وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

خمینی رحمة الله و مقام رهبری

خمینی  رحمة  الله  و  مقام  رهبری
زمان انتشار :
چهارشنبه 14 اسفند 1392 | 23:29
ولادت حضرت رسول صلى اللَّه علیه و آله وسلّم قضایایى واقع شده است...

 

مبشرات درفرمایشات حضرت امامخمینی رحمة الله ومقام رهبری

ولادت  حضرت رسول- صلى اللَّه علیه و آله - وسلّم قضا یا یى واقع شده است،  قضا یاى نادرى به حسب روا یات ما و روا یات اهل سنت وارد شده است كه ا ین قضا یا باید بررسى بشود  كه چى . از جمله قضیه شكست خوردن طاق كسرى )درمدائن) و فرو ریختن چهارده كنگره از آن قصر .... ا ینكه چهارده كنگره ازكنگره‏هاى قصر ظلم خراب شد، به نظر شما  نمى‏آ ید كه  یعنى‏ در قرن چهاردهم ا ین كار مى‏ شود، به نظر شا ید بیا ید ا ین، محتمل هست كه ا ین بناى ظلم شاهنشاهى بعد از چهارده قرن از بین مى‏رود و بحمد اللَّه رفت از بین‏. انقلاب مردم ایران، نقطه شروع انقلاب بزرگ جهانی اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فداه است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد وظهور و فرجش را درعصرحاضر قراردهد.    

   صحیفهنور امام، ج‏21، ص: 327
امیدوارم که این انقلاب، یک انقلاب جهانی بشود ومقدمه برا ی ظهوربقیه الله ارواحناله الفداء باشد.

صحیفه نور امام، ج‏16، ص: 131 

امید است که ا ین انقلاب، جرقه و بارقها ی الهی باشد که انفجاری عظیم در توده ها ی ز یر ستم ایجاد نما ید و به طلوع فجر انقلاب مبارک حضرت بقیةالله ارواحنا لمقدمه الفداء منتهی شود.

صحیفه نور امام، ج‏15، ص: 62
دست عنا یت خدا ی تبارک و تعال ی بر سر ا ین ملت کشیده شده است و ا یمان آنها را تقویت فرموده است که  یکی از علا یم ظهور بقیه الله ارواحنا فداه است

صحیفه نور امام، ج 16، ص 130.
ما با خواست خدا، دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در کشورها ی اسلامی می شکنیم و با صدور انقلابمان که در حقیقت صدور انقلاب راستین و بیان احکام محمد ی است، به سیطره و سلطه و ظلم جهان خواران، خاتمه میدهیم و به  یار ی خدا، راه را برا ی ظهور منجی، مصلح کل و امامت مطلق حق، امام زمان ارواحنا فداه هموار می کنیم.

 

 صحیفه نور امام، ج 20، ص 132.

همه ما انتظار فرج داریم و باید در ا ین انتظار خدمت کنیم. انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام درعالم تحقق پیدا کند و مقدمات ظهور انشاءالله تهیه شود.
صحیفه نور امام، ج 7، ص 255.
با اتّکال به خدا ی تبارک و تعالی و پشتیبانی صاحب این کشور، امام زمان سلام الله علیه این مقصد را به آخر برسانید و خواهید رسانید.

 صحیفه نور امام، ج 14، ص 330
خداوند همه ما را از این قیدها ی شیطان ی رها فرماید تا بتوانیم این امانت الهی] جمهوری اسلام ی[را به سر منزل مقصود برسانیم و به صاحب امانت، حضرت مهد ی موعود ارواحنا لمقدمه الفداء رد کنیم.

 صحیفه نور امام، ج 18، ص 472،

ما امروز دورنما ی صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از پیش می بینیم و جنبشی که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش است، امیدبخش آتیه روشن است و وعده خداوند تعالی را نزد یک و نزد یکترمینماید.  گو یی جهان مهیا می شود برا ی طلوع آفتاب ولا یت از افق مکه معظمه و کعبه آمال محرومان و حکومت مستضعفان.

صحیفه نور امام، ج 17، ص 480

سلام بر ملت بزرگ ایران که با فداکاری و ا یثار و شهادت، راه ظهور را هموار میکنند.

صحیفه نور امام، ج 21، ص 325،

من امید وارم که ا ین کشور با همین قدرت که تا ا ینجا آمده است و با همین تعهد و با همین بیدار ی که از اوّل قیام کرده است و تا ا ینجا رسانده است، باقی باشد ا ین نهضت و ا ین انقلاب و قیام تا صاحب اصلی انشاءالله بیا ید و ما و شما و ملت ما، امانت را به او تسلیم کنیم.
صحیفه نور امام، ج 15، ص 230

مبشرات رهبر انقلاب

بسم الله الرحمن الرحیم

ما در این مقاله بشارتهای رهبر انقلاب ایران حضرت خامنه ای حفظه الله پیرامون نزدیکی ظهور امام زمان عجلّ الله تعالی فرجه الشریف با تاریخ دقیق سخنرانی ها برای شما مهدی باوران ومهدی یاوران جمع آوری نموده ام امیدوارم  خداوند متعال ما را از یاران راستین آن حضرت قرار دهد

مبشرات در فرمایشات حضرت آقا حفظه الله

ما به زمان ظهور امام زمان ارواحنافداه، این محبوب حقیقى انسانها نزد یك شده ‏ا یم؛ ز یرا معرفتها پیشرفت كرده است

مرداد1378

امروز شما به اوضاع دنیا نگاه كنید، همان چیزى كه در روا یاتِ مربوط به ظهور ولى عصر ارواحنا فداه وجود دارد، امروز در دنیا حاكم است؛ پرشدن دنیا از ظلم و جور. امروز دنیا از ظلم و جور پر است. در روا یت و ادعیه‏ى گوناگون و زیارات مختلف مربوط به ولى‏عصر ارواحنا فداه دارد كه  یملأ اللَّه به الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا؛ همچنانیكه یك روزى همه‏ى عالم از ظلم و جور پر بوده است - در روزگارانى ظلم و جور، وضع حاكم بر بشر بوده است - همانطور خداى متعال در زمان او عدل و داد را وضع حاكم بر بشر یت قرار خواهد داد..... تشكیل نظام جمهورى اسلامى  یكى از مقدمات ا ین حركت عظیم تاریخى است.

سخنران ی به مناسبت نیمه ی شعبان- 27 مرداد87

امروز دنیاى اسلام افق روشنى درمقابل خود مشاهده می كند.  دشمنان بزرگ و مستكبران گردن‏ كلفت عالم كه همه‏ى دنیا در اختیار آنها هست، امروز در مقابل خیزش امتهاى مسلمان و احساس ناتوانى می كنند؛ راه بر روى آنها بسته است و ا ین نشان ‏دهنده‏ى وعده‏ى الهى است كه فرمود: «و لینصرنّ اللَّه من  ینصره انّ اللَّه لقوىّ عز یز». و فرمود: «

و نرید ان نمنّ على الّذ ین استضعفوا فى الأرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین

. ا ینها وعده‏ى الهى است.و فرمود: « و اللَّه غالب على أمره. این وعده‏هاى الهى به بركت بیدارى و حركت مسلمانها بتدریج خود را نشان میدهد.

(10/7/1387)عید فطر

من با اطمینان کامل میگو یم که تحقق کامل وعده الهی یعنی پیروزی حق بر باطل و تمدن نوین اسلامی در راه است. نشانه ی ا ین وعده ی تخلف ناپذ یر دراولین و مهمتر ین مرحله، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بنای بلند آوزهی نظام اسلام ی بود كه ا یران را به پا یگاه مستحكمی برا ی اند یشه ی حاكمیت و تمدن اسلامی تبد یل كرد.

پ یام حج1387

ما به زمان ظهور امام زمان ارواحنافداه، ا ین محبوب حقیقى انسانها نزد یك شده‏ا یم؛ ز یرا معرفتها پیشرفت كرده است.

امروز ذهنیت بشر، آماده آن است كه بفهمد، بداند و یقین كند كه انسان والایى خواهد آمد و بشر یت را از ز یربارهاى ظلم و ستم نجات خواهد داد؛ همان چیزى كه همه پیغمبران براى آن تلاش كرده‏ اند، همان چیزى كه پیغمبر اسلام در آ یه قرآن، وعده آن‏را به مردم داده است: «و یضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عل یهم»

بیانات مقام معظم رهبرى در جشن بزرگ منتظران ظهور همزمان با هفته بسیج و روز ولادت حضرت مهدى عجّلالله تعالی فرجه الشریف

1378/9/3

شعارها یى كه امام زمان علیه ‏الصّلاة والسّلام ‏وعجّل ‏اللَّه‏ تعالى فرجه بر سر دست خواهد گرفت و عمل خواهد كرد، امروز شعارهاى مردم ماست؛ شعارهاى یك كشور و یك دولت است. ا ین خودش یك گام بسیار بلندى به سوى اهداف امام زمان است.  روزى شعار توحید، شعار معنویت وشعار د یندارى، در دنیا منسوخ شده بود؛ سعى كرده بودند به طور كلّى آن را به دست فراموشى بسپارند؛ اما امروز در ا ین منطقه عالم، ا ین شعارها، شعارهاى رسمى حكومت است؛ شعارهاى رسمى اداره كشور و آحاد ملت است؛ علاوه بر ا ین، ا ین شعارها آرزوى ملتهاى مسلمان در بسیارى از كشورهاى دنیاست؛ و ا ین شعارها  یك روز تحقّق پیدا خواهد كرد.

ا ین زمینه‏ها وقتى آماده شد؛ آن وقت كه معلوم شد درمقابل قدرت مادّى مستكبران عالم، زمینه ای وجود دارد كه آحاد بشر بتوانند بر روى حرف حق خود با یستند، آن روز، روز ظهور امام زمان است؛ آن روز، روزى است كه منجى عالم بشر یت به فضل پروردگار ظهور كند و پیام او همه دلهاى مستعد را كه در همه جاى جهان هستند، به خود جذب كند و آن وقت د یگر قدرتهاى ستمگر، قدرتهاى زورگو، قدرتهاى متّكى به زر و زور نتوانند حقیقت را - آن‏چنانى كه قبل از آن همیشه كرده‏اند - با فشار زر و زور خود به عقب بنشانند  یا مكتوم نگه‏دارند.

شما مردم عز یز - بخصوص شما جوانان - هرچه كه در صلاح خود، در معرفت و اخلاق و رفتار و كسب صلاحیتها دروجود خودتان بیشتر تلاش كنید، ا ین آ ینده را نزد یكتر خواهید كرد.  ا ینها دست خود ماست. اگر ما خودمان را به صلاح نزد یك كنیم، آن روز نزد یك خواهد شد؛ همچنان كه شهداى ما با فدا كردن جانِ خودشان آن روز را نزد یك كردند.  نسلى كه براى انقلاب آن فداكاریها را كردند، با فداكار یهاى خودشان آن آ ینده را نزد یكتر كردند. هرچه ما كار خیر و اصلاح درونى و تلاش براى اصلاح جامعه انجام دهیم، آن عاقبت را دائماً نزدیكتر مى‏كنیم.

بیانات مقام معظم رهبرى درسالروز میلاد خجسته امام زمان عجلّ الله تعالی فرجه الشریف

22/8/1379

جبهه باطل در حال شکست و عقب نشینی است . پیشروی تدریجی جبهه حق نسبت به گذشته بسیار قابل توجه است و سرانجام با ظهور امام زمان عجلّ الله تعالی فرجه الشریف، غلبه حق به صورت مطلق تحقق خواهد یافت .

5 آذر1379

علما و روشنفکران و سیاستمداران دنیای اسلام درس وحدت و یکپارچگی را برای ملتهای خود تکرار کنند و جوانان بالنده این نسل را برای رویارویی با حوادث بزرگ و به دوش کشیدن بار امانتی سنگین و شالوده ریزی امت متحد و یکپارچه اسلام آماده سازند.

قسمتی از پیام مقام معظم رهبری(مدظله) به مراسم حج سال 80

1/12/1380

 

در مقابل مستکبران عالم زمینه این وجود دارد که توده های مردم بر روی حرف حق خودشان بایستند ودر صورت تحقق این زمینه ظهور امام زمان عجلّ الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود.

سال80

جهان استکبار مغلوب دنیای اسلام شده است.

سال86

 

دنیا امروز حقیقتاً پر از ظلم و جور شده و تشنه عدالت مهدوی است.

نیمه شعبان 87

 

نسل کنونی فلسطین شکست قطعی اسرائیل را خواهد دید.

عید فطر 87

 

اكنون به بركت ب یدار ی امت اسلامی، افق آ ینده برا ی مسلمانان ب یش از هر زمان دیگرتابناك تر است، و دشمنان اسلام و دنیاطلبان به ضعف و شكست خود اذعان م ی كنند.

10/7/87

در مقابل قدرت مادی مستکبران عالم ، زمینه این وجود دارد که آحاد بشر بتوانند بر روی حرف حق خود بایستند ، چنین روزی روز ظهور امام زمان عجلّ الله تعالی فرجه الشریف عجلّ الله تعالی فرجه الشریف  است . آن روز ، روزی است که منجی عالم بشریت ظهور کند وپیام او همه دلهای مستعد را که در همه جای جهان هستند به خود جذب کند.

نیمه شعبان سال امیرالمومنین علیه السّلام

امروز شما به اوضاع دنیا نگاه كنید، همان چیزى كه در روایاتِ مربوط به ظهو ولى عصر ارواحنا فداه وجود دارد، امروز در دنیا حاكم است؛ پر شدن دنیا از ظلم و جور. امروز دنیا از ظلم و جور پر است.  در روا یت و ادعیهى گوناگون و زیارات مختلف مربوط به ولىعصرارواحنا فداه دارد كه  یملأ اللَّه به الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا؛ همچنانیكه  یك روزى همهى عالم از ظلم و جور پر بوده است - در روزگارانى ظلم و جور، وضع حاكم بر بشر بوده است - همانطور خداى متعال در زمان او عدل و داد را وضع حاكم بر بشریت قرار خواهد داد. امروز همین است؛ امروز ظلم و جور حاكم بر بشریت است. زندگى بشرِ امروز زندگى مغلوب و مقهورِ دست ظلم و استبداد در همهى دنیاست. در همهجا ا ین جور است. بشریت، امروز بر اثرغلبهى ظلم، غلبهى اغراض و هواهاى نفسانى دچار مشكلات فراوانند. دو م یل یارد گرسنه در دن یاى امروز، وجود م یل یونها انسانى كه در نظامهاى طاغوتى مغلوب هواى نفس قدرتمندان طاغوتى هستند، حتّى فشار بر مؤمن ین و مجاهد ین فى سب یل اللَّه و مبارزان راه حق و ملتى مثل ملت ا یران كه توانسته است در  یك مجموعهى محدودى، در یك فضاى معینى، پرچم عدل و داد را بلند بكند و فشار بر مجاهدان فى سبیل اللَّه، همه نشانهى سیطرهى ظلم و جور بر دنیاست. ا ین، انتظار فرج را با وضعیت كنونى زندگى انسان در دورههاى مختلف معنا میكند.

امروز ما انتظار فرج دار یم.  یعنى منتظر یم كه دست قدرتمند عدالتگسترى ب یا ید و ا ین غلبهى ظلم و جور را كه همهى بشر یت را تقر یباً مقهور خود كرده است، بشكند و ا ین فضاى ظلم و جور را دگرگون كند و نس یم عدل را بر زندگى انسانها بوزاند، تا انسانها احساس عدالت كنند.

بیانات در د یدار اقشار مختلف مردم در روز نیمهی شعبان

27/5/1387

قرائن فراوان نشان میدهد دست قدرت الهی پشتیبان ا ین ملت است و خداوند با فضل و عنا یت خود و دعا ی مستجاب حضرت ولی عصر عجلّ الله تعالی فرجه الشریف ا ین ملت را به هدفها ی بلند خوهد رسانید و دشمن را در مقابل ا ین ملت بزرگ ذل یل و خاکسار خوهد کرد.

88/11/6

 

شكى نیست كه بر اساس حقا یقى كه خداى متعال تقد یر كرده است، خاورمیانهى جدید شكل خواهد گرفت.  این خاورمیانه، خاورمیانهى اسلام خواهد بود؛

8/12/88

پیام نظام اسلامی همان ارزشها،انسانیت و نجات ملتها از چنگ قدرتها ی سلطه طلب است و ملتها ی جهان اکنون تشنه چنین پیامی هستند.

89/3/3

 -6نیت الهی بر ا ین جار ی شده که ستمگران در اواخر دوران ننگ آلود خود، به دست خویش سرنوشت محتوم فنا و زوال خود را نزد یکتر کنند.

89/3/11

 امروز جهان اسلام بلکه سرتاسر جهان، شاهد تحولات بزرگی است که خبر میدهد از تغییر معادلات جهانی.

89/3/14

شرا یط کنونی در عرصه بین المللی و تحولات در حال وقوع، و بویژه منطقه خاورمیانه،نشان  یک تحول و تغییرات بزرگ در منطقه و سطح دنیاست.

89/3/18

ما امروز در  یک برهه حساس به سر میبریم، برداشت خود من ا ینست که مراکز استکباری جهانی در مقابله با حرکت اسلامی(ا یران)آخرین تلاشها ی خودشان را می کنند، در بسیاری ازعرصه ها، تلاشها و تدابیرشان به بن بست خورده و کار از دستشان دررفته است و کمربند ی که به دورمسائل جهان کشیده بودند پاره شده و از دستشان دررفته است.

89/4/2

 انشاءالله جوانها ی ما آن روز ی را خواهند د ید که دشمنان گردن کلفت زورگو ی بین المللی و جهانی احساس کنند که د یگر به ملت ا یران نمیتوان زور گفت، خداوند به ملت عزیزمان ومسئولین دلسوز و خدمتگزارمان کمک کند تا با تلاش مخلصانه ی خود، ا ین هدف را هرچه نزد یکتر کنند و با اعمال خود انشاءالله زمان آن را هرچه زودتر فراهم بیاورند.

89/4/5

ما از نظر سیاسی دوران استثنا یی را می گذرانیم، ما دوران حرکت از یک گذرگاه دشوار را داریم می گذرانیم، البته ملت ما از ا ین گذرگاه خواهد گذشت و به نقطه امن و امان و سلامت خواهد رسید.اما الان در حال  یک حرکت عظیمیم.

89/4/13

 باطل  یعنی آن چیز ی که بر خلاف سنت الهی درآفرینش است، ا ین از بین رفتنی است .این زائل شدنی است .و نشانه ها ی ا ین زوال را هم امروز انسان مشاهده می کند، انسان به وضع بین المللی که نگاه می کند نشانه ها ی ا ین زوال را می بیند.

19-4-89

وضع دنیا عوض شده است، ملتها بیدار شده اند، ملتها و حکومتها ی مسلمان، اهمیت و عظمت اسلام و عظمت این تکیه گاه مورد اعتماد و قابل اطمینان را دارند درک می کنند.بیداری اسلامی موجب شده است که آمر یکا و قدرتها ی بعد از او د یگر آن توانا یی گذشته را نداشته باشند، ملتها ی مسلمان با ید راه توحید را مغتنم بشمرند و وعده الهی را صادق بدانند تا امت اسلام ی انشاءا... بتواند قدرت، عزت و آبروی از دست رفته خود را باز یابد.

19-4-89

امروز جبههى مخاصم با جمهورى اسلامى ا یران را نگاه كنید؛  یك جبههى عریض و طویل است؛ همهى شیاطین و اشرار عالم در ا ین جبهه جمعند؛ از صهیونیستها تا آمریكائىها، تا خبیثترین دولتها غربى، تا وابسته ترین و حقیرترین دولتهاى غیرغربى -همه توى ا ین جبهه هستند؛ خیال نكنید كارى هست كه دشمنان ما میتوانند علیه جمهورى اسلامى انجام بدهند و انجام نمیدهند؛ نه، هر كار توانستند، تا حالا كردهاند؛ هر كارى هم كه بتوانند، می كنند. هر كار نمی كنند، به خاطر ا ین است كه نمیتوانند  .اما ملت ا یران، با قدرت، با عزت و با سربلندى، در مقابل همهى ا ینها ا یستاده است.

89/4/24

....( یکی از زمینه ها ی ظهور ا ینست که جریان حق باطل در طی مسیر و هدفی که دارند به نقطه اوج رسیده و صریح و آشکارا درمقابل هم صف آرا یی می کنند...)

اگر بخواهیم قضا یاى كنونى كشورمان را تحلیل درست بكنیم و در تحلیل، به خطا دچار نشویم، با ید از ا ینجا شروع كنیم كه  یك جبههبندى قد یمىاى بین ا یران اسلامى و بین  یك مجمو عه ا ی وجود دارد ، از عمر ا ین معارضه و منازعه و جبهه بندى، سى و یكى دو سال می گذرد؛ امروز در ا ین جبهه بندى، دو پدیده به چشم می خورد: یك پدیده ا ین است كه طرف مقابل ما، جبههى مقابل ما نسبت به قبل دچار ضعف است؛  یعنى حركت جبههى مقابل، حركت به سمت نزول بوده است؛ ضعیف شده است.  پدیدهى دوم ا ین است كه جبههى ما به سمت قوّت است؛  یعنى حركت ما حركت رو به تقویت بوده.  ا ین دو پد یده، دو پد یدهى قابل استدلال است؛  یعنى حرفِ شعارى نیست، متكى به واقعیات است.( الا ان نصرالله قریب)

89/5/27

 می خواهم به شما عرض كنم كه ما دار یم جلو می رویم، داریم پیشرفت می كنیم.دشمنان ما منحنىشان به طرف ضعف است، منحنى ما به طرف قوّت است. نظام طاغوتى، نظام سرما یهدارىِ متجاوز و ظالم در دنیا - كه مظهرش رژیم ایالات متحده ى آمریكاست - امروز از ده سال پیش و از بیست سال پیش، بسیار ضع یفتر است. در نقطهى مقابل، تفكر اسلامى و نظام جمهورى اسلامى، امروز از ده سال پیش، از بیست سال پیش، بسیار قوىتر و بسیار پیشرفتهتر و بسیار آمادهتر است. جوانهاى ما امروز از ده سال پیش خیلى بهترند، خودتان را براى امتحانهاى دشوار آماده كنید.

(انا فتحنالک فتحا مبینا)

89/6/1

عز یزان من!  كشور شما و ملت شما در یك پیچ خطرناك تاریخى در حال حركت است. سى سال است ما دار یم ا ین پیچ را طى می كنیم. به نقاط خطرناك، خطرخیز رسید یم، از آن عبور كرد یم؛ لكن تمام نشده. این نقطهى حساس تاریخى فقط مربوط به تار یخ ا یران نیست، مربوط به تاریخ امت اسلامى است. ما در ا ین پیچ عظیم تاریخى داریم با احتیاط، با تدبیر، با حواس جمع و با نیروى زیاد جلو می رو یم.؛ همهى كسانى كه سینه سپر می كنند و پیش كردههاى جبههى جهانىِ استكبارند كه درمقابل ا یران اسلامى قرار می گیرند، به همین سرنوشت دچار خواهند شد. ا ین، تجربه است و درآ ینده هم همین جور خواهد بود. امام زنده خواهد ماند، انقلاب زنده خواهد ماند، شما زنده خواهید ماند؛ دشمنان شما منكوب و نكبتزده از سر راه خواهند رفت.  ا ین حركت با ید به قلههاى عالى اهداف انقلاب برسد و به فضل پروردگار و به حول و قوهى الهى خواهد رسید.

89/06/31

ما علم را برا ی دست یابی به اقتدار حقیقی و برافراشتن پرچم عدالت و انسانیت در جهان دنبال می كنیم تا بتوانیم ضمن حمایت از مظلوم، در مقابل ظلم و جور ستمگران و سلطه جویان ا یستادگی كنیم.

89/07/14

هدف فقط سر و سامان دادن به وضع كشور نیست. دنیاى اسلام، بلكه جامعهى بشریت نیازمند كمك به آنها از سوى اسلام و امت اسلامى است. حركت ملت ا یران درهمهى عرصهها حركت توقف ناپذ یرى است و انشاءاللَّه بر خط درست و صراط مستقیم هدایت الهى و اسلامى و قرآنى پیش خواهد رفت.آ یندهى ملت ایران، آیندهى روشنى است؛ و ا ین بر دنیاى اسلام و بر امت اسلامى اثر خواهد گذاشت و انشاءاللَّه ملتهاى مسلمان را روزبه روز بیدارتر خواهد كرد. امیدواریم خداوند متعال فرج ولىعصر ارواحنا فداه  را نزد یك بفرما ید؛ و ما را از یاران آن بزرگوار در حضورش و در غیبتش قرار بدهد.

89/8/2

امروز سرنوشت اسلام در این سرزمین، وابسته و گره خوردهى به سرنوشت نظام اسلامى است. نظام زنده است، نظام سرپاست، نظام قوى است و با اطمینان كامل عرض می كنم نظام بر همهى چالشهائى كه در مقابلش قرار دارد، فائق و پیروز خواهد شد.

89/07/29 قم

حقاً و انصافاً امروز نیروهاى مسلح ما و ارتش جمهورى اسلامى ا یران دریك طراز بسیار مطلوبى قرار دارد. هدف ، یك هدف الهى و انسانى است، این است كه  یك ارتش را،  یك مجموعهى نیروهاى مسلح را،  یك ملت را آنچنان مقاوم و استوار می كند كه قدرتهاى مادى قادر نیستند آن را به زانو در بیاورند و نصرت نهائى و پیروزى نهائى با اوست. خداى متعال به شما وعده داده است كه اگر د ین او را و راه او را و هدفهاى الهى را  یارى كنید، شما را  یارى خواهد كرد.  یارى خدا به معنى  یارى تمام نیروهاى موجود در ا ین طبیعت است؛ همه به كمك شما خواهند آمد؛ نیروهاى ماوراء طبیعى هم به كمك شما خواهند آمد؛  یارى خواهید شد، پیش خواهید رفت؛ همچنان كه امروز پیش رفتید.

89/8/19
گسترش موج  بیدار ی اسلام ی در دنیا ی امروز حقیقتی است که فردا ی نیکی را به امت اسلام ی نوید میدهد.  از سه دهه پیش که با پیروزی انقلاب اسلام ی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، این خیزش پرقدرت آغاز شد، امت بزرگ ما بیوقفه پیش رفته، موانعی را از سر راه برداشته و سنگرها یی را فتح کرده است. امروز ملت فلسطین، قهرمان مقاومت است، ملت لبنان به تنها یی شکنندهی هیبت پوشالی رژ یم صهیونیستی و فاتح جنگ 33روزه است و ملت ا یران پرچمدار و خط شکن حرکت به سمت قلهها است. امروز جبهه ی ضداسلام که دو قرن بر ملتها و دولتها ی اسلام ی تحکم ی ظالمانه میکرد و منابع آنان را به  یغما میبرد، شاهد زوال نفوذ خود و ایستادگی دل یرانهی ملتهای مسلمان در برابر خود است و در نقطه مقابل، حرکت بیدار ی اسلامی در حال پیشروی و عمق  یابی روزافزون است .ا ین اوضاع امیدبخش و حامل بشارت، با ید ما ملتها ی مسلمان را از سو یی مطمئنتر از همیشه، به سو ی آ ینده ی مطلوب به پیش براند و از سوی د یگر با درسها و عبرتهای خود،هشیارتر از همیشه نگهدارد.  قرآن کر یم ، رسا و زنده، ما را مخاطب میسازد:

کُنتُمْ خَیرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ.

امت اسلامی در ا ین خطاب عزتمند، پد ید آمده برا ی بشریت است. هدف از پیدا یش ا ین امت ، نجات بشر و خیر بشر است. هیچ معروف ی برتر از نجات ملتها از چنگال قدرت اهریمن ی استکبار و هیچ منکر ی زشتتر از وابستگی و خدمت به مستکبران نیست.

24/8/89 پ یام به حجاج

براى مؤمنانى كه می خواهند راه حقیقت را، راه تعالى را، راه عروج به مدارج عالیه را طى كنند .بدون گذشت، امكان ندارد. من و شما كه امتحان می شو یم، معنا یش ا ین است كه اگر توانستیم از ا ین شدت و از ا ین محنت عبور كنیم،  یك وضع جد یدى، حیات جد یدى، مرحلهى جد یدى را به دست مىآور یم. در ا ین خصوص،  یك ملت و  یك شخص تفاوتى نمی كند  .در سال گذشته ملت ا یران از  یك امتحان عبور كرد، از  یك فتنه عبور . معناى آن ا ین است كه با ا ین حركت، با ا ین قدرت بر عبور از فتنه و محنت، این ملت  یك وضع جد یدى پیدا كرد؛  یك توانائى تازهاى در او به وجود آمد   .بدانید بدانید حرکت پیشرونده  ی ملت ا یران ادامه پ یدا خواهد كرد و به توفیق الهى و به حول و قوهى الهى، آن دشمنىها هم به هیچ نقطهاى نخواهد رس ید و ملت ا یران پیروز همهى ا ین ماجراها خواهد بود.

89/8/26

ملت ا یران كار بزرگى انجام داده است. كار بزرگ ا ین است كه دن یائى را كه  یكجا و چهاراسبه به سمت جهنم حركت م یكرد و م یتاخت،  یك نه یب زده است،  یك بخشى را جدا كرده است. امروز جمع یتهاى عظ یمى از مردم دن یا متوجه حق یقت شدهاند و ملت ا یران به عنوان پیشتاز و پیشرو،راه را تغییر داده است و مس یر را عوض كرده است. مس یر جوامع انسانى با ید به سمت خدا باشد، با ید به سمت حق یقت باشد. ، بد یهى است كه ا هل باطل ساكت نمىنش ینند. ا ینها معارضه م یكنند.البته اگر ما ا یستادگىمان را ادامه ده یم، ا ین معارضه نها یت روشنى دارد؛ «و ل ینصرنّ اللَّه من  ینصره». خداى متعال بهتحق یق و بدون ترد ید نصرت را براىكسانى قرار داده است كه به طرف حق حركت م یكنند و دعوت م یكنند؛ملت ا یران به بركت ا یستادگى خود، به بركت ا یمان خود، روزبهروز قوىتر شده است؛ دشمن هم روزبهروز ضع یفتر شده است.نها یت ا ین مبارزه، پ یروزى اسلام و مسلم ین است. اما با ید توجه داشته باش ید كه درگ یرى و چالش وجود دارد؛ با ید خودتان را آماده نگه دار ید، خودتان را بهروز نگه دار ید، بص یرتتان را بهروز نگه دار ید، اخلاصتان را بهروزنگه دار ید.(پروردگارا! فرج ول یت را، فرج دردانهى عز یز عالم خلقت را روزبهروز نزد یكتر بفرما. پروردگارا! ما را از متمسك ین به ولا یت او و ولایت اجداد طاهر ینش قرار بده.

عید غد یر1389

 


زندگ ی بشر در دوران ظهور امام عصرعجلّ الله تعالی فرجه الشریف ، نمونه كامل زندگی انسانی است ، بشر با تار یخ چند هزار ساله خود، همچنان در پیچ و خمها ی زندگی بسر می برد و در زمان ظهور حضرت حجت، به بزرگراه پیشرفت حقیقی می رسد كه البته با ید به طور مستمر در ا ین زمینه تلاش كرد .اگر توحید، اعتقاد به خدا و التزام به این اعتقاد، به بدنه زندگی بشر بسط داده شود، مشكلات جامعه بشری حل و راه پیشرفت حقیقی گشوده خواهد شد.

89/09/10

ما با ید مناسبات غلطى را كه موجب عقبماندگى ملتها و از جمله ملت خود ما شده است، عوض كنیم و تغییر دهیم. شعار ما، شعار جهانى است. شعارهاى ما، شعارهاى ناظر به بشریت است؛ شعارهاى ما ناظر به قطع دست مستكبران به طور كامل از كشور ما و ملت ماست؛ ملت عز یز ما با ید آنچنان حركت كند و آنچنان قلههائى را فتح كند كه دشمنان از دست  یافتن بر سرنوشت ا ین ملت بكلى مأ یوس شوند. با ید دشمن را مأ یوس كنید .وقتى دشمن مأ یوس شد،  یك ملت از شرّ او خلاص خواهد شد .امروز ما باید هوشیار باشیم، با ید بیدار باشیم، مسئولین كشور موظفند .جوانها موظفند  .قشرهاى مختلف، همه وظیفه دارند .به لطف الهى تكیه كنید  .به هدایت الهى مطمئن باشید و بدانید كه خداى متعال سرنوشت خوبى را براى ملت عز یز ما مقدر فرموده است .ما با ید تلاش كنیم و انشاءاللَّه خودمان را به آن سرنوشت برسانیم. پروردگاراسلام ما را به امام زمان ما سلام اللَّه علیه برسان.

89/10/08
اسلام و جمهورى اسلامى  یك راه نوئى را به بشریت ارائه كرد؛ نشان داد كه میتواند در مقابل قلدرترین حكومتهاى دنیا مقاومت كند، با یستد، پرچم عدل و انصاف را بلند كند، پرچم انسانیت را بلند كند . هر جائى كه ما توانستیم درست تشخیص بدهیم -  یعنى همان بصیرت - و به دنبال آن احساس تكلیف كردیم،و وارد میدان شد یم، غلبه با ما بوده است؛ «فاذا دخلتموه فانّكم غالبون».(1) ملت ا یران در میدانهاى گوناگون، كمك الهى را، حما یت الهى را لمس كرده است، حس كرده است؛ در همین فتنهى سال 88 دست قدرت الهى بود؛ مردم بیدار شدند، مردم وارد صحنه شدند و یك حركت عظیم را خنثى كردند .ملت ا یران  یك راهى را شروع كرده است، در امتحانهاى بسیارى پیروز شده است. امروز ملت ایران در سیاستهاى داخلىِ خودش مقتدر است؛ درسیاست خارجىِ خودش مقتدر است؛ در تأثیرگذارى بر روى منطقه مقتدر است؛ در تأثیرگذارى بر روى مسائل مهم جهانى هم مقتدر است؛ ا ینها  یك واقعیاتى است، یك حقایقى است.ا ین راه، راهى است كه با ید بتواند ملت ما را به اسلام نابِ كامل برساند؛ حیات طیبهى دنیا و آخرت در اسلامِ كامل است.

89/10/19

دههى فجر و بیستودوم بهمنِ امسال  یك شور و حال د یگرى دارد؛ ز یرا مردم پس از سالها مجاهدتِ خود مشاهده می كنند كه انعكاس صداى آنها، فریاد مظلومانه و قدرتمندانهى آنها امروز در مناطق دیگرى از دنیاى اسلام با قوّت و قدرت شن یده می شود .حوادث امروز شمال آفریقا، كشور مصر، كشور تونس، برخى كشورهاى د یگر، براى ما ملت ا یران معناى د یگرى دارد،  معناى خاصى دارد؛ ا ین همان چیزى است كه همیشه به عنوان حدوث بیدارى اسلامى، به مناسبت پیروزى انقلاب بزرگ اسلامى ملت ا یران گفته می شد؛ امروز خودش را دارد نشان می دهد؛ لذا ا ین دهه مهم است .اكنون در دنیا ی اسلام حادثهئی بزرگ و باشكوه و سرنوشت ساز در حال وقوع است. حادثهئی كه می تواند همه ی معادلات استكبار را در ا ین منطقه بسود اسلام و بسود ملتها دگرگون سازد  .حادثهئی كه می تواند عزت و كرامت را به ملتها ی عرب و امت اسلامی برگرداند وغبار دهها سال رفتار ظالمانه و تحقیر و تذلیلی را كه از سو ی آمر یكا و غرب بر ا ین ملتهای كهن و ریشهدار وارد آمد، از سر و روی آنها پاك كند.

89/11/15
ملت ا یران در 32 سال گذشته با استقامت و ا یستادگی خود بر اسلام و نظام اسلامی و با پیشرفتها ی چشمگیر ی كه درا ین چارچوب به دست آورده، الگوی ملتها شده است .امروز روزی است كه ملتها در خاورمیانه و دنیا ی اسلام بیدار شده اند و زمان پایان دوران سلطه قدرتمندان و افول تدریجی قدرتها فرا رسیده است .اختلاف و تفرقه میان آحاد مردم، میان مسئولان و بخشها ی گوناگون نظام، و میان نظام و مردم، اهداف اصلی دشمن برا ی بر هم زدن انسجام موجود دركشور است كه با ید با همه اشكال آن مقابله كرد كه تنها راه مقابله نیز حفظ و تقو یت بصیرت، و در نظر گرفتن اهمیت و حساسیت جا یگاه كنونی ملت ا یران است .با ید با بصیرت و پرهیز از اختلافات، جایگاه بسیار تأثیرگذار ملت ا یران را حفظ كرد.

(89/11/19)
اگر دنیا ی اسلام توانا ییها و ظرفیتها ی بالای خود را بشناسد، شرا یط بسیار متفاوت خواهد شد و دنیا ی اسلام می تواند به عنوان  یك قدرت تأثیرگذار در تحولات بین المللی نقش ا یفا كند .همه سیاستها و تدبیرها ی كشورها ی اسلامی با ید در جهت اتحاد و افزا یش قدرت جهان اسلام باشد، گر به شرا یط كنونی منطقه و قدرتها ی سلطه گر و مقا یسه آن با گذشته، توجه شود، نشانه ها ی كمك الهی كاملاً مشهود اس .و ا ین روند با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.

89/11/27
امروز در دنیاى اسلام  یك بیدارى حس میشود؛ در این سالها ما می گفتیم كه حركت بیدارى اسلامى شروع شده است، جنبش اسلامى شروع شده است. خیلىها به ظاهر قضیه نگاه میكردند، می گفتند خبرى نیست، اینها چه می گو یند؛ همین قضیهى مصر، قضیهى بسیار مهمى است. آنچه كه من می توانم به طور قاطع بگویم، ا ین است كه وقتى مردم آمدند توى صحنه، د یگر همهى ابزارهاى خصمانهى قدرتها از كار مىافتد. ما نتیجه و ثمرهى شیرین مقاومت ملت عظیممان را داریم مشاهده می كنیم و آن عبارت است از صلابت چهرهى ایران اسلامى، عزت ا یران اسلامى، تأثیرگذارى ا یران اسلامى درحوادث گوناگون، در منطقه و حتّى بیرون از ا ین منطقه .شما جوانهاى عزیز قدرخودتان را خیلى بدانید. شما الگوى جوانهاى دنیا شد ید .و انشاءاللَّه شما جوانها خواهید د ید آن دورانى را كه ا یران به بركت اسلام و به بركت قرآن بتواند در اوج و در قلهى عظمت بدرخشد یریدون لیطفؤا نور اللَّه بأفواههم و اللَّه متمّ نوره و لو كره الكافرون»؛(1) می خواهند نور را خاموش كنند، اما خدا اراده كرده ا ین نور كامل شود. و كامل خواهد شد.

89/11/27

 

شرا یط كنونی دنیا ی اسلام  یك مقطع تار یخی وبسیار حساس است . شناخت صحیح ا ین مقطع حساس، تقو یت ا یمان د ینی مردم، حفظ وحدت، مرعوب نشدن درمقابل هیمنه امریكا و داشتن حُسن ظن به وعده نصرت الهی، زمینه ساز موفقیت و پیروز ی حركت كم نظیر میلیونی مردم در دنیا ی اسلام است.  علت اهمیت مقطع تار یخ ی كنون ی، در ا ین است كه اگر به صورت صحیح شناخته و هدا یت شود، مشكلات دنیا ی اسلام را حل خواهد كرد. مشكل اصلی دنیا ی اسلام، امریكا و ا یجاد اختلاف و توطئه میان مسلمانان و طرح موضوع شیعه و سنی از طرف دشمنان است كه باید بر آن فا یق آمد و این مشكل را از دنیا ی اسلام برطرف و امریكا را تضعیف كرد و تنها راه هم، امید به خداوند و داشتن حسن ظن به وعده الهی است .حركت كنونی در دنیا ی اسلام به پیش خواهد رفت و ما وعده الهی را قبول داریم و مطمین هستیم كه خداوند به انسانها ی مؤمن كمك خواهد كرد.

89/12/1ولادت نبى مكرم، سرآغاز  یك فجر درخشانى در زندگى بشر بود .با ا ین ولادت، بشارتهاى الهى به چشم مردم آن دوران آمد  .كنگرهى كاخهاى پادشاهان ظلم و یران شد، آتشكدهها خاموش شد، مقدسات پوشالى و خرافى، به قدرت الهى درمناطق مختلفى از عالم از میان رفت. امروز دنیا در ز یر بار سنگین تحم یلات ناشى از تمدن مادى به ستوه آمده است و دنبال راه نجاتى میگردد. امروز به بركت اسلام ملتها ب یدار شدهاند؛ این بیدارى را در سطح دنیاى اسلام انسان می تواند مشاهده كند.ا ین حركتها در درجهى اول، علیه سلطهى استكبار بر این منطقه است. امروز دولت جعلى صهیونیستى در ا ین منطقه مثل  یك غدهى سرطانى است كه منطقه را دچار بیمارى و آفت كرده است .ملتها وقتى بیدار شدند، ا ین وضعیت را تحمل نمی كنند. اسلام پیروان خود را ا ینجور تبیت می كند: «و الّذ ین معه اشدّاء على الكفّار رحماء بینهم تر یهم ركّعا سجّدا  یبتغون فضلا من اللَّه و رضوانا سیماهم فى وجوههم من اثر السّجود»؛(2) ا ینها نشانههاى امت اسلامى است . خداى متعال فرموده است: «و العاقبة للمتّقین» . اگر چنانچه ا ین تقوا را ما شیوهى عمل خودمان قرار بدهیم، مسلّم عاقبت و سرانجام كار، متعلق به امت اسلامى خواهد بود و ا ین آ ینده به امید خدا چندان دورنیست.

89/12/2
بیداری اسلامی روز افزون كنونی در منطقه ، حادثه ای فوق العاده عظی ست که الهام گرفته از انقلاب اسلامی ا یران و نتیجه ا یستادگی ملت ا یران است .تحولات كنونی درمنطقه قطعاً درآ ینده جهان تأثیرگذار خواهد بود، بنابراین با ید ا ین تحولات را فعالانه رصد و ابعاد مختلف آن را بررسی دقیق كرد.

89/12/12

مسائل منطقه، مسائلى است كه ابعاد آن از متعارف مسائل جارى بكلى بیرون است. آنچه دارد اتفاق مىافتد، خیلى ابعاد عظیمى دارد. حادثه،حادثهى عجیبى است كه دارد اتفاق مىافتد. هنوز هم ا ین حادثه در اول راه است.  حالا دشمنان،سوءاستفادهكنان، فرصتطلبان بینالمللى و مستكبران چه می خواهند و چه خواهند كرد، بحث د یگرى است.  آنچه اتفاق افتاده، دو شاخصهى بسیار مهم دارد، كه ا ین دو شاخصه مورد آرزوى همهى مسلمانان صادق و اند یشههاى والا در انقلاب اسلامى، در جمهورى اسلامى و در سا یر نقاط عالم بوده است. ا ین دو اتفاق،  یكى حضور مردمى است،  یكى شعار اسلام. ا ین دو چیز، خیلى مهم است. جز دست قدرت الهى، كسى قادر نیست  یك چنین وضعى را به وجود بیاورد. درا ین حوادث، دست قدرت خداوند محسوس است . آنچه را كه خداى متعال در قرآن وعده داده است، ما داریم ا ینها را جلوى چشم خودمان، در تجربیات خودمان مشاهده می كنیم. چون دست قدرت الهى هست، بنابرا ین پیروزى هم درآن قطعى است.

89/12/19

حوادثى كه اخیراً درمنطقه اتفاق افتاده است - حوادث مصر، تونس، لیبى، بحرین - حوادث بسیار مهمى است.  یك تحول بنیانى دارد در ا ین منطقهى اسلامى و عربى انجام می گیرد؛ ا ین نشانهى بیدارى امت اسلام است.  آمر یكائىها اول در مقابل ا ین حوادث متحیر ماندند، باورشان نمىآمد. آنچه كه براى غرب و براى آمر یكا اتفاق افتاد، حقیقتاً غیر قابل تحمل بود و هست. در قضا یاى منطقه، موضع نظام جمهورى اسلامى روشن است.  موضع ما، دفاع از ملتها و حقوق ملتهاست.  ما با ملتهاى مسلمان و ملتهاى مظلوم درهر نقطهى عالم موافقیم؛ با زورگویان و مستكبران و د یكتاتورها و خبیثها و سلطهگران و غارتگران در هر نقطهى دنیا مخالفیم؛ آنچه كه من به طور قاطع عرض می كنم، ا ین است كه به توفیق پروردگار  یك حركت جد یدى در ا ین منطقه آغاز شده است.  ا ین حركت، حركت ملتهاست؛ حركت امت اسلامى است؛ حركت با شعار اسلام است؛ حركت به سمت اهداف اسلامى است؛ نشاندهندهى بیدارى عمومى ملتهاست. ملت ا یران سرافراز است، مفتخر است و خرسند است كه آغازكنندهى ا ین راه بوده است و ا یستادگى و استقامت كرده است و طبق وعدهى الهى، ا ین حركت قطعاً و  یقیناً به پیروزى خواهد رسید.

1390/1/1

انقلاب اسلامی ا یران همانند شجره طیبه ا ی است كه میوه ها ی ا یستادگی 32 ساله آن به صورت عزت ملت، سربلند ی سیاسی نظام اسلامی، پیشرفتها و نوآوریها درعرصه ها ی مختلف علمی و اقتصادی، و كوتاه نیامد در مقابل قدرتها ی زورگو، تداوم پیدا كرده و اكنون به الگویی برای ملتها ی منطقه تبد یل شده است. حركت مباركی كه امروز درمنطقه آغاز شده است بخشی از ثمرات ا یستادگی، عزم راسخ و شجاعت ملت ا یران و به میدان آوردن توان، اراده و نشاط خود به میدان است و در آ ینده تحولات بیشتری در منطقه درراه خواهد بود.

1390/1/14

امروز به بركت اسلام و انقلاب اسلامی، بیداری عمومی اسلامی درمنطقه روی داده است كه قطعاً به نتیجه خواهد رسید، همانگونه كه در برخی نقاط تاكنون به نتیجه رسیده است.  هرچه عزم، ایمان و آمادگی مردم برای فداكاری بیشترشود، احتمال پیروزی هم بیشتر خواهد شد. تمام تلاش قدرتهای استكباری بر این است كه بر تحولات منطقه مسلط  شوند اما این بیداری اسلامی تمام شدنی نیست و این حركت رو به جلو، بازگشتی به عقب نخواهد داشت . نهایت و آینده این حركت، به نفع مردم منطقه خواهد بود اما آنان باید كاملاً هوشیار و مراقب باشند زیرا دشمن برای منحرف كردن این حركت، در كمین نشسته است.  وجمهوری اسلامی ایران در اعلام نظر حق و صریح خود هیچگاه ازاخم قدرتهای پوشالی دنیا نترسیده و نخواهد ترسید و ملاحظه آنها را هم نخواهد كرد.

1390/2/3

ملت ایران و «جمهوری اسلامی»، اكنون، در سلسله قیامهای پرعظمت مردم منطقه، بیش از همیشه مورد توجه و احترام ملتها قرار گرفتهاند و دولت امریكا، منفورترین دولتها در اذهان ملتهای منطقه است. فردای منطقه، به بركت همت و حركت ملتها در راه اسلام، به مراتب از امروز منطقه، بهتر خواهد بود .امروز ناكامی دشمنان و توفیق روزافزون ملت ایران نشانه صدق وعدههای الهی است ،ملت، دولت و مسئولان ایران با یاد خدا و در راه خدا، به تلاش و حركت خود ادامه می دهند و پروردگار كریم نیز، فضل و رحمت خود را، همواره نصیب این ملت خواهد كرد.

1390/2/7

من به شما عرض بكنم؛ فقط ا ین نیست كه در كشورهاى شمال آفر یقا و منطقهى غرب آسیا كه امروز ما در آنجا قرار دار یم، حركات بیدارىاى به وجود آمده باشد؛ ا ین حركت بیدارى تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزى پیش خواهد آمد كه هم ین ملتهاى اروپائى علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانى كه آنها را  یكسره تسلیم سیاستهاى فرهنگى و اقتصادى آمریكا و صهیونیسم كردند، قیام خواهند كرد. ا ین بیدارى، حتمى است. حركت ملت ا یران، امتداد و عمقش ا ینهاست؛ حركت عظیمى است.خب، اگر بخواهید ا ین حركت با همین شتاب و با همین رفتار تداوم پیدا كند و اثربخش باشد، با یستى خودمان را بساز یم. ما با ید »كزبر الحد ید« باشیم؛ مثل پارههاى فولاد. ایمانمان را تقو یت كنیم؛ بصیرتمان را زیاد كنیم؛ آگاهىمان را بیشتر كنیم؛ دانشمان را روزبه روز پیش ببریم؛ استعدادهائى را كه خداى متعال در درون ما قرار داده، شكوفا كنیم؛ دست اتحاد و وحدتى كه به هم داد یم، محكم نگه دار یم، بفشریم؛ ا ینها لازم است.

1390/2/14

این حركت بیداری كنونی درغرب آسیا و شمال افریقا که امتداد حركت عظیم ملت ایران است ، قطعاً تا قلب اروپا پیش خواهد رفت و این بیداری در اروپا حتمی است و ملتهای اروپا بر ضد سیاستمداران و زمامداران خود كه آنها را تسلیم محض سیاستهای فرهنگی و اقتصادی امریكا و صیهونیستها كرده اند، به پا خواهند خواست.
مطمئن باشید جمهوری اسلامی ایران به بركت همت های بلند، ایمانهای قوی و انسانهای با اخلاص، قله های سعادت و پیشرفت را یكی پس از دیگری فتح خواهد كرد.

1390/2/14

خداى متعال در مقابل ا ین ملت به وعدهى خود وفا كرد. خداى متعال وعده كرده است كه اگر با ا یمان، در م یدان سعى و مجاهدت قدم بردار ید، به شما كمك خواهد كرد و به شما نصرت خواهد داد: «ان  ینصركم اللَّه فلا غالب لكم»؛(1) وقتى خدا به شما كمك برساند و شما را نصرت كند، هیچ قدرتى نمی تواند بر شما غلبه كند. ا ین وعدهى الهى است؛ ا ین وعده را ملت ما و جوانان امروز ما در مقابل چشم دارند مىبینند. شما آن نهالهاى مباركى هستید كه ا ین بناى مستحكم در دهههاى آ ینده، در سالهاى آ ینده، با آزمونهاى گوناگونى كه با آن مواجه خواهد شد، بر شما متكى و از شما ناشى خواهد شد. خودتان را براى  یك چنین رسالت مهم و دشوارى آماده كنید. وقتى مادر حضرت موسى، موسى را به آب مىانداخت، خداوند متعال دو وعده به او داد . فرمود: «انّا رادّوه الیك و جاعلوه من المرسلین»؛(2) او را به تو برمی گردانیم و او را پیامبر مرسل خودمان قرار میدهیم.  به فاصلهى كوتاهى بچه به مادربرگشت. خداوند میفرما ید: « فرددناه الى امّه كى تقرّع ینها و لا تحزن و لتعلم انّ وعد اللَّه حقّ»؛(3) بچه را به مادر برگرداند یم تا مادر  یقین كند كه وعدهى ما وعدهى درستى است. ما دو وعده داده بود یم، ا ین اوّلىاش؛ پس اى مادر موسى!  بدان كه وعدهى دومى هم حق است : او پیغمبر مرسلى است كه خواهد آمد و بساط فرعون را به هم خواهد ر یخت. خداى متعال بخشى از وعده را نقد در اختیار مادر موسى گذاشت تا به آن وعدهى نسیه  یقین كند.
بخشى كه خداى متعال به صورت نقد در اختیار ملت ا یران قرار داده، خیلى بیشتر از ا ینهاست. ا ین دارد نشان میدهد كه بدانید وعدهى الهى كه فرمود: «لیظهره على الدّین كلّه»(4) - خداى متعال ا ین د ین را، ا ین رسالت را بر همهى فرآوردههاى فكرى و دینى عالم پیروز خواهد كرد - درست است.  خدا دارد ا ین وعدههاى نقد را تحقق می بخشد؛ فقط شرطش ا ین است كه من و شما كه درا ین راه سربازان پیشروِ ا ین حركت در دوران معاصر بودیم، قدممان را سست نكنیم، حواسمان جاى د یگر نرود. در ا ین حركت عظیم شتابان به سمت جلو، كه خداى متعال هم دارد بشائر پیروزى را پىدرپى در مقابل چشم ما قرار می دهد، با ید كسى پا سست نكند.

1390/3/10

امسال سالگرد امام با  یك حادثهى مهم د یگر ن یز همراه و همزمان است و آن، بیدارى اسلامى است؛ حادثه و حماسهاى كه امام بزرگوار ما انتظار آن را می كشیدند، آرزوى آن را داشتند و از آن خبر هم داده بودند. امام بزرگوار حركت بیدارى ملتهاى مسلمان را پیشبینى می كرد و خداوند متعال تفضل فرمود، ا ین پیشبینى به وقوع پیوست؛ آنچه كه در منطقهى شمال آفر یقا و منطقهى ما اتفاق افتاده است، حوادث بسیار مهم و تار یخسازى است. آنچه در مصر اتفاق افتاد، آنچه در تونس اتفاق افتاد، ا ین بیدارى عظیمى كه در كشورهاى اسلامى اتفاق افتاده است، از آن حوادثى است كه گاهى دو قرن، سه قرن م یگذرد تا  یك چنین حادثهاى به وجود بیاید؛ از آن حوادث بسیار مهم و تأثیرگذار و تار یخ ساز است. البته ملت مصر موفق شد، ملت تونس موفق شد؛ بخصوص پیروزى انقلاب مصر، پیروزى بس یار درخشانى است؛ بسیار كار عظیمى است. در برخى كشورهاى د یگر، مثل لیبى، مثل  یمن، مثل مردم مظلوم بحرین، مبارزاتى دارد انجام میگیرد؛ هر كدام هم حكم خودش را دارد. آنجا هم حركات مردم محكوم به پیروزى است؛ اگر ما ملتهاى مسلمان بیدار باشیم، به وعدهى الهى امیدوار باشیم و براى آن تلاش و كار كنیم، بدون شك ا ین ملتها به پیروزى می رسند.  موضع ما در مقابل ا ین حركتهاى مردمى روشن است:  هر جا حركت اسلامى است، مردمى است، ضد آمر یكائى است، ما با ا ین حركت همراه یم؛

1390/3/14

بشر یت اگر بیند یشد و انصاف را رعایت كند، تصد یق خواهد كرد كه نجات بشر و حركت بشر به سوى كمال، به بركت اسلام ممكن خواهد شد و لاغیر. ا ین حركاتى كه امروز در برخى كشورهاى شمال آفریقا و منطقهى خاورمیانه مشاهده می شود، همان استفاده و استضائه ى از نور اسلام و استفادهى از جهت گیرى دست مبارك پیغمبر اكرم است.  لذاست كه آ یندهى ا ین منطقه، آ یندهى ا ین كشورها، به توفیق الهى، به حول و قوهى الهى، آ یندهى روشنى است. غربىها بی خود  لجاجت می كنند، بی خود بر مواضع غلط خودشان پافشارى می كنند. آنچه امروز در مصر و در تونس و در برخى كشورهاى د یگر به جریان افتاده است و مشاهده می شود، معنایش ا ین است كه تاریخ ا ین منطقه ورق خورده است و فصل جدیدى شروع شده است.  ملتهاى منطقه به اسلام برگشتهاند؛ لیكن حقیقت همین است.  نفس اسلامى در كشورهاى مسلمان دمیده شده است. وابستگان و حكام دست نشاندهى آمریكا و غرب با ا ین ملتها كارى كردند كه ا ین ملتها احساس كردند كه جز قیام، جز حركت عظیم عمومى، جز انقلاب، راهى در مقابل آنها نیست؛ لذا قدم در ا ین راه گذاشتند و دارند پیش میروند . ا ین حركتها  یقیناً به نتیجه خواهد رسید. با ید همه هوشیار باشند؛ هم ما هوشیار باشیم، هم ملتها هوش یار باشند؛ بدانند دسائس و حیلههاى دشمنان متنوع است، پیچیده است.  بصیرت را معیار كار خودمان قرار بدهیم. ملتها توجه داشته باشند؛ آمر یكائىها و صهیون یستها و مزدورانشان وهمراهانشان سعى می كنند انقلابها را منحرف كنند؛ كشورهائى را كه در آنها بیدارى به وجود آمده است، مورد توجه قرار میدهند؛ هرچه میتوانند، تلاش می كنند حركت ا ین ملتها را منحرف كنند.  ما امیدوار یم ا ین مسیر دشوار ملتهاى مسلمانِ قیام كرده و آنهائى كه ا ین زمینه در آنها هست، انشاءالله ادامه پیدا كند و ا ین مسیر هرچه كوتاهتر شود. نتیجه قطعى است؛ راه ممكن است طولانى باشد، ممكن است كوتاه باشد.

1390/04/9

در مدت هشت ماه، در  یكى از آرامتر ین و ساكتتر ین نقاط عالم -  یعنى شمال آفر یقا و حول و حوش شمال آفر یقا و جز یرةالعرب - چهار تا نظام سرنگون شده؛  یعنى چهار تا د یكتاتورِ چسب یده به صندلىِ متكى به غرب و متكى به آمر یكا، ز یر و رو شدند: مصر، تونس، ل یبى و  یمن. خب، ا ین خ یلى حادثهى مهمى است. من عرض كردهام، باز هم عرض م یكنم؛ ما واقعاً نم یتوان یم الان ابعاد عظمت ا ین حادثه را درست ترس یم كن یم. خ یلى كار بزرگى انجام گرفته است. ا ینجا ملتها در معرض حوادثى هستند. آن چ یزى كه ا ینجا م یتواند به ا ین كشورها كمك كند، تفكر مردمسالارى د ینى است. مردمسالارى د ینى كه ابتكار امام بزرگوار ماست، مطمئناً ا ین مردم، مردمسالارى د ینى را خواهند پسند ید. ا ین كارى است كه بر عهدهى ماست و با یستى انجام بگ یرد.

(17/6/90)

حركتهای عظیم اسلامی اخیر در دنیای اسلام، مقدمه تحولی بزرگ تر و حاكمیت اسلام است، امروز جوانان كشورهای اسلامی برای رسیدن به آمال و آرزوهای خود، بجای مكاتب مادی متوجه تعالیم اسلامی شده اند و این افتخار به بركت حركت ملت ایران بوجود آمده است. موضع ما حمایت از این حركت ها و تقویت آنها است و امیدواریم این حركت های اسلامی منجر به قطع كامل سلطه دشمنان اصلی یعنی صهیونیست ها و آمریكا شود. تحولات كنونی در دنیای اسلام نوید بخش آینده روشنی است و نشانه های این آینده روشن و تحول عظیم آشكار شده است.

مبشرات در فرمایشات حضرت آقا حفظه اله

53-
غرب امروز بر سر دوراهى است.  یا با ید دست از زورگوئى طولانىمدت خود بردارد و ب یش از ا ین از نقشهى صه یون یستهاى زورگو و ضد بشر پ یروى نكند، و  یا در انتظار ضربههاى سختتر در آ یندهى نه چندان دور باشد. ا ین ضربههاى فلج كننده فقط سقوط پىدرپى حكومتهاى گوش به فرمان آنان در منطقهى اسلامى نیست، بلكه آن روزى كه ملتهاى اروپا و آمر یكا در یابند كه ب یشتر ین گرفتارىهاى اقتصادى و اجتماعى و اخلاقى آنان منشأ گرفته از سلطهى اختاپوسى صه یون یزم ب ینالملل بر دولتهاى آنهاست، و دولتمردان آنان به خاطر منافع شخصى و حزبى خود، مط یع و تسل یم در برابر زورگوئىهاى كمپانىداران زالو صفت صهیونیست در آمریكا و اروپایند، آنچنان جهنمى براى آنان به وجود خواهند آورد كه هیچ راه خلاصى از آن متصور نیست. رئیس جمهور آمریكا میگو ید كه امنیت اسرائیل خط قرمز اوست. بدانید این خط قرمزِ اوباما و امثال او به دست ملتهاى به پا خاستهى مسلمان شكسته خواهد شد.(10/7/90)

 

 

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:26:43
طلوع خورشید 05:46:00
اذان ظهر 11:23:09
غروب خورشید 16:59:56
اذان مغرب 17:16:07
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟