وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

شرایط جهانی ظهور

شرایط جهانی ظهور
زمان انتشار :
چهارشنبه 15 آذر 1391 | 14:16
حال ممکن است این سؤال ایجاد شود که منظور از این شرایط جهانی چیست؟ که در پاسخ باید گفت که منظور از شرایط جهانی، اوضاع و احوال سالیان قبل از ظهور آقا امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف و دیگری نشانه هایی است که از طرف ائمّۀ معصومین علیهم السّلام برای آن سالها نقل شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

نشان هایی که نزدیکی ظهور آقا امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف را بشارت می دهد

و تمامی دنیا را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

بنابراین، شرایط جهانی را از دو منظر می توان بررسی کرد:

1.اینکه در آستانه ظهور آقا، تمامی درهای خیر و برکت به تدریج بسته می شود

و فقط یک در که آن هم قرن هاست بسته است، باقی می ماند، دری که گشایش اصلی و حقیقی

از آن انتظار می رود.

2.وقتی در خیری بسته شود، در شری به خودی خود گشاده می شود وبه همان سان

که از نعمتی محروم میشویم،به بلاء نقمت وتنگنای گرفتار خواهیم شد.

مثلاً بارندگی یک باب خیر است، وقتی این در خیر بسته شود،باب شر وتنگنایی به نام

خشکسالی گشاده میشود.

در نتیجه وقوع این دو (بسته شدن درهای خیر و در نتیجه باز شدن

درهای بلا)در تمامی دنیا سایه خواهد انداخت وبه مرور زمان، اهل عالم را دچار سختیها

ومشکلاتی میکند که زندگیآنان را حالتروزمره که داشتند،خارج میکند

که لازمۀ ظهور آقا امام زمان علیه السّلام خارج شدن وبیرون آمدن

مردم دنیا از آن حالت زندگی یکنواخت و روزمره است.

هم چنین از سوی دیگر نشانه هایی چونویرانی های فراگیر، زلزله های پیاپی، جنگ های جهانی

که نیمی از جمعیت دنیا رااز بین می برد،قحطی وخشکسالی،نبود

امنیت یا ناتوانی دولت ها در ایجاد امنیت وبالا رفتن قیمتها که در تمام عالم سیطره می افکنند،

این مطلب راتأیید میکند.

فرض کنید دونفر در دو شرایط مختلف همین دعا را (اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج) زمزمه نمایند.

یکی که در شرایطی که زلزله آمده وخانه اش ویران شده

واز طرف دیگر، سرمای ناگهانی اوو خانواده اش را در حالی که سرپناهی ندارند،

تحت تأثیر قرار میدهدو دیگری در منزلش در حالی که هیچ گونه نگرانی نسبت به معاش

خود و سرما یا گرما ندارد، این دعا را زمزمه میکنند. حال شما قضاوت نمائید،

دعای کدام یک از این دو نفر به حقیقت نزدیک تر است وبیان کننده

به اضطرار افتادن شخص دعا کننده میباشد ودعای کدام یک از این دو نفر به اجابت نزدیک تر است.

مسلماً فرد اول با سوز وگداز بیشتری وبا دقت قلب زیادتری این دعا را می خواند

وشاید فرد دوم را اصلاً کاری با این حرفها و دعاها نباشد.(چرا که راحت وآسوده

در منزلش سرگرم زندگی خود است، چه کار دارد که برای ظهور آقا دعا بکند یا نکند.

تازه از کجا معلوم که موقعیتش با ظهور آقا به خطر نیفتد؟!)

پس وقتی گفته می شود لازمۀ ظهور آقا، خارج شدن مردم از وضعیت زندگی یکسان

و یکنواختشان است، سخنی بیهوده نمی باشد. چرا که اساساً قشر مرفه و منفعت طلب

و دنیا پیشه را با مسأله ظهور کاری نیست و برایشان انتظار فرج، یک امر پوچ،

بی معنی و حتی خنده دار است.

یک سوال دیگر در اینجا مطرح می شود و آن اینکه: اکنون که فهمیدیم تحقق پیدا کردن

چنین شرایطی (به وجود آمدن چنین اوضاع و احوالی) مسلم است،

حادث شدن و جهانی شدن این شرایط، چگونه است؟

همانطور که بیان شد، از جمله نشانه های نزدیک به ظهور امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف،

خشکسالی، قحطی و کمبود آذوقه، تورم و گرانی است که مجموعه این نشانه ها،

همچون دانه های تسبیح به هم متصل هستند و هر کدام، دیگری را به وجود می آورد.

حال اگر این مجموعه از علائم آخرالزمان منطقه ای باشد، یعنی در یک منطقه خاص حادث شده باشد

و مناطق دیگر را تحت تأثیر قرار نداده باشد، پیداست که با وارد کردن آذوقه و مایحتاج مردم

از مناطق یا کشورهای دیگر که دچار خشکسالی نشده اند، تنگناهای حاصل از

این قحطی و خشکسالی از بین رفته و گشایشی ایجاد می شود و این در حالی است

که بر اساس «لولیک الفرج» این گشایشها صرفاً به توسط امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف

که جانشین خداوند بر روی زمین است، تحقق می یابد و این امر، (شرایط منطقه ای)

گشایش مورد نظر (انقلاب جهانی حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف) را تأمین

و محقق نمی کند. زیرا در صورت وجود و بروز شرایط منطقه ای، راه های دیگری برای

ایجاد گشایش وجود دارد. در حالی که گشایش مورد نظر در این دعا صرفاً توسط آقا

و آن هم از تنهاترین راه ممکن، یعنی ظهور به وقوع می پیوندد و از همین رو است

که از القاب آقا، «آخرین منجی» می باشد.

«آخرین منجی» بودن آقا هم از آن جهت است که بعد از ایشان هیچکس دیگری

برای نجات انسانها قیام نمی کند. چرا که اساساً بعد از آقا هیچ انحرافی حادث نمی شود

که ضرورتی جهت ظهور و قیام منجی ایجاب شود و هم از آن جهت است

که قبل از ظهور آقا نیز، هیچ یک از گشایش ها و راه های نجات، مفید فایده نیست

و اگر گشایشی نیز اتفاق می افتد، موقت و ناپایدار است و حوادث دیگری، آن گشایش

را محو می سازد و ضرورت وجود گشایش دیگر، نمایان می گردد و این قصه ادامه دارد

تا اینکه تمامی مردم در اقصی نقاط جهان، دست به دامن آن «آخرین منجی» می شوند

که حقیقتاً گشایش و فرج اصلی هم او است و از همین رو است

که امام صادق علیه السّلام  می فرماید:

«برای فرج و گشایش ما دعا کنید که گشایش همه شما در آن است.»

حکمت به تدریج حادث شدن این شرایط و اوضاع و احوال جهانی مقارن ظهور امام زمان ،

نیز از چند وجه قابل بررسی است:

تدریجی بودن شرایط

1-آمادگی مردم

همانطور وقتی که مطلع می شویم مهمان یا مهمانانی قرار است بر ما وارد شوند،

خانه و منزل را مرتب می کنیم و به پیرایش و آراستگی آن می پردازیم

و لباس نویی بر تن می کنیم و در واقع خود را برای ورود مهمان و پذیرایی شایسته از آن آماده می کنیم.

چطور ممکن است که مهمان به این گرامی و بزرگواری (اباصالح المهدی) بر ما وارد شود

و خود را آمادۀ پذیرش او نکنیم؟ منتهی مراتب این آمادگی برای پذیرش این دو مهمان با هم فرق دارد.

در مورد اول، خانۀ مسکونی خود را آماده می کنیم و تهذیب می نمائیم

و در مورد دوم، خانۀ دلمان را آماده می نمائیم و تهذیب می کنیم. حال ممکن است.

این سؤال به اذهان خطور کند که این مطلب چه ربطی به تدریجی بودن

و به مرور زمان حادث شدن نشانه ها و شرایط آخرالزمان دارد؟

در جواب باید گفت: طریق آگاهی از ورود میهمان به مهمانی و بزرگی شخصیت او بستگی دارد

زیرا عظمت او همانگونه که ما از ورود «مهمان نَسَبی و سَبَبی» (نسبی منظور اقوام و سببی

منظور دوستان و آشنایان) یا از طریق تلفن ثابت و یا همراه و یا از طریق پیک و واسطه،

آگاهی می یابیم،

از ورود گرامی ترین مهمانان و البته فراتر از مهمان، صاحب اصلی دنیا،

صاحب الزمان مسلماً این آمادگی و ابزار آگاهی فرق می کند

زیرا مرتب کردن و آراستن خانۀ مسکونی با پیرایش و تهذیب خانۀ دل متفاوت است.

در اینجا دیگر تلفن ثابت و یا همراه کارگر نیست و امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف

خبر آمدنش را با تلفن ثابت و یا همراه به ما نمی دهد.

از طریق پیک و واسطه نیز از ورود این مهمان نازنین آگاهی نمی یابیم.

پس این اطلاع و آگاهی چگونه و از چه طریقی صورت می گیرد؟

و چگونه متوجه می شویم که مهمانی عزیز، آرام آرام بر خانۀ دلمان قدم می گذارد

و چشم ما آخر الامر به جمال زیبایش نورانی می گردد؟

برای دورۀ آخرالزمان نشانه هایی ذکر شده است

که از طریق آن نشانه ها و به وقوع پیوستن آن نشانه ها متوجه می شویم

که در آستانۀ ظهور آقا «حجة بن الحسن» هستیم و مسلماً درست ترین و صحیح ترین این نشانه ها،

آنهایی است که از جانب ائمۀ معصومین به ما رسیده باشد.

به عبارت بهتر، صحیح ترین و سهل الوصول ترین راهی که ما را متوجه نزدیکی ظهور آقا می کند

«روایات و احادیث موثق» و صحیح از ائمه معصومین علیه السّلام  جهت آشنا و آگاه ساختن ما

و همچنین ایجاد آمادگی برای ورود به «عصر ظهور» است

و این احادیث در کتبی که به همین منظور تألیف و گردآوری شده اند،

که از مهمترین و معتبر تریناین کتابها می توان به کتابهای ذیل اشاره داشت:

1.بحارالانوار تألیف مرحوم علامه مجلسی؛

2.مکیال المکارم تألیف مرحوم آیت الله موسوی اصفهانی؛

3.نشانه های ظهور تألیف صادق هدایت؛

4.عصر ظهور تألیف علی کورانی؛

2-آزمایش و تکلیف الهی

با استناد به آیۀ شریفۀ

«لا يُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها»

سورۀ بقره، آیۀ 286

«خداوند هیچ نفسی را بیش از حد توانائیش مکلف نمی کند

و «لا يُکَلِّفُ» - که فعل مضارع منفی و مداومت، تداوم و پیوستگی را می رساند

– بیان کنندۀ این مطلب است که امتحان و تکلیفی که از جانب الله بر دوش ما نهاده شده است،

همیشگی است و حتی به اندازۀ یک لحظه از لحظات زندگیمان، قطع شدنی نیست

و از طرف دیگر، با توجه به عبارت قرآنی «إِلاَّ وُسْعَها» که توجه به میزان توانایی افراد را نشان می دهد،

به ما می فهماند که آفریدگار با لحاظ کردن و در نظر گرفتن میزان وسعت و توانایی افراد،

آنها را مورد آزمایش قرارمی دهد و هرگز خارج از حد توانایی، کسی را مکلّف نمی سازد،

همچنین در می یابیم که یکی دیگر از حکمتهای تدریجی بودن و به مرور زمان حادث شدن

نشانه های آخرالزمان – که غالباً بر تنگناها و سختیهای موجود در سالیان نزدیک به ظهور امام زمان تأکید دارد

– همین بحث «امتحان و آزمایش الهی» و در نظر گرفتن «میزان و وسعت توانایی ها» می باشد.

به عبارت بهتر، چنان چه این شرایط و اوضاع جهانی که اکثراً تنگناها و سختیها، آن را تحت تأثیر قرار می دهد،

حادث نشود، یاران راستین امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف (همان 313 نفر) شناخته نمی شوند

و دینداران واقعی از مدعیان دینداری، تمییز داده نمی شوند

و همه در یک صف قرار می گیرند. پس لازم است امتحان و آزمایشی بزرگ به وجود آید

تا از بین انبوه مدعیان دینداری، یاران راستین و ثابت قدم حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشّریف 

به جهانیان معرفی گردند و با قرار گرفتن در این میدان آزمون و تکلیف الهی،

هرچه بیشتر لیاقت به دست گرفتن یاری و یاوری مولایشان را حائز گردند.

از طرف دیگر، چنان چه از همان شروع این «ماراتن دینداری»، این آزمایشات سخت و دشوار،

چونان سیلی خشمگین بر مردم فرود آید و به یک باره تمام جهان را تحت تأثیر خودش قرار دهد،

همان 313 یار وصحابی «صاحب الامر» نیز در برابر این موج حوادث و آزمونها کمر خم کرده

و شکست خواهند خورد،

چه رسد به دیگر مردمانی که فقط لاف دینداریشان گوش فلک را کر کرده است.

پس «حکمت الهی» اقتضا می کند که این شرایط، اوضاع و احوال، علاوه بر فراگیر شدن و

جهانی شدن، به تدریج و به مرور زمان حادث شود،

تا به این ترتیب «رعایت ظرفیت و توان انسانها» نیز در نظر گرفته شود.

فرض کنید اگر خشکسالی که در این دو سال گذشته بسیاری از مناطق کشور را تحت تأثیر قرار داده

و یک «خشکسالی منطقه ای» محسوب شده، به یک باره تمام ایران و بلکه تمام جهان را در بر می گرفت،

در این صورت (خشکسالی جهانی) زندگی تمام مردم را – از به ظاهر دیندار تا دیندار واقعی – فلج می کرد

و دیگر جایی برای این«آزمون و تکلیف» باقی نمی ماند، تا چه رسد به اینکه «313 نفر» بتوانند

دین خود را در برابر این سختیها و تنگناهای روزگار که به آنها هجوم می آورد، حفظ نمایند.

پس، درست است که یکی از نشانه های نزدیکی ظهور امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف

«خشکسالی» است، اما این خشکسالی نیز باید به گونه ای باشد که حالت «آزمایش و امتحان» بودن

خود را حفظ کند، زیرا ابزاری است برای آزمایش؛ نه نابودی.

به عنوان مثال، همین خشکسالی دو سال اخیر، باعث بالا رفتن قیمتها و کمبود بعضی محصولات

همچون همچون برنج شده است و همین امر که خود یک نوع «آزمایش» محسوب می شود،

باعث شد که کسبه و تجار امین و متدین واقعی، از آنها که یا لاف ایمان و دین را می زنند

و یا اصلاً از دین و ایمان بهره ای ندارند، در محل کسب خود و در بین اهالی محل، جدا و تمییز شوند.

زیرا یکی از دلایل گرانی غیر متعارف برنج، همین احتکارها و همین «اغراق گویی ها و

شایعه پراکنی ها» بوده است.

3-بسته شدن درهای خیر

همچنان که در صفحات قبل گفتیم،

مقارن ظهور امام عصر عجّل الله تعالی فرجه الشّریف دربهای خیر و برکت به روی مردم بسته می شود،

تا امید به فرج و گشایش به ظهور آقا منتقل گردد و مردم از صمیم قلب و با سوز و گداز خاصی،

تعجیل در فرج را از طریق امام زمان و ظهور ایشان بخواهند.

از جمله این درهای خیر که مقارن آن ایام به روی مردم بسته می شود

و این امر نیز به تدریج و به مرور زمان انجام می شود، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1.نزولات آسمانی :

بارش رحمت الهی یک نعمت و بلکه سرچشمه تمام نعمتها است و در آستانه ظهور،

به تدریج از میزان بارشهای آسمانی کاسته می شود تا جایی که قطره ای باران در طول سال از آسمان نمی بارد

و به تدریج خشکسالی تمام عالم را فرا می گیرد و به این ترتیب این در خیر به روی مردم بسته می شود

و با بسته شدن این در، درهای خیر و برکت دیگری چون وفور نعمت،

ارزانی و بالا رفتن قدرت خرید مردم، رفاه، آبادی و آبادانی از بین می رود و بابسته شدن این درهای خیر،

درهای شر، تنگی و گرفتاری زیادی چون، قحطی و کمبود محصولات زراعی، گرانی

و بالا رفتن قیمتها، پایین آمدن قدرت خرید مردم، فقر، گرسنگی و ویرانی

به تدریج تمام عالم را فرا می گیرد

و اگر هم چنان که گفتیم، به جای اینکه این تنگناها و سختی های تمام عالم و دنیا را تحت تاثیر قراردهد؛

در بخشی از عالم و دنیا بروز نماید و به جای جهانی بودن، منطقه ای باشد

و در آن مناطق مردم از رفاه و گشایش بهره مند باشند. از مناطق حاصلخیز و دارای نعمت؛

برای مناطقی که از خشکسالی و قحطی رنج می برند، مواد غذایی دریافت داشته

و تاحدود زیادی این سختی ها مرتفع شده و مجدداً گشایش و راحتی تمام دنیا را فرا می گیرد

و این امر نمی تواند تفسیر دعای «اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج» باشد.

زیرا فرج و گشایش تنها با ظهور آقا و توسط ایشان صورت می گیرد.

به عبارت دیگر؛ در آستانۀ ظهور آقا جامعۀ جهانی به جایی می رسد

و اوضاع و احوال جهان به گونه ای می شود که تمام راههای نجات بسته می شود،

هیچ کلیدی برای باز کردن این قفلهای بسته وجود ندارد

و خستگی از این شرایط، تمام مردم دنیا را از پیر و جوان و با هر نژاد و دین و مرامی فرا می گیرد

و همه منتظرند تا باب نویی و اتفاق فرخنده ای آنان را از این وضع نجات دهد

و از همین رو است که هم زمان با ظهور و قیام آقا امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف  افراد

و اشخاص دیگری نیز ادّعای امام زمان بودن می کنند و عده ای از مردم نیز به دور آنها حلقه می زنند.

2-افزایش حقوق:

افزایش و زیاد شدن حقوق و مزایای کارکنان نیز از درهای خیری است

که بسیاری از کارمندان و کارکنان چشم به آن دارند. زیرا آن را فرج و گشایشی می دانند و اگر غیر از این بود،

در کشورمان که این امر در ماههای فروردین و اردیبهشت صورت می گیرد،

کارکنان دولت این همه روز شماری برای دیدن حکم های افزایش سنواتی نداشتند

و آن را پیگیری نمی کردند. بازاریان و کسبه محترم هم چشمشان به جیب همین کارمندان است.

پس وقتی حقوق ومزایای کارمندان تحت تأثیر قرار بگیرد، کسب و کار آنان نیز متأثر می گردد

و این امر نیز به تدریج صورت می گیرد و در طول چند سال، این افزایش حقوق به صفر می رسد،

یعنی سال به سال میزان این افزایش سنواتی کاهش می یابد.

3-عوض شدن دولتها:

یکی دیگر از این بابهای خیر، عوض شدن دولتها و تغییر مجریان حکومتی است

و مردم نیز به این امر به عنوان تکیه گاه و امیدی می نگرند و به همین جهت است که نامزدهای خود حمایت کرده

و در به کرسی نشاندن آنها تلاش می کنند.

زیرا می گویند:«شاید این فرد بتواند انتظارات و خواسته های ما را برآورده کند» یا می گویند:

«خدا کند که این فرد، شخص درستکاری باشد و به شعارهای انتخاباتی خود عمل کند.»

این چنین دعای «اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج» هر چه بیشتر معنا و حقیقت افزونتری می یابد.

4-اشتغال و کارآفرینی:

از جمله بابهای خیر، باب ارزندۀ کار و اشتغال است که معاش انسانها صرفاً از همین راه تأمین می شود.

پس چگونه این باب خیر بسته می شود؟

همانطور که گفتیم در آستانه ظهور امام زمان، خشکسالی، قحطی و بالا رفتن قیمتها در تمام

نقاط کره زمین دیده می شود و این نشانه ها، بربسته شدن باب اشتغال، کار و کوشش تأثیر دارد.

خشکسالی باعث می شود که بسیاری از کارخانه ها، آب لازم را در جهت چرخۀ تولید محصولاتشان نداشته باشند.

از طرف دیگر با بروز قحطی و کمبود محصولات زراعی،

کارخانه ها و شرکتها در تأمین مواد اولیه شان با مشکلات متعددی مواجه شده و یا به طور کلی ورشکست شده

و نیروهای انسانی خود را از دست می دهند و یا مجبور می شوند سطح تولیداتشان را کاهش داده

و بخش زیادی از کارکنان خود را اخراج نمایند و به این ترتیب بیکاری نیز بر تنگناهای موجود افزوده می شود.

از طرف دیگر با «بروزبیکاری» راه برای تنگناها و شداید دیگری نیز باز می شود که ذیلاً به آن اشاره می شود.

از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود:«پیش از ظهور قائم، به طور حتم سالی فرا می رسد

که مردم در آن دچار قحطی، گرفتار ترس شدیدیاز کشته شدن و کمبود اموال، جان ها و ثمرات می گردند.»

بحارالانوار، ج52،ص229

5-امنیت و کاهش جرایم:

با از کار برکنار شدن بسیاری از نیروهای فعال جامعه که تنگناهای دیگری چون قحطی و فقر نیز

با آن همداستان می شوند،بسیاری از افراد برای گذرانزندگی خود، متأثر از این شرایط پا را

از محدوده ای که دین برای آنان معین کرده فراتر نهاده و به دزدی و به هم زدن نظم اجتماع،

گرایش پیدا می کنند و این چنین امنیت از بین رفته

و ظلم و جور همچنان که در احادیث کراراً اشاره شده است، تمام دنیا را فرا می گیرد

و جرایم و تخلفات اجتماعی و اقتصادی به طور سرسام آوری افزایش یافته و بسیاری از انسانها، حتی آنها که ادعای دیانت دارند،

این شرایط خاص، مرتکب جرایمی می شوند و توفیق یاری رساندن و جزء یاران امام زمان علیه السلام شدن را از دست می دهند.

چرا که اصولاً این شرایط جهانی، جهت شناسایی و انتخاب آن 313 نفر به وقوع می پیوندد.

حضرت صادق علیه السلام می فرماید:«البته مردمدر آستانه ظهور باید امتحان شوند

و از یکدیگر جدا شده و غربال شوند و افراد زیادی از غربال امتحان خارج می گردند.»

بحارالانوار، ج52، ص214.

6-صلح و دوستی بین المللی:

یکی دیگر از امور خیر و آسایش برقراری صلح و آرامش در جهان است

که مردم در پرتواین صلح و دوستی، زندگی روزمره خود را اداره کرده و به امرار معاش پرداخته

و با دیگر مردم در سراسر دنیا ارتباط دوستانه برقرار می کنند و به تجارت و مسافرت روی آورده و از تجربیات آنها استفاده می کنند.

اما این باب خیر در آستانه ظهور امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف از دنیا، مخصوصاً جامعۀ مسلمین رخت می بندد

و فتنه و آشوب و ظلم به هم نوعان، حاکم بر جوامع می گردد.

از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودند:

«حضرت قائم قیام نمی کنند، مگر در حالی که ترسی شدید و فتنه و بلایی بر مردم فرا رسد

و قبل از آن گرفتار طاعون می شوند، آنگاه شمشیر برنده میان اعراب حاکم می شود

و اختلاف میان مردم و پراکندگی در دین و دگرگونی در حال آنان بوجود می آید،

به گونه ای که هر کس در اثر مشاهده درنده خویی که در میان

برخی از مردم نسبت به بعض دیگر وجود دارد، صبح و شام آرزوی مرگ می کند.»

بحارالانوار، ج52،ص231

7-فرمانروایان عادل و با تقوا:

از جمله مهمترین عنایات و برکاتی که می تواند منشأ امور خیر فراوان دیگری باشد،

حکمرانی اولیای خدا بر جوامع مسلمین می باشد. پر واضح است

که در این صورت اگر احیاناً فتنه، بلا و تنگنایی بر جامعۀ مسلمانان نازل گردد،

این حکام و فرمانروایی با تدبیر و مصلحت اندیشی های خود، آن فتنه را خنثی می کنند.

اما در سالهای نزدیک به ظهور امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف به دلیل فاصله گرفتن

عموم مردم از دین و بی توجهی آنان نسبت به مسائل دینی همچون«امر به معروف و نهی از منکر» و گرایش آنان

به امور دنیوی همچون«تجمل گرایی» و «انباشتن ثروتهای نامشروع» این باب خیر نیز همچون ابواب دیگر خیر و برکت،

از جوامع مسلمین سلب شده و مردم بواسطه اعمال خودشان، دچار حاکمانی ظالم و ستمگر می شوند.

چنان که حضرت علی علیه السّلام در نهج البلاغه می فرماید: «مبادا امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید

که در آن صورت ستمگران و ظالمین بر شما حکومت خواهند نمود.»

از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل شده که فرمود:

«در آخرالزمان بر امّت من بلای سختی از ناحیۀ سلطان آنان برسد که از آن بلا و گرفتاری سخت تر شنیده نشده،

بگونه ای که زمین پهناور بر آنان تنگ آید و به اندازه ای زمین آکنده از ستم و جور شود که

مؤمن جهت پناه بردن از ظلم و ستم جایگاهی نمی یابد. تا اینکه خداوند مردی از خاندان مرا برانگیزد

و زمین را از قسط و عدل، آنگونه که از ظلم و ستم پر گردیده، سرشار گرداند.

ساکنان آسمان و زمین از وی خشنود گردیده و زمین ذخائر خود را بر می آورد

و آسمان از ریزش باران رحمت دریغ نمی ورزد.»

هم چنین به نقل از حذیفة بن یمان، از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده است که ایشان می فرماید:

«وای بر این امّت از دست پادشاهان ستم گر که مسلمانها را کشته (و یا به کشتن داده) و آنها را از خانه و دیارشان آواره می گردانند،

مگر کسی که به اطاعت آنها تن در دهد. در آن زمان مؤمن با تقوی به زبان با آنان سازگار و به دل از آنان گریزان است

و چون خداوند متعال اراده فرماید که عزّت اسلام را بازگرداند، پشت هر ستمگر ستیزه جو را می شکند

و او بر هر کاری که بخواهد تواناست، هم اوست که وضع امّت اسلامی را پس از تباهی سروسامان بخشیده و اصلاح می کند.

ای حذیفة، اگر از عمر دنیا بیش از یک روز باقی نمانده باشد، خداوند آن روز را آن قدر طولانی گرداند

که مردی از خاندان من بیاید و بر جهان فرمانروایی کند و اسلام را آشکار سازد و خدا خلف وعده نمی کند و او بر هر چیزی تواناست.»

بشارة الاسلام، ص29-28

8-فرزندان صالح و با تقوا:

این نیز جزء ابواب خیری است که بسیاری از پدران و مادران به سبب برخورداری از آن، شکرگزار خداوند عزوجل هستند

و تعدادی از پدران و مادران نیز در حسرت آن به سر می برند.

در «عصرظهور» آقا امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف این باب خیر و فضیلت نیز بسان دیگر بابهایی که ذکرشان گذشت،

به روی مردم بسته می شود و فرزندانی که در آن روزگار زاده می شوند

و یا به احتمال قوی تر، دوران جوانی خود را در آن سالها می گذرانند، فرزندانی هستند

که جزء آشوب، فتنه و ناامنی چیز دیگری نمی شناسند و بنابراین، خود در دامن زدن به آن ظلم و ستم جهانی، تأثیر بسزایی خواهند داشت.

نمونه این فرزندان را در جامعۀ امروز عراق و فلسطین به وضوح می توان دید.

فرزندانی که اکنون کودک و نوجوانی بیش نیستند و «انفجار بمب»، «کشته شدن نزدیکان»،

ویرانی و آوارگی را جزء امور لاینفک زندگیخود مشاهده می کنند،

در سالیان آتی که در دورۀ جوانی عمر خود به سر می برند،

استعداد فراوانی برای برهم زدن و دامن زدن به آن ظلم، ستم، فتنه و آشوب خواهند داشت.

از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم  نقل شده که فرمودند:«جریان امر شما همچنان ادامه می یابد

تا اینکه فرزندانی در دوران فتنه و ستم متولد شوند که جزء آشوب چیزی نشناسد

و زمین چنان آکنده از ستم و بیداد شود که هیچ کس جرأت ندارد

خدا را بخواند، آنگاه خداوند مردی را از ذریه و عترت من بر می انگیزد،

تا زمین را از عدل و داد پر سازد، آن گونه که ظلم و ستم پر شده است.»

بحارالانوار، ج 51، ص68

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:36:57
طلوع خورشید 06:03:32
اذان ظهر 12:44:50
غروب خورشید 19:25:45
اذان مغرب 19:42:35
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟