وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

تسخیر جهان با یاران اندک چگونه ممکن است!؟

تسخیر جهان با یاران اندک چگونه ممکن است!؟
زمان انتشار :
دوشنبه 20 آذر 1391 | 01:12
تسخیر جهان با یاران اندک چگونه ممکن است، چگونه حضرت مهدی، با313 نفر برحدود شش ملیارد انسان عالم پیروزمی شود؟ آیا این همه انسان از آداب وسنن واخلاقشان دست برمی دارند؟

بسم الله الرحمن الرحیم

تسخیر جهان با یاران اندک چگونه ممکن است، چگونه حضرت مهدی، با313 نفر برحدود شش میلیارد انسان عالم پیروزمی شود؟  آیا این همه انسان از آداب وسنن واخلاقشان دست برمی دارند؟  آیا غلبه آن حضرت به طور اعجاز و خرق عادت است یا آنکه با ملاحظه اسباب وعلل وعوامل ظاهری نیز غلبه و پیروزی ان جناب ممکن آفتاب است؟

بر حسب روایات وارده تعداد نیروهای حضرت منحصر در 313 نفر نیست، بلکه آنان یاران مخصوص حضرت هستند و تا نیروهای حضرت افزوده خواهد شد.

اما غلبه حضرت بر عالم هم ممکن است از طریق اعجاز باشد و هم ممکن است از طریق عادی صورت گیرد و هم ممکن است به هر طریق باشد، چنانکه بای پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم این چنین بود.

اما از طریق اعجاز حصول غلبۀمطلقی برای آن حضرت طبق خواست خدای سبحان امری ممکن و معقول است و با وعده های صریح وبشارتهای حتمی که در قران مجید آمده بدون شبهه حاصل خوهد شد.

خداوند بنابر مصداق «کَم ٛمِن ٛفِئةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتٛ فِئةًکَثیرةً بِاذٛنِ الله»

آنحضرت و یاران محدودش زا که از بندگان شایسته خدا هستند برتمام ملل غالب و حاکم کرده و او را وارث زمین فرار خواهد داد.

(بقره ، آیه 249)

اما از طریق علل و اسباب عادی و ظاهری هم حصول چنین فتح و غلبه ای و تشکیل آن حکومت واحد جهانی ممکن و عملی خوهد بود؟

اما از طریق علل و اسباب عادی و ظاهری هم حصول چنین فتح و غلبه ای و تشکیل آن حکومت واحد جهانی ممکن و عملی خوهد بود، زیرا آن حضرت در موقعی ظهور می کند که اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی و سیاسی کاملاً مساعد باشد. در آن موقع، همه ملل از مدنیت معنوی و اخلاقی محروم و دشمنی و کینه توزی و ظلم و تجاوز همه را نسبت به یکدیگر بد بین و از هم جدا ساخته و اتحاد وهمفکری و همکاری به کلی از میان بشر رخت بر بسته و از اینکه کسی بتواند بدون امدادهای غیبی جامعه را رهبری کند، مأیوس می شوند. خلاصه همه با هم در مبارزه و جنگ علیه یکدیگر و همه از وضع موجود ناراضی اند و از مکتبهای مختلف که عرضه می شود ناامید بوده و منتظر تغییر رژیم و انقلاب و عوض شدن اوضاع و کنار رفتن زمانداران خدا نشناس و برداشته شدن مرزها و القای تجزیه ها و تقسیمها هستند.

در چنین شرایطی حضرت مهدی علیه السّلام و اصحابش با نیروی ایمان و اخلاق حسنه و نجابت بخش ترین برنامه های عمرانی و اقتصادی و عدالت اجتماعی برای انقلاب و دعوت به قرآن و اسلام، قدم به میدان می گذارند و آن نهضت الهی و دعوت روحانی را شروع می کنند.

معلوم است که این جمعیت با آن برنامه ها و وضع کار، در آن دنیا پر آشوب و غرق در توفان گرفتاریها و فشارها، دلها را به خود متوجه کرده و فاتح و پیروز و موفق می شوند و هیچ نیرویی نمی تواند در برابر آنها مقاومت کند. چنانکه در صدر اسلام هنگام ظهور حضرت محمّد صَلی الله عَلَیه وَ آله وَ سَلَّم نیز وضع این چنین بود و مردم خسته از آداب و رسوم غلط و به ستوه آمده از ستم اربابان و ملوک با شنیدن صدای حق و عدالت لبیک گویان تسلیم شدند و اسلام در کمترین زمان ممکن کسرای ایران و قیصر روم را در هم کوبید به هر حال، وضع امام عصر نیز اینچنین است؛ یعنی اغلب مردم با اراده و اختیار خود و با درک و شعوری که دارند به حقانیت حضرت پی می برند و تسلیم او می شوند، لذا پیروزی بر عالمیان هم از لحاظ عادی و طبیعی و هم از لحاظ غیر مادی و اعجاز میسر است و منعی ندارد.

منظور از آیین جدید چیست که در روایات وارد شده است وقتی امام زمان علیه السّلام ظهور کرد، به امر جدید می آید و دستوراتش جدید است و کتاب جدید و سنت جدید دارد؟  مگر او پیامبر است که آیین جدید دارد آیا دستورات او ناسخ دستور پیامبر است؟

در مورد دستورات و آیین حضرت مهدی علیه السّلام دو دسته روایات وارد شده است:  یک دسته منشأ پیدایش این فکر شده که حضرت دارای آیین جدیدی است، لذا مناسب این است که نخست به این دسته از روایات اشاره کنیم، سپس به دیگر از روایات می پردازیم. ابتدا به این پرسش پاسخ می گوییم، دسته اول، روایاتی است که منشأ توهم دین جدید شده است و آنها عبارتند از:

1.از امام صادق علیه السّلام از سیرۀ حضرت مهدی علیه السّلام سؤال شد، حضرت فرمود: 

«یَصٛنَعُ مٰا صَنَعَ رَسُولُ الله، یَهٛدِمُ مٰا کٰانَ قَبٛلَهُ کَمَا هَدَمَ رَسُولُ الله اَمٛرَالٛجٰاهِلِیِّة وَ یَسٛتَأنِفُ الٛاِسٛلٰامَ جَدیداً»

همان کاری را که رسول خدا صَلی الله عَلَیه وَ آله وَ سَلَّم انجام داد، مهدی انجام می دهد بدعتهای موجود را خراب می کند، چنانکه رسول خدا صَلی الله عَلَیه وَ آله وَ سَلَّم اساس جاهلیت را منهدم نمود، انگاه اسلام را از نو بنا می کند.

(بحار، ج52، ص352 )

2. شخصی به نام ابو خدیجه از حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که حضرت فرمود:

اذٰا خَرَجَ الٛقٰائِمُ جٰاءَ بِأمٛرٍ جَدیداٍ کَمٰا دَعٰا رَسُول ُالله فی بَدٛءِ الاِسٛلٰامِ اِلٰی اَمٛرٍ جَدیدٍ

هنگامی که قائم ظهور کرد با امر جدید خواهد آمد، چنانکه رسول خدا در آغاز اسلام مردم را به امر جدید دعوت می کرد.

(اثبات الهدی، ج7، ص110)

3. در حدیثی دیگر امام صادق علیه السّلام فرمود: 

 «اِذٰا خَرَجَ الٛقٰائِمُ یَقُومُ بِأمٛرٍ جَدیدٍ وَ کِتٰابٍ جَدیدٍ وَ سُنَّةٍ جَدیدٍ وَ قَضٰاءٍ جَدیدٍ. . . »

هنگامی که قائم ظهور کند با امر جدید و کتاب و رفتار و قضاوت جدید ظهور می نماید. . .
(اثبات الهدی، ص83)

روایات دیگری که با این نوع روایات هماهنگ هستند از آنها استفاده می شود که حضرت مهدی علیه السّلام با دین جدیدمی آید، در حالی که این چنین نیست و حضرت مروّج دین جدّش پیامبر اسلام است. که روایات دسته دوم دال بر آن است که ذیلاً به آن اشاره می شود:

ابو سعید خدری از رسول خدا صَلی الله عَلَیه وَ آله وَ سَلَّم روایت می کند که حضرت فرمود: 

یَخٛرُجُ رَجُلٌ مِنٛ اَهٛلِبَیٛتی وَ یَعٛمَلُ بِسُنَّتی

(بحار، ج51، ص82)

یکی از اهل بیت من قیام می کند و به سنت و روش من عمل می کند.

قٰالَ رَسُولُ الله صَلی الله عَلَیه وَ آله وَ سَلَّم:  اَلٛقٰائمُ مِنٛ وُلٛدی اسٛمُهُ اِسٛمی وَ کُنٛیَتی وَ شَمٰائِلُهُ شَمٰائِلی وَسُنَّتُه سُنَّتی یُقیمُ النّاسَ عَلی طاعتَی َو شَریعَتی َو یَدٛعُوهُمٛ اِلی کِتابِ رَبّی

(اثبات الهدی، جلد7، صفحه 52)

 پیامبر صَلی الله عَلَیه وَ آله وَ سَلَّم فرمود:  قائم از فرزندان من، همنام و هم کنیه من است، شمایل و رفتارش، شمایل و رفتار من است و مردم را به اطاعت من و دین من وادار می نماید و به قرآن دعوتشان می کند»

3.رسول خدا در ضمن حدیثی دیگر فرمود:  و اَنّ الّثانی عَشَرَ مِنٛ وُلٛدی یَغیبُ حَتّی لٰایُریٰ وَ یَاتی عَلٰیٰ اُمَّتی بِزَمَنٍ لٰایَبٛقیٰ مِنَ الِاسٛلامِ اِلاّ اِسٛمُهُوَ لٰا یَبٛقٰی مِنَ الٛقُرآنِ اِلَّا اِسٛمُهُ فَحینَئذٍ یَأذَنَ اللهُ تَبٰاَرکَ وَ تَعٰالٰی بِاٛلخُروجِ فَیَظٛهَرُاللهُ الِاسٛلامَ بِهِ وَ یُجَدِّدُهُ

                                               (منتخب الا ثر صفحه )      

دوازدهمین از فرزندانم به طوری غایب می شود که اصلا دیده نمی شود. زمانی خواهد آمد که ازاسلام جزء اسمی و از قرآن جزء رسم و اثری باقی نمی ماند، در آن هنگام خدا به وی اجازه نهضت می دهد و به وسیله او اسلام را تقویت کرده، تجدیدش می کند، چنانکه ملاحظه می فرمایید این احادیث بالصراحه دلالت دارند بر اینکه برنامه اما زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف و رفتارش ترویج و بسط اسلام و تحدید عظمت قرآن است و به منظور اجرای سنتهای پیامبر مقاتله می کند

بنابر این، اگر اجمالی در احادیث دسته اول وجود داشت با توضیحاتی که در این احادیث آمده است برطرف می شود. در مجموع باید احادیث را به گونه ای تفسیر کرد که رفع شبعه شود بدین بیان که در زمان غیبت، بدعت هایی در دین گذاشته می شود و احکامی از اسلام و قرآن بر طبق میل مردم تاویل و تفسیر می شود و بسیاری از حدود و احکام چنان فراموش می شوند که گویا اصلا از اسلام نبودند وقتی که مهدی علیه السّلام ظهور کرد، بدعتها را ابطال می کند و احکام خدا را به همان گونه ای که صادر شده بود، ظاهر می سازد. حدود اسلامی را بدون سهل انگاری اجرا می کند و معلوم است که برای مردم چنین برنامه ای تازگی دارد، امام صادق علیه السّلام می فرماید:  اذا قام القائم سار بسیره رسول الله الا انه یبین آثار محمد؛( بحار، جلد 52، صفحه 347)وقتی قائم قیام کرد به سیره رسول خدا صَلی الله عَلَیه وَ آله وَ سَلَّم رفتار می کند لکن آثار محمد را تفسیر و بیان می کند.

به هر حال، مردمی که ارکان و اصول مسلمّۀ اسلام را رها کرده و تنها به برخی ظواهر آن اکتفا کرده اند، از اسلام جز نماز و روزه واجتناب از نجاسات چیزی نمی دانند، آن هم بعضیها دین را در مسجد محصور کرده است وحقیقت آن در اعمال وحرکتشان نفوذ ندارند. در کوچه وخانه اثری از اسلام نیست. ، اخلاقیات ودستورات اجتماعی را ابداًازاسلام محسوب نمی دانند، صفات زشت در نظرشان اهمیت ندارد وبه بهانۀ اینکه واجبات ومحرمات اختلافی هستند از زیر بار آنها شانه خالی می کنند، محرمات الهی را با حیله های گوناگون وتأویلات صوری جایز می شمارند، از ادای حقوق واجبه خودداری می نمایند، به دلخواه خود احکام دین را تأویل می کنند، از قرآن فقط به قرائت، تجوید واحترامات صوری اکتفا می نمایند.

اگر امام زمان علیه السّلام ظاهر شود وبه آنان بگوید:  شما از حقیقت وگوهر دین به دور افتادید وآیات قرآن و احادیث پیامبر را بر خلاف واقع تفسیر وتأویل کرده اید، چرا حقیقت نورانی قران واسلام را رها کرده ایدو به بعضی از ظواهرش قناعت کرده اید؟

دستورات اخلاقی و اجتماعیرا باید از ارکان اسلام بدانید وجزءبرنامۀ عملی خویش قرار دهید و اسلام رادر مساجد محصور نکنید وبا حیله ها از زیر بار احکام خدا شانه خالی نکنید، وظیفۀ امر به معروف ونهی از منکر را انجام دهید وفلان بدعت وفلان و فلان. . . را از اسلام بیرون کنید.

قطعاً چنین دین وبرنامه ای برایشان تازگی داشته واز آن وحشت می کنند واساساً اسلامش می دانند، زیرا تا کنون اسلام را جور دیگری تصور کرده بودند. آنان می پنداشتند ترقی وعظمت اسلام در تزئین مساجد ومناره های بلند است، اگر امام بفرمایند عظمت اسلام به عمل صالح وراستی ودرستی وامانت ووفای به عهد واجتناب از حرام است، برایشان تازگی دارد، آنها گمان می کردند وقتی امام زمان علیه السّلام آمد تمام اعمال مسلمین را تصحیح می کند وبه اتفاق آنان در گوشۀ مسجد مشغول عبادتمی شود، اما اگر مشاهده کنند که از شمشیر امام زمان خون می چکد و مردم را به سوی جهاد وامر به معروف ونهی از منکر دعوت می کند ونماز گزاران ستم پیشه را به قتل می رساند ومانع الزکاة را گردن می زند. . . . برایشان تازگی  دارد و جدید است، این است معانی آیین جدید نه آنکه او دین جدید بیاورد، بلکه دین محمد علیه السّلام را به گونه ای که تاکنون نبود تفسیر وتبین می کند.

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 05:09:33
طلوع خورشید 06:31:44
اذان ظهر 11:50:30
غروب خورشید 17:09:32
اذان مغرب 17:26:29
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟