وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

شرح زيارت عاشورا(17)

شرح زيارت عاشورا(17)
زمان انتشار :
یکشنبه 19 آبان 1392 | 21:21
اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني و ابدأ به اولا ثم العن الثاني و الثالث و الرابع اللهم العن يزيد خامسا و العن عبيدالله بن زياد و ابن‏ مرجانة و عمر بن سعد و شمرا و آل ابي‏سفيان و آل زياد و آل مروان الي يوم القيمة

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني و ابدأ به اولا ثم العن الثاني و الثالث و الرابع اللهم العن يزيد خامسا و العن عبيدالله بن زياد و ابن‏ مرجانة و عمر بن سعد و شمرا و آل ابي‏سفيان و آل زياد و آل مروان الي يوم القيمة.

پروردگارا! تو لعن مرا مخصوص گردان به اولين شخص ستم کار، سپس به دومي و بعد به سومي و بعد به چهارمي، بار الها! آن گاه لعنت فرست بر يزيد، پنجم آن ظالمان و باز لعنت فرست بر عبيدالله بن زياد، پسر مرجانه و عمر سعد و شمر و آل ابي‏سفيان و آل زياد و آل مروان تا روز قيامت.

عزت و ذلت‏

درباره‏ لعن، مطالبي در فرازهاي پيشين ذکر گرديد.

نکته‏ قابل اهميت که در آثار روايي، از ائمه معصوم عليهم‏السلام رسيده است اين است که لعن ظالمين به عنوان «اولي و دومي و سومي و چهارمي» مرسوم بوده است.

امام صادق عليه‏السلام در تعقيب نماز واجب، چهار نفر از مردان که نقش اساسي در ظلم به اهل بيت عليهم‏السلام را داشتند، و چهار نفر از زنان را، با ذکر نام آنان لعنت مي‏کرد.

براي اين که «عزت» مسلمانان را در برابر گروه ظالم که مورد لعن قرار گرفته‏اند بسنجيم، بايد مطالبي در اين باره بيان گردد:

در فرهنگ قرآن و عترت، به کسي «عزيز» گفته مي‏شود که در زندگي شکست ناپذير است و بر تمامي قدرت‏ها غلبه يابد و پيروز ميدان باشد؛ عزت‏مندي مردم يعني آن که در برابر هر منطقي و هر حرکتي صلابت و قوت هستند.

روايت کرده‏اند: يکي از جاهلان، خطاب به امام حسين عليه‏السلام عرض کرد:

در روش تو نوعي تکبر مشاهده مي‏کنم؟!

آن حضرت عليه‏السلام در پاسخ فرمود: بلکه در وجود من عزت مي‏باشد.

آن گاه امام اين آيه را تلاوت فرمود:

و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين

عزت مختص خداوند، رسولش و مؤمنان است.

آيه‏ « من کان يريد العزة فلله العزة جميعا»بيان‏گر آن است که «عزت» نزد خداوند است و هر کس

طالب آن باشد، بايد از او بخواهد، زيرا عزت راستين، مخصوص ذات پاک اوست و هيچ موجودي بالذات، چنين ويژگي را ندارد.

در قرآن کريم، 92 مرتبه از خداوند با صفت «عزيز» ياد شده است و اوست که شکست ناپذير مطلق است.

قرآن مجيد که مبدأ و منشأ صفات نيک و خصال پسنديده را آفريدگار متعال مي‏داند، در آيات متعددي به صراحت و با تأکيد، قدرت و غلبه را از آن «الله» شمرده است.

در آيات پاياني سوره‏ حشر نيز، عزت و عظمت و کبريايي پروردگار، با شکوه و بلاغتي تمام وصف گرديده است.

انسان بر اساس سرشت ملکوتي، خواهان عزت است؛ اما گاهي به جاي عزت به چيزي دست مي‏يابد که عزت نيست، بلکه آن ذلت است.

هم چنين گاهي به گروه‏ها و افرادي مراجعه مي‏کند که عزتي به دست آورد، در حالي که عزتي نزد آنان وجود ندارد که به او دهند. قرآن به روشني اين موضوع را بيان فرموده است:

الذين يتخذون الکافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا

آن گروه که کافران را دوست گرفته نه مؤمنان را آيا نزد کافران عزت مي‏طلبند (خطا مي‏روند) پس حقيقتاً که عزت همه نزد خدا است.

بنابراين قرآن عزت و قدرتي را که توأم با تحقير فرد، يا اجتماع اسلامي در برابر کافران سلطه‏جو و مستکبر باشد، باطل مي‏داند و مؤمنان و پيروان واقعي خود را از دوستي به استيلاطلبان نهي مي‏کند و دشمني مخفي مخالفان را آشکار مي‏نمايد.

قرآن به مسلمانان هشدار مي‏دهد که سرافرازي خود را حتي در امور سياسي و اقتصادي در اتکا و اميد به کافران جست و جو نکنند.

عزت راستين در پرتو بندگي خالصانه‏ خداوند، ترک رذايل و روي آوردن به فضايل به دست مي‏آيد؛ بنده‏ خاص خداوند نه اسير هوس‏هاي آلوده و تمايلات نفساني مي‏گردد و نه خودباخته‏ قدرت‏هاي پوشالي مي‏شود. به همين دليل، امام صادق عليه‏السلام فرمود:

بدان که به راستي عزت ندارد آن که در برابر خداوند خواري نکند و آن که براي حق تواضع نمي‏نمايد، رفعتي به دست نخواهد آورد.

در فرهنگ اهل بيت عليهم‏السلام نيز به مؤمنان اجازه‏ پذيرش ذلت و خواري داده نشده است.

امام حسين عليه‏السلام در دعاي پر فيض عرفه، خدا را چنين مخاطب مي‏کند:

يا من خص نفسه بالسمو و الرفعة فاولياؤه بعزة يعتزون

اي آن که ذات خود را به رفعت و علو و عظمت، مخصوص گردانيدي و دوستان خويش را به عزت خود، عزيز ساختي.

پرورش يافتگان مکتب وحي‏

امام علي عليه‏السلام که عزت و عظمت خويش را در عبوديت خداوند و فداکاري در راه توحيد مي‏دانست. از سويي در سيره‏ تربيتي خويش به تکريم فرزندان خود مبادرت کرد و راه و رسم عزت و اقتدار معنوي را به آنان آموخت و از سوي ديگر امام حسن و امام حسين عليهماالسلام نيز مورد توجه رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم بودند و شدت اشتياق پيامبر نسبت به اين دو فرزند، موجب شده بود که همگان آن دو کودک را تکريم و دوست بدارند.

پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم که جويباري از چشمه‏ جوشان خويش را در آن دو بزرگوار جاري و ساري مي‏ديد، اين گونه در برخورد با آن بزرگواران، از خود محبت بروز مي‏داد و عواطف خويش را نثارشان مي‏نمود.

پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم با بصيرت باطن و از وراي زمان و مکان، حقايقي را مشاهده مي‏کرد و با چشم دل مي‏ديد که فرزندانش براي بازگرداندن عزت به اسلام و مسلمين، کوشش مي‏کنند و در اين راه، جانبازي مي‏نمايند.

بيش از شصت تن از علماي اهل سنت، با اندک اختلافي و با سندهاي گوناگون، از رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم نقل کرده‏اند:

حسين مني و انا من حسين

چهره‏ واقعي عزت و ذلت را در فرهنگ عاشورا به خوبي مشاهده مي‏کنيم.

سيد شهيدان، سختي‏ها را با سيماي بشاش و ابهت معنوي و اقتداري روحاني استقبال مي‏کرد؛ پايداري، استقامت، مناعت طبع و عزت نفس او فوق العاده بود.

آن گاه که شمر بن ذي الجوشن با فرماني شديد، مبني بر جنگ با امام يا تسليم مطلق او، به کربلا وارد گرديد، عمر بن سعد پس از آگاهي از دستور عبيدالله بن زياد، به شمر بانگ زد و گفت:

واي بر تو! کار را بر من تباه کردي، به خدا قسم! حسين کسي است که روح پدرش علي عليه‏السلام ميان دو پهلوي اوست؛ هرگز تسليم نمي‏شود.

و بنا به نقلي ديگر، گفت:

سوگند به خداوند! حسين مناعت طبع و زور نشنوي را در ميان دو پهلوي خود دارد.

همان گونه که اشاره شد، امام حسين عليه‏السلام نه تنها خود، آگاهانه از شهادت استقبال کرد، بلکه مي‏خواست يارانش نيز شهادت را آگاهانه انتخاب کنند، شب عاشورا آنان را آزاد گذاشت که اگر خواستند، بروند، و اعلان کرد که هر کس تا فردا با او بماند، کشته خواهد شد.

آنان نيز با توجه به همه اين‏ها، ماندند و شهادت را پذيرفتند. پيروان واقعي آن حضرت نيز بايد علاوه بر اهداي بهترين تحيات و اظهار محبت و عشق، به امام حسين عليه‏السلام و ياران و محبان آن حضرت، اظهار تنفر و برائت از قاتلان و ظالمان و پيروان بني اميه نمايند.

 

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:23:50
طلوع خورشید 05:42:44
اذان ظهر 11:23:53
غروب خورشید 17:04:38
اذان مغرب 17:20:42
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟