وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

مصیبتهای ابر قدرتها

مصیبتهای ابر قدرتها
زمان انتشار :
سه شنبه 14 خرداد 1392 | 20:46
امروزهمه مصیبت وعزای شرق وغرب دراین است که نه تنها،ملت ایران ازتحت الحمایگی آنان خارج شده است،

 

که دیگران راهم به خروج ازسلطه جباران دعوت می کند.استعمارفرهنگیاستعماراست که برنامه های فرهنگی ماراجوری تنظیم می کندکه جوان نیرومنددراین مملکت نباشد. استعماراست .که برنامههای رادیووتلویزیون راجوری تنظیم می کن،که مردم اعصابشان ضعیف، قوت راازدست بدهند.اینهااستعماراست.مابااین مظاهراستعماری مخالفیم.

خواست بیگانگان

من باز می گویم همه مسئولان نظام و مردم ایران باید بدانند، که غرب وشرق تا شمارا از هویت اسلامی تان به خیال خام خودشان بیرون نبرند ،

آرام نخواهند نشست، نه از ارتباط با متجاوزان خشنود شوید

ونه از قطع ارتباط با آنان رنجور همیشه با  بصیرت وچشمانی باز به دشمنان خیره شوید وآنان را آرام نگذارید. که اگر آرام گذارید، لحظه ای آرامتان نمی گذارند.

وابستگی فکری

تا این غربزدگی و شرق زدگی در ملت ما هست، هیچ امیدی به اصلاح نیست. ما باید اول تمام همتمان را صرف کنیم که خودمان را از این وابستگی فکری بیرون بیاوریم. ما فکرهایمان وابسته است فرهنگمان وابسته است.

الان ما باید سعی کنیم از این فرهنگ وابسته خارج بکنیم خودمان را ،چه فرهنگ آن طرف که همه اش فساد ،یعنی همه اش برای به دام انداختن ماهاست به دام انداختن بشر است.

یاس وناامیدی

الحمدلله مسلمین هم عده شان قریب یک میلیارد هست، وهم ممالکشان یک ممالکی است غنی، ثروتمند وهم افرادشان افراد لایق:

لکن آنهایی که می خواهند در این ممالک حکومت کنند.

به واسطه تبلیغات سوئی که در طول چند صد سال تقریبا کرده اند و نفوذی که در دانشگاهها، در جاهایی که مراکز تربیت ابنای مسلمین است کرده اند، مسلمین را طوری کردند که از خودشان مایوس شدند: یعنی خودشان را گم کردند. باید موری رمزاستقلال مسلمین جدیت کنند مجد خودشان را پیدا کنند.

خود ا گربخواهید مستقل باشید اگر بخواهید شما را به اینکه یک ملتی هستید بشناسند

وبشوید یک ملت، ازاین تقلید غرب باید دست  بردارید. تادراین تقلید هستید آرزوی استقلال را نکنید.

باوربه فرهنگ خودی

باید از این غربزدگی بیرون  برویم. خیال  نکنیم همه ،وماهیچ نداریم خیر،ماهمه چیزداریم وفرهنگمان فرهنگ غنی است، باید پیدایش کنیم این فرهنگ را. خوب ، بالاخره هرکاری مبدئی لازم دارد: الان ابتدا این است که ماباید برویم دنبال اینکه همه چیز از خودمان  باشد.

بازگشت به  هویت دینی

مسلمانها باید خودشان را پیدا کنند: یعنی بفهمند که خودشان یک  فرهنگی  دارند،

خودشان یک کشوری دارند، خودشان یک شخصیتی دارند.

اینکه درذهن جوانهای ما کرده اند که باید مثلا فلان مکتب دراینجا پیاده شود

مکاتب شماچیزی نیستند، اینها همین تعلیماتی است

که ابرقدرتها درایران پیاده کرده اند.

آنها یک همچوفرهنگی رابرای ما درست کردند که ما ازخودمان بیخود بشویم،

وآنها تمام چیزی که ما داریم وحیثیتی که ما داریم ببرند. باید ما برگردیم

به حال اول اسلام باید مسلمین برگردند

به همان حال که با جمعیت کم غلبه کردند برهمه قدرتها.

صحیفه امام؛ج12،ص321

خود شناسی

هیچ ملتی نمی تواند استقلال پیدا بکنند الّا اینکه خودش ، خودش را بفهمد .

مادامی که ملتها خودشان را گم کردند ودیگران به جای خودشان نشاندند،

استقلال نمی توانند پیدا کنند.

صحیفه امام؛ج12،ص4

فرهنگ صحیح

فرهنگ مبدأ همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است.

اگر فرهنگ ناصالح شد، این جوانهایی که تربیت می شوند

به این تربیت های فرهنگ ناصالح ، اینها در آتیه فساد ایجاد می کنند.

فرهنگ استعماری، جوان استعماری تحویل مملکت می دهد.

فرهنگی که با نقشه دیگران درست می شود

و اجانب برای ما نقشه کشی می کنند و با صورت فرهنگ می خواهند

تحویل جامعه ما بدهند، این فرهنگ، فرهنگ استعماری و انگلی است.

و این فرهنگ از همه چیزها، حتی از این اسلحه این قلدرها بدتراست.

این قلدرها اسلحه شان بعد از چند وقت می شکند،

و حالا هم شکسته، اما وقتی فرهنگ فاسد شد،

جوانهای ما که زیربنای تاسیس همه چیز هستند از دست ما می روند

و انگل بار می آیند، غرب زده بار می آیند.

اینها را از همان اول، از همان کلاسهای اول، توی ذهنهایشان هی مطالبی می کنند

تا برسند به آن بالا. اگر فرهنگ، فرهنگ صحیح باشد

جوانهای ما صحیح بار می آیند.

صحیفه امام؛ ج 3، ص 306

فرهنگ مایه حیات

یک ملتی احتیاج به فرهنگ دارد، ملت با فرهنگش زندگانی سیاسی می تواند بکند.

صحیفه امام؛ج4،ص134

فرهنگ اساس ملت ها

ان شاءالله بعد از اینکه حکومت اسلامی استقرار پیدا کرد، نقیصه ها را همه با هم باید رفع بکنیم،که در رأس آنها فرهنگ است. فرهنگ اساس ملت است، اساس ملیت یک ملت است، اساس استقلال یک ملت است و لحاظ آنها کوشش کرده اند که فرهنگ ما را استعماری کنند. کوشش کرده اند که نگذارند انسان پیدا بشود. آنها ا ز انسان می ترسند، از آدم می ترسند.

آنها کوشش کرده اند در این سالهای طولانی وخصوصاً در این پنجاه وچند سال که رجال در ایران  پیدا نشود.

تحصیلات را به طوری قرار دادند که رشد تحصیلی وانسانی پیدا نشود.

ما را همچو ترساندند،همچو با تبلیغات خودشان ماها را ترساندند که از خودمان می ترسیدیم، به خودمان اعتماد نداشتیم.

صحیفه امام؛ ج 7، ص 57

استقلال مغزها

آنچه که بعد از انقلاب برشما معلمین و بر همه قشرهایی که سمت تعلیم و تربیت را دارند وظیفه است،

و لازم اینکه این مغزهایی که در طول پنجاه و چند سال حکومت جائرانه و  سلطه اجانب باید بگوییم غربزده شدند نجات بدهید.

اگر بخواهید ملت شما نجات پیدا بکند،

نجات ملت در فرهنگ و در دانشگاهها باید طرح بشود.

مادامی که ما پیوستگی مغزی داریم به خارج و اجانب، هیچیک از این گرفتاریهایی که شمردید نمی توانیم

از زیرش فرار کنیم. رأس همه اصلاحات، اصلاح «فرهنگ» است.

صحیفه امام؛ ج 10، ص 356

فرهنگ اساس هویت

بی شک بالاترین و والا ترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است.

اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد

وانحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بُعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند وقوی باشد

ولی پوچ وپوک ومیان تهی است. اگر فرهنگ جامعه ای وابسته ومرتزق از فرهنگ مخالف باشد، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا میکند وبالا خره در آن مستهلک می شود وموجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می دهد. استقلال وموجودیت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشأت می گیرد، وساده اندیشی است که گمان شود با وابستگی فرهنگی، استقلال در ابعاد دیگر یا یکی از آنها امکان پذیر است.

صحیفه امام؛ ج 15، ص 243

تحول فرهنگی

بزرگترین تحولی که باید بشود در فرهنگ باید بشود، برای اینکه بزرگترین موسسه ای است که ملت را یا به تباهی می کشد، یا به اوج عظمت و قدرت می کشد. برنامه های فرهنگی تحول لازم دارد، فرهنگ باید متحول بشود.

صحیفه امام؛ ج 7، ص 473

استقلال فکری

بزرگترین وابستگی ملتهای مستضعف به ابرقدرتها و مستکبرین؛ وابستگی فکری و درونی است، که سایر وابستگیها از آن سرچشمه می گیرد.

وتا استقلال فکری برای ملتی حاصل نشود، استقلال در ابعاد دیگر حاصل نخواهد شد. وبرا ی بدست آوردن

استقلال فکری و بیرون رفتن از زندان وابستگی به غیر،

باید ازخواب مصنوعی که بر بعضی از قشرهای ملت و خصوصاً طبقه دانشمند و متفکر وروشنفکر تحمیل شده است، برخیزید و خود را مفاخر و مَآثر ملّی و فرهنگی خود را دریابید.

صحیفه امام؛ ج 10، ص 79

فکر مستقل

ما تا تمام حیثیت خودمان را نفهمیم، نفهمیم ما چی بودیم، ما در تاریخ چه بودیم، چه هستیم، چه داریم،

تا اینها را نفهمیم، استقلال نمی توانیم پیدا کنیم. تا فکر شما مستقل نباشد، کشور شما مستقل نمی شود.

بروید دنبال اینکه فکرتان را مستقل کنید.

صحیفه امام؛ ج 10، ص 392

استقلال فرهنگی

ما باید با تمام وجود به استقلال فرهنگی برسیم، که استقلال فرهنگی پایه و اسا کشوری آزاد و مستقل است.

استادان عزیز باید خود این اعتقاد را بیابند. که تنها فرهنگ ایران  اسلامی است که نجاتبخش کشور و ملت ما می باشد.

معلمان عزیز خود بهتر می دانند

که فرهنگ استعماری در زمان این پسر و پدر چه به روز این کشور و ملت آورده است.

به فرهنگ غنی ایران اسلامی تکیه کنید و مطمئن باشید که پیروزی از آن شماست.

صحیفه امام؛ ج 17، ص 2

 

 

 

 

 

 

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:53:30
طلوع خورشید 06:17:12
اذان ظهر 11:29:32
غروب خورشید 16:41:44
اذان مغرب 16:59:04
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟