وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

توجه ویژه خداوند به نماز

توجه ویژه خداوند به نماز
زمان انتشار :
شنبه 2 آذر 1392 | 00:57
وجه نامگذاری نماز به صلاة از باب اطلاق جزء به کل است یعنی نماز شامل دعاء هم هست.

واژه شناسی نماز

"نماز" واژه قرآنی آن " صلاة"[(راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن مادّه «صلی»)

و جمع آن "صلوات" است، "صلاة" در اصل به معنای دعاء است که در بعضی از آیات قرآن به همین معنی آمده است. وجه نامگذاری نماز

وجه نامگذاری نماز به صلاةاز باب اطلاق جزءبه کلاست یعنی نماز شامل دعاءهم هست.

نماز در ادیان گذشته

نماز از عباداتی است که هیچ شریعتی از آن خالی نبوده، هرچند که گونه‌های آن بر حسب شریعت‌هایمختلف فرق داشته است. راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن،ص۴۹۱
به دلیل اینکه حضرت ابراهیم علیه السّلام بر پاداری نماز را هم برای خودش و هم برای فرزندش از خدایمتعالطلب نمود:
«
ربِّ اجْعَلْنِی مُقیمَ الصَّلاَةِ وَ مِن ذُرِّیَّتِی...».
«
پروردگارا! مرا به پا دارندۀ نماز قرار ده و از فرزندانم (نیز...»

ابراهیم(۱۴)،آیه۴۰
و حضرت عیسیعلیه السّلام درگهواره از آن سخن گفت:
«
و َأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا » 
«
و تا زمانی که زنده‌ام مرا به نماز و زکاتتوصیه کرده است».

مریم(۱۹)،آیه ۳۱
جمله "و اوصانی بالصلاة و الزکاة..." اشاره به این است که در شریعت عیسیعلیه السّلام نماز و زکاتتشریع شده است.

 المیزان فی تفسیر القران،ج۱۴،ص۴۷. 
توجه ویژه خداوند به نماز

نماز در بین عباداتاز امتیاز خاصّی برخوردار است، خدایسبحاندرآغاز دریافت وحیحضرت موسی علیه السّلام ضمن اشاره به معارفکلی دین، نماز را انتخاب کرده و می‌فرماید:
«...
اَقِمِ الصَّلاةَ لذکری»
«...
نماز را برای یاد من بپا دار

طه(۲۰)،آیه۱۴
از این آیه دو نکته روشن می‌شود.
۱.نماز اختصاص به شریعت خاتم الانبیاءصلّی الله علیه و آله و سلّم ندارد.
۲.إقامه نماز باید برای یاد خداباشد.

جوادي آملي، عبدالله؛ تفسير موضوعي قرآن كريم، قم، نشر اسراء، ۱۳۷۶ ش، ج ۷، ص ۱۳۰

اهمیّت نماز

۱. نماز از واجبات الهیاست:
«إِنَّ الصَّلاَةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَّوْقُوتًا »
«نماز، وظیفه ثابت و معیّن برای مؤمناناست

نساء(۴)،آیه ۱۰۳
"کتابت" کنایهاست از واجببودن و واجب کردن، پس طبق این آیه، نماز بر مؤمناننوشته و واجبی است دارای وقت.المیزان فی تفسیر القران،ج۵،ص۶۳
۲.بر پاداری نماز از صفاتمؤمنانحقیقی است:

توبه(۹)،آیه ۷۱.

ابراهیم(۱۴)،آیه۳۱

 لقمان(۳۱)،آیه ۳.
«الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ مِمَّا رَزَقثْنَاهُمْ یُنفِقُونَ »
«
آنها که نماز را برپا میدارند و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم، انفاق می‌کنند

انفال(۸)،آیه ۳.
۳.محافظت از نماز، نخستین نشانه عملی تقواو معادباوری است:
«...
وَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ یُحَافِظُونَ»

انعام(۶)،آیه ۹۲.
«...آنها که به آخرت ایمان دارند و به آن(قرآن) ایمان می‌آورند و بر نمازهای خویش، مراقبت می‌کنند
تا آنجایی که به پای بندی نماز در میدانِ جنگ تأکید شده است

نساء(۴)،آیه ۱۰۲.
۴ .نماز، نخستیننشانه حکومت صالحاندر روی زمین است:
«الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ...»
«
کسانی که هرگاه در زمینبه آنها قدرتبخشیم، نماز را برپامیدارند... »

حج(۲۲)،آیه ۴۱
۵.نماز باز دارنده اززشتیها و بدیها:
«...
وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَ الْمُنکَرِ...»

عنکبوت(۲۹)،آیه ۴۵.
«...ونماز را بر پادار، که نماز (انسان )را از زشتیهاو گناهباز میدارد...»
سیاق آیاتشاهد بر این است که منظور از این باز داری، بازداریِ طبیعت نماز از فحشاءو منکراست.
البته بازداری آن به نحو اقتضاءاست نه علیت تامه، که هر کس نماز خواند، دیگر نتواند گناهکند یعنی نمازی که با رعایت آداب و شرائط مطلوبِ شرع، انجام یافته قدرت باز دارندگی از گناهرا دارد، به شرطی که خود شخص اراده بر انجام گناه نداشته باشد.

المیزان فی تفسیر القران،ج۱۶،ص۱۳۳.
ترجمه المیزان ،ج۱۶،ص۱۹۸
سهل انگاری در نماز

«فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» 
«
پس وای بر نمازگزارانیکه در نماز خود سهل نگاری می‌کنند

ماعون(۱۰۷) آیه ۵-۴.
یعنی آنهایی که از نمازشان غافلند، اهتمامی به امر نماز ندارند و از فوت شدنش باکی ندارند؛ چه اینکه به کلّی فوت شود و چه اینکه بعضی وقتها، و یا اینکه وقت فضیلتش از دست برود و چه اینکه ارکانو شرائطش و احکامو مسائلش را ندانسته، نمازی باطل بخوانند.

المیزان فی تفسیر القران،ج۲۰،ص۳۶۸.
از امام صادق علیه السّلام روایتشده:
«
إنَّ شَفاعَتَنا لا تَنالُ مُستَخِفَّاً بِالصّلاة»

«همانا شفاعت ما به سبک شمارندۀ نماز نمی‌رسد

شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، قم، انتشارات جامعه مدرسين، ۱۴۱۳ هجري قمري، ج ۱، ص  ۲۰۶
پی‌آمدِ سنگین بی‌نمازی

انسانبا نماز نخواندن جهنمیو اهل دوزخمی‌شود، قرآناز گفتگوی میان بهشتیانو دوزخیانخبر می‌دهد که بهشتیاناز علّت جهنمی شدن اهل دوزخسئوال می‌کنند. در جواب آنان، اولین سخنی که بر زبان می آورند بی‌نمازی و بی‌تفاوتی نسبت به نماز است:
«
مَا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ»
«
چه چیز شما را به دوزخوارد ساخت؟! می‌گویند: ما از نمازگزاراننبودیم

مدثر(۷۴)، آیه ۴۳-۴۲
منظور از "صلاة" در اینجا، نماز معمول در اسلامنیست بلکه منظور عبادتی خاص است به درگاه خدای تعالی که با همه عبادتها یعنی عبادتدر شریعتهای آسمانی که از حیث کم و کیف از همدیگر مختلفند می‌سازد.

المیزان فی تفسیر القران،ج۲۰،ص۹۷.

معنای خشوع در نماز

"خشوع" به معنی حالت تواضعو ادب جسمی و روحی است که در برابر شخص بزرگ یا حقیقت مهمی در انسانپیدا می‌شود و آثارش در بدنظاهر می‌گردد. قرآن کریم، خشوع را از صفات مؤمنین حقیقی بر شمرده است:
«
الّذین هُم فی صَلاتِهم خَاشِعُون»
«
آنها که درنمازشان خشوع دارند 
مومنون(۲۳)،آیه ۲.

یعنی اشاره به اینکه نماز آنها الفاظ و حرکاتی بی‌روح و فاقد معنی نیست، بلکه به هنگام نماز آن چنان حالت توجه به پروردگاردر آنها پیدا می‌شود که از غیر او جدا می‌گردند و به او می‌پیوندند. چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیاز با پروردگار می‌شوند که بر تمام ذرات وجودشان اثر می‌گذارد، خود را ذره‌ای می‌بینند در برابر وجودی بی‌پایان، و قطره‌ای در برابر اقیانوس بیکران.
مكارم شيرازي، ناصر؛ تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۴، ص ۱۹۴.
محافظت بر نماز

«حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ و الصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَ قُومُواْ لِلّهِ قَانِتِینَ»
«
در انجام همه نمازها (به خصوص) نماز وسطیکوشا باشید! و از روی خضوع و اطاعت، برای خدا بپاخیزید »

بقره(۲)،آیه ۲۳۸.
درآیه دیگری می‌فرماید:
«
وَ الَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ یُحَافِظُونَ» 
«
وآنها که بر نمازهایشان مواظبت می‌نمایند»
منظور، محافظت از عدد نماز است یعنی مؤمنانمحافظت دارند که یکی از نمازهایشان فوت نشود و دائماً مراقب آنند؛ بخاطر اینکه "صلاة" به صیغه جمع آمده و به ضمیر "هم" اضافه شده است .
در سوره معارجلفظ "صلاة" مفرد آمده است: «وَالَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ یُحَافِظُونَ»

مومنون(۲۳)،آیه ۹
در این آیه منظور از محافظت بر نماز، رعایت صفات کمالی نماز است؛ یعنی آن طور نماز بخواند که شرع دستور داده است.

المیزان فی تفسیر القران،ج۲۰،ص۱۷  

حكمت و فلسفه نماز
گرچه نماز چیزی نیست كه فلسفه‌ اش بر كسی مخفی باشد، ولی دقت در متون آیاتو روایاتاسلامی ما را به نكات بیشتری در این زمینه رهنمون می‌گردد:
 نماز ذکرالله اکبر
روحو اساس و هدف و پایه و مقدمه و نتیجه و بالاخره فلسفه نماز همان یاد خدااست, همان « ذكر الله » است كه در آیه‌ی فوق به عنوان برترین بیان شده است.
البته ذكری كه مقدمه‌ی فکر،و فكری كه انگیزه عملبوده باشد, چنانكه در حدیثی از امام صادقـ علیه السّلام ـ آمده است كه در تفسیرجمله‌ی و لذكر الله اكبر فرمود: ذكرا لله عند ما احل و حرم « یاد خداكردن به هنگام انجام حلالو حرام»
یعنی به یاد خدا بیفتد به سراغ حلال برود و از حرام چشم بپوشد.

بحار الانوار ج۸۲، ص۲۰۰.  
 نماز پاک کنند ی گناهان
نمازوسیله ی شستشوی از گناهانو مغفرتو آمرزشالهی است چرا كه خواه ناخواه نماز انسانرا دعوت به توبهو اصلاح گذشته می‌‍‌كند, لذا در حدیثی می‌خوانیم:پیامبرـ صلّی الله علیه و آله و سلم ـ از یارانخود سؤال كرد:لو كان علی باب دار الحد كم نهر و اغتسل فی كل یوم منه خمس مرات اكان یبقی فی جسه من الدرن شیء؟ قلت لا, قال: فان مثل الصلاه كمثل النهر الجاری كلما صلی كفرت ما بینهما من الذنوب: « اگر بر در خانه یكی از شما نهری از آب صافو پاکیزهباشد و در هر روز پنج بار خود را در آن شستشو دهد, آیا چیزی از آلودگی و کثافتدر بدناو می‌ماند؟».
در پاسخ عرض كردند: نه, فرمود: « نمازدرست همانند این آب جاریاست, هر زمانكه انساننمازی می خواند گناهانی كه در میان دو نماز انجام شده است از میان می رود»

]و به این ترتیب جراحاتی كه بر روحو جانانساناز گناهمی‌نشیند, با مرهم نماز التیام می یابد و زنگارهائی كه بر قلبمی نشیند زدوده می‌شود.
وسائل الشیعه ج۳، ص۷.
 نماز سدی در برابر گناهان
نماز سدی در برابر گناهان آینده است, چرا كه روحایمانرا در انسانتقویت می‌كند, و نهال تقویرا در دلپرورش می دهد, و می دانیم « ایمان » و « تقوی » نیرومند ترین سد دربرابر گناهان است, و این همان چیزی است كه در آیه ی فوق به عنوان نهی از فحشاءو منکربیان شده است , و همان است كه در احادیثمتعددی می خوانیم : افراد گناهكاری بودند كه شرح حال آنها را برای پیشوایاناسلامبیان كردند فرمودند: غم مخورید, نماز آنها را اصلاح می كند و كرد.

 نماز غفلت را از بین می‌برد
نماز, غفلت زدا است, بزرگترین مصیبتبرای رهروان راه حقآن است كه هدف آفرینشخود را فراموش كنند و غرق در زندگی مادیو لذائذ زود گذر گردند, اما نماز به حکماین كه در فواصل مختلف, و در هر شبانه روزپنج بار انجام می‌شود, مرتباً به انساناخطار می كند, هشدار می‌دهد, هدف آفرینشاو را خاطر نشان می‌سازد, موقعیت او را در جهانبه او گوشزد می كند و این نعمتبزرگی است كه انسان وسیله ای در اختیار داشته باشد كه در هر شبانه روز چند مرتبه قویا به او بیدار باش گوید.
 نماز کبر را از بین می‌برد
نماز خودبینیو کبررا درهم می‌شكند, چرا كه انسان در هر شبانه روز هفده ركعت و در هر رکعتدو بار پیشانی بر خاك در برابر خدامی‌گذارد, خود را ذره ی كوچكی در برابر عظمتاو می‌بیند, بلكه صفری در برابر بی نهایت.
پرده های غرورو خود خواهی را كنار می‌زند, تکبرو برتری جوئی را در هم می‌كوبد.
به همین دلیل علیـ علیه السّلام ـ در آن حدیث معروفی كه فلسفه های عباداتاسلامی در آن منعكس شده است بعد از ایمان, نخستین عبادترا كه نماز است با همین هدف تبیین می‌كند می‌فرماید: فرض الله الایمان تطهیراً من الشرك و الصلوه تنزیهاً عن الكبر ... : خداوندایمانرا برای پاكسازی انسانها از شرک واجب كرده است و نماز را برای پاكسازی از كبر»

نهج البلاغه, كلمات قصار ۲۵۲.
 نماز پرورش دهنده فضائل اخلاقی
نماز وسیله پرورش فضائل اخلاق و تكامل معنویانساناست, چرا كه انسان را از جهان محدود ماده و چهار دیوار عالمطبیعت بیرون می‌برد, به ملکوتآسمانها دعوت می‌كند, و با فرشتگانهم صدا و همراز می‌سازد, خود را بدون نیاز به هیچ واسطه در برابر خدامی بیند و با او به گفتگو بر می‌خیزد.
تكرار این عمل در شبانه روز آن هم با تكیه روی صفات خدا, رحمانیت و رحیمیت و عظمتاو مخصوصاً با كمک گرفتن از سوره های مختلف قرآنبعد از حمد كه بهترین دعوت كننده به سوی نیكیها و پاكیها است اثر قابل ملاحظه ای در پرورشفضائل اخلاقی در وجود انسان دارد.
لذا در حدیثی از امیر مؤمنانعلیـ علیه السّلام ـ می‌خوانیم كه در فلسفهنماز فرمود:
الصلوه قربان كلی تقی : « نماز وسیله ی تقرب هر پرهیزكاری به خدااست

نهج البلاغه, كلمات قصار, جمله ۱۳۶

نماز با ارزش کننده اعمال انسان
نماز به سایر اعمال انسانارزش و روحمی دهد ـ چرا كه نماز روح اخلاص را زندهمی‌كند, زیرا نماز مجموعه ای است از نیت خالص و گفتار پاک و اعمال خالصانه, تكرار این مجموع در شبانه روز بذر سایر اعمال نیکرا در جان انسان می پاشد و روح اخلاصرا تقویت می كند.
لذا در حدیثی معروفی می‌خوانیم كه امیر مؤمنان علی ـ علیه السّلام ـ در وصایای خود بعد ازآن كه فرق مباركش با شمشیرابن ملجمجنایتكار شكافته شد فرمود:الله الله فی الصلوه فانها عمود دینكم : « خدا را خدا درباره نماز , چرا كه ستون دین شما است».

بحار الانوار ج۸۴، ص۳۱۷-۳۲۰
می‌دانیم هنگامی كه عمودهیمه در هم بشكند یا سقوط كند هر قدر طنابها و میخهای اطراف محكم باشد اثری ندارد, همچنین هنگامی كه ارتباط بندگان با خدا از طریق نماز از میان برود اعمال دیگر اثر خود را از دست خواهد داد. در حدیثی از امام صادقـ علیه السّلام ـ می‌خوانیم:اول ما یحاسب به العبد الصلوه فان قبلت قبلا سائل عمله, و ان ردت رد علیه سائل عمله: « نخستین چیزی كه در قیامتاز بندگان حساب می شود نماز است اگر مقبولافتاد سائر اعمالشان قبول می شود, و اگر مردود شد سائر اعمال نیز مردود می‌شود»!
شاید دلیل این سخن آن باشد كه نماز رمز ارتباط خلقو خالقاست, اگر به طور صحیح انجام گردد قصد قربتو اخلاصكه وسیله قبولی سائر اعمال است در او زندهمی‌شود, و گرنه بقیه اعمال او مشوب و آلوده می گردد و از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
 نماز دعوت کننده به پاکسازی
نماز قطع نظر از محتوای خودش با توجه به شرائط صحتدعوت به پاكسازی زندگیمی‌كند, چرا كه می دانیم مکاننماز گزار, لباسنمازگزار, فرشی كه بر آن نماز می‌خواند, آبی كه با آن وضومی گیرد و غسلمی‌كند, محلی كه در آن غسل و وضو انجام می‌شود باید از هر گونه غصبو تجاوزبه حقوق دیگران پاکباشد كسی كه آلوده به تجاوز و ظلم, ریا, غصب, كم فروشی, رشوهخواری و كسی اموال حرامباشد چگوه می‌تواند مقدمات نمازرا فراهم سازد؟ بنابر این تكرار نماز در پنج نوبت در شبانه روز خود دعوتی است به رعایت حقوق دیگران.

 نماز کامل عامل مؤثر برای ترک بسیاری از گناهان
نماز علاوه بر شرائط قبولیا به تعبیر دیگر صحت شرائط كمال دارد كه رعایت آنها نیز یک عامل مؤثر دیگر برای ترک بسیاری از گناهاناست.
در كتب فقهی و منابع حدیثمور زیادی به عنوان موانع قبول نماز ذكر شده است از جمله مسأله شرب خمراست كه در روایات آمده است:لا تقبل صلوه شارب الخمر اربعین یوماً الا ان یتوب: « نماز شرابخوارتا چهل روز مقبول نخواهد شد مگر این كهتوبهكند

بحار الانوار ج۸۴، ص۳۱۷-۳۲۰
و در روایات متعددی می خوانیم: از جمله كسانی كه در نماز آنها قبول نخواهد شد پیشوای ستمگراست»

بحار الانوار ج۸۴، ص۳۱۸
و در بعضی از روایات دیگر تصریح شده است كه نماز كسی كه زکاتنمی پردازد قبول نخواهد شد, و همچنین روایات دیگری كه می گوید: خوردن غذای حرامیا عجبو خود بینی از موانع قبول نماز است, پیدا است كه فراهم كردن این شرایط قبولی تا چه حد سازنده است؟

 نماز تقویت کننده روح انضباط
نماز روحانضباطرا در انسان تقویت می كند, چرا كه دقیقاً باید در اوقات معینی انجام گیرد كه تأخیر و تقدیم آن هر دو موجب بطلاننماز است, همچنین آدابو احکامدیگر در مورد نیتو قیامقعودو رکوعو سجودو مانند آن كه رعایت آنها, پذیرش انضباط را در برنامه های زندگی كاملاً آسان می‌سازد.
همه اینها فوائدی است كه در نماز, قطع نظر از مسأله جماعتوجود دارد و اگر ویژگی جماعت را بر آن بیفزائیم ـ كه روح نماز همان جماعت است ـ برکاتبی شمار دیگری دارد كه این جا جای شرح آن نیست, بعلاوه كم و بیش همه از آن آگاهیم.
گفتار خود را در زمینه فلسفه و اسرار نماز با حدیث جامعی كه از امام علی بن موسی الرضاـ علیه السّلام ـ نقل شده پایان می‌دهیم:
امامدر پاسخ نامه ای كه از فلسفهنماز در آن سؤال شده بود چنین فرمود:
علت تشریعنماز این است كه توجه و اقراربه ربوبیت پروردگاراست, و مبارزهبا شرکو بت پرستی, و قیام در پیشگاه پروردگار در نهایت خضوعو نهایت تواضع,  و اعتراف به گناهان و تقاضای بخششاز معاصی گذشته, و نهادن پیشانی بر زمین همه روز برای تعظیم پروردگار.
و نیز هدف این است كه انسان همواره هشیار و متذكر باشد, گرد و غبار فراموشكاری بر دلاو ننشیند, مستومغرورنشود, خاشعو خاضع باشد, طالب و علاقمند افزونی در مواهب دین و دنیا گردد.
علاوه بر این كه مداومتذكرخداوند در شبو روزكه در پرتو نماز حاصل می‌گردد, سبب می شود كه انسان مولاو مدبرو خالقخود را فراموش نكند, روح سركشی و طغیانگری بر او غلبه ننماید.
و همین توجه به خداوندو قیام در برابر او, انسان را از معاصی باز می دارد. و از انواع فسادجلوگیری می كند.

وسائل الشیعه ج۳، ص۴.

 بازداری از حرص و آز و كم طاقتی
خداوندمتعال می فرماید:انسانحریصو كم طاقت آفریده شده و هنگامی كه بدی به او رسد بی تابی می كند و هنگامی كه خوبی به او رسد مانع از دیگران می شود, مگر نماز گزاران, آنان كه نماز ها را پیوسته انجام می دهند.

سوره معارج/۷۰، آیات ۱۹-۲۴
انسان دارای غرائز منفی و مثبتی است كه اگر غرائز منفی او بر اثر تعلیمات الهی كنترل نگردد, به گمراهی كشیده خواهد شد و یكی از آن غرائز منفی خصلت زشت حرصو آز و خصلت زشتبی تابی در برابر حوادث تلخاست بنابراین برای تعدیل این دو خصلتو جلوگیری از طغیانآن نیاز به تربیت الهی دارد و خداوند قادرو متعال ارتباط برقرار می كند, در پرتو این ارتباط, به وثوقو اطمینانی نسبت به آن یگانهبی همتا می‌رسد و نسبت به رزقفقط خدا را می بیند و مال و دارایی خود را از او می‌داند و با روحیه توکل و تسلیم, از آز و حرص دور می شود و در مقابل آن چه از خدا به او می‌رسد, خود را بنده خدا می‌داند و بی طاقتی نخواهد كرد.

 استقامت و بردباری
نماز انسان را با پناهگاهی مطمئن و یاری مهربانآشنا می‌كند كه در مقابله با سختی ها و مشكلات زندگی به او اتكاء می كند و در برابر آنها ذلیلو خوارنمی‌گردد, بر همین اساس, خداوندمتعال دو مورد در قرآنمی‌فرماید: از خصلت صبرو نماز کمکبجویید,

سوره بقره/۲، آیه۴۵

سوره بقره/۲، آیه۱۵۳ 
و این امر در روان شناسیهم به اثبات رسیده است که با آرامشو اطمینان روحی که از گذر ایمانو اعتقادحاصل می‌شود، انسان می‌تواند امواج سهمگین مشکلات را در هم بشکند.

 نظم و انضباط
انجام نماز در اوقاتمعین و مخصوص، آداب نماز در مورد نیتو قیامو رکوعو سجودو جای گرفتن هر موضوعی در محل خودش، علاوه بر آثار مفیدی که در روح انسان می‌گذارد موجب نظمو انظباط در زندگی خواهد شد و همان طور که در زندگی بزرگانما این امر به وضوح مشهود بود و با توجه به این که یکی از عوامل پیشرفتو بسیار مهم در تکامل، نظم و انضباط است و مسائل تربیتی در پرتو نظم و انضباط است که به نتیجه می‌رسد، جایگاه نماز در تکامل انسانبهتر معلوم می‌شود.

سیاست و ضوابط: تلاش ویکی‌فقه بر مقابله آراء فقهی و اصولی فقهای بزرگوار استوار است. یکی از سیاست‌های اصلی آن رعایت احترام به صاحبان نظریه است. اتقان و مستند بودن مطالب یکی دیگر از سیاست‌هاست که در نگارش مطالب باید رعایت شود. تدوین مطالب توسط طلاب قم، مشهد، نجف و سایر حوزه‌های علمیه با رعایت اتقان و استناد، انجام می‌شود. 

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:11:12
طلوع خورشید 05:29:44
اذان ظهر 11:30:07
غروب خورشید 17:30:04
اذان مغرب 17:45:52
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟