وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

پیروزی حضرت مهدی برسلاح های مخرّب و اتمی چگونه میسر است؟

پیروزی حضرت مهدی برسلاح های مخرّب و اتمی چگونه میسر است؟
زمان انتشار :
شنبه 14 آذر 1393 | 01:02
پیروزی حضرت مهدی برسلاح های مخرّب و اتمی چگونه میسر است؟

بسم الله الرحمن الرحیم

پیروزی حضرت مهدی برسلاح های مخرّب و اتمی چگونه میسر است؟  به تعبیر دیگر، آن حضرت در برابر این سلاحهای مخوف و خطرناک چگونه مانند جدش با شمشیر قیام خواهد کرد؟  چگونه با سلاحهای قدیم مانند شمشیر و غیره با ارتش دنیای آن روز جهاد می کند؟  آیا می توان تصور کرد که کسی بتواند به وسیله شمشیر با ذسلاحهای اتمی و بمب های ئیدروژنی وامثال آن بجنگ بپردازد وپیروز شود؟

پاسخ:  اولاً، مقصود از خروج با شمشیر که در روایات به آنها اشاره شده، مأموریت به جهادو توسل به اسلحه برای اعلای کلمه حق است، زیرا شمشیر سمبل مبارزه و جنگ است، نه آنکه موضوعیت داشته باشد.

بنابر این، قیام با شمشیر، کنایه از قیام بااسلحه وپیکار و جهاد و تعیین نوع مأموریت آن حضرت است و اینکه آن حضرت مأمور به مصالحه با کفار نیست. بدیهی است که حضرت باهر اسلحه ای که لازم با کفار و ستمگران جهاد می کند و از هر گونه اسله ای که در زمان ظهور آن حضرت متدوال باشد، استفاده می نماید ثانیاً، از کجا که در زمان ظهور آن حضرت، این اسله های مهیب در اختیار بشر باقی باشد، زیرا ممکن است که در اثر حوادث و آشوبها و انقلابات شدید و جنگهای خانمانسوز جهانی که پیش از ظهور آن حضرت واقع می شود، این اسلحه های جهنمی معدوم شود.

یکی از اموریکه در احادیث از آن خبر داده شده، جنگهای جهان گیری است که دراثر آن بیشتر نقاط زمین از سکنه خالی شده و شهرها ویران می شود و در اثر آن جنگها قهراً این نوع سلاحها نابود می گردند.

ثالثاً، جنگها و کشتارهای بی رحمانه و بکارگیری سلاحهای این چنینی نتیجه ی جهل و ضلالت و بی خردی بشر است که در عصر ظهور عقل مردم کامل می شود و بر فرض هم که سلاحهای مخرّب در اختیار داشته باشند، آن را علیه یکدیگر بکار نمی گیرند و نیرو هایی که باید آن سلاحها را بکار گیرند، به حقانیت حضرت پی می برند، هر چند که سردمدارانشان دستور بکار گیری آن سلاحها را صادر می کنند، ولی آنان اجرا نمی کنند. اگر در بیست سال قبل ا زانقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی  کسی خبر می داد که رهبر انقلاب بر شاه و ارتش تا دندان مسلح او پیروز می شود، در حالی که کمترین سلاح روز را در اختیار ندارند، برای مردم قابل پذیرش نبود، ولی همگان دیدند که ارتش و نیروهای مسلح طاغوت از فرمان فرمانده سرپیچی کرده و سلاحها را علیه انقلابیون بکار نگرفتند و طرفداران انقلاب با دست خالی و با شعار الله اکبر، بر ارتش قوی پنجۀ شاه پیروز شدند، به تعبیر بهتر، مردم ارتش را تسخیر کردند، نه تسلیم؛ یعنی امام ورعیت آنچنان برخورد می کردند که دستها توان اینکه روی ماشۀ تفتگ ها برود نداشت وسربازها از پادگانها فرار می کردند وخلبانان اعلام وفا داری نمودند وجز اندکی از نیروها که وفادار مانده بودند، اکثریت به ملت پیوستند. درزمان ظهور حضرت نیزعلاوه بر تأییدات ربانی وکمکهای عالم بالا وبه یاری آمدن ملائکه، به طور طبیعی نیز پیشرفتها حاصل است. ایناست که سخنی در بین مردم رایج است که در عصرحضرت سلاحها ازکار می افتد، یعنی سلاحها اساساَ به کار گرفته نخواهد شد تا تخریب نماید ویا کسی را نابود نماید و آن مقدار هم که بکار گرفته می شود، حضرت نیز در مقابل آن توان مقابله رادارد ودراثر پیشرفتهای سریعی که نصیب حضرت می شود، بسیاری از این سلاحها ونیروهای بکار گیرندۀآن در اختیار حضرت قرار می گیرند. بنابر این، پیروزی حضرت امری طبیعی وعادی است.
تسخیر جهان با یاران اندک چگونه ممکن است، چگونه حضرت مهدی، با313 نفر برحدود شش ملیارد انسان عالم پیروزمی شود؟  آیا این همه انسانه از آداب وسنن واخلاقشان دست برمی دارند؟  آیا غلبه آن حضرت به طور اعجاز و خرق عادت است یا آنکه با ملاحظه اسباب وعلل وعوامل ظاهری نیز غلبه و پیروزی ان جناب ممکن آفتاب است؟

پاسخ:  بر حسب روایات وارده تعدادنیروهای حضرت منحصر در 313 نفر نیست، بلکه آنان یاران مخصوص حضرت هستند و تا نیروهای حضرت افزوده خواهد شد.

اما غلبه حضرت بر عالم خم ممکن است از طریق اعجاز باشد و هم ممکن است از طریق عادی صورت گیرد و هم ممکن است به هر طریق باشد، چنانکه بای پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم این چنین بود.

اما از طریق اعجاز حصول غلبۀ مطلقی برای آن حضرت طبق خواست خدای سبحان امری ممکن و معقول است و با وعده های صریح وبشارتهای حتمی که در قران مجید آمده بدون شبهه حاصل خوهد شد. خداوند بنابرمصداق «کَم ٛمِن ٛفِئةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتٛ فِئةًکَثیرةً بِاذٛنِ الله»

(بقره (2)، آیه 249)آن حضرت و باران محدودش زا که از بندگان شایسته خدا هستند برتمام ملل غالب و حاکم کرده و او را وارث زمین فرار خواهد داد.

اما از طریق علل و اسباب عادی و ظاهری هم حصول چنین فتح و غلبه ای و تشکیل آن حکومت واحد جهانی ممکن و عملی خوهد بود؟

اما از طریق علل و اسباب عادی و ظاهری هم حصول چنین فتح و غلبه ای و تشکیل آن حکومت واحد جهانی ممکن و عملی خوهد بود، زیرا آن حضرت در موقعی ظهور می کند که اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی و سیاسی کاملاً مساعد باشد. در آن موقع، همه ملل از مدنیت معنوی و اخلاقی محروم و دشمنی و کینه توزی و ظلم و تجاوز همه را نسبت به یکدیگر بد بین و از هم جدا ساخته و اتحاد وهمفکری و همکاری به کلی از میان بشر رخت بر بسته و از اینکه کسی بتواند بدون امدادهای غیبی جامعه را رهبری کند، مأیوس می شوند. خلاصه همه با هم در مبارزه و جنگ علیه یکدیگر و همه از وضع موجود ناراضی اند و از مکتبهای مختلف که عرضه می شود ناامید بوده و منتظر تغییر رژیم و انقلاب و عوض شدن اوضاع و کنار رفتن زمانداران خدا نشناس و برداشته شدن مرزها و القای تجزیه ها و تقسیمها هستند.

در چنین شرایطی حضرت مهدی علیه السّلام و اصحابش با نیروی ایمان و اخلاق حسنه و نجابت بخش ترین برنامه های عمرانی و اقتصادی و عدالت اجتماعی برای انقلاب و دعوت به قرآن و اسلام، قدم به میدان می گذارند و آن نهضت الهی و دعوت روحانی را شروع می کنند.

معلوم است که این جمعیت با آن برنامه ها و وضع کار، در آن دنیا پر آشوب و غرق در توفان گرفتاریها و فشارها، دلها را به خود متوجه کرده و فاتح و پیروز و موفق می شوند و هیچ نیرویی نمی تواند در برابر آنها مقاومت کند. چنانکه در صدر اسلام هنگام ظهور حضرت محمّد صَلی الله عَلَیه وَ آله وَ سَلَّم نیز وضع این چنین بود و مردم خسته از آداب و رسوم غلطو به ستوه آمده از ستم اربابان و ملوک با شنیدن صدای حق و عدالت لبیک گویان تسلیم شدند و اسلام در کمترین زمان ممکن کسرای ایران و قیصر روم را در هم کوبید به هر حال، وضع امام عصر نیز اینچنین است؛ یعنی اغلب مردم با اراده و اختیار خود و با درک و شعوری که دارند به حقانیت حضرت پی می برند و تسلیم او می شوند، لذا پیروزی بر عالمیان هم از لحاظ عادی و طبیعی و هم از لحاظ غیر مادی و اعجاز میسر است و منعی ندارد.

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:11:20
طلوع خورشید 05:42:48
اذان ظهر 12:36:08
غروب خورشید 19:29:43
اذان مغرب 19:47:20
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟