وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

فاطمه شناسی

فاطمه شناسی
زمان انتشار :
دوشنبه 16 بهمن 1396 | 20:08
کار فاطمه شناسی اگر ممکن باشد یکی از راه های مهم آن مطالعه در آثار تربیتی حضرت فاطمه سلام الله علیها بویژه تربیت نسل است حضرت فاطمه سلام الله علیها را می توان از طریق فرزندانی که او تربیت کرده شناخت، مخصوصاً در تربیت حسنین، زیرا فرزند آئینه تمام نمای والدین است به ویژه مادر...

بسم الله الرحمن الرحیم

خانه داری و تربیت فاطمه سلام الله علیها

از درس های مهم و حیرت انگیز حضرت فاطمه سلام الله علیها درس خانه داری و مدیریت کانون است.

او با این که دختر پیامبری عظیم و حاکمی قدرتمند است و می تواند چون دیگر زنان که در چنین وضع و موقعیتند برای خود جاه و جلالی فراهم سازد، کوکبه و دبدبه ای به راه اندازد ولی چنین نمی کند.
همانند هر زن عادی دیگری سر گرم کار و تلاش د رخانه و گرم داشتن کانون می شود و در عین حال مسؤولیت اجتماعی خود را نیز فراموش نمی نماید
.

مرکزیت خانه اش در مسیر تربیت فرزند، مشاوره و همدمی با امام علی علیه السلام مهرورزی به اهل خانه بود، و حاصل چنین اقدامی، حضرت فاطمه سلام الله علیها راستین را بیش از پیش محبوب کرد و او راضی به این تقسیم کار پیامبرصلی الله علیه و آله وسلم بود که کار درون خانه از آن او و کار بیرون خانه از آن امام علی علیه السلام باشد و خدای را بر این امر سپاسگزار و شاکر بود.

مکتب حضرت فاطمه سلام الله علیها مکتبی اعجاز آمیز است.

از آن آثار درخشانی پدید آمدند که مطالعه هر کدام از آنها حیرت آدمی را بر می انگیزاند.

از جنبه های اعجازآمیز زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیهاازدواج اوست که مصداق آیه مرج البحرین یلتقیان است.

و از آن مهمتر از مصداق آیه یخرج منها اللؤلؤ و المرجان است.

ابن عباس در تفسیر این آیه گوید:

مقصود ازمرج البحرین یلتقیانعلی و فاطمه اند.

و مقصود ازیخرج منهما اللؤلؤ و المرجانحسن و حسین اند.

آری، حضرت فاطمه سلام الله علیها مادراست، مادری که رهبران آینده اسلام را می پروراند و تحولات جهان تشیع و حتی در جامعه اسلامی از او منشأ می گیرد و بسیاری از وقایع اسلامی از آنجا آغاز می شوند.

تربیت حضرت فاطمهسلام الله علیها درباره فرزندان نمایانگر روح با عظمت این بانوی بزرگ است.

فاطمه شناسی

کار فاطمه شناسی اگر ممکن باشد یکی از راه های مهم آن مطالعه در آثار تربیتی حضرت فاطمه  سلام الله علیها به ویژه تربیت نسل است حضرت فاطمهسلام الله علیها را می توان از طریق فرزندانی که او تربیت کرده شناخت، مخصوصاً در تربیت حسنین، زیرا فرزند آئینه تمام نمای والدین است به ویژه مادر.

او در عین داشتن وظایف گوناگون فردی و اجتماعی به ایفای نقش مادری پرادخت و مادری شهید پرور بود فرزندانی تربیت کرد که همه رهبر، تاریخ ساز، رزمنده، روشنگر،افشاگر، او زنی است به ظاهر چون زنان دیگر جامعه، ولی به تربیت نسلی پرداخت که برای بشریت آبرو آفریدند.

فرزندانی که حضرت فاطمه سلام الله علیها تربیت کرد کسانی بودند که امر رهبری جامعه فردای او را بر عهده گرفتند، آنچه را که فاطمه سلام الله علیها خود داشت و آنچه را که از انبیاء گذشته از کانال پدر به میراث برده بود، و آنچه که از قرآن بر پدرش و در خانه او نازل شده بود همه را به فرزندان خود به میراث داد و همه تعالیم را درباره شان عمل کرد و این مسأله ای است که در تاریخ بشر همانند ندارد.

و اینک که قرنها از تاریخ فرزندداری حضرت فاطمه سلام الله علیها می گذرد، به زحمت قابل بررسی است که او چگونه از عهده این وظیفه های سنگین، آن هم در آن شرایط بر آمد.

در مسیر مادری

حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر بزرگ ترین رجال مذهبی و سیاسی زمان بود، برای او حضورها و موضع گیری هائی در رابطه با حیات خانوادگی ممکن و میسر بود و می توانست چون دیگر زنان نامدار از خانواده اشراف و سلاطین راهی توأم با ناز و تنعم را در پیش گیرد ولی او این چنین نکرد.

اوخود را در نظام تکوینی حیات قرار داد که خداوند او را موجودی با احساس لطیف و با عاطفه و شور آفریده بود و متحمل و او این سرمایه را در راه ساختن، بعمل آوردن ورشد دادن فرزندان بکار برد.

و سند ادعای من در این راه حسن و حسین و زینب و کلثوم اند، با آن برنامه درخشان شان.

او مادری موفق بود زیرا که توانسته است به تربیت فرزندانی بپردازد که همه رزمنده، دلیر و مجاهد فی سبیل الله باشند.

کدام مادر است که در طول حیات خود توانسته است فرزندانی چون حسن و حسین بپروراند؟

و کدام زن شجاعی را سراغ داریم که دختر شجاع و قهرمانی چون زینب بپروراند؟

فرزندانش هر کدام الگوی کامل مادر و پدر در همه صفات اخلاقی و انسانی و هر کدام مجسمه فضیلت و پاکی و تقوا بودند و اگر از ما نمونه های مکتب معجزه آسای اسلام را بخواهند ناگزیر باید فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیهارا معرفی کنیم و این ادعائی است که در آن گزافه و انحرافی نیست، دوست و دشمن بدان اعتراف دارند و مادری چون حضرت فاطمه سلام الله علیها موجد این اسوه هاست.

دیدگاه های حضرت فاطمه سلام الله علیها

موفقیت حضرت فاطمه سلام الله علیها را در مسیر مادی که باید سرمشقی برای زنان جهان باشد مرهون دیدگاهی است که این بانوی بزرگ اسلامی با استفاده از اندیشه اسلامی برای خود پدیدآورده و اتخاذ کرده است و ما را توان بررسی همه جانبه این دیدگاه نیست فقط با رعایت اختصار به چند نمونه آن اشاره می کنیم:

در مورد خانواده

خانواده از دیدگاه حضرت فاطمه سلام الله علیها کانونی مقدس است و میزان قداست آن بحدی است که او دوست دارد تمام مدت عمر و اوقات خود رادر آن بگذارند و آن را سنگری محکم در جبهه کارزار جهانی بسازد.

همه چیز از خانواده آغاز می گردد، حتی سعادت یا بدبختی یک ملت در خانواده رقم می خورد و عزت و سعادت جامعه از آنجا منشأ می گیرد.

هم چنین اگر با دیدی وسیع تر نگریسته شود جنگ ها و صلح ها در محیط و جو خانواده تکون می یابد.

و در آن جاست که کودکان، یعنی پدران فردای بشر درس ها می آموزند بدین سان اگر بنای رشدی در جامعه ای است آغاز آن باید از خانواده باشد.

حضرت فاطمه سلام الله علیها به کانون خانوادگی دل بسته است، آنچنان که وقتی مسأله تقسیم کار را پدرش با او مطرح می کند و معلوم می شود که حضرت فاطمه سلام الله علیها باید در کانون خانواده به امور داخلی آن بپردازد، خدای را سپاس می گذارد.

و به گرمی و سر و سامان دادن خانواده می پردازد و آن را چون کارگاهی برای تربیت رهبری قرار می دهد.

در مورد فرزند

حضرت فاطمه سلام الله علیها درباره فرزند این تصور و اندیشه را دارد که امانتهای خداوند در دست پدر و مادرند و والدین در برابر حفظ و رشد این امانت مسؤولند.

او فرزند را به عنوان کالائی بی ارزش نمی شناسد که او را به دست لله ها و دایه ها بسپارد بلکه آنها را وجودهائی ارزنده و در خور احترام و کرامت ذاتی می شناسد که باید شخص مادر امر رسیدگی آنها را به عهده گیرد.

او فرزند داری را شأن کوچکی نمی دانست که امر اداره آن ها را به دیگران واگذارد.

و یا با احساس حقارت از بچه داری بدنبال مشاغل پر سر و صدای بیرون رود.

او خانه را مرکز انسان سازی می شناسد و فرزندان را ثمره باغ وجود که در خور هرگونه اعتنا هستند. او این احساس را درباره فرزندان خود بیشتر دارد از آن بابت که از زبان پیامبر شنیده است خداوند ذریه پیامبران را در صلب من پیامبر قرار داده ولی نسل مرا در صلب علی   علیه السلام   پس من پدر اولاد فاطمه ام، پس فاطمه سلام الله علیها طبعاً سرمایه گذاری را درباره اینان لازم تر می شناسد.

در مورد تربیت

حضرت فاطمه سلام الله علیهاامر تربیت را امری تحول انگیز، سازنده، نجات ده بشر از خطرات و عوارض می شناسد.

او می داند که رمز پیشرفت و انحطاط فرد و جامعه در سایه تربیت قابل خلاصه شدن است.

جامعه ای پیشرفته است که تربیت آن پیشرفته باشد و قومی منحط به حساب می آیند که تربیت آنها منحط باشد هم او معتقد است که این مادران اند که زمینه را برای بهشتی شدن فرزندان فراهم می سازند (الجنة تحت اقدام الامهات)و طبعاً رمز جهنمی شدن، انحراف و انحطاط فرد و جامعه هم در سایه تربیت و مخصوصاً تربیت مادران است این حقیقتی است که ما پایه های رشد و انحراف را در سایه تربیت های صواب و یا انحراف آمیز بدانیم و تاریخ نمونه های مستندی را از آن به ما عرضه داشته است.

حضرت فاطمه سلام الله علیها این دیدگاه را درباره تربیت دارد که غفلت از آن موجب صدمه ای عظیم برای فرد و جامعه است و صدماتی غیر قابل جبران را در پی دارد.

به ویژه در دوران خردسالی که کودک همانند شاخه تری قابل انعطاف است بدین نظر او خود را وقف زندگی فرزندان و سازندگی و تربیت آنها می کند.

هم چنین او سخن پدر را بیاد دارد که فرموده بود.

فرزندان خود را بزرگ بشمارید و آنها را نیکو تربیت کنید (اکرموا اولادکم و احسنوا آدابهم) و می داند نوع ادب و تربیت آنها مسؤولیت آور است.

ادبوا اولادکم فانکم مسؤولون.

در طریق تربیت

اما در طریق تربیت حضرت فاطمه سلام الله علیها توجه به شرایط و عوامل، اصول و ضوابطی دارد که بعنوان نفوذها نقش اساسی را ایفا می کنند و ما در این زمینه هم بعنوان عوامل درس آموز نکاتی را ذکر می کنیم:

محیط و شرایط

از عوامل مهم تربیت محیط و شرایطی است که به عنوان عامل مهم در سر راه رشد است.

نقش محیط در تربیت به میزانی است که بسیاری از صاحب نظران آن را مهمترین عامل از بین همه عوامل تربیت می دانند محیط رنگ ده شخصیت و سازنده خلق و خوی آدمی است و اثر آن را تا بدان حد مهم دانسته اند که گفته اند انسان است و محیط او.

دامنه محیط وسیع و شامل محیط خانه که مهم است، محیط دامن مادر و پدر که از آن مهم تر است، محیط اجتماعی، شرایط و جو بیرون و...

و زنی است که محیط خانه را مدرسه می سازد و در آن برنامه های تربیت اسلامی را پیاده می کند در کلاس خانه اش موضوع تربیت فرزندانند و و هدف او انسان پروری و شهید پروری، برنامه اش قرآن است و سنت، معلمانش رسول الله است و امام علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها، شیوه آن مهر و محبت است و ارج گذاری به وجود فرزندان.

آری خانه فاطمه سلام الله علیها کلاس عالی تربیت است، کلاسی است پر از شور و اخلاص جو آن سراسر ایمان، پایه های آن، حرکت، فضیلت، مقصد آن شهامت آفرینی، تحت نظارت و رهبری مستقیم پیامبرصلی الله علیه و آله وسلم و دامن عفیف و پرعزت حضرت فاطمه سلام الله علیها طریقه آن و آموزش های صحیح، و تلاش در آن برای انتقال میراث پیامبران، و طبیعی است که در آن افرادی پدید آیند مهذب، بی آلایش و معصوم، وارثان آدم تا خاتم، ثارالله، متعهد و مسؤول، انسان دوست و متعهد، و در راه خدا و در کار جلب رضای خدا.

اصول و ضوابط

در این کلاس و مدرسه اصول و ضوابطی حاکمند که همه آنها از جانب خدایند و پیامبر   صلی الله علیه و آله   صادق و مصدق آن ها را ذکر کرده و حضرت فاطمه سلام الله علیها و امام علی علیه السلام دو شاگرد مهم و دور کن این امت آن ها را مورد عنایت و استفاده قرار داده و به مرحله اجرا و عمل می گذارند.

تربیت براساس اصل توحید است و ضابطه ایمان و باوری راستین، اصل جرأت دهی و با شهامت سازی در این خانه حاکم است، اصل اخلاق و انضباط، اصل تقوا و پاکدامنی، اصل غلبه حق بر هوای نفس، ترجیح همسایه بر خانه، ترجیح معنی بر ماده...

خانه او خانه زهد است بگونه ای که دنیا آنها را نفریبد و مالک وجودشان نگردد، بلکه خود مالک دنیا باشند، زرق و برق های ظاهری در آن ارزش نداشته باشد.

آنچه مهم است و می ارزد، رضای خداوند است و همه افرادی که در این خانه اند بر این اساس و در مسیر این هدف زندگی می کنند.

هم چنین در این خانه اصل هماهنگی بین زن و شوهر در تربیت فرزندان وجود دارد، اصل اعتدال در امور، اصل سلطه ایمان، اصل غلبه اخلاق انسانی بر خواسته های حیوانی حکومت می کند و مبانی اسلام راستین مورد توجه است و سعی در اعمال اراده خداوندی و همسانی مشیت خود با مشیت خداوند.

شیوه های و روش

حضرت فاطمه سلام الله علیها یک مادر است و مادری از سوئی مرکب از دو عنصر است عنصر نوازش، و عنصر مهربانی و حضرت فاطمه سلام الله علیهااین هر دو را به حد کمال واجد است و این خود زمینه را برای تربیت خوب فرزندان فراهم می سازد.

روح مادرانه حضرت فاطمه سلام الله علیها وعطوفت و غم خوارانه او خود سبب پیروی فرزندان است و حضرت فاطمه سلام الله علیها از این بابت مصداق این سخن پیامبر است که:

(خیر نسائکم الطفهن بازواجهن و ارحمهن باولادهن)  بهترین زنان شما کسانی هستند که به همسرشان لطیف تر و مهربانتر و به فزرندان خود رحیم تر باشند.

یا مصداق حدیث دیگر که بهترین زنان شما کسانی هستند که زاینده و زایا، سرپرست و والی، شیرده به فرزندان، دلسوز به آنان، و علاقمند به همسر خود باشند.

(خیر نسائکم حاملات، والدات، مرضعات، رحمات باولادهن، مایلات الی ازواجهن)

حضرت فاطمه سلام الله علیها با فرزندان خود همدم و هم انس است.

کارهای شان را زیر نظر دارد و در موارد لازم به آنان تذکر می دهد و یا در مورد کارشان داوری می کند.

حسنین علیه السلام خط می نویسند نزد مادر می آورند که بگوید خط کدامشان بهتر است.

مادر برای اینکه دلها را نشکند آنها را بنزد پیامبر می فرستد و رسول خدا مجدداً آنها را نزد حضرت فاطمه سلام الله علیها برمی گرداند.

حضرت فاطمه سلام الله علیهارشته گردن بند را به زمین می ریزید که هر کدام بیشتر جمع کردند خط او بهتر است.

تربیت درعین کار

این همه کوشش دقت گذاری حضرت فاطمه سلام الله علیها درباره فرزندان بخاطر آن نبود که او را فراغی و آسایشی فوق العاده بود.

او این خدمات را در کنار دیگر مشاغل شخصی و اجتماعی، آنهم در آن برهه از زمان انجام داد.

داشتن تصویری از وضع حیات در آن روزگار، مخصوصاً در دورانی که فقر و ناداری هم حکومت کند خود عظمت کار او را بیشتر نشان می دهد.

او زنی است جوان، مادر چند کودک خردسال، در خانه ای زندگی می کند که محقر است، آب را از بیرون باید به خانه بیاورد و از مسافتی نسبتاً دور، گندم یا جو را باید شخصاً با دستاس آرد کند، خود باید آنرا خمیر کند، و نان بپزد، خود باید لباس خود و فرزندان را بشوید، با هیزم آتش درست کند، و با دهان در آن بدمد تا آتش شعله ور گردد، خود خانه را جارو کند، شمشیر خونین امام علی علیه السلام را بشوید، محیط را برای آرامش امام علی علیه السلام ساکت سازد.

به زنان مدینه درس و مسأله دینی بیاموزد، گاهی هم به زخم بندی مجروحان جنگی بپردازد، کارهای دستی چون پشم ریسی را انجام دهد تا کمکی برای زندگی مشترک باشد، به حق طلبی برود، به مبارزه بپردازد و...

حضرت فاطمه سلام الله علیهانشان داد که انجام وظایف مادری با آن امور متناقض نیست، در عین کثرت مشغله می توان فرزندانی شایسته تربیت کرد و به گفته دکتر بنت الشاطی ء می توان چون چشمه ای شد که از سینه کوهی بجوشد و با خود هزاران گوی و گوهر زرین و سیمین بیرون بریزد، پذیرش خدمات خانوادگی مانع از خدمات اجتماعی و سیاسی نیست و بالعکس.

حاصل تربیت

حاصل تربیت حضرت فاطمه سلام الله علیها در محیط خانه، فرزندان است صاحب فضیلت های بسیار و متعدد و در محیط بیرون، زنانی است عفیفه و کم نظیر که هر کدام چراغ و مشعل هدایتی برای دیگر زنان در دنیای اسلام بودند.

اما در آنچه که به فرزندان مربوط می شود اصل تربیت حضرت فاطمه سلام الله علیها را لااقل از سه دید بررسی می کنیم.

در جنبه شخصیت:

او فرزندانی تربیت کرد که هر کدام از آنها در جنبه شخصیتی انسانهائی آزاد، مستقل، با روحیه، و دارای سلوک و رفتاری هستند که توجه به هر کدام از آنها آدمی رابه یاد آیه آیه های قرآن می اندازد.

به دست نورانی حضرت فاطمه سلام الله علیها شیر مردان و شیر زنان شجاع، با عرضه و قهرمان پدید آمدند، که دارای عزت نفس، اعتماد بنفس و به دور از فرومایگی و تن دادن به ذلت ها بودند.

فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیهاهمگی شجاع، با اراده، از نظر روحی قوی، فدائی اسلام و قرآن بودند.

این درک و اراده را داشتند که در مواقع حساس به یاری انسانهای مظلوم و اسلام مظلومتر بشتابند.

کسانی بودند که آخرین قطره خون را دادند ولی در برابر ناحقی و ستم سرفرود نیاوردند.

در جنبه حرکت آفرینی:

حاصل تربیت حضرت فاطمه سلام الله علیها پرورش نسلی بود حرکت آفرین و زندگی ساز، نسلی که هر کدام مشعل هدایتند و چراغ فرا راه حیات همه انسان ها و سیاست مداران راستین هستند. فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها در تاریخ حیات اسلامی مردم موجها آفریدند و کشتی اسلام را که گاهی شدیداً، در تلاطم و در حال غرق شدن بود از خطر نجات دادند.

حسن بن علی علیه السلام را ببینید که در چه شرایطی و چگونه با نرمش قهرمانانه و تاریخی خود زحمت صلح را بخود خرید ولی نابودی اسلام و فنای توان مسلمین را پذیرا نشد.

تاریخی کرد که زمینه ساز قیامهای بعدی بود و خود شهید صلح به نفع اسلام شد.

حسین بن علی علیه السلام را بنگرید که قیام جانانه خویش از خون دل خود گذشت تا در رگهای مسلمانان خمود و جامد خونی جدید وارد سازد و آنها علیه ستمگران و عیاشان به مبارزه وادارد و خانه ستم را ویران کند والحق که با این قیام چه نصیبی وافر برای اسلام فراهم آورد.

زینب سلام الله علیهارا ببینید که زبانش چون جلادی برای ابن زیاد و یزید بود و هم چون شمشیر امام علی علیه السلام برّائی داشت با سخنان خود در کوفه و شام زلزله در ارکان خصم انداخت و دنیای دشمن را بحرکت و عصیان علیه نظام خودشان وا داشت.

و به همین گونه بود کلثوم و در کل حاصل تربیت حضرت فاطمه سلام الله علیها  .

درخدمت به اسلام:

حضرت فاطمه سلام الله علیها خادمانی ارزنده و راستین برای اسلام تربیت کرد.

که بقای اسلام را تضمین کردند و جمله معروف الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقاء خود نمونه ای از آن است.

اینان به گونه ای پرورش یافته بودند که دشمنی اسلام را نمی پذیرفتند و اعمال خلاف اسلام را طرد و نهی می کردند از سر و جان مایه می گذارند تا اسلام زنده بماند.

در تاریخ اسلام دیدید که چگونه با معاویه ستیز می کرد، آن دیگری با پسرش یزید، آن سومی حامل پیام شهادت شد، آن چهارمی افشاگر مفاسد بنی امیه و همه آنها پشتوانه انقلاب اسلامی پیامبرصلی الله علیه و آله که کوشیدند ارکان فساد و آلودگی را متزلزل سازند و مردم را به حقایق پشت پرده حکومت آشنا نمایند و نشان دهند آنچه خلفا عرضه می دارند اسلام نیست.

حضرت فاطمه سلام الله علیها بانوی بزرگی بود که توانست نسل امام تربیت کند و فرزندانی شهادت طلب و فدائی این که در مواقع حساس و لازم از جان خود برای اسلام مایه بگذارند و جلو مقاصد شوم خصم را بگیرند. نسل حضرت فاطمه سلام الله علیها نسل شهید است.

زیرا همه آنان درراه اسلام خود را فدا کردند وفراموش نکنیم حضرت فاطمه سلام الله علیهاخود شهیده اسلام است و شوهرش نیز شهید مسجد و محراب.

حضرت فاطمه سلام الله علیها و کانون خانه

حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر پیامبر است، راه و رسمی را در زندگی پدید آورد که الحق حجت را بر همه زنهای عالم تمام کرد.

با شیوه ای که او در پیش گرفت راه عذر را در انجام وظیفه ای که خداوند برای زنان مقرر داشته است بر روی آنان بست.

اگر حضرت فاطمه سلام الله علیها نبود ما چگونه می توانستیم دریابیم وظایف متعدد برای یک زن چگونه قابل جمع است؟ چگونه می توانستیم دریابیم که زن هم در سیر به سوی کمال می توانند چنان گامی به پیش نهد که حتی از مردان هم جلو افتد؟.

حضرت فاطمه سلام الله علیها با عمل خود به جهانیان درس داده، درس مادری، درس همسری، درس کانون داری، درس خدمت اجتماعی و هدایت و روشنگری، بدون حضرت فاطمه سلام الله علیها درک این مسأله ممکن نبود که زن در عین فرزند داری می تواند عابده ای بی مانند باشد و بدون انتخاب نسبت و مقام می تواند در نقش یک انسان کامل ایفاء وظیفه کند و شهره گردد.

از درس های مهم و حیرت انگیز حضرت فاطمه سلام الله علیها درس خانه داری و مدیریت کانون است. او با اینکه دختر پیامبری عظیم و حاکمی قدرتمند است و می تواند چون دیگر زنان که در چنین وضع و موقعیتند برای خود جاه و جلالی فراهم سازد، کوکبه و دبدبه ای به راه اندازد ولی چنین نمی کند. همانند هر زن عادی دیگری سر گرم کار و تلاش د رخانه و گرم داشتن کانون می شود و در عین حال مسؤولیت اجتماعی خود را نیز فراموش نمی نماید.

برای اینکه اهمیت قضیه روشن شود به گوشه هائی از این حیات درخشان حضرت فاطمه سلام الله علیها   اشاره می کنیم و از تلاش و کوشش او در این جنبه حرف می زنیم، باشد که راهنمای عملی برای ما، آن هم باالگوگیری اززنی معصومه باشد.

خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها

نخست از خانه حضرت فاطمه سلام الله علیهاحرف بزنیم، جائی که او و امام علی علیه السلام در آن زندگی سر کرده اند و گلهای بوستان خود را در آن پرورش داده اند. تا مدتهای زیاد آنها در اطاق اجاره ای زندگی را سر کردند که دور از خانه پیامبرصلی الله علیه و آله وسلم بود.

بعدها رسول خداصلی الله علیه و آله وسلم با یکی از صحابه سخن گفت و خانه اجاره ای آنها را به محلی نزدیک تر به خود آورد، و سالها گذشت تا آنها خود صاحب خانه ای و حجره ای کوچک شدند.

این خانه که در کنار خانه پیامبرصلی الله علیه و آله وسلم بود، و بیش از یکی دو متر با آن فاصله نداشت، خانه ای بود کوچک و محقر، گلین، فرش آن شامل حصیری بود که تنها نیمی از اطاق را می پوشاند و نیم دیگر با شن نرم مفروش بود. درب آن یک لنگه ای و معرّف فقر اهل خانه.

در این خانه فاطمه سلام الله علیها با امام علی علیه السلامهمراز و بهتر بگوئیم هم بند و هم سلول بود. از دیدی محلی برای زندگی و مسکن است، از سوئی دیگر کارگاهی است برای کارهای دستی حضرت فاطمه سلام الله علیها که برای کمک معاش و یا در بسیاری از موارد برای خدمت به فقرا و مساکین انجام می گرفت و از جهتی مرکز آمد و شد یاران علی علیه السلام، دوستان فاطمه سلام الله علیها، زنان مسأله دار و هدایت خواه بود.

حضرت فاطمه سلام الله علیها این خانه را مدرسه و دانشگاهی ساخته بود، نه تنهابرای فرزندان خود، بلکه برای زنان مسلمان که سؤالات مذهبی خود را از او می پرسیدند.

آن را کانون مقدسی ساخته بود که اعضای خانه، آن را سنگری دانسته و پناه و سکون خود را در آنجا می جستند.

و خواهیم دید که این کانون مطمئن ترین محل آرامش و پناه امام علی علیه السلام بود.

اهمیت خانه داری

فاطمه سلام الله علیهااز کسانی نبود که خانه داری را کاری کوچک شمرد و یا خانه را به شوق اداره و منصبی ترک گوید و یا آن را محل و مرکزی برای بلند پروازی خود قرار دهد.

او به این نکته آگاه بود که کانون خانوادگی و اداره آن کمتر از اداره یک کشور نیست و حتی پایه کشور داری بحساب می آید.

و هم می دانست و اززبان پیامبر شنیده بود که خدمت در خانه و خانه داری دارای اجر و حسنه است، حسنه ای که هیچ کاری از زن با آن برابری نمی کند.

روزی رسول خدا   صلی الله علیه و آله   از اصحاب خود پرسید زن در چه حالی به خدا نزدیکتر است؟ و اصحاب پاسخ درست آن را ندانستند:

حضرت فاطمهسلام الله علیها این سخن را شنید و پیام فرستاد زن در حالی به خدا نزدیکتر است که ملازم خانه باشد و از آن بیرون نشود.

او می دانست که خانه سنگر است، پایگاه اجتماعی اعضاء است، همانند یک نهاد اجتماعی گرانقدر است و کاری برای زن از نظر ارزشمندی معادل خانه داری نیست.

بدین سان همّ خود را به خانه داری نهاد و اداره و مدیریت آن و نیز تربیت فرزند را در آن به وجهی نیکو پذیرا شد.

او در این راه احساس خجلت و ننگی نداشت و از زیر بار وظایف آن شانه خالی نمی کرد.

مرکزیت خانه اش در مسیر تربیت فرزند، مشاوره و همدمی با امام علی علیه السلام مهرورزی به اهل خانه بود، و حاصل چنین اقدامی، حضرت فاطمه سلام الله علیهاراستین را بیش از پیش محبوب کرد و او راضی به این تقسیم کار پیامبرصلی الله علیه و آله بود که کار درون خانه از آن او و کار بیرون خانه از آن امام علی   علیه السلام   باشد و خدای را بر این امر سپاسگزار و شاکر بود.

مسؤولیت او در خانه

او بفرموده رسول گرامی اسلام، رئیس خانه است و المراة سیدة اهلهاکدبانوئی است مجرب که گوئی تمام دوره های مدیریت خانواده را گذارنده و به وظایف خود نیکو آشناست. مسئولیتش سنگین است

در آن روزگار دشوار، آن هم در دوره فقر خاندان پیامبر او باید به امور زیر برسد:

امر سر و سامان دادن امور خانه، آن هم خانه ای که مرکز آمد و رفت است و چند کودک خردسال در آنند.

امر تربیت و اداره و نظافت و سرپرستی فرزندان که آن هم کاری اندک و آسان نیست.

امر پیشه وری و صنعتگری چون بافتن پیراهن برای فرزندان و یا پشم ریسی برای کمک معاش.

امر آسیاب کردن گندم یا جو با دستاس که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده دست حضرت فاطمه   سلام الله علیها دراین راه زخمی شده بود.

امر آوردن آب از بیرون که در آن روزگار این هم مشکلی برای حضرت فاطمه سلام الله علیها بود و خانه ها آب نداشتند.

امر هدایت و سرپرستی زنان جدید الاسلام که از برکت حضرت فاطمه سلام الله علیها مهتدی می شوند ویا دیگران.

و بالاخره کارهای دیگری که هر زنی بدان واقف است و به اصطلاح خودشان از بام تا شام در خانه می دوند ولی باز هم کارشان نیمه کاره می ماند.

برای تهیه مختصر غذائی آن همه وقت می گذارند ولی باز هم مطبوع طبع آنها قرار نمی گیرد.

درک سنگینی مسؤولیت او میسر نیست، مگر آنگاه که آدمی خود در شرایط آن قرار گیرد.

مشقت زندگی

با چنین وصفی که گذشت و با آن همه کار و تلاش طبیعی است که زندگی بر او آسان نبود.

پیامبرصلی الله علیه و آله وسلم روزی بر حضرت فاطمه سلام الله علیها وارد شد و دید که با دستهای خود آسیاب را می گرداند و در عین حال به کودک خردسالش سرگرم شیر دادن است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از دیدن چنین وضع آب در دیده گردانید و فرمود دخترم:

تلخی های زندگی دنیا را بچش برای وصول به حلاوتهای آخرت فاطمه سلام الله علیها گفت خدای را بر این نعمت ها سپاسگزارم و بر کرامت های او عرض تشکر دارم.

شدت، کارش در خانه به حدی بود که گاهی توان را از او می گرفت، بدنش رنجور می شد و به فرموده امام علی علیه السلام دستانش از شدت آسیاب کردن تاول زده و پینه بست.

در عین حال این کار یک روز و دو روز نبود و هم این برای حضرت فاطمه سلام الله علیها تنها کار نبود که از کارهای دیگر فراغتی داشته باشد.

مسأله نظافت خانه هم مسأله بود که گاهی سر و روی حضرت فاطمه سلام الله علیهارا گرد آلود می کرد و غبار بر او می نشست.

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از حضرت فاطمه سلام الله علیهابپرسید که چگونه ای؟ حضرت فاطمه سلام الله علیها ظاهراً از حالات زندگی و مشقت های آن، و سختی معیشت و شاید هم از گرسنگی خود و فرزندان و از خالی بودن خانه اش ازآذوقه سخن گفت.

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود دخترم آیا به این راضی نیستی که سیده زنان جهان باشی؟ حضرت فاطمه سلام الله علیهاپرسید مگر مریم دختر عمران سیده زنان نیست؟

پیامبر فرمود: او سیده زنان عصر خود بود و تو سیده همه زنانی.

و بر این اساس ملاک خانمی و بانوئی وارونه گشت و در نظر پیامبرصلی الله علیه و آله زنان پر خور و پر آذوقه و متجمل و آنهائی که در جلال و جبروت مادی زندگی می کنند بانو وخانم به حساب نمی آیند. اگر ملاکی برای بانوئی و سیده بودن مطرح باشد در تلاش و جهد هدفدار، در عین تحمل فقر و ناداری است.

در عابده بودن و زاهده بودن و در راه خدا رنج ها را به خود خریدن است و حضرت فاطمه سلام الله علیها این چنین بود.

حاصل کانون داری

حاصل کار و تلاش حضرت فاطمه سلام الله علیهادر محیط خانه و ثمره کارش عبادت و دارای ارزش بسیار است زیرا:

خدمت به مردی که عزیز خداست و مرد رزم و جهاد است و خدای را بر او نظر عنایت بسیاری است.

علی شدن امام علی علیه السلام در سایه همدلی با حضرت فاطمه سلام الله علیها و فاطمه شدن حضرت فاطمه سلام الله علیهادر سایه انس با امام علی علیه السلام و هم مسکنی اوست و چه زیباست کار برای چنین افراد.

خدمت به فرزندان و تربیت نسلی است که انسان دوست، متعهد، مکتبی، و نمونه عالی تربیت اسلامند.

خدمت به اسلام بود زیرا که در سایه آن موجبات خدمت به اسلام و مسلمین فراهم آمد و ضدیت ها با این سرکوب شد و مردم توانستند راه خود را بیابند.

و سرانجام حضرت فاطمه سلام الله علیها با مدیریت خود درس زندگی توأم با سعادت به زنان داد، تجاربی فراهم آورد که بهره گیری از آن عامل رشد انسانیت انسان و مخصوصاً زنان جهان است و کدام عبادت است که بدین میزان دارای ارزش و ثمره اجتماعی باشد.

منابع

سوره الرحمن، آیه 19.

سوره الرحمن، آیه 22.

تفسیر الدرالمنثور، ج 7، ص 697.

مناقب ابن شهر آشوب، ج 3، ص 387.

حدیث نبوی.

حدیث نبوی.

حدیث نبوی.

حدیث نبوی.

حدیث نبوی.

بحار، ج 104، ص 309.

منتهی الامال ج 1، ص 134.

روضة الواعظین.

سوره نور، آیه 36.

سوره انسان، آیه 19.

مناقب خوارزمی ص 256.

سوره انسان، آیه 8.

نهج الفصاحه.

منتهی الامال، ج1، ص 133.

همان منبع، ص 134.

حلیه الاولیاء ج 2، ص 42.

بحار ج 43، ص 5.

 

 

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 05:09:22
طلوع خورشید 06:31:26
اذان ظهر 11:50:46
غروب خورشید 17:10:22
اذان مغرب 17:27:17
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟