وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

اهمیت کار و تلاش

اهمیت کار و تلاش
زمان انتشار :
چهارشنبه 9 مرداد 1392 | 00:28
اسلام با تاکید بر تضمین روزی بندگان از سوی خدای متعالی، سعی و تلاش را توصیه کرده و ...

بسم الله الرحمن الرحیم

اسلام با تاکید بر تضمین روزی بندگان از سوی خدای متعالی، سعی و تلاش را توصیه کرده و در قرآن می فرماید:

واَن لَیسَ لِلاِنسانِ اِلاّ ما سَعی

انسان جز محصول کوشش خویش مالک چیزی نیست.

 (سوره نجم، آیه 39)

در بسیاری از روایات از کار و تلاش برای روزی حلال به عبادت برتر تعبیر شده است.

(الکافی، ج5، ص78)

امیرمومنان علیه السّلام آن را از سحرخیزی در راه خدا کمتر ندانسته

(دعائم الإسلام، ج2، ص15)

وامام رضا علیه السّلام نیز اجرش را بیش از جهاد در راه خدا دانسته

( الکافی، ج5، ص88)

و در حدیثی قدسی نُه دهم عبادت معرفی شده است.

( ارشاد القلوب، ص206)

روایاتی نیز کم همتی را مانع پیشرفت و تنبلی را مایۀ حقارت و سربار دیگران بودن را ناشایست می شمارند، چنان که در روایاتی دیگراز تلاش توان فرسا و کار مداوم شبانه روزی که باعث نادیده گرفتن حق اعضای بدن شود باز می دارد و آن را حرام می داند[هرچند مال به دست آمده از آن حرام نیست].

( الکافی، ج5، ص127)

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم می فرماید:

اگر مرد بر دوش خود هیزم کشد و نیازش را با آن تامین کند و بیش از نیاز خود را صدقه دهد بهتر از این است که از دیگری درخواست کند، زیرا دستِ دهنده بهتر از دستِ گیرنده است.

(تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ج2، ص229)

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم می فرماید:

کسی که بر اثر خستگی از کار و تلاش به خواب رود، آمرزیده شود.

(الامالی، صدوق، ص289)

و می فرماید:

کسی که برای کسب روزی خود و خانواده اش مسافرت کند در روز قیامت در سایۀ عرش خداست.

(دعائم الاسلام، ج2 ، ص15)

امیرمومنان علیه السّلام می فرماید:

اگر جویای رستگاری هستید جدیت و تلاش را پیشۀ خود سازید.

(غررالحکم، ص266)

کارگری سیرۀ انبیاء و امامان

خدا در قرآن دربارۀ حضرت داوود علیه السّلام می فرماید:

و به او فن زره سازی را که به سود شماست آموختیم، تا شما را در جنگ هایتان از آسیب های سخت سلاح ها حفظ کند، پس آیا شما سپاسگزار نعمت های ما خواهید بود.

(سوره انبیاء، آیه 80)

پیامبر صلی الله علیه و آل و سلم فرمود:

هیچ کس غذایی بهتر از غذای فراهم آمده از کار خویش نخورد و داود پیامبر علیه السّلام از دسترنج خود می خورد.

( کنز الاعمال، ج4، ص8)

امیرمومنان علیه السّلام می فرماید:

خدای عزوجل به داوود علیه السّلام وحی فرمود که تو بنده خوبی هستی به شرط آن که از بیت المال ارتزاق نکنی و با دستان خویش کار کنی.

داوود علیه السّلام چهل روز گریست؛ آنگاه خدا به آهن وحی فرمود که برای بنده ام داوود نرم شو. آهن به فرمان خدا برای او نرم شد و داوود علیه السّلام هر روز زرهی می ساخت و آن را به هزار درهم می فروخت و از بیت المال بی نیاز شد.

(الکافی، ج5، ص74)

شخصی به امام صادق علیه السّلام عرض کرد:

من نمی توانم با دستم کار کنم و راه تجارت را نیز به خوبی نمی دانم و اکنون محروم و محتاج هستم، آن حضرت فرمود: کارگری کن و بر سر خود بار ببر تا از مردم بی نیاز شوی. رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم هم سنگی را بر شانۀ خود حمل کرد و در یکی از دیوارهای باغ خود به کار برد که آن سنگ هنوز در آنجا هست!

( الکافی، ج5، ص74)

امام صادق علیه السّلام فرمود:

امیرمومنان علیه السّلام هیزم جمع می کرد و آب از چاه می کشید و شخم می زد واز دسترنج خود هزار برده آزاد کرد و به جارو کردن خانه می پرداخت و فاطمه سلام الله علیه  نیز با دستانش گندم را آرد وآن را خمیر می کرد و نان می پخت.

( الفقیه، ج3، ص169)

راوی گوید:

وقتی امیرمومنان علیه السّلام از جهاد فارغ می شد، به آموزش مردم و داوری در میان آنان می پرداخت و هرگاه از آن نیز فارغ می شد در باغ خویش مشغول به کار می شد و با این وصف به ذکر خدای جل جلاله اشتغال داشت.

(عدة الداعی، ص111)

حسن بن علی بن ابی حمزه از پدرش نقل می کند که گفت:

امام موسی کاظم علیه السّلام را دیدم که در زمین خود کار می کرد و پاهای او غرق عرق شده بود.

گفتم: فدایت شوم! کارگران کجایند؟

فرمود: ای علی! کسانی با دست خود در زمین خویش کار کردند که از من و پدرم برتر بودند.

گفتم: کدام کسان؟

فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم و امیرمومنان علیه السّلام و همه پدرانم با دست خود کار می کردند و این سیرۀ انبیاء، رسولان و صالحان است.

(الفقیه، ج3، ص162)

ابوعمرو شیبانی گوید:

امام صادق علیه السّلام را دیدم که بیلی بر دست و پوششی درشت برتن داشت و در باغ خود کار می کرد و عرق از بدنش فرو می ریخت.

عرض کردم: فدایت شوم! بیل را به من بدهید تا به جای شما کار کنم.

فرمود: من چنان دوست دارم که شخص، در گرمای آزار دهنده آفتاب، برای تأمین نیاز های زندگی خود رنج بکشد.

( الکافی، ج5، ص76)

پرهیز از تنبلی و کم همتی

امیرمومنان علیه السّلام می فرماید:

اگر کار، سخت و توانفرساست، بی کاری دائمی هم فساد آور است.

(الارشاد، ج1، ص298)

امام باقر علیه السّلام نیز می فرماید:

تنبلی برای دین و دنیا زیانبار است.

(تحف العقول، ص300)

امام صادق علیه السّلام به برخی از فرزندانش می فرماید:

از دو خصلت تنبلی و بی حوصلگی ( بیقراری) بپرهیز که این دو مانع بهره گیری تو از دنیا و آخرت می شوند.

(الکافی، ج5 ، ص85)

نیز می فرماید:

سست نباش تا آنکه تو را می شناسد تحقیرت نکند.

( تحف العقول، ص304)

و می فرماید:

سربار مردم نباشید.

(الکافی ، ج5، ص72)

و باز می فرماید:

منفورترین مردم نزد خدا کسی است که شب خواب و روز بیکار باشد.

( بحارالنوار، ج84، ص158)

امام کاظم علیه السّلام هم می فرماید:

خدا بنده پرخواب بی کار را دشمن می دارد.

( الکافی، ج5، ص84)

ابن عباس گوید:

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم هرگاه کسی را می دید و از او خوشش می آمد می پرسید:

آیا حرفه ای دارد؟

اگر می گفتند: نه، می فرمود:

از چشمم افتاد.

پرسیدند: چرا ای رسول خدا ؟ فرمود:

 چون هرگاه مومن دارای حرفه ای نباشد، به ناچار از دینش برای تأمین زندگیش بهره می برد[ دین فروشی می کند].

( جامع الاخبار، ص139؛ مستدرک الوسائل، ج13، ص11)

سحرخیزی و کار

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم می فرماید:

سحرخیزی مبارک است و همۀ نعمت ها به ویژه روزی را می افزاید.

 ( آداب المتعلمین، ص144؛ بحارالانوار، ج73، ص318)

همچنین آن حضرت می فرماید:

صبحگاهان درپی نیازمندی هایتان بروید، چرا که آسان به دست می آیند.

( کتاب الخصال، ص 394)

امیرمومنان علیه السّلام می فرماید:

صبح زود درپی روزی رفتن، روزی را افزون می کند.

( وسائل الشیعة، ج15، ص348)

همچنین می فرماید:

کسی که خواستار جاودانگی است- که جاودانگی وجود ندارد- باید سحرخیز باشد.

( عیون الاخبار علیه السّلام ، ج2، ص38)

نیز می فرماید:

هیچ سحرخیزی در راه خدا برتر از سحرخیزی برای تأمین معاش فرزندان و خانواده نیست.

( دعائم الاسلام، ج2، ص15)

امام صادق علیه السّلام می فرماید:

جدیت و تلاش کنید! هرگاه نماز صبح گزاردید و بازگشتید صبحگاهان در پی روزی روید و کسب حلال کنید، چرا که خدای عزّ وجّل روزیتان دهد و یاریتان رساند.

(الکافی، ج5، ص79)

همچنین آن حضرت می فرماید:

امام سجاد علیه السّلام هنگام صبح درپی روزی بیرون می رفت.

پرسیدند: ای فرزند رسول خدا کجا می روی؟

فرمود: برای پذیرش صدقه برای خانواده ام.

پرسیدند: آیا برای خانواده ات صدقه می پذیری؟

فرمود: هرکه کسب حلال کند صدقه عایله خود را از خدا می پذیرد و به آنان می رساند.

(الکافی، ج4، ص12)

مدیریت درکار

امام صادق علیه السّلام می فرماید:

مسلمان را جز سه چیز اصلاح نکند: دین شناسی، شکیبایی در گرفتاری ها و مدیریت نیکو در زندگی.

(الکافی، ج5، ص87)

نیز می فرماید:

کارهای بزرگ و مهم را خودت انجام بده و کارهای کوچک را به دیگران بسپار.

( الفقیه، ج3، ص169)

نیز می فرماید:

باید میزان تلاش تو برای معاش بیشتر از ضایع کنندگان وقت و کمتر از تلاش آزمندی باشد که به دنیایش دلخوش و مطمئن است، پس تلاش خود را در مسیر شخص با انصاف و عفیف قرار ده، تا برتر از افراد سست و ناتوان باشی و آنچه را که شایسته مومن است به دست آوری[ در عین حال به لطف خدا امیدوار باش] زیرا کسانی که مالی به آن ها داده شود ولی سپاس نگزارند[ درحقیقت] مالی ندارند.

( تهذیب الاحکام، ج6، ص322)

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 05:00:59
طلوع خورشید 06:21:34
اذان ظهر 12:40:58
غروب خورشید 19:00:48
اذان مغرب 19:16:51
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟