وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

چرا سوره " حمد " دو بار نازل شد

چرا سوره " حمد " دو بار نازل شد
زمان انتشار :
دوشنبه 16 اسفند 1395 | 21:09
سوره مباركه حمد تنها سوره اي است كه بدستور خداوند مي بايست در تمامي نمازها خوانده شود و اين نشان دهنده اهميت اين سوره است...

بسم الله الرحمن الرحیم

چرا سورة حمد دو بار نازل شد؟ چه سوره‌هايي از قرآن دوبار نازل شده است؟
 
سوره مباركه حمد تنها سوره اي است كه به دستور خداوند مي بايست در تمامي نمازها خوانده شود و اين نشان دهنده اهميت اين سوره است.

آيا اهميت اين سوره موجب دوبار نزول آن شده است؟

 براي روشن شدن پاسخ لازم است به نكاتي اشاره شود:
مضمون سورة حمد و اسامي آن در سورة « حمد » مراحل سه گانة ايمان (اصول اعتقادات توحيد با تمام اقسام، معاد و نبوت) را در بر دارد لذا « فاتحة الكتاب » اساس القرآن خوانده شده است.

ر. ك: مكارم شيرازي، ناصر ، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ بيست و هفتم، 1370 ، ج 1، ص 4.

 يعني، آنچه در مجموع سوره‌ها استدر سورة حمد جمع شده است.

آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري.

اسامي ديگرآن: السبع المثاني، الوافيه، الكافيه، الشفا، الصلاة،... كه مجموعاً ده اسم مي‌شود.
برگرفته از لجنة من المحققين، نخبة التفاسير، قم، المركز التقافي للدروس من القرآن، ج 1، ص3.
 فضيلت سوره ي حمد پيامبراسلام صلي الله عليه و آله و سلم فرمود:

خداوند بزرگ به خاطر دادن سورة حمد بالخصوص بر من منت نهاده و آن را در برابر قرآن عظيم قرار داده است و سورة حمد با ارزش‌ترين ذخائر گنج‌هاي عرش خدا است.

تفسير نمونه، پيشين، ج 1، ص 5 و تفسير برهان، ج 1، ص 26.

در روايت ديگر آمده است : ثواب خواندن حمد به اندازه دو سوّم قرآن و يا تمام آن و به منزلة هديه بر تك‌تك مؤمنان است.

ابوعلي طبرسي، مجمع‌البيان، بيروت، دارالمعرفه، چاپ سوّم، 1408، ج 1، ص 88.
درجايي ديگر مي فرمايد: ما به تو سورة حمد كه هفت آيه است و دوبار نازل شده است، داديم همچنين قرآن بزرگ بخشيديم.

حجر: 87 .
باز نقل شده كه: نالة ابليس در چهار جا بلند شد: يكي هنگام نزول سورة حمد بود.

تفسير نمونه، همان، ج 1، ص 6.
و نيز از پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم نقل شده كه فرمود:

 قسم به كسي كه جان من در دست اوست خداوند نه در تورات و نه در انجيل و نه در زبور و نه حتي در قرآن مثل اين سورة را نازل نكرده است و اين امّ‌ الكتاب است.

مجمع‌البيان، همان، ج 1، ص 88 .
و به جابر فرمود: حمد برترين سوره است.

همان.
لذا اساس قرآن ناميده شده است.

تفسير نمونه، ج 1، ص 4.
قرآن با تمام عظمتش در سورة حجر، در برابر سورة حمد قرار گرفته است، نزول دوبارة آن نيز به خاطر اهميت فوق‌العادة آن است.

تفسير نمونه، همان، ج 1، ص 5.
اما دربارة قسمت دوم سؤال بايد گفته شود كل قرآن دو مرتبه نازل شده است.

1-    نزول دفعي كه به صورت مجموعه بر قلب پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم در شب قدر، نازل شده است.

2-    نزول تدريجي كه در ظرف «23 سال» بر پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم طبق حوادث نازل شده است.

طباطبائي، سيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1397، هـ ق، ج 20، ص 469 و ج 2.

غير از سوره حمد، سوره اي ديگر، دوبار نازل نشده است.


 

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:39:55
طلوع خورشید 06:01:28
اذان ظهر 11:23:35
غروب خورشید 16:45:26
اذان مغرب 17:02:13
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟