وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

جهاد اکبر مبارزه با نفس

جهاد اکبر مبارزه با نفس
زمان انتشار :
سه شنبه 14 خرداد 1392 | 22:47
خداوند تبارک وتعالی چون به بندگانش عنایت داشته، به آنان عقل داده؛ نیروی تهذیب وتزکیه عنایت فرموده؛

؛ انبیا واولیا فرستاده تا هدایت شوند وخود را اصلاح نمایند ودچار عذاب الیم جهنم نگردند؛ واگر این پیشگیریها مایۀ تنبه وتهذیب انسان نگردید، خدای مهربان از راه های دیگر او را متنبه می سازد: با گرفتاری های گوناگون، ابتلائات، فقر، مرض آنان را متوجه می نماید. مانند یک طبیب حاذق، یک پرستار ماهر ومهربان می کوشد که این بشر مریض را از بیماری های خطرناک روحی علاج بخشد. اگر بنده مورد عنایت حق باشد، این ابتلائات برایش پیش می آید تا بر عصر آن به حق تعالی توجه پیدا کند ومهذب گردد. راه همین است وغیر از این راهی نیست؛ ولی انسان باید با پای خویش این راه را بپیماید تا نتیجه بگیرد؛ و اگر از این راه هم نتیجه ای بدست نیامد و بشر گمراه معالجه نشد و استحقاق نعمت های بهشتی را نیافت، درموقع نزع و جان دادن، فشارهایی بر او وارد می کند؛ بلکه برگردد و متوجه شود. باز هم اگر اثر نبخشید،  در قبر و عالم برزخ ودر عقبات هولناک بعد از آن،  فشارها و عذاب هایی وارد می آورد تا پاک و منزه گردد و به جهنم نرود. تمام اینها عنایاتی است ازجانب حق تعالی که از جهنمی شدن انسان جلوگیری نماید. اگر با تمام این عنایات و توجهات حقۀ باری تعالی معالجه نشد چطور؟ ناچار نوبت آخرین علاج که همانا داغ کردن است می رسد.  چه بسا که انسان، مهذب و اصلاح نشود و این معالجات موثر واقع نگردد، و محتاج باشد که خداوند کریم مهربان بنده خود را به آتش اصلاح کند؛ همانند طلایی که باید در آتش، خالص و پاک گردد.

در ذیل آیه شریفۀ :لابِثینَ فیها اَحقابا (در آن روزگاران دراز درنگ کنند)( نبأ / 23) روایت شده که این«حُقب» برای اهل هدایت وکسانی که اصل ایمانشان محفوظ باشد.

(مجمع البیان؛ ج10،ص 424،ذیل آیه 23 نبأ)

برای من وجنابعالی است اگر مؤمن باشیم. هر حُقبش چند هزار سال است خدا می داند. مبادا کار به جایی برسد که دیگر این علاج ها مفید واقع نگردد و برای استحقاق ولیاقت نعیم ومقیم به آخرین دوا نیاز باشد،ولازم شود که خدای ناخواسته انسان مدتی در جهنم برود و در آتش بسوزد تا از رذایل اخلاقی، آلودگیهای روحی وصفات خبیث شیطانی پاک گردد، لیاقت و استعداد بهره مندی از جناتتجری من تحتها الانهار (مجادله 22) را بیابد. این تازه مربوط به آن دسته از بندگانی است که دامنۀ گناه و معصیت آنان تا آن درجه گسترده نشده باشد که رحمت وعنایات  حق تعالی از آنان به کلی سلب گردد، و هنوز لیاقت ذاتی برای بهشت رفتن داشته باشند.خدا نکند که انسان بر اثر کثرت معاصی از درگاه حضرت باری تعالی رانده و مردود گردد و از رحمت الهی محروم شود، که جز خلود در آتش جهنم، راه دیگری نخواهد داشت. بترسید از اینکه خدای ناخواسته از رحمت و عنایت الهی محروم گردید و مورد خشم و عذاب او واقع شوید. مبادا اعمال شما، کردار و گفتار شما، طوری باشد که توفیقات را از شما سلب کند و جز خلود در نار برای شما راهی نباشد شما الان یک سنگ گرم را نمی توانید دقیقه ای میان کف دست نگه دارید؛ از آتش جهنم بپرهیزید. این آتش ها را از حوزه ها، از جامعه روحانیت، بیرون بریزید. این اختلاف ها، نفاق ها را از قلب خود دور کنید. باخلق خدا حسن سلوک داشته، نیکو معاشرت کنید؛ و با نظر عطوفت و مهربانی به آنان بنگرید. البته با گناهکار به خاطر عصیان و طغیانش خوب نباشید و کار زشت و نادرست او را به رخش بکشید و او را از آن نهی کنید؛ ولی از هرج و مرج، آشوب و بلوا خود را برحذر دارید. با بندگان خوب و صالح خدا نیکی کنید. آنان را که عالمند به خاطر علمشان، کسانی که در صراط هدایتند به خاطر اعمال نیکشان و آنان را که جاهل و نادانند چون بندگان خدایند، احترام نمایید؛ خوشرفتاری کنید؛ مهربان باشید؛ صداقت و بردباری داشته باشید. مهذب شوید. شما می خواهید جامعه ای را تهذیب کنید و ارشاد کنید، کسی که نتواند خود را اصلاح و اداره کند چگونه می خواهد و می تواند دیگران را راهنمایی و اداره نماید؟

نکاتی از مناجات شعبانیه


درباره این دعا وارد شده که این مناجات حضرت امیر علیه السّلام و فرزندان آن حضرت است؛ و همه ائمه طاهرین علیهم ا لسّلام با آن خدا را می خوانده اند و کمتر دعا و مناجاتی دیده شده که درباره آن تعبیر شده باشد که همه ائمه علیه السّلام آن را می خواندند و با آن مناجات می کرده اند. این مناجات در حقیقت مقدمه ای جهت تنبه و آمادگی انسان برای پذیرش ماه مبارک رمضان می باشد؛وشاید برای این باشد که به انسان آگاه ملتفت، انگیزه روزه و ثمره پراجر آن را تذکر دهد.

ائمه طاهرین علیهم السلام بسیاری از مسائل را با لسان ادعیه بیان فرموده اند. لسان ادعیه با لسانهای دیگری که آن بزرگواران داشتندو احکام را بیان می فرمودند خیلی فرق دارد. اکثراً مسائل روحانی، مسائل ماورای طبیعت، مسائل دقیق الهی و آنچه را مربوط به معرفة الله است، با لسان ادعیه بیان فرموده اند، ولی ماادعیه را تاآخر می خوانیم و متاسفانه به این معانی توجه نداریم، و اصولاً نمی فهمیم چه میخواهند بفرمایند.

در این مناجات می خوانیم : الهی هب لی کمال قطاع الانقطاع الیک، و انر أبصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، حتی تخرق ابصار القوب حجب النور فتصل الی معدن العظمة و تصیرا ارواحنا معلمة بعز قدسک.(بارالها، گسستگی کامل از جهان وتوجه به سوی خودت را ارزانی ام فرما، وچشم دلهایمان را با پرتو دیوار خودت روشن گردد تا دیده دلها پرده های نور را بدرد و به معدن عظمت وجلال برسد وجان هایمان به درگاه عزّ قدس تعلق گیرد.)

این جملۀ الهی هب لی کمال الانقطاع الیک شاید بیانگر این معنا بشد که مردان آگاه الهی، باید پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان خود را برای صومی که در حقیقت انقطاع و اجتناب از لذات دنیاست(و ان اجتناب، به طور کامل همان انقطاع الی الله می باشد.) آماده ومهیا کنند. کمال انقطاع به این سادگی حاصل نمی شود. احتیاج فوق العاده به تمرین، زحمت، ریاضت، استقامت و ممارست دارد تا بتواند با تمام قوا از ما سوی الله منقطع گردد و به غیر خداوند توجهی نداشته باشد. تمام صفات وارستۀ انسانی در انقطاع کامل الی الله نهفته است؛ و اگر کسی بدان دست یافت، به سعادت بزرگی نایل شده است، لکن با کوچکترین توجه به دنیا محال است انقطاع الی الله تحقق یابد، و کسی که بخواهد روزۀ ماه مبارک رمضان را با آن آدابی که از او خواسته اند انجام دهد، لازم است انقطاع کامل داشته باشد تا بتواند مراسم و آداب مهمانی را به جا آورد، و به مقام میزبان تا آنجا که ممکن است عارف گردد. طبق فرمایش حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم ، (به حسب خطبه ای که به آن حضرت منسوب است) همۀ بندگان در ماه مبارک رمضان به مهمانی خداوند تعالی دعوت ده اند و مهمان پرودگار خود می باشند. آنجا که می فرماید: ایها الناس ، انه قداقبل الیکم شهرالله ... و قد دعیتم فیه الی ضیافة الله. مردم،ماه خدا به سوی شما رو آورد وشما در این ماه به مهمانی خدا خوانده شده اید.

وسائل الشیعه؛ج7«کتاب الصوم»،«ابواب احکام شهر رمضان»،باب 18ح20ص227

شما در این چند روزی که به ماه مبارک رمضان مانده به فکر باشید، خود را اصلاح کرده، توجه به حق تعالی پیدا نمایید؛ از کردار و رفتار ناشایستۀ خود استغفار کنید؛ اگر خدای نخواسته گناهی مرتکب شده اید، قبل از ورود به ماه مبارک رمضان توبه نمایید. زبان را به مناجات حق تعالی عادت دهید. مبادا در ماه مبارک مضان از شما غیبتی، تهمتی و خلاصه گناهی سربزند و در محضر ربوبی با نعم الهی و در مهمانسرای باری تعالی آلوده به معاصی باشید. شما در این ماه شریف به ضیافت حق تعالی دعوت شده اید: دعیتم فیه الی ضیافي الله

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:53:30
طلوع خورشید 06:17:12
اذان ظهر 11:29:32
غروب خورشید 16:41:44
اذان مغرب 16:59:04
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟