى زندگى بى فائده است:

عبدالله بن مسعود مى گويد پيامبر اكرم صلّی الله علیه وآله و سلّم فرمود:

لولم يبق من الدنيا الا ليلة لطولالله تلك الليلة حتى يملك رجل من اهل بيتى يواطى اسمه اسمىو اسم ابيه اسم ابى يملاء ها قسطاً و عدلاً كما ملئتظلماًپ و جوراً و يقسم المال بالسوية و يجعل الله الغنى فىقلوب هذه الامة فيملك سبعاً او تسعاً لاخير فى العيش بعدالمهدى  .

اگر از عمر دنيا جز يك شب نماند، خداوند آن شب را چندان دراز گرداند تا مردى از اهل بيت من به سلطنت رسد كه نامش نام منو نام پدرش نام پدر من مى باشد و او زمين را پر از عدل و داد كند چنان كه پر از ظلم و جور شده باشد، اموال را بالسويه ميان مردم تقسيم كند، و خداوند دلهاى امت مرا بى نياز گرداند، هفت سال يا نه سال سلطنت نمايد سپس بعد ازمهدى زندگى فائده ندارد.

حديث36-قسطنطنيه به دست مهدى عجلّ الله تعالی فرجه الشریف فتح شود:

ابوهريره از پيغمبر صلّی الله علیه وآله و سلّم روايت كرده كه فرمود:

لاتقوم الساعة حتى يملك رجل من اهل بيتى يفتح القسطنطنية وجبل الديلم و لو لم يبق الا يوم واحد لطول الله ذلك اليومحتى يفتحها.

پيش از آنكه قيامت شود و مردى از اهل بيت من به سلطنت رسد وقسططنطنيه و جبال ديلم(2) را فتح كند اگر يك روزاز عمر دنيا باقى باشد خداوند آن روز را چندان دراز گرداند تا آنجا را فتح كند.

حديث37-مهدى عجلّ الله تعالی فرجه الشریف پس از پادشاهان ستمگر:

قيس بن جابر از پدرش و او از جدش ، از رسول خدا صلّی الله علیه وآله و سلّم روايت نموده كه فرمود:

سيكون بعدى خلفاء و من بعد الخلفاءامراء و من بعد الامراء ملوك جبابرة ثم يخرج رجل من اهلبيتى يملاء الارض عدلاً كما ملئت جوراً .

بعد از من خلفاء خواهند بود و بعد ازخلفاء امراء و بعد ازامراء پادشاهان ستمگر بيايند آنگاه مردى از اهل بيت من خواهد آمد كه زمين را از عدل و داد پر كند چنانكه پراز ظلم باشد.

حديث38-عيسى علیه السّلام مأموم مهدى عجلّ الله تعالی فرجه الشریف:

ابوسعيد از پيغمبر صلّی الله علیه وآله و سلّم نقل كرده كه فرمود:

مناالذى يصلى عيسى ابن مريم سلام الله علیها خلفه .

آنكس كه عيسى بن مريم پشت سر او نماز مى گذارد، از ما است .

حديث39-مهدى با عيسى بن مريم سخن مى گويد:

جابربن عبدالله انصارىاز آن حضرت روايت نموده كه فرمود:

ينزلعيسى بن مريم سلام الله علیها فيقول امير هم المهدى تعال صل بنا فيقول:الا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة من الله عزوجل لهذه الامة.

چون اصحاب مهدى قيام كنند، عيسى بن مريم از آسمان فرود آيد، امير قيام كنندگان به عيسى مى گويد بيا تا با تو نماز بگذاريم.

عيسى مى گويد: شما خود از جانب خدا برخى بر برخى ديگر امير هستيد و اين لطف خدا نسبت به اين امت است.

حديث40-مهدى عجلّ الله تعالی فرجه الشریف حافظ امنيت:

عبدالله بن عباس ازپيغمبر اكرم صلّی الله علیه وآله وسلّم روايت كرده كه فرمود:

لنتهلك امة انا فى اولها و عيسى بن مريم فى آخرها و المهدى فى وسطها (3)

امتى كه من در اول آنها و عيسى بن مريم در آخر آنها و مهدى در وسط آنها باشيم، هرگز هلاك نمى شوند.

همه اين چهل حديثى كه ابونعيم از ميان انبوه احاديث حضرت مهدى عجلّ الله تعالی فرجه الشریف جهت كتاب خود برگزيده ، در ساير كتب حديث اهل تسنن نيز نقل شده است و اين احاديث بعضى از آن احاديثى است كه علماى اهل سنت در كتابهاى خود نوشته اند .

يكى از علماى شيعه كتابى تأليف كرده و نام آن را كشف المخفى فى مناقب المهدى ناميده است.(4)

 و در اين كتاب 110حديث از طريق رجال عامه روايت كرده كه به خاطر اختصار و رعايت حال از نقل آن نيز خوددارى نموديم ، زيرا برخى از روايات گذشته كه نقل كرديم خواننده را از تفضيل بيشتر بى نياز مى كند و همانها براى اهل انصاف و دارنده عقل سليم كافى بود و در اينجا فقط اسامى كسانى  كه اين يكصد و ده حديث را در كتابهاى خود آورده اند، ذكر مى كنيم تا اهل توفيق با تحقيق از مضامين آن مستحضر گردند:

 

مؤلف

نام كتاب:

احاديث

بخارى

صحيح

حديث

مسلم

صحيح

11  حديث

حميدى

جمع بينالصحيحين

حديث

زيد بن معاويه عبدرى

بين صحاح سته

11  حديث

عبدالعزيزعكبرى

فصال الصحابة

حديث

ثعلبى

تفسير

حديث

ابن قتيبه

غريب الحديث

حديث

ابن شيرويه ديلمى

الفردوس

حديث

حافظ ابوالحسن دارقطنى

مسند فاطمهسلام الله علیها

حديث

حافظ ابوالحسن دارقطنى

مسند علي علیه السّلام

حديث

كسائى

المبتداء

حديث

حسن بن مسعود فراء

المصابيح

حديث

ابوالحسن منارى

الملاحم

36  حديث

حافظ بن مطيق

از كتاب وى

حديث

محمد بن اسماعيل فرغانى

الرعاية لا هلالرواية

حديث

حميدى (نامبرده)

در خبر سطيح

حديث

يوسف بن عبدالبرنميرى

استيعاب

حديث

مرحوم سيد بن طاوس مى نويسد :جلد دوم سنن ابن ماجه قزوينى را كه تاريخ كتابت آن سال 300هجرى يعنى زمان مؤلف است، به دست آورديم ، در كتاب نامبرده روايات بسيارى درباره ملاحم (پيشگوئيها ) از جمله هفت حديث در باب ظهور مهدى با سلسله سند نقل كرده است كه وى از فرزندان فاطمه است و زمين را پر از عدل مى كند چنان كه پراز ظلم شده باشد .

همچنين وى مى گويد : كتابى ديگر به نام المقنص على محدث الاعوام لنبأ ملاحم عابر الايام تلخيص ابوالحسن احمد بن جعفر بن محمد منارى به دست آوردم كه در زمان مؤلفش نوشته شده، در آخر آن نسخه نوشته شده بود: در سنه 330از تأليف آن فراغت حاصل شد، در آن كتاب، هيجده روايت با سند از پيغمبر درباره قيام و ظهور حتمى مهدى عجلّ الله تعالی فرجه الشریف و اوصاف آن حضرت و اين كه او از اولاد فاطمه زهرا شلام الله علیها دختر پيغمبر است و زمين را پر از عدل مى كند ، نقل كرده است.

سپس مرحوم سيد ابن طاوس چهل حديثى را كه حافظ ابونعيم اصفهانى در توصيف مهدى موعود جمع آورى نموده، آورده ، آنگاه نتيجه گرفته است كه احاديث راجع به مهدى كه دانشمندان اهل تسنن روايت كرده اند، يكصدو پنجاه و شش حديث است، و آنچه شيعه در اين باره نقل كرده اند بايد در چندين جلد تدوين شود. (5)

آرى در كتابهاى اهل تسنن كه روايات حضرت مهدى آمده است ، به نقل روايات كلى اكتفاء نگرديده بلكه از اوصاف و خصوصيات آن نيز سخن رفته است .

فرقه زيديه جاروديه نيز احاديث بسيارى درباره امام زمان مهدى عجلّ الله تعالی فرجه الشریف از پيامبر اكرم صلّی الله علیه وآله و سلّمو امام باقرعلیه السّلام روايت مى كنند، از علماى بزرگ آنان در كوفه و ابوسعيد عبادبن يعقوب رواجينى عصفرى (متوفى 250هـ ) بود، او كتابى تحت عنوان اخبارالمهدى  نوشت.  (6)

ذهبى نقل مى كند كه عباد مبلغى رافضى بود، قيام مهدى را در آينده نزديك انتظار مى كشيد، او شمشيرى را با خود حمل مى كرد و مى گفت كه آن را براى جنگ در راه مهدى آماده نگه مى دارد(7)

ذكر اين نكته جالب است كه او اين عقيده را قبل از غيبت امام دوازدهم در سال 260هجرى داشت زيرا وى در سال 250 درگذشت.

 

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:06:36
طلوع خورشید 05:40:59
اذان ظهر 12:40:05
غروب خورشید 19:39:14
اذان مغرب 19:57:14
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟