وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

بیماران

بیماران
زمان انتشار :
چهارشنبه 9 مرداد 1392 | 21:24
بیماران از کسانی اند که خدا در قرآن به آن ها نظر رحمت کرده و برخی از تکلیف ها را از آنان برداشته یا به دوران بعد از بیماری موکول کرده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

بیماران از کسانی اند که خدا در قرآن به آن ها نظر رحمت کرده و برخی از تکلیف ها را از آنان برداشته یا به دوران بعد از بیماری موکول کرده است، چنانکه درباره روزه داری فرموده:

بیماران یا مسافران در روزهای دیگر روزه بگیرند.

( سوره بقره، آیه 185)

درموضوع جایگزینی تیمم به جای غسل یا وضو نیز می فرماید:

... اگر بیمار یا مسافر بودید... وآب در اختیار نداشتید[ یا استفاده ازآب زیان داشت] پس با خاک پاک تیمم کنید.

( سوره مائده، آیه6)

درباره رفع تکلیف جهاد از بیماران  نیزمی فرماید:

بر ناتوانان و بیماران و فقیرانی که هزینه سفر یا نفقه عیال خود را ندارند تکلیف جهاد نیست.

( سوره توبه، آیه91)

درباره تعامل با بیماران توصیه های فراوانی از پیشوایان دین آمده که در اینجا در محورهای عیادت از بیمار، پاداش عیادت و ادب عیادت، به ذکر روایاتی بسنده می شود:

عیادت از بیمار

سفارش به عیادت بیمار:

امیر مؤمنان علیه السّلام  فرمود:

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم  ما را به عیادت بیمار فرمان داده است.

(روضةالواعظین، ص388)

امام صادق علیه السّلام فرمود:

از بیمارانتان عیادت کنید و از آنان در خواست دعا کنید که دعای آنان برابر با دعای فرشتگان است.

(مشکاةالانوار، ص281)

اهمیت عیادت بیمار مؤمن:

امام صادق علیه السّلام  فرمود:

مؤمن بر مؤمن هفت حق دارد که اگر آن ها را رعایت نکند از ولایت و طاعت الهی خارج می شود. هفتمین حق این است که ... در زمان بیماری از او عیادت کند.

(روضةالواعظین، ص291ـ292)

مراقبت از بیمار همسفر:

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم فرمود:

هر گاه در سفر بودید و یکی از شما بیمار شد، سه روز توقف و از وی مراقبت کنید.

(قرب الاسناد، ص64)

شخصی به نام مرازم بن حکیم می گوید: با محمد بن مصادف در سفر حج بودم که در مدینه بیمار شدم. وی مرا تنها رها می کرد و به مسجد می رفت من نزد پدر او از فرزندش گله کردم. او هم ماجرا را با امام صادق علیه السّلام در میان گذاشت. آن حضرت به محمد بن مصادف پیغام داد که اگر در خانه می ماندی و از بیمار پرستاری می کردی ثوابش از عبادت در مسجد بیشتر بود.

(الکافی،ج5،ص545)

عیادت از بیماران اهل سنّت:

امام صادق علیه السّلام  به زید شحّام فرمود:

ای زید! با اهل سنت به روش خودشان برخورد کنید؛ در مساجدشان نماز بگزارید و از بیمار آنان عیادت کنید و در تشییع جنازه آنان شرکت کنید و اگر می توانید امامت و اذان گویی را بر عهده بگیرید این کار را انجام دهید. اگر شما چنین کنید آنان خواهند گفت اینان جعفری اند و خدا رحمت کند جعفر راکه یارانش را چه خوب تربیت کرده است و اگر چنین نکنید خواهند گفت اینان جعفری اند و خدا با جعفر چه کند! که یارانش را چه بد تربیت کرده است.

( الفقیه، ج1، ص383)

همنشینی با بیماران پوستی:

در یکی از روزهایی که رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم  اطعام می کرد، مردی سیاه چهره و مبتلا به بیماری آبله (: بیماری ساری و واگیر) که پوستش تاول زده بود وارد شد. وی چون می خواست کنار کسی بنشیند او از کنارش برمی خاست. پیامبر صلی الله علیه و آل و سلم  [ وقتی  چنین دید] او را کنار خود نشانید.

( تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ج1، ص201)

بیماران بی عیادت:

امام صادق علیه السّلام فرمود:

در بیماری چشم درد عیادتی نیست و در بیماری کمتر از سه روزهم عیادتی نیست و اگر عیادت از بیمار لازم شد یک روز در میان انجام گیرد و اگر بیماری به درازا کشید بیمار را به خانواده اش واگذارند[ تا به هر صورتی که آسایش بیمار در آن است، با او رفتارکنند].

(الکافی، ج3، ص 117)

سفر برای عیادت:

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم  فرمود:

ای علی! ... یک میل[ حدود دو کیلومتر] برای عیادت از بیمار سفرکن.

( الفقیه، ج4، ص361)

پاداش عیادت از بیمار

محو گناهان و پاداش فراوان:

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم  فرمود:

هرکس از بیماری عیادت کند برای هر قدمی که برمی دارد تا به منزل خود بازگردد، هفتاد میلیون [ کنایه از عدد فراوان]  حسنه پاداش دارد و به همین اندازه گناه از وی برداشته می شود و درجه می یابد و به همین مقدار فرشته در قبر او می مانند و تا روز قیامت برای او مغفرت می طلبند.

( روضة الواعظین، ص372)

استغفار فرشتگان:

امام باقر علیه السّلام  فرمود:

هرگاه مومنی از مومنی دیگر عیادت کند در رحمت الهی غوطه ور می شود. وقتی می نشیند رحمت حق او را فرا می گیرد. وقتی باز می گردد هفتاد هزار فرشته را بر او می گمارد تا برایش استغفار و طلب رحمت کنند و به او می گویند تا فردا همان ساعت خوش و پاکیزه باشی و بهشت گوارایت باد.

( الکافی، ج3، ص120)

اجابت دعای بیمار:

امام باقر علیه السّلام  فرمود:

هر کس برای خدا از بیماری عیادت کندآن بیمار چیزی برای عیادت کننده نمی طلبد جز آن که خدا برایش برآورده کند.

(ثواب الاعمال، ص194)

زیارت خدا در عیادت بیماران مؤمن:

حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام از طریق پدرانش سلام الله علیهم از پیامبر صلی الله علیه و آل و سلم  چنین روایت کرده:

خدا در روز قیامت بنده ای از بندگانش را بدین گونه سرزنش می کند که بنده من! چرا هنگامی که من بیمار شده ام به عیادتم نیامدی؟

آن بنده پاسخ می دهد: پروردگارا! تو منزهی از دردمندی و بیماری ها تو پروردگار بندگان هستی و هرگز دردمند و بیمار نمی شوی!

خدا می فرماید:هنگامی که برادر مؤمن تو بیمار شد از وی عیادت نکردی. به عزت و جلالم سوگند اگر از وی عیادت کرده بودی مرا نزدش می یافتی. سپس من تأمین نیازهای تو را بر عهده می گرفتم و آن ها رابرآورده می ساختم. و این برای کرامت بنده مؤمن من است و من رحمان و رحیم هستم. (وسائل الشیعه، ج2، ص417)

پاداش مرگ در راه عیادت:

امیرمؤمنان علیه السّلام  فرمود:

بهشت را برای شش گروه ضمانت کردم ... و کسی که برای عیادت بیماری برود و آنگاه بمیرد.

(الفقیه، ج1، ص140)

پاداش پرستاری از بیمار:

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم  فرمود:

هر کس یک شبانه روز از بیماری مراقبت کند خدا او را با ابراهیم خلیل علیه السّلام  برانگیزد، آنگاه از صراط همچون برق جهنده تابان بگذرد.

(ثواب الاعمال، ص289)

پاداش تأمین نیاز بیمار:

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم  فرمود:

 ... هر کس برای برآورده شدن نیاز بیمار بکوشد و آن را برآورد، همانند روزی که از مادرش زاده شده از گناهان خود خارج شود.

مردی از انصار پرسید: ای رسول خدا! اگر چه بیمار از خانواده اش باشد؟

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم فرمود:

از دارندگان بزرگترین پاداش کسی است که در  برآوردن نیاز [بیمار] خانواده خود بکوشدو کسی که خانواده خویش را ضایع کند و پیوند خویشی را با وی بگسلد، خدا وی را از جزای نیک در روزی که نیکوکاران را پاداش می دهد محروم می سازد و وی را تباه می کند ... .

(ثواب الاعمال، ص289)

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم  می فرماید:

کسی که در جهت تأمین نیاز بیماری بکوشد، برآورده شود یا نشود، از گناهانش، به سان روزی که از مادر متولد شده بیرون می آید.

(القیه، ج4،ص16)

پاداش اطعام بیمار:

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم  فرمود:

هر کس به بیماری غذایی دهد که بدان رغبت دارد، خدا به از میوه های بهشتی می خوراند.

(الدعوات، ص230)

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم  فرمود:

بیمارانتان را با بی میلیو اکراه، به غذا وادار نکنید، چرا که خدا به آنان خوردنی و نوشیدنی می دهد.

(دعائم الاسلام،ج2،ص144)

نهی  از آزار بیمار:

امام صادق علیه السّلام  فرمود:

به مبتلایان [به بیماری و گرفتاری] خیره نشوید، چون موجب اندوهشان می شود.

(مشکاةالانوار، ص28)

ادب عیادت

عیادت از بیمار که در رهنمودهای معصومان علیه السّلام  به آن توصیه شده در جهت ایجاد آرامش روانی برای بیمار و از کاستن از درد و رنج  روحی اوست و این هدف از راه آدابی چون ابراز محبت، هدیه بردن و مانند آن انجام میگیرد، که برخی از آنان در روایات اشاره شده است:

هدیه دادن به بیمار:

 یکی از دوستاداران امام صادق علیه السّلام  میگوید:

فردی از دوستان آن حضرت بیمار شد و ما چند نفر از دوستان امام علیه السّلام  به عیادت او رفتیم. در راه با امام روبرو شدیم.

فرمود: به کجا میروید؟

گفتیم:قصد داریم از فلانی عیادت کنیم.

فرمود: بایستید. ما ایستادیم.

فرمود: آیا با یکی از شما سیب یا به یا ترنج [نوعی لیمو] یا کمی از عطر و یا قطعه ای چوب عود برای بخور هست؟

گفتیم: از این ها چیزی همراه نداریم.

فرمود: مگر نمی دانید که بیمار با دریافت هدیه، آرامش می یابد.

(الکافی، ج3، ص118)

اظهار محبت:

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم  فرمود:

از آداب عیادت مریض این است که هرگاه بر او وارد شدی دست خود را برسرش بگذاری و بگویی: چگونه شب و روز را گذرانیدی ... .

(الأمالی، طوسی، ص639)

عیادت کوتاه:

امیرمؤمنان علی علیه السّلام  فرمود:

از پراجرترین عیادت کنندگان مریض نزد خدا کسی است که ماندن او نزد بیمار کوتاه باشد ، مگر اینکه بیمار آن را دوست بدارد و درخواست کند.

( الکافی ج 3، ص118)

در حدیث دیگری از امام صادق علیه السّلام  آمده است که :

عیادت مریض حداکثر به اندازه یک بار دوشیدن شیر شتر باشد.

(الکافی، ج3، ص118)

درخواست دعا از بیمار:

امام صادق علیه السّلام  فرمود:

هرگاه به عیادت بیمار رفتید، از وی بخواهید تا برایتان دعا کند، زیرا دعای او [در اجابت] همانند دعای فرشتگان است.

(الکافی، ج 3 ، ص 117)

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:10:39
طلوع خورشید 05:29:14
اذان ظهر 11:30:27
غروب خورشید 17:31:15
اذان مغرب 17:47:03
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟