وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

فلسطین وایران قبل وبعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

فلسطین وایران قبل وبعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
زمان انتشار :
پنج شنبه 10 مرداد 1392 | 21:35
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از جنبه های مختلف به تشدید مبارزات ضد صهیونیستی مسلمانان انجامید، و روند مبارزه فلسطینیها را دگرگون ساخت.

 

رژیم شاه یک متحد نیرومند غرب و اسرائیل در منطقه حساس خاورمیانه به شمار می آمد.

 ایران در زمان شاه بازارواردات انبوه کالاها و محصولات اسرائیلیبود که اقتصاد رژیم اشغالگررا رونق می بخشید. و از سوی دیگر شاه با صدور و تأمین نفت مورد نیاز اسرائیل به کمک این رژیم می شتافت ونفت ایران در مجموعه اقتصاد و صنایع اسرائیل تبدیل بهگلوله و سلاحیمی شدکه برسینه فلسطینیان می نشست.

ایران پایگاهی برای عملیات جاسوسی اسرائیل و کنترل اعراب منطقه شده بود.

 افشای روابط پنهان و آشکار شاه با اسرائیل و مخالفت با کمکهای بیدریغ شاه به دشمن مشترک مسلمانان یکی از انگیزه های قیام امام خمینی رحمة الله علیه را تشکیل می داد که خود در این باره فرموده است: «یکی از جهاتی که ما را در مقابل شاه قرار داده است کمک او به اسرائیل است.

 من همیشه در مطالبم گفته ام که شاه از همان اول که اسرائیل بوجود آمد با او همکاری کرده

 و وقتی که جنگ بین اسرائیل و مسلمانان به اوج خود رسیده بود، شاه همچنان نفت مسلمین را غصب کرده و به اسرائیل می داد.

و  این امر خود از عوامل مخالفت من با شاه بوده است ».

مصاحبه امام خمینی  ، 16/9/1357 ، صحیفه نور ، جلد 4

سرنگونی شاه وحاکمیت نظام اسلامی در ایران نخستین ضربه مهلکی بود که اهداف توسعه طلبانۀ صهیونیستها را بطورجدی به مخاطره افکند.

تأثیر پیام انقلاب اسلامی و رهبری آن برافکارعمومی آنچنان گسترده بود که وقتی انورسادات معاهدۀ سازش را در کَمپ دیوید را امضا کرد.

دولت مصر از جرگه اعراب و حتی از جمع رژیمهای مرتجع عرب نیز اخراج شد و در انزوای کامل قرار گرفت.

آمریکا و دولتهای اروپائی حامیان اصلی رژیم اشغالگر قدس با تجربه تلخی که از شکست خویش در مواجهه با نهضت امام خمینی رحمة الله علیهاندوخته بودند برای مهار انقلاب اسلامی و تغییر شرایط بسیج شدند ودراین مسیر با رقیب شرقی خود (شوروی سابق) پیش رفتند که تبلور این همسوئی را در تحریک صدام به اشغال خاک جمهوری اسلامی و حمایت همه جانبه از او درتمام مراحل جنگ طولانی رژیم بعث عراق با نظام نوپای اسلامی درایران از سوی دو ابرقدرت شاهد بودیم.

جنگ تحمیلی با هدف اشتغال و تجزیه ایران و نابودی انقلاب اسلامی آغاز شد

و نظام جمهوری اسلامی را که مصمم بود تا نقش پیشتازی خویش را در نبرد با دشمنان

 مسلمین ایفا کند.

و به شعار «امروز ایران و فردا فلسطین» جامه عمل بپوشد ناگزیر ساخت تا برای دفاع از موجودیت انقلاب خویش به صحنه جنگ ناخواسته کشیده شود،

جنگی که بنا به اعتراف سران دول غربی و شرقی پدید آمده بود تا تکلیف انقلاب اسلامی را یکسره کند

و ملتهای مسلمان را از اندیشۀ قیام و انقلاب نومید سازد.

 بدین ترتیب صدام با تحریک و حمایت دشمنان مسلمین صحنه گردان حادثه ای تلخ و طولانی شد

که امام خمینی رحمة الله علیه از آن چنین یاد می کند:

«آنچه که موجب تأسف بسیار است آن است که ابرقدرتها بویژه آمریکا با فریب صدام، با هجوم به کشور ما ، دولت مقتدر ایران را سرگرم دفاع از کشورخود نمود. تا مجال به اسرائیل غاصب تبهکاردهد

 تا با نقشه شوم خود که تشکیل اسرائیل بزرگ که از نیل تا فرات است، اقدام نماید.»

ت امام خمینی ، 31/6/62 ، صحیفۀ نور ، جلد 18

هرچند که واقعیتهای تلخ، توطئه ها و موانعی که دشمنان اسلام در مسیر پیشرفت انقلاب اسلامی ایجاد کردند و همچنین بروز تحولات بلوک شرق، آمریکا را قادر ساخت تا سازش و تسلیم در برابراسرائیل دوباره بعنوان تنها راه حل بحران خاورمیانه مطرح سازد و مُصرانه تنها به جرگه اعراب بازگرداند

 بلکه در پیشاپیش صفوف سازشکاران که اینک طیف وسیعی از دولتهای عربی را در برگرفته است قرار دهد اما با اینهمه آنچه که در لبنان اتفاق افتاد و آنچه که امروز در سرزمینهای فلسطین اشغالی شاهد هستیم نشان می دهند که ملت فلسطین پیام انقلاب اسلامی را علیرغم همه موانع دریافته است

و بیدارگریهای امام خمینی به بار نشسته و«انتفاضه» شکل گرفته است.

 علیرغم خیانت سازشکاران در جهان عرب، امروز حتی رهبران رژیم اشغالگر و آمریکا نیزاعتراف دارند که جوهرۀ تفکر انقلاب اسلامی و آرمانها ی امام خمینی در متن حوادث فلسطین حضوری انکارناپذیر یافته است.

حضرت امام خمینی در اوج قدرت نظام ستم شاهی ، افشاگر روابط پنهان رژیم شاه و  اسرائیل بود

 و مقابله با خطر اسرائیل برای جهان اسلام را بسیار جدی و پیگیرانه دنبال می کرد.

 امام خمینی اولین مرجع تقلید و پیشوای بزرگ مذهبی بود که مجوز حمایت از مبارزان فلسطینی

از محل وجوهات شرعی و زکوات و صدقات را صادر نمودند

 و در جریان جنایت رژیم اشغالگر قدس در به آتش کشیدن مسجدالاقصی، بر حفظ آثار جنایت اسرائیل بعنوان عاملی سمبلیک در جهت تحریک و تشویق مسلمین برعلیه موجودیت مسبب اصلی جنایت یعنی رژیم  اشعالگر تأکید می نمود.

ایشان از همان آغاز وجهه اسلامی و بعد اعتقادی مبارزه با اسرائیل را کارسازترین روش برای بسیج ملت مظلوم فلسطین و عربی و نگرش های ناسیونالیستی ودیگر ایدئولوژی های وارداتی و غیراسلامی را انحراف درمسیر مبارزه با آزادی قدس می دانست.

ایشان به مشکلات درونی جهان اسلام و از جمله ضعف و ناتوانی یا وابستگی بعضی از سران کشورهای اسلامی وقوف کامل داشت و لذا بر آگاهی و شعور عمومی جهان اسلام منبعث از اصول اعتقادی و مشترکات ایمانی و فرهنگی امت و پرهیز از اختلافات فرقه ای تأکید می نمود.

و سران دولتهای اسلامی را به متابعت از این جریان فرا می خواند و معتقد بود که دولتها تا آنجا که با این شعور و خواست عمومی مسلمین همسو و همراه باشند،

شأن رهبری و مسئولیت هدایت مبارزه را عهده دار خواهند بود

 والا ملتهای مسلمان می بایست با آنان همان کنند که ملت مسلمان ایران با شاه کرد .


لزوم استفاده ازحربه نفت علیه آمریکا واسرائیل:

در زمانی که تجربه جنگهای معتدد اعراب و اسرائیل، بالاخص شکست جنگ رمضان برخی از زمینه های سازش را در اعراب تقویت کرده بود امام خمینی رحمة الله علیها برادامۀ مبارزه با استفاده از حربۀ تحریم نفت علیه اسرائیل و حامیانش تأکید می کرد.

 ایشان در پیامی خطاب به دول و ملل اسلامی به مناسبت جنگ رمضان در تاریخ 16/8/1352 نوشتند:

«دولتهای ممالک نفت خیز اسلامی لازم است از نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند، بعنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کرده ، از فروش نفت به آن دولتهایی که به اسرائیل کمک می کنند خودداری ورزند».

این موضع حضرت امام در مقاطع مختلف و حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به شدت تعقیب می شد ولی متأسفانه به دلائل مختلف و آن جمله ضعف و وابستگی بسیاری از سران ممالک اسلامی ، این اقدام عملی نشد . اگر به شرایط خاص آن سالها و اهمیت و نقش حیاتی نفت در رونق صنایع بویژه در زمانی که هنوز دنیای صنعتی غرب تدابیر تدافعی لازم را برای مقابله با حربه تحریم اتخاذ نکرده بود توجه کنیم اهمیت این موضع امام بهتر درک می شود .

آزادی فلسطین در گرو بازیابی هویت اسلامی است

لازمه اتخاذ مواضع اصولی و مبارزه جدی با اسرائیل این است که مردم ضمن آگاهی، مبتلا به بیماری و تب مصرف نباشند و آنقدر به زمامداران خویش اعتماد داشته باشند که با آنان همکاری و همراهی کنند؛ ولی خفقان و استبداد حاکم بر اکثر کشورهای اسلامی به حدی بود که مردم پشتیبان حکومتها نبودند. با درک این موقعیت بود که امام خمینی رحمة الله علیها تکیه گاه اصلی مقاومت را ایمان اسلامی ملتها دانسته می فرمایند:

«ما تا به اسلام برنگردیم – اسلام رسول الله – تا به اسلام رسول الله برنگردیم، مشکلاتمان سرجای خودش هست، نه می توانیم قضیه فلسطین را حل کنید، نه افغانستان را نه سایر جاها را، ملتها باید برگردند به صدر اسلام، اگر حکومت ها هم با ملت ها برگشتند که اشکالی نیست و اگر برنگشتند ملت ها باد حساب خودشان را هم از حکومت ها جدا کنند و با حکومت ها آن کنند که ملت ایران با حکومت خودش کرد، تا مشکلات حل شود ...»

صحیفه نور، جلد 12، ص 282 ، سخنان مورخ 18/5/1359

افشای مکرر نقشه اسرائیل بزرگ:

شعار اصلی پارلمان اسرائیل این بود که [«اسرائیل ، مرزهای تو از نیل تا فرات است» و این شعار در دوران ضعف و نوپایی اسرائیل که اشغالگران از جمعیت و قدرت اندکی در برابر دنیای اسلام برخوردار بودند مطرح می شد و بدیهی است که به هنگام قدرت برای تحقق آن تلاش خواهند کرد. ]

امام خمینی رحمة الله علیها بارها خطر توسعه طلبی اسرائیل و عدم اکتفا به مرزها ی فعلی را گوشزد نموده، خاطرنشان می ساختند که هرگونه انکار یا پرده پوشی اسرائیل از این هدف، فقط به منظور فریب افکار عمومی جهان اسلام و سود جستن از سیاست گام به گام در تعقیب اهداف نهائی است و چنانچه همین هشدار امام به خوبی درک می شد، راه بر انواع طرحهای سازشکارانه ای که به خیال خام می خواهند اسرائیل را اسیر تعهدات و توافقهای بین المللی نموده، از این طریق به قیمت واگذاری بخش عمده ای از سرزمینهای اشغالی ، نوعی خودمختاری محدود در گوشه ای از سرزمین فلسطین به دست آوردند مسدود می شد.

تفکیک یهود از صهیونیسم

می دانیم صهیونیزم یک پدیده سیاسی با آرمانها ی جاه طلبانه، نژادپرستانه و استعمارگرانه است که زیر پوشش مذهب یهود،  جلوه مذهبی به خود می گیرد و می کوشد بعنوان ناجی قوم یهود اهداف خود را دنبال نماید، امّا بر اهل نظر پوشیده نیست که ادعای وحدت نژادی یهودیان جهان ساخته و پرداخته صهیونیستهایی است که می خواهند با تمسک به این ادعای موهوم، غصب سرزمین فلسطین و جنایات خود در اراضی اشغالی را توجیه نمایند. و آشکار است که صحنه گردان اصلی این ماجرا درآغاز، استعمار انگلیس بود و اینک جای خود را به دولتمردان کاخ سفید سپرده است و تردیدی نیست که استعمار نوین غرب هیچ گاه برای دین خدا و مردم دیندار دل نمی سوزاند و جز به منافع استعماری خویش نمی اندیشد. امام خمینی رحمة الله علیها با آگاهی از این واقعیتها همواره با تفکیک مسأله یهود از صهمونیسم به مقابله با این ترفند برخاسته و نقاب تزویر از چهره مدعیان دفاع از یهودیت بر می دارد وصهیونیسم را اساساً جریانی سیاسی که با اصل دیانت و اهداف الهی انبیاء در ستیز می باشد معرفی می نماید.

تفکیک یهود از صهیونیسم

می دانیم صهیونیزم یک پدیده سیاسی با آرمانها ی جاه طلبانه، نژادپرستانه و استعمارگرانه است که زیر پوشش مذهب یهود،  جلوه مذهبی به خود می گیرد و می کوشد بعنوان ناجی قوم یهود اهداف خود را دنبال نماید ، امّا بر اهل نظر پوشیده نیست که ادعای وحدت نژادی یهودیان جهان ساخته و پرداخته صهیونیستهایی است که می خواهند با تمسک به این ادعای موهوم ، غصب سرزمین فلسطین و جنایات خود در اراضی اشغالی را توجیه نمایند. و آشکار است که صحنه گردان اصلی این ماجرا در آغاز، استعمار انگلیس بود و اینک جای خود را به دولتمردان کاخ سفید سپرده است و تردیدی نیست که استعمار نوین غرب هیچ گاه برای دین خدا و مردم دیندار دل نمی سوزاند و جز به منافع استعماری خویش نمی اندیشد. امام خمینی رحمة الله علیها با آگاهی از این واقعیتها همواره با تفکیک مسأله یهود از صهمونیسم به مقابله با این ترفند برخاسته و نقاب تزویر از چهره مدعیان دفاع از یهودیت بر می دارد وصهیونیسم را اساساً جریانی سیاسی که با اصل دیانت و اهداف الهی انبیاء در ستیز می باشد معرفی می نماید.

بهره گیری از فرصتها و قابلیتهای جهان اسلام

امام خمینی در دفاع از حقوق مظلومین فلسطین و در مسیر بسیج ملل اسلامی در حمایت از قیام فلسطینیان معتقد بود که به جای روی آوردن به مناسبتها و سوژه ها و موضوعاتی که ریشه در فرهنگ ملت مسلمان فلسطین ندارند می بایست از متن ایدئولوژی اسلام و قابلیتهای آن بهره گرفت. اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان «روز جهانی قدس» نمونه ای از این رویکرد آگاهانه امام خمینی است. ماه رمضان فرصتی است که جهان اسلام با معنویت حاصل از یک ماه روزه داری مؤمنان و برگزاری مراسم و مجامع مذهبی و تربیتی آمادگی لازم را برای عطف توجه به مسئولیتهای خطیر امت در قبال آزادی قبله ا ول مسلمین بدست می آورد و چنانچه موانع سیاسی و تبلیغاتی قدرتهای استکباری و ایادی آنان در سرزمینهای اسلامی، با همت مسلمانان رنگ ببازند، روز جهانی قدس می تواند نقش بسیار تعیین کننده در اتحاد ملل اسلام و بسیج و تهییج نیروهای مسلمین برای آزادی قدس شریف ایفا نماید.

احیای حج ابراهیمی و توجه به فلسفه واقعی حج که در قرآن مجید«قیام للناس»نامیده شده است و تأکید بر مراسم برائت از مشرکین به عنوان جزئی تفکیک ناپذیر از روح حج واقعی و مناسک،نمونه دیگر از قابلیتهای جهان اسلام در باور امام خمینی است که بر اساس آن هرگاه کنگره جهانی حج که مرکز توجه و تمرکز میلیونها نفوس از مسلمین سراسر عالم از همۀ فرق و مذاهب آن است ، فلسفه واقعی خویش را بازیابد و به کانونی جهت شناخته مشکلات جهان اسلام و افشای طرح های خائنانی دشمنان اسلام و ایادی آنان تبدیل شود قهراً مسئله فلسطین و اشغال اراضی مسلمین به وسیله مشتی  صهیونیست نیز به عنوان یک از مهم ترین دردهای جهان اسلام در صدر مسائل قرار خواهد گرفت و از طریق کنگره حج می توان حمایت و همدلی مسلمین عالم را پدید آورد و امکانات دنیای اسلام را برای حل ریشه ای این زخم کهنه بسیج نمود و دقیقاً به خاطر همین قابلیتها و پیام های بیدارگر امام خمینی است که آمریکا و اروژا و اسرائیل طی سالهای گذشته توان خویش را برای مقابله با مشی امام خمینی ئ نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته اند به کار گرفته اند و با سود جستن از وابستگی ها و موقعیت متزلزل برخی امتهای ضد مردمی و ممالک اسلامی می کوشند تا از ابلاغ ژیام احیا گر اسلام ناب محمدی صلّی الله علیه و آله و سلّم جلوگیری نمایند و با انواع شیوه ها از تبلیغات سوء علیه اهداف انقلاب اسلامی گرفته تا تهمتها و ترورها و فشارهای جهانی و کشتار زائران خانه خدا به جرم فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل، در تلاشند تا دامنۀ امواج انقلاب اسلامی را محدود سازند و دولت غاصب اسرائیل را در قلب جهان اسلام تثبیت نمایند.اما قیام اسلام مردم فلسطین نشانه ای است بر این واقعیت که پیام امام و نهضت الهی او به مخاطبان اصلی آن رسیده است.

اگر مسلمین مجتمع بودند اسرائیل نابود می شد

اگر مسلمین مجتمع بودند و هر کدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختتند اورا سیل می برد و مع ذلک در مقابل او زبون هستند.معما این است که با اینکه اینها را می دانند، چرا به علاج قطعی که آن اتحاد و اتفاق است روی نمی آورند؟چرا توطئه های که استعمارگرها برای تضعیف آنها بکار می برند ، آن توطئه ها را خنثی نمی کنند؟ آیا این معما چه وقت باید حل شود وژیش کی باید حل شود؟این توطئه ها را کی باید خنثی کند ، غیر دولتهای اسلامی و ملتهای مسلمین؟

بیانات امام ،تاریخ 25/5/58،صحیفه،ج8،ص236

باید متحد شویم و اسرائیل را از ریش برکنیم

کشورهای اسلامی باید در برابر اسرائیل اشغالگرکه اکثر گرفتاریهای کشورها به دست آن است، موضع خصمانه داشته باشند وبا تمام نیرو از آرمان فلسطین ولبنان عزیز دفاع کنند.ما توطئه مصرو آمریکا واسرائیل را برای در هم کوبیدن نهضت بزرگ مردم فلسطین شدیداً محکوم می کنیم.

سران ونمایندگان کشورهای که در الجزایر عزیز جمع شده اید ، بیایید متحد شوید ودست جنایتکاران چپ وراست را که در راس آن آمریکاست قطع نموده واسرائیل را از ریشه برکنیم وحق مردم فلسطین را به خودشان بسپاریم.

از خداوند متعال بیداری مسلمین واتحاد کلمه آنان وعظمت کشورهای اسلامی را خواستاریم.                         پیام امام، تاریخ8/8/58، صحیفه،ج10، ص79

اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند مشکل قدس پیش نمی آمد

در هر صورت مسلمین اگر چنانچه با هم اتفاق پیدا بکنند ووحدت کلمه پیدا بکنند، نه قضیه قدس پیش می آید ونه قضایای افغانستان پیش می آید ونه قضایایی که برای مسلمین در جاهای دیگر پیش می آمد و پیش می آید.     

بیانات امام، تاریخ15/5/59،صحیفه،ج12،ص272

 

 

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:11:20
طلوع خورشید 05:42:48
اذان ظهر 12:36:08
غروب خورشید 19:29:43
اذان مغرب 19:47:20
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟