وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

گزیده ای از اندیشه ها و آراء جوانان از دیدگاه امام خمینی رحمة الله علیها

گزیده ای از اندیشه ها و آراء جوانان از دیدگاه امام خمینی رحمة الله علیها
زمان انتشار :
پنج شنبه 16 خرداد 1392 | 01:35
امام برآن بود که جوانان همچون سرزمین ناکِشته آماده دریافت بذر مفاهیم دینی هستند و همچون شاخهای شاداب انعطاف پذیر و پذیرای هرگونه تحول مثبتی می باشند.

 

از این رو معتقد بود که باید برای این نسل سرمایه گذاری کافی شود و آنان را از خطرات گوناگون حفظ کرد و به راه درست هدایت نمود.

اما این حرکت هدایتگرانه، باید منطبق بر فطرت جوان و مبتنی برهمدلی و دلسوزی باشد و نباید صرفاً به سبب پاره ای اختلاف نظر جوانان را طرد کرد

و به دلیل برخی کاستی های گذشته آنان را از ادامه مسیر کمال باز داشت. همین جوانان هستند که آینده مملکت را شکل می دهند

و آن را اداره می کنند و پیش می برند. عمده ترین نظرات ایشان در این مورد:

- جوانان به ملکوت خدا نزدیک تر هستند و هنوز روحهایشان آلوده مادیات نشده است.

- جوانان آمادگی بیشتری برای تحول دارند.

- جوانان آماده فداکاری هستند.

- با جوانان باید با انعطاف پذیری برخورد کرد و باید منطق جذبی را به کار برد.

- اصلاح جوانان اصلاح یک ملت است.

- جوانان را هم باید خوب تعلیم داد و هم نیک تربیت کرد.

- جوانان باید تا بالاترین مراتب علم را طی کنند و لحظه ای از آموزش باز نایستند.

- جوانان باید با قرآن مأنوس شوند، تا با گوشت و خونشان عَجین شود.

- جوانان زودتر دل از دنیا می کنند.

- در رژیم طاغوت جوانان هدف اصلی دشمنان ملت بوده اند.

- رژیم طاغوت طرحی گسترده برای نابود کردن جوانان و بی هدف بار آوردن آنان داشت و...

 

جایگاه جوان و جوانی

ذخیره ملت

من امیدوارم خدای تبارک و تعالی به شما جوانان عزت، سلامت و سعادت عنایت فرماید.

من از خدای تبارک و تعالی استقلال کشور خودمان را و آزادی خودمان را مسألت می کنم.

شما جوانها که دراین مدت زحمت کشیده اید، و از حالا به بعد هم وظیفه دارید، شما ذخیره ما هستید و من خدمتگذار شما هستم

صحیفه امام؛ ج6،ص449

***

بهار توبه

بهار توبه ایام جوانی است که بار گناهان کمتر و کدورت قلبی و ظلمت باطنی ناقصتروشرایط توبه سهل تروآسانتر است.

انسان در پیری حرص و طمع و حب جاه و مال و طول امالش (آرزو) بیشتر است.

و این مجرب است وحدیث شریف نبوی شاهد برآن است.

آداب الصلاة؛ص19

گیرم که انسان بتواند در ایام پیری قیام به این امر کند، از کجا معلوم که به پیری برسد و اجل موعود او را در سن جوانی و اشتغال به نافرمانی نِرباید و به او مهلت دهد. کمیاب بودن پیران دلیل است که مرگ به جوانان نزدیک تراست.

پس ای عزیز هرچه زودتر دامن[همت] به کمر بزن و عزم را محکم و اراده را قوی کن ، گناهان ، تا در سن جوانی هستی یا در حیات دنیایی می باشی توبه کن،

و مگذار فرصت خداداد از دستت برود، و به تسویلات شیطانی و مکاید نفس اماره اعتنا مکن.

شرح چهل حدیث،ص272

انس با قرآن

در حدیث است که «کسی که قرآن را در جوانی بخواند ،قرآن با گوشت و خونش مختلط شود نکته آن است که در جوانی اشتغال قلب و کدورت آن کمتر است، از این جهت قلب از آن بیشتر و زودتر متأثر شود. و اثر آن نیز بیشتر باقی ماند.

آداب الصلاة؛ص19

اصلاح قلب

شما جوانها بهتر می توانید تهذیب نفس کنید ؛ شما به ملکوت نزدیکتر هستید از پیران، در شما آن ریشه های فساد کمتر است، رشدش کمتر است ، آن طور رشد نکرده؛ هر روز بماند، رشدش زیادتر می شود.

هر روز تأخیر بیندازید ، مشکلتر می شود. یک پیر بخواهد اصلاح بشود،بسیار مشکل است؛ جوان زودتر اصلاح می شو د. هزاران جوان اصلاح می شوند

و یک پیر  نمی شود. نگذارید برای ایام پیری؛ حالا که جوان هستید سعی خودتان را بکنید شروع کنید.

تفسیر سوره حمد؛ص126

استقامت

جوانها قدر جوانیشان را بدانند که صرف کنند. در علم و در تقوا و در سازندگی خودشان که اشخاص امین صالح بشوند که مملکت با اشخاص امین صالح می تواند مستقل باشد...، شماها ذخیره این مملکت هستید، جوانید،دانشجو هستید، ذخیره این مملکت هستید، طوری [عمل] بکنید که این ذخیره ها برای مملکتتان مفید واقع بشود و خودتان را اصلاح بکند.

صحیفه امام؛ج9،ص4-5

***

نزدیکی به ملکوت

جوانها متوجه باشند که در جوانی می شود اصلاح کند انسان خودش را، هر مقداری انسان سنش زیادتر می شود، اقبالش به دنیا بیشتر می شود.

جوانها نزدیکترند به ملکوت، پیرها هرچه می گذرد، هرچه بر عمرشان می گذرد، هی اضافه می شود، بر چیزهایی که آنها را از خدا دور می کند

صحیفه امام؛ج21،ص45

***

 

رژیم طاغوت و جوانان

نابودی نیروی انسانی

مملکت، مملکت است به جوانش؛ به نیروی انسانیش، چیزی که نیروی انسانی را به باد می دهد، مملکت را به باد می دهد.

اگر یک مملکتی نیروی انسانی نداشته باشد، این مملکت نمی تواند اداره بشود. و این طور آزادی که این آقایان می خواهند این آزادی است، که نیروی انسانی را به تباهی می کشد؛

و به آنجا می کشد که هرچه سرش بیاورند حرف نزند؛ یعنی حرف نزند، مطرح نیست پیشش ،

او تمام همّش به این است که چه وقت تابستان بشود، و چه وقت ،وقت این بشود بروم دریا؛

تمام همّش به این است که چه وقت شب بشود و برود سینما؛ چه وقت این مثلاً قضایای رادیو – تلویزیون پیش بیایدو بنشیند تماشا؛ نمی تواند، همانطوری که آدم تریاکی نمی تواند از پای منقل پا شود، برود سراغ فرض کنید که جهاد سازندگی، از پای منقل نمی تواند فکر این معنا را بکند، که به مملکت ما چه می گذرد؛

فرهنگ ما چه شده است؛ اقتصاد ما چه شده است. نمی تواند فکر کند، اینها هم می خواهند، همین جور باشند. آنهایی که می خواهند ما را غارت کنند، می خواهند بی مزاحمت غارت کنند ،

چرا مزاحم برای خودمان درست کنیم؟ راه عیش و عشرت را بر این جوانهای تازه رس باز می کنیم، هرچه می خواهند از این عیش و عشرت ها بکنند، ما هم آن مخازنشان را می بریم؛

اینها هم عیش  وعشرتشان را بکنند! اینها فریاد بکنند، و عیش و عشرت بکنند، آنها هم همه چیزشان را ببرند..

صحیفه امام ج9 ،ص453-454

کوچک کردن دین آن که می تواند در مقابل اینها عرض اندام کند. دست اینها را از ظلم و تعدّی غارتگری و اینها کوتاه کند آن اسلام است.

از این جهت ، اینا می خواند اسلام را در نظر جوانهای ما،

در نظر طبقه متنوّر(روشن فکر) ، در نظر این جمعیتی که از آنها کار می آید، کوچکش کنند؛ تا اینها برگردند از اسلام، وقتی برگشتند از اسلام، دیگر از خودشان کاری بر نمی آید.

صحیفه امام؛ج9،ص171

***

اعتیاد

با حساب مواد مخدره می آید، نه این است که یک قاچاقچی این کار را بکند، یا قاچاقچیهایی خیر، اینها حساب دارد، اینها روی حساب فهمیدند، دانشگاه را باید چه طوری نگذارند عمل بکند

عرض می کنم که- جوانها را چه جوری باید نگذارند،  که مفید برای جامعه باشند نگذارند رشد بکنند؛ یک قسمش همین است که با اعتیاد، با هروئین و با تریاک و با امثال ذالک این کارها رواج بدهند.

صحیفه امام؛ج8،ص397

***

از خود بیگانگی

بالاتر از آن ذخایر تحت الارضی ، این ذخایر فوق الارضی است

این جوانهای ماست. آقا، جوانهای ما را دارند می برند، خدا می داند؛ جوانهای دول(دولتها) اسلامی را دارند می برند.

یک دسته آمریکاست و یک دسته دیگری هم الان دارند به اسرائیل می روند. الان در منزل من موجود است، آن مجله دانشجویان، سازمان دانشجویان ایران در اسرائیل، الان موجود است .آقا، این ذخایر ما این جوانها هستند.

این جوانهای ما را دارند اغفال می کنند؛ به آنها تزریق می کنند، که هر بدبختی شما دارید از اسلام است.

صحیفه امام؛ج1،ص381-382

***

بی تفاوت کردن

دستهای جنایتکاری که جوانان عزیز را در ژیم سابق به مراز فساد کشاند، و از انسانهای آزاد ، عروسکهای مصرفی تراشید انگیزه و نقشه شان این بود، که هر خیانتی که در کشور واقع می شود، و هرچه بسر ملت و ذخایر ارزنده آن می آید و هرچه زنجیرهای استعما ر به دست و پای مردم محکمتر می شود ، در مقابل بی تفاوت باشند یا به همایت همان رویّه برخیزند .

صحیفۀ امام ؛ ج18، ص471

خلع سلاح فکری

یکی ا ز نقشه های آنان، کشیدن جوانان به مراکز فحشا بود،  که موفق شدند وکشور ما را از جوانانی که عضو فعال جامعه اند، تهی کردند  و مغزهای آنان رااز قوۀ تفکر، خلع سلاح نمودندکه هرچه از این کشور آفت زده و غرب زده بچاپند و به یغما ببرند ، همگان بی تفاوت باشند.

صحیفۀ امام ؛ ج12، ص  274- 275

***

فساد و فحشا

نسل جوان است که می تواند جلوی این فسادها را بگیرد، جلوی این حمله ها را بگیرد. اینها این نسل جوان را می خواهند مبتلا کنند یا به مواد مخدره یا به آن عیش ونوش که آن هم همان مخدره است. مغز آنها را تهی کنند از آن چیزی مه می توانند عمل بکند. مُهمَلش بار بیارند که دنیا را اگر آب ببرد این آدم را خواب می برد. اگر دنیا بهم بخورد این آدمی که عادت کرد برود در آن مرکز و با فلان آدم غیر عادی چه شود این دنبال او هست . چکار دارد که مملکتش را دارند می برند. جهنم که می برند! این طور بار می آورند ما را که همیشه بی تفوت، جوانهای ما را بی تفوت بار می آورند که هر کاری بشود به من چه ربط دارد

صحیفه امام؛ج11،ص429-430

***

بیگانگی از تفکر و سیاست

این بساطی که اینها درست کرده اند و به آن دامن زده اند و زیادتر از همه در همین زمانهای نزدیک به ما، در این 50 سال و این سالهای اخیر دیگر بیشتر، برای این بود که جوانهای ما را از صحنه خارج کنند

صحیفه امام؛ج8،ص495

***

انقلاب اسلامی و جوانان

پایداری جوانان

امروز ملت ما زنده است. امروز جوانهای برومند ما زنده اند، ایستاده اند. اینها بودند ک ثابت کردند که توپ و تانک اثر ندارد در مقابل ملت ، در مقابل ایمان

صحیفه امام؛ج6،ص309

***

معجزه جوانان

شما جوانان عزیز اثبات کردید که می توانید در مقابل تمام قدرتها ایستادگی کنید و می توانید کشور خودتان را حفظ کنید...شما جوانان از روز اول ثابت کردید تعهد خودتان را به خدای تبارک و تعالی و به دیانت اسلام و بر همان امر باقی هستید و امید است که تا آخر باقی باشید و فرزندان شما و سلف شما هم با همین ایده باقی باشند و ایران و اسلام را بیمه کنند. برای همیشه، شما ثابت کردید که هرچه را بخواهید می توانید ایجاد کنید. شما یک معجزه ای در دنیا به ظهور رسانیدید که آن معجزه قدرت الهیدر بشر بود شما در مقابل تمام قدرتهایی که می خواستند ایران را و ایرانی را ببلعند و می خواستند ذخایر شما را غارت کنند ایستادید و مقابله کردید و پیروز شدید.

صحیفه امام؛ج16،ص75-76

***

عشق به شهادت

ملتی که با دادن بهترین جوانان خود با سرافرازی مخالفت و تنفر از دستگاه جبار ادامه می دهد پیروز است. ملتی که حتی بانوان محترمه اش با تظاهرات محجوبانه بیزاری خود را از رژیم شاه اعلام می کند پیروز است. ملتی که مادران و خواهران شیردلش افتخار به مرگ جوانان برومندش می کنند، که در صف شهداء هستند ، پیروز است. ملتی که جوانان و دانشجویان داخل و خارج  کشورش مجال تفکر را از شاه و اربابانش سلب کرده، پیروز است.ملتی که با همه تشبثات شاه و دارو دسته اش در آمریکا با تظاهرات پر شور و رعد آسای جوانا ن رشیدش در مقابل کارتر و شاه، کاخ سفید را به لرزه در آورده و تنفر خود را نصیب آنان کرده ، پیروز است. صحیفه امام؛ج3،ص316

***

تحول عرفانی

خدای تبارک و تعالی با قدرت غیبی خودش به این ملت عنایت فرمود و این جوانها را متحول کرد به یک انسانهای عارف مسلک که برای خدای تبارک و تعالی از جانشان می گذرند.

صحیفهامام؛ج17،ص313

وحدت کلمه جوانان

ما امیدواریم که با همت والای شما جوانان ، بانوان و جوانان دیگر ، این راه را به آخر برسانیم. شما دیدید که با وحدت کلمه و با اتکاء به خدای بزرگ و تعالی تا اینجا آمده اید و این نهضت را به این مرتبه رساندید؛ و این مرحله را باید به آخر برسانید. ان شاءالله خداوند به شما توفیق بدهد که وحدت کلمه خودتان را و اتکاء به خدای بزرگ را حفظ کنید ... من به شما جوانان محترم باز هم تذکر می دهم. که این وحدت کلمه خودتان را از دست ندهید.

صحیفه امام؛ج6،ص508-509

***

سراب غرب

جوانان عزیز ما که سرمایه های میهن هستند، باید بدانند که رفتن به غرب و شرق برای آموختن علوم مختلف آنان را از رسیدن به مقصود، که استقلال و آزادی است باز میدارد، و وابسته ترشان خواهد نمود ، دشمنان ما ،که به کشورمان چشم طمع دوخته اند ، هرگز نخواهند گذاشت ما استقلال پیدا کنیم و از وابستگی رها شویم باید به خود تلقین کنیم که در غرب هیچ خبری جز عقب نگه داشتن ما از قافله تمدن و تعالی نیست. و باید همه بدانیم که دشمنان غارتگر ما چشم طمع به دانشگاههادوخته اند که ولو در آینده ای دور به دانشگاهها رخنه کنند و جوانان پاکدل را با افسانه ها و دروغ پردازیها منحرف نمایند، و راه را برای خود و چپاولگریها و استثمارها باز نمایند.

صحیفه امام؛ج18،ص339

***

استقامت و پایداری

شما جوانان باید اراده خود را قوی کنید تا در مقابل هرظلم و بیدادگری ایستادگی نمایید، و جز این چاره ای ندارید: حیثیت شما، حیثیت اسلام است، و حیثیت ممالک اسلامی، بسته به این است که ایستادگی و مقاومت نمایید.

جهاد اکبر،ص62

***

رشد جوانان

من به همه مسئولین و دست اندرکاران سفارش می کنم که به هرشکل ممکن وسایل ارتقای اخلاقی و اعتقادی و علمی و نری جوانان را فراهم سازید؛ و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزشها و نو آوریها همراهی کنید؛ و روح استقلال و خودکفایی را در آنان زنده نگه دارید. صحیفه امام؛ج21،ص96

***

جوانان و سرافرازی اسلام

اینجانب  به ملت ایران برای داشتن چنین جوانان برومند و متعهد و فداکاری که نظیر آنان را در جهان سراغ ندارم و تاریخ هم نشان نداده است، تبریک و تهنیت عرض می کنم؛ و به اسلام بزرگ برای داشتن این جانبازان در راه حق، که برای اسلام و میهن اسلامی خود از همه چیز خویش می گذرند ، تبریک تقدیم می کنم؛ که اینان نه تنها ایران را در جهان و نسلهای آینده آبرو دادند که اسلام بزرگ، که با تعلیمات و الهامات خود چنین تحول بزرگی را به وجود آورده است، سرافراز نمودند.

صحیفه امام؛ ج18،ص147

***

حافظان استقلال کشور

جوانان متعهد در طول تاریخ و خصوص دانشجویان مسلمان در نسل حاضر و در نسلهای آینده سرمایه های امید بخش اسلام و کشورهای اسلامی هستند، اینانند که با تعهد و سلاح و استقامت و پایداری  می توانند کشتی نجات امت اسلامی و کشورهای خود باشند، و این عزیزانند که استقلال و آزادی و ترقی و ...  مرهون زحمات آنان است. و اینانند که هدف اصلی استعمار و استثمارگران جهانند و هر قطبی در صدد صید آنان است؛ و با صید آنان است که ملتها و کشورها به تباهی و استضعاف کشیده می شوند.

صحیفه امام؛ج15،ص347

***

آبروی انقلاب

این جوانا ن جهادگرند، که بذر انقلاب را در دل هر روستایی می کارند، و با آبادانی مناطق محروم است که هر روستایی و شهری محروم، سربازی می شود پاسدار انقلاب اصیل اسلامی خویش؛...باید اعتراف کرد که اینان بزرگترین آبرو را به انقلاب اسلامی خود دادند و با تعهد به اسلام و ایمان به خدای تعالی در این راه بهترین نمونه و الگو برای همه جوانان مسلمان و متعهد اسلامی گردیدند...، من هرگاه از نزدیک با جوانان پر شور و پر تحرک جهاد سازندگی مواجه می شوم و یا در وسایل ارتباط جمعی آثار ارزنده فرهنگی و عمرانی آنان را شنیده و یا می بینم ، از دل برای موفقیت و سربلندی آنان دعا می کنم آفرین بر شما که اینگونه به اسلام و انقلاب اسلامی آبرو دادید

صحیفه امام16،ص337-338

***

مدارا با جوانان

علما و روحانیون  ان شاءالله به همه ابعاد و جوانب مسئولیت خود آشنا هستند ولی از باب تذکر و تاکید عرض می کنم امروز که بسیاری از جوانان و اندیشمندان در فضای آزاد کشور اسلامیمان احساس می کنند،  که می توانند اندیشه های خود را در موضوعات و مسایل مختلف اسلامی بیان دارند با روی گشاده و آغوش بازحرفهای آنان را بشنوند. و اگر بیراهه می روند با بیانی آکنده از محبت و دوستی راه راست اسلامی را نشان آنها دهید. و باید به این نکته توجه کنید که نمیشود عواطف و احساسات معنوی و عرفانی آنان را نادیده گرفت و فوراً انگِ التقاد و انحراف بر نوشته هایشان زد و همه را یکباره به وادی تردید و شک انداخت. اینها که امروز اینگونه مسائل را عنوان می کنند مسلماً دلشان برای اسلام و هدایت مسلمانان می تپد ، والا ادعایی ندارند که خود را با طرح این مسائل به دردسر بیندازند. اینها معتقدند که مواضع اسلام در موارد گوناگون همان گونه ای است که خود فکر می کنند. به جای پرخاش و کنار زدن آنها با پدری و الفت با آنان برخورد کنید.

صحیفه امام؛ج21،ص98-99

***

 

 

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:11:20
طلوع خورشید 05:42:48
اذان ظهر 12:36:08
غروب خورشید 19:29:43
اذان مغرب 19:47:20
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟