وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

ماهواره و آسیب های آن

زمان انتشار :
چهارشنبه 4 آذر 1394 | 18:52
ماهواره و آسیب های آن

بسم الله الرحمن الرحیم

آلوین تا فلر، نویسنده و منتقد اجتماعی می نویسد: «تکنولوژی ماهواره ای و دیگر رسانه های جدید، فرهنگ های ملی را از هم می پاشند و این ارتباط متقاطع، به هر حال تهدیدی است برای هویت ملی که حکومت ها را برای مقاصد شخصی خود، سعی در حفظ و انتشار آن دارند.»

سقا زاده، محمد کریم خانی، حمزه، هجوم خاموش، ص 37 تا 40

 

 

مک لوهان معتقد است منشأ تحولات سیستم ارتباطات و وسایل جمعی است. او می گوید وسایل ارتباطی محیط را تغییر می دهند و در نتیجه رابطه و نسبت معینی از ادراکات حسی را در ما به وجود می آورد. مضاف اینکه هر گاه این نسبت و رابطه حواسی به هم بخورد خود انسان تغییر کرده و به هم می خورد بدینسان باید گفت  که وسایل ارتباط جدید تنها رابطی بین انسان و طبیعت نیست بلکه طبیعت  انسان  جدید است.

پستمن اعتقاد دارد وسایل ارتباط جمعی بر جهان بینی و نگرش انسانها بسیار مؤثر است و این وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها هستند که کمیت و کیفیت معنا و مفهوم را تشکیل می دهند. به تعبیری فرهنگ به معنای مجموعه ای از معانی و مفاهیم ارزشی، نتیجه کیفیت و ماهیت رسانه ها هستند.

...او معتقد است باید به شدت نگران تأثیر رسانه های جدید بر ساختار روابط انسانها و حوزه تفکر اندیشه و افکار عمومی بود. به نظر رسانه این  قدرت را دارد که حقیقت را دگرگون سازد. متأسفانه انسان به ندرت متوجه این واقعیت می شود که این وسایل ارتباطی تا چه حد در جهان بینی و نگرش او مؤثر است.

فهیمی فر، اصغر، حکمت رسانه های مدرن، ص 87 و 86

دیدگاه امام خمینی(ره) و امام خامنه ای (دامت برکاته) در مورد رسانه و رسانه ملی

دو موضوع، نقش رسانه های گروهی را به عنوان یک عامل تربیت از سایر عوامل ممتاز می کند، یکی «جذابیت و گیرایی» و دیگری «گستردگی و فراگیر بودن» آن است. بی تردید امروزه در وقابت جاذبه، مدارس و نظام های آموزشی نمی توانند خود را به پای صدای سیما، مطبوعات، کتاب و نظایر آنها برسانند. جاذبه رنگ و تصویر و جلوه های بدیع هنری، تلویزیون را به با نفوذ ترین و پر بیننده ترین عامل، تبدیل کرده است. ولی همه اینها گرچه جنبه قوت و مثبت این عامل را اثبات می کند، در کنار آن به جهت ساختار آن، زمینه انحراف و لغزش از اهداف تربیتی نیز به شدت وجود دارد.

شرفی، محمد رضا، تربیت اسلامی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی(ره)، ص 100

امام خامنه ای در مورد جایگاه رسانه می فرمایند: رسانه ما یک مأموریت محوری دارد، که اهداف کلان را با خودش همراه دارد. که آن مأموریت محوری عبارت است از: مدیریت و هدایت فکر، فرهنگ، روحیه، اخلاق و رفتاری جامعه، جهت دهی به فکر و فرهنگ عمومی، آسیب زدایی از فکر و فرهنگ و اخلاق جامعه،  تشویق به پیشرفت، یعنی روحیه دادن و زودودن احساس عقب ماندگی، ایشان نقش رسانه ملی را در عصر حاضر آن چنان مهم می دانند که می گویند: امروز جنگ دنیا، جنگ رسانه هاست.

فروغی جهرمی، محمد قاسم، فرهنگ، نظام فرهنگی، تولیدات فرهنگی، ص 778 و 764

 

خبر گزاری یونایتد پرس در 12 سپتامبر 2002 (21 شهریور 1381) خبری را با این عنوان به جهان مخابره کرد: «نتایناهو: آمریکا باید با تلویزیون به ایران حمله کند.» این خبر، سیاست ها و برنامه های نظام سلطه را برای گسترش فساد و تباهی در کشور اسلامی ایران با بهره گیری از رسانه ها به خوبی روشن می کند. متن خبر یاد شده به شرح زیر است:

نخست وزیر سابق اسرائیل از آمریکا خواست تا تغییر رژیم را رد کشور عراق و ایران پی بگیرد و این کار در عراق با حمله نظامی و در ایران با پخش برنامه های تلویزیونی ماهواره ای با محتوای  هرزه  انجام دهد وی گفت: جریان فرهنگ عامیانه غربی به داخل ایران می تواند منجر به براندازی جمهوری اسلامی شود.

بنیامین نتایناهو با اشاره به وجود هزاران دیش ماهواره در ایران، به کمیته اصلاح دولتی گفت که آمریکا می تواند با پخش سریال های شبکه ناکس که «افراد زیبا روی جوان را در وضعیت های متنوعی از برهنگی نشان می دهد که زندگی های فریبنده و مادی گرایانه دارند و رابطه های بی قید جنسی برقرار می کنند.» یک انقلاب را علیه حکومت این کشور برانگیزد. وی به این کمیته گفت: در این (سریال ها) واقعاً براندازانه هستند جوانان ایرانی دلشان از لباسهای دل پسندی که در این سریال ها می بینند، خواهد خواست. آنها استخرها و زندگی پر زرق و برق را خواهند خواست. کمیته خطر جاری که اعضای آن از برجسته ترین عناصر سیاسی و نظامی آمریکا تشکیل می شود در اکتبر 2005 (مهر 1384) با توجه به استحکام نظام جمهوری اسلامی و شکست ده ها استراتژی نظامی سلطه در مقابل ملت ایران در طول سال های گذشته، جنگ سخت را بی فایده دانست و خواستار توجه بیشتر دولت به ایالات متحده به پروژه نرم افزاری (بر اندازی از درون) شد. در گزارش کمیته خطر جاری که مارک پایمر یکی از اعضای برجسته این کمیته چهره با نفوذ دستگاه سیاست خارجی آمریکا آن را جمع بندی و تدوین کرده، بر براندازی نظام جمهوری اسلامی با تمرکز فعالیت ها در سه محور «دکترین مهار»، «نبرد رسانه ای» و «سامان دهی نا فرمانی مدنی» تأکید شده  است. در یکی از محورهای پانزده گانه این گزارش که با عنوان «ایران و آمریکا؛ رهیانت جدید» تنظیم شده است، در مورد بهره گیری از شبکه های رادیویی و تلویزیونی برای مقابله با نظام اسلامی چنین می خوانیم: باید شبکه های متعدد رادیو و تلویزیون را برای ایرانیان تدارک دید و پیام های خود را با پیشرفته ترین تکنولوژی های روز به دست مردم ایران برسانیم. مارک پایمر در گفتگویی با دبوراه سولومود خبرنگار روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» می گوید: ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه و هارتلند نظام بین المللی به قدرتی کم بدیل تبدیل شده که دیگر نمی توان با یورش نظامی آن را دگرگون کرد.

شفیعی سروستانی، ابراهیم، ذن؛ نظام و سلطه و رسانه ها، ص 133 تا ص 136

اگر فرهنگ جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا کند، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می کنند و بالاخره در آن مستهلک می شوند و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می دهند. بی جهت نیست که هدف اصلی استعمار گران که در رأس تمام اهداف آنان است، هجوم به فرهنگ جوامع زیر سلطه است. امام خامنه ای در بیانی با همین موضوع سه دهه پیش فرموده اند: در حال حاضر یک جبهه بندی عظیم فرهنگی که با سیاست و صنعت پول و انواع و اقسام پشتوانه ها همراه است مثل سیل راه افتاده تا با ما بجنگد، جنگ هم جنگ نظامی نیست، بسیج عمومی هم هیچ تأثیری ندارد آثارش هم به گونه  ای است که تا به خود بیاییم گرفتار شده ایم.

همان، ص 149 تا ص 150

انواع مخاطب

اکثر محققان مخاطب شناس رسانه ای در برابر برنامه های ماهواره ای چهار نوع مخاطب را به صورت زیر از یکدیگر تفکیک می کند.

مخاطب فعال:

آن نوع مخاطب که در برابر پیام برنامه های ماهواره ای مورد نظر، می اندیشد، تفسیر می کند و زمانی از دقت خود را به ارزیابی و انتقاد آن اختصاص می دهد. مانند: مخاطبان ماهواره ای و ورزش های عامه پسند، شنا، فوتبال و...

مخاطب مقاوم:

مخاطبی که به برنامه های پخش شده ماهواره ای انتقادی جدی وارد می کند؛ از جنبه ارتباطی انعطاف پذیر نیست، محتوای برنامه ماهواره ای برای او چندان مهم نیست و زمان شخصی خود را تفننی صرف تماشای برنامه می کند. (مانند: مخاطبان برنامه های ماهواره ای فیلم های جنای، پلیسی و...)

مخاطب منفعل:

مخاطبی که تسلیم بی چون و چرای رسانه است و ماهواره را به خاطر انواع برنامه های جذاب دوست دارد. انتقاد بلد نیست. بسیار انعطاف پذیر است و هر چه به سمت محتوا پیش می رود، صوری تر می اندیشد. (مانند مخاطبان برنامه های ماهواره ای، سریال ها و فیلم ها که مجموعه های تلویزیونی خانوادگی می باشند.)

مخاطب خاموش یا گرفتار:

آن نوع مخاطب که بر اثر شرایط روحی – روانی تسلیم نمی شود اما چون درگیر مسائل احساسی و عاطفی است در برابر برنامۀ ماهواره ای مورد نظر، سکوت می کند و از خود هیچ نوع واکنشی نشان نمی دهد. این نوع مخاطب به محتوا بیش از شکل اهمیت نمی دهد. (مانند مخاطبان ماهواره ای مجموعه های سرگذشت گرا و تاریخی: فیلم های تاریخی و حادثه ای و...)

آذری، غلامرضا، ماهواره و بی خویشتن شدگی مخاطبان، فصلنامه پژوهش و سنجش، ش 30 و 31، ص 253 و ص 261

 

عوامل گرایش

1-لذت گرایی ودوربودن ازفضای  لذت معنوی

2-اگلاهی ازاخبارسیاسی(اخبارایران راسانس

3-بی کاری

4-عدم کیفیت مناسب برنامه های صداوسیما

5-جوزدگی

6-عدم سرگرمی مناسب

7-توجیهات سطحی{تقویت زبان،برنامه های معنوی،نمازمسجدالحرام،....}

8-مخاطب خودرا درمقابل آسیب های ماهواره قوی می داند(میگن روی مااثری نداره)

9-عدم آگاهی فردازاسیب های خاموش ماهواره

 

اسیب ها

تغییرسبک زندگی دینی به محورغربی

 

1-هویت زدایی ازمفهوم خانواده

2-ایجادخانواده های بی قیددربرابرخانواده های سنتی

 

تاثیربرروابط اعضای خانواده

روابط عاطفی اعضای خانواده

زن وشوهر(ایجادروحیه تنوع طلبی جنسی،ترویج فمنیسم وایجادحس رقابت میان زنان ومردان)

فرزندان ووالدین

 

هدیه ای از جنس خیانت از ماهواره به خانواده

 

ب)اسیب برباورهای دینی،فرهنگی

اشاعه فساد و فحشا

بلوغ زودرس

انحرافات جنسی

بی حجابی و بی عفافی

الگو سازی چهره های غیر اخلاقی

استعمار جسم

مد گرایی و مصرف گرایی(باتوجه به تبلیغات کاذب ولی بسیارجذاب وپرتکرار)(برنامه بی راهه)

پ:آسیب بر باور های سیاسی

عملیات روانی علیه ایران

شبهه در مبانی اصلی حکومت دینی

سازماندهی مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران

اخلال در جامعه پذیری سیاسی

احیای ارزش های جتماعی فرهنگی دوران پهلوی

ایجاد حس نا امیدی نسبت به آینده


 

"راهکارهایی جهت مقابله با آثار مخرب ماهواره بر جوانان و خانواده ها"

 

در مقابل تهاجم فرهنگي بايد فعاليت، برنامه سازي، تفريحات سالم و امکانات کافي ايجاد شود چراکه منع و مقابله تنها راه حل نيست.

براساس ديدگاه كارشناسان عواملی همچون، محیط بسته، رقابتی نبودن، عمل نکردن براساس نیاز مخاطب، القاء پیام یک طرفه ، آزاد نگذاشتن ذهن مخاطب در انتخاب، دادن قطره چکانی اطلاعات به مخاطب، باعث روی آوردن مخاطبان به سوی رسانه ها و شبکه های برون مرزی و عدم استقبال از شبکه های داخلی می شود.

بديهي است در مقابل هجوم فرهنگي بايد مقابله فرهنگي صورت گيرد. برنامه سازان فرهنگي و هنري و سازمان هايي مانند صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تبليغات اسلامي، نظام آموزش و پرورش، نظام آموزش عالي و ديگر ارگان هاي دولتي بايد در بخش غني سازي و سالم سازي فرهنگ سرمايه گذاري کنند.

دراینجا مجموعه پیشنهاداتی که میتواند دربرابر این خطر جدی"ماهواره" ایستادگی نموده و اثرات مخرب و منفی آن را خنثی سازد ارائه می شود.

 

نقش رسانه های داخلی:

1- تقویت فرهنگ خودی، بومی، ملی و دفاع از ارزش های ملی

2- باید سواد رسانه ای شهروندان را افزايش داد، و امکان انتخاب شبکه های سالم ماهواره برای شهروندان فراهم شود.

3- برنامه سازی می بایست بر اساس نیاز مخاطب جامعه باشد، در رسانه های معتبر دنیا قضاوت پیام بعهده مخاطب است، در حالیکه در رسانه ملی پیام سانسور شده است، با رفع این مساله در حد معقول مخاطبان افزایش پیدا خواهند کرد.

4- رقابت در عرصه رسانه باعث کشش و گرایش مخاطب به رسانه می شود، چنانچه صدا و سیما فرهنگ رسانه های برون مرزی را مغایر با اصول جامعه می داند باید به تولید فرهنگ در برنامه های خود بپردازد، طبیعتا زمانی که این تولید وجود ندارد تهاجم فرهنگي این رسانه ها روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد .

5- پر كردن اوقات فراغت خانواده ها و به ويژه جوانان، از طريق رسانه هاي ملي و صدا و سيما و كاهش حجم خلاء برنامه هاي رسانه هاي داخلي

6- بهتر است رسانه های خودی هنجارها، ارزش ها و میراث فرهنگی جامعه را تحت عنوان فیلم، داستان، مقاله و گزارش مستند به نسل جوان معرفی کنند.

 

اتحادیه دولت های اسلامی:

دولتهای اسلامی به صورت هماهنگ وقاطع و به شکل یک اتحادیه منسجم، برای ممانعتاز پخش این گونه فیلم ها با سازمان ملل متحد مذاکره کنند تا این سازمان براساس قوانین بین المللی که حریم کشور ها را محترم می شمارد از طریق قانونکاملا جدی وپیگیر، از پخش هرگونه برنامه های فاسد و زیانبار برای جوامعاسلامی و حتی غیر اسلامی که اساس انسانیت و اخلاق را به خطر انداختهجلوگیری نماید.

 


 

فشارهای مردمی بر دولت:

فشاربر دولت اسلامی برای جلو گیری از نصب و به کار گیری آنتن های ماهوارهای در کشور های اسلامی جهت استفاده های نا مشروع، چنانکه واجب است دولت هااز تولید و پخش فیلم های فاسد و منحرف جلوگیری به عمل آورند و برای ضمانتاجرای آن باید قوانین باز دارنده و مناسب -البته به دور از هر گونه خوشونت وتند رویی- وضع شود.

انسجام سازمان ها:

همسويي و هم انديشي ساير نهادها و موسسات و ارگان هاي ذيربط، در خصوص تصميم گيري، برنامه ريزي و اجراي قانون يكپارچه در ارتباط با ماهواره، شرکتدادن تمامی حرکت ها، سازمان ها وتشکلات سیاسی، فرهنگی و انسانی در اینطرح انسان دوستانه برای جلو گیری از تولید و پخش فیلم های خانمان سوز، زیانبار ومنافی با عفت که بهداشت عمومی و پیشرفت اقتصادی را به خطر می اندازد.

نقش نویسندگان :

تشویقو ترقیب قلم های خیرخواه و اصلاح طلب اعم از نویسندگان، روزنامه نگاران،وبلاگ نویسان و نیز سخنوران هدایتگر و آگاه کننده انسان ها برای مبارزه ورویارویی با عوامل این تهاجم فرهنگی به دو روش زیر:

1- رسوا کردن عوامل تولید کننده و شبکه های مخالف نظام و حکومت دینی اسلامی

2- ارشاد مردم وآگاه نمودن آنها نسبت به مضرات اینگونه شبکه ها و دعوت برای مبارزه همگانی علیه فیلم های منحرف و ویرانگر.


 

برنامه های بازدارنده:

تنظیم برنامه های بازدارنده علیه شبکه های مخرب دینی و سیاسی از قبیل :

1- برپایی راهپیمایی و تظاهرات و تجمعات مردمی بر ضد این گونه شبکه ها(پیامبرخدا (ص) فرموده اند : با گنه کاران با چهره گرفته و در هم کشیده روبه روشویم)

2- تشکیل انجمنها و گروه های مردمی در مراکز حساس مانند مساجد، حسینیه ها، پایگاههای بسیج و ... در جهت آگاه نمودن مردم نسبت به خطرات و تاثیراتزیانبار این شبکه های مخرب.

3- فراهم ساختن زمينه هاي فني لازم جهت استفاده از برنامه هاي مطلوب و سالم ماهواره اي

4- استفاده از روش هاي فيلترينگ جهت محدودسازي برخي شبكه هاي مخاطره آميز ماهواره اي

 

آزادی رسانه های خصوصی

بایستی مجوز فعالیت شبکه های تلويزيون خصوصی با انگيزه ایجاد رقابت و افزایش مخاطب صادر شود.

 

توجه به مشکلات نسل جوان :

رسیدگی همه جانبه و توجه به مشکلات و نیاز های نسل جوان به ویژه سنین 14 تا20 سال که معمولا نیمی از افراد جامعه را تشکیل می هند.

جالب است نوجوانان و جوانان بدانند که در کشورهای غربی نیز برنامه های خاص ماهواره ها به پس از نیمه شب یعنی زمانی که بیشتر مردم در حال استراحت و آمادگی برای فعالیت های روز بعد هستند پخش می شود تا از هدرروی توان نیروهای انسانی جلوگیری شود، در حالی که این تحفه غربی در کشورهای جهان سوم بدون هیچ محدودیت زمانی و گاهی حتی در زمانی که نیروی فعالی مانند جوان و نوجوان باید به تلاش های علمی برای ساختن آینده ای روشن اقدام کند، پخش می شود و مخاطبان خود را به آینده ای خیالی و وهمی سوق می دهد.

آشنایی با قوانین دینی در این باره، زیر پا گذاشتن قوانین رسمی با تماشای ماهواره، توجه به فریب کاری رسانه ای دشمنان از طریق ایجاد جذابیت های جنسی و مشغول نگه داشتن دل و جان مخاطبان با برنامه های کاذب از دیگر مسائلی است که بازگویی آن تأثیر خوبی بر بینش نوجوان خواهد داشت.

 

نقش خانواده ها:

خانواده باید با افزایش سطح دینداری در بین فرزندان و اعضای خانواده و نیز افزایش سطح درک و فهم فرزندان، آثار منفی و مخرب این ابزار را کاهش دهد.

ارتقای سطح آگاهی خانواده، آشنایی خانواده‌ها با احکام شرعی درباره ماهواره (احکام نگاه)، آگاهی دادن به مردم درخصوص آسیب‌های ماهواره و اهداف آن، دعوت به تقوا و معنویات، ترویج الگوهای رفتاری مناسب در خانواده و اجتماع  و حل معضل ازدواج جوانان نیز می تواند در کاهش آثار زیانبار استفاده از ماهواره مؤثر باشد.

 

نشر فضایل اخلاقی:

ترویج و نشر اخلاق ، فضیلت ، پاکدامنی و پرهیزکاری در جامعه.

 

نقش اندیشمندان :

تذکر به گویندگان و مبلغان برای احتمام هرچه بیشتر به این امرخطیر و متوجه ساختن مردم به خطرات ناشی از سوءاستفاده از ماهواره و...

 

جایگزین ها :

بررسی های لازم و اساسی و تفکری جدید در جهت به وجود آوردن جاگزین ها و هم گون های مثبت و سالم مانند :

برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت جوانان

ترویج کتاب خوانی، قصه گویی، نقاشی، تهیه کاردستی میان اعضای خانواده باعث می شود کودکان کمتر سراغ این ابزارها بروند.

ایجاد و راه اندازی کانال های تلوزیونی که از طریق ماهواره برنامه های سالم پخش نمایند و...

 

و در پایان اشاره ای به سخنان آیت الله جوادی آملی درخصوص مقابله با ماهواره:

آیت الله جوادی آملی با توصیه بر تولید محصولات فاخر جهانی در حوزه هنر بیان داشت: هنرمند، یک وقت هنرمند محلّی است یک وقت هنرمند منطقه‌ای است و یک وقت هنرمند بین‌المللی. ما اگر بخواهیم حرف‌هایمان به خارج برسد و با این ماهواره‌ها، با این اینترنت‌ها، مقابله بکنیم باید هنرمند بین‌المللی باشیم, وگرنه هنرمند محلّی مشکل را حل نمی‌کند.

این مرجع تقلید افزود: ما مردم را با حق بالا بیاوریم, اگر ما مردم را با تحقیق بالا نیاوردیم دیگران قادرتر از ما هستند که مردم را با تقلید پایین‌تر ببرند. اگر ما مردم را با رسانه‌های گروهی از روزنه و منظره دلاّلی اداره کنیم نه دلالت، به جای تعلیم, تبلیغ ‌کنیم و به جای تعلیل, تکرار می‌کنیم، این کار از بیگانه برمی‌آید اگر در زمین ما نباشد با ماهواره بر مردم مسلّط است. اما اگر ما مردم را با تبلیغ و تکرار رشد ندهیم با تعلیم و تعلیل رشد بدهیم این ملت بیمه شده است هیچ گزندی نمی‌بیند، نه از آسمان، نه از زمین هیچ نمی‌شود این مردم را فریب داد این راه اساسی ماست. بدانیم اگر واقعاً در راه خدمت به دین باشیم به طور یقین مشکل را خدا حل می‌کند.

 

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:50:02
طلوع خورشید 06:12:46
اذان ظهر 12:41:28
غروب خورشید 19:09:44
اذان مغرب 19:26:01
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟