وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

سرزمین فلسطین که در قدیم کنعان نام داشت

سرزمین فلسطین که در قدیم کنعان نام داشت
زمان انتشار :
پنج شنبه 10 مرداد 1392 | 12:58
دارای 25000 کیلومتر مربع مساحت ودرسا حل شرقی دریای مدیترانه ودرمجاورت کشورهای مصر، سوریه، اردن و لبنان قرار دارد. فلسطین سرزمینی حاصلخیز و دارای آب و هوای معتدل است.

فلسطین سرزمینی حاصلخیز و دارای آب و هوای معتدل است.این منطقه محل ظهور پیامبران بزرگی چون عیسی علیه السّلام،موسی علیه السّلام ومحل عبور وزندگانی حضرت ابراهیم علیه السّلام بوده استو از نظر موقعیت ژئوپلتیک نیز بسیار حساس واستراتژیک است.شهر اورشلیم یا بیت المقدس قدیم بر فراز تپه هائی بنا گردیدهکه با معبد یهوه بر بالای کوه موریا قراردارند.بیت المقدس از مکانهای مهم فلسطین استکه کوه صهیون و کوه زیتون از شرق و غرب آن را احاطه کرده اند.تاریخ پرماجرای فلسطین با نام و یاد انبیاء سلف آغاز می شود.

نام حضرت یعقوب، اسرائیل بودو بنی اسرائیل فرزندان یعقوب هستندکه حدود سیزده قرن قبل ازمیلاد مقتدر بوده اندو درهنگام حکومت فرعون در مصروپیش از ظهور موسی علیه السّلام،اسرائیلیان جمعیت انبوهی پیدا می کنند.چهارصد و سی سال پس از ورود یعقوب به مص،حضرت موسی، قوم بنی اسرائیل را از سرزمین مصربرای بردن به ارض موعود، به حرکت درآوردکه پیمودن این مسافت چهل سال به طول انجامید وحوادث عدیده ای اتفاق افتاد؛از جمله آنکه وقتی موسی علیه السّلام چهل روزاز قوم خویش غایب شد.

تا الواح دهگانه را برای هدایت مردم بیاورد،

قوم وی دوباره به بت پرستی روی آوردندکه بخاطر این نافرمانی بودکه چهل سال دربیابانها سرگردان شدندو موسی در این دوران طولانی ازهدایت قوم فروگذارنکردامّا بنی اسرائیل بارها دست به طغیان و تجاوز زدند.

پس از موسی علیه السّلام،یوشع جانشین وی برای عبوردادن

بنی اسرائیل از اردن مهیا شدو پس از آنکه این قوم به شهرهای جدید رسیدنددست به غارت و کشتار زدندکه پادشاه اورشلیم با شاهان پنج شهر دیگر متحد شده وبا یوشع و بنی اسرائیل جنگیدند که همه شکست خوردهو توسط بنی اسرائیل به دار آویخته شدند.

اما قوم فلسطین درمقابل آنان مقاومت کردو سرانجام بنی اسرائیل را نابود ساخت .

طی چند جنگ خونین قوم فلسطین همواره برآنان پیروز می شد

اما پس از جنگهای فراوان، سرانجام بنی اسرائیل قدرت گرفتهو بر شهرها مسلط شدند

و در حدود هزار سال پیش ازمیلاد،حضرت داود توانستاورشلیم را از دست فلسطینیان خارج کند

و بیت المقدس یا خانه خدا را درآنجا بنا کند،که این بنا توسط حضرت سلیمان تکمیل شد.

بیت المقدس، حدود 1100 سال پس از بنای کعبهدرمکه به دست ابراهیم علیه السّلام و 970 سال پیشاز میلاد مسیح ساخته شد.حضرت داود با چهارده نسل شجره اش به حضرت ابراهیمبنیانگذار کعبه می رسدو به روایتی انجیل متی ، حضرت عیسی علیه السّلام پس ازبیست وهشت نسل، شجره اش به داود ختم می شود

و به این ترتیب مکه،کعبه، حرم اول و مسجد الاقصی قدسحرم دوّم موحدان گردید.

تابوت عهد:

تابوت عهد که به روایت مسلمین همان جعبه ای است که مادرموسی وی را در آن نهادو روانه آب رود نیل ساخت و بعد، موسی الواح و زره و نشانه های نبوت خویش

را در آن قرار داد که کسی مجاز به دست زدنبدان نبودو این تابوت را در زمان حضرت داود پوششی از طلا درداخل و خارج آن کشیدند و آن را به کوه صهیون آورندو برای نگهداری آن قربانگاهی بنا نمودند.

این تابوت مدتی به دست فلسطینیان فاتح افتاده بود که دوباره آن آنرا به بنی اسرائیل بازگرداند

و تا زمان حضرت سلیمان در کوه صهیون نگهداری می شد اما پس از تکمیل بنای بیت المقدس تابوت را به قدس انتقال دادند. سلیمان، چهل سال سلطنت کرد و آرامش را به قدس بازگردانید امّا پس از او، دوباره ظلم و غارت بنی اسرائیل آغاز شد.

حدود هفتصد و سی سال پیش از میلاد شلم نصر به اسرائیل تاخت و عده ای از آنان را اسیر کرد و بجای آنها بابلیان را در سرزمین اسرائیلیان اسکان داد و دوباره کشور یهود در زمان بخت النصر در سال 586یش از میلاد مورد حمله آشوریان رقرار گرفت که منجر به انحطاط و اسارت بنی اسرائیل شد،

پادشاهی یهود برانداخته شد و مردم اسرائیل پراکنده یا اسیر بابل گشتند

و مهاجمین معبد سلیمان را ویران ساختند.

با ورود  بنی اسرائیل و قوم یهود به فلسطین در.480 سال پیش از بنای قدس

تقریبا .1300 سال قبل از میلاد مسیح

به رهبری یوشع بن نون این سرزمین روی خوشی ندیده و تا اکنون که 3300 سال می گذرد

هنوز فلسطین به آرامش نرسیده است.

پیامبران بعدی یهود مانند:

ارمیا، اشعیا، دانیال که مزار او در شو ش است و ... که شاهد ویرانی اورشلیم و رنج و اسارت یهود بودند و آنان را دلداری می دادند، پیوسته وعده ی رهائی وبشارت ظهور منجی بزرگ می دادند که اشعار و سخنان آنان در عهد عتیق مضبوط است. در این زمان کورش پادشاه هخامنشی از مشرق ظهور کرد وسرزمین ها را یکی پس از دیگری مسخر خود می ساخت که این امر سبب خوشحالی یهود و رهبران آنها شد.

سرانجام کورش، بابل را نیز تسخیر کرد و یهود و بنی اسرائیل را آزاد ساخت و به فلسطین و اورشلیم بازگرداند. کورش با همه ی اقوام و مذاهب  مدارا می کرد

و به دستور او خانه ی خدا دوباره بازسازی شد .

آسایش اورشلیم تا پایان سلطنت داریوش سوم ادامه داشت تا اینکه اسکندر مقدونی در حدود 323 سال پیش ازمیلاد،

حمله به ایران، مصر، سوریه، فنیقیه و فلسطین را آغاز کرد

و ویرانی ها و قتل و غارت فراوانی به بار آورد و گنجینه های ایران را به غارت برد.

او به انتقام ویران کردن آتن توسط خشایار شاه، تخت جمشید را به آتش کشید و امرای خود را حاکم بر شهرهای فتح شده گردانید.

پس از اسکندر ، جانشینان او بر فلسطین مسلط شدند. از سال 63 قبل از میلاد ، دوره تسلط  رومیان آغاز شد.

که پس از جنگ های فراوان ، بر ارمنستان و قسمتی از آسیا و آفریقا و سپس سوریه و فلسطین حمله بردند،

دوازده هزار یهودی را کشتند و دیوارهای شهر را ویران ساختند.

در چنان شرایطی برای یهودیان ، ظهور مسیح امید و آرزوی مردمان آن دیار بود تا آنان را نجات بخشد.

عیسی علیه السّلام هنگامی که از ناصره واقع در استان جلیل موطن اصلی خود و خانواده اش همراه با شاگردانش (حواریون ) به سوی اورشلیم به حرکت درآمد.

کرامات فراوانی از وی ظاهرشد که در کتب انجیل به تفصیل آمده است.

حضرت عیسی علیه السّلام به معبد رفت وهمه روزه به تعلیم و تعلم می پرداخت

به همین دلیل، ملایان یهود بدو حسادت ورزیده و می خواستند او را از میان بردارند.

سرانجام به فتوای شورای یهود و جوسازی های شدید آنان، حضرت عیسی علیه السّلام توسط حکمران رومی سرزمین یهودا که اتفاقا این حکمران به مسیح علاقمند بود

اعدام و مصلوب شد.

البته قرآن کریم، مصلوب شدن  عیسی را نفی  کرده و می گوید

« خداوند او را به سوی خویش بالا برد، مسیح را نه کشتند و نه بر دار کشیدند بلکه بر آنها اینگونه مشتبه شده است». درهر حال مسیح جاودانه شد وپیروان  فراوانی یافت.

حکام رومی که نسبت به مسیح ابراز علاقه می نمودند

از آن پس در مورد یهودیان سختگیری های زیادی اعمال کردند که منجر به شورش های زیادی از سوی یهودیان و کشتار وسیع آنان بوسیله رومیان شد.

در سال  هفتاد میلادی، تیتوس فرزند امپراطور روم با هشتادهزارسرباز، اورشلیم را محاصره کرد و پس از چند ماه مقاومت یهودیان ، سرانجام رومیان فاتح شدند و قوم یهود دوباره آواره شدند.

حدود سیصد سال از مصلوب شدن ساختن مسیح که کنستانتین قسطنطین کبیر 306-337 م  امپراطور روم دین مسیح را پذیرفت واین مذهب را رسمی اعلام کرد، دوباره به اورشلیم  توجه خاصی شد.

چون  بیت اللحم را زادگاه مسیح و محلی می دانستند که قبر او را در خود دارد

از این پس، اورشلیم مرکزیتی برای مسیحیت نیز گردید

و کلیساهای زیادی ساخته شد.

از سال 135 میلادی تا بیش از پنج  قرن فقط عده قلیل و انگشت شماری یهودی در بیت المقدس زندگی می کردند.

درزمان خسرو دوّم پادشاه، ساسانی جنگ میان امپراطوری ایران و روم از 604 تا 630  میلادی به وقوع پیوست که سپاهیان ایران روم را شکست داده و با راهنمائی یهودیانی که با ایران همکاری می کردند اورشلیم (فلسطین) را فتح کردند

اما پس از مرگ خسرو پرویز، این سرزمین دوباره به دست مسیحیان افتاد.

 

 

 

 

 

 

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:39:55
طلوع خورشید 06:01:28
اذان ظهر 11:23:35
غروب خورشید 16:45:26
اذان مغرب 17:02:13
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟