وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

لقب مفید را چه کسی به شیخ داد.

لقب مفید را چه کسی به شیخ داد.
زمان انتشار :
چهارشنبه 14 اسفند 1392 | 23:19
در اواخر ماه صفر سال ۴۱۶ هجری، نامهای از طرف حضرت ولیعصرعجلّ الله تعالی فرجه الشریف برای وی فرستاده شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

در تاریخ پنجشنبه بیست و سوم ذیالحجه سال ۴۱۲هجری قمری، فرمان دیگری از پیشگاه مقدس اباصالحالمهدیعجلّ الله تعالی فرجه الشریف به افتخار شیخ مفید صادر شد، برخی بر این باورند که در طول ۳۰سال،۳۰توقیع و نامه شریف از ناحیه مقدس حضرت ولیعصرعجلّ الله  برای شیخ مفید صادر شده که در عنوان بسیاری از آنها این جمله نورانی دیده میشود:«

برادر گرامی و استوا  :شیخ مفید
اما به راستی شیخ مفید چه ویژگیداشت که این گونه مورد محبت امام زمان خویش قرار میگیرد، در ادامه نگاهی اجمالی به زندگانی کسی میاندازیم که حضرت مهدی عجلّ الله تعالی فرجه الشریف او را برادر خویش میداند:

شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان عکبری در یازدهم ذیقعده سال ۳۳۶هجری قمری در عکبرای بغداد، پا به عرصه هستی گذارد، از آن جا که پدر او شخصی پارسا و مذهبی بود و به تعلیم و تربیت، اشتغال داشت، لقب «ابن المعلم» گرفته بود و البته «عکبری» و«بغدادی» نیز دو لقب دیگر او بودند.

وی دوران کودکی خود را در تحت تربیت و تعلیم پدر مذهبیاش گذراند و به گونهای مراحل حفظ حدیث و اصول تحدیث و فهم آنها را سریع فرا گرفت که در پنج سالگی، برای او از «ابن ابی الیاس» اجازه روایت گرفتند یا در حالیکه هفت سال و چند ماه بیشتر نداشت، از «ابن سماک» نقل روایت کرده است.

او از محضر بیش از هفتاد نفر از بزرگان شیعه، بهره علمی برد و در دانشاندوزی، مرز و حدی نمی‌‌شناخت.

لقب مفید را چه کسی به شیخ داد.

در اواخر ماه صفر سال ۴۱۶هجری، نامهای از طرف حضرت ولیعصرعجلّ الله تعالی فرجه الشریف برای وی فرستاده شد که در آن ضمن ستایش و تکریم وی، برای اولین بار، لقب )مفید) به او داده شد. این نامه با عبارات زیر شروع میشود: «للاخ السدید و الولی الرشید الشیخ المفید…»

همچنین در توقیعی دیگر با لطفی افزونتر در پنجشنبه۲۳ذیالحجه هجری با این عبارت: «بسمالله الرحمن الرحیم، سلام الله علیک ایها الناصر للحق، الداعی الیه بکلمه الصدق…» عظمت آن عالم فرزانه، به شیعیان ثابت شد.

متن توقیع امام زمان عجلّ الله تعالی فرجه الشریف به مفید امتش در ۲۳ذیالحجه

درود خدا بر تو ای یاری رسان حق! و آنکه با گفتار راستین و شایسته، مردم را به سوی حق فرا میخوانی!

ما در نامه خویش به سوی تو، خدای جهان آفرین را که خدایی جز او نیست )و) خدای ما و خدای نیاکان ما است، سپاس میگذاریم و از بارگاه با عظمتش بر سرور و سالارمان محمدصلّی الله علیه و آله و سلّم آخرین پیام آور خدا و خاندان پاک و مطهرش، درودی جاودانه میطلبیم.

و بعد! دوست راه یافته به حقیقت! خداوند بدان وسیلهای که به سبب دوستان ویژه خود، به تو ارزانی داشته است، وجودت را حفظ و تو را از نیرنگ دشمنانش حراست فرماید.

چرا امام زمان عجلّ الله تعالی فرجه الشریف محل سکونتش را به شیخ مفید گفت:

ما ناظر نیایش)عارفانه و راز و نیاز پرشور و پراخلاص) تو با خدا بودیم و از خدای جهان آفرین برآورده شدن آن)خواستهات) را خواستیم.

ما اینک در قرارگاه خویش، در مکانی ناشناخته بر فراز قلهای سر به آسمان کشیده، اقامت گزیدهایم که به تازگی به خاطر عناصری بیداد پیشه و بی ایمان، بناگزیر از منطقهای پر دار و درخت به این جا آمدهایم و به زودی از اینجا نیز به دشتی گسترده که چندان از آبادی به دور نیست، فرود خواهیم آمد و از وضعیت و شرایط آینده خویش تو را آگاه خواهیم ساخت تا به آن وسیله در جریان باشی که به خاطر کارهای سازنده و شایستهات نزد ما مقرب هستی و خداوند به مهر و لطف خود، تو را به انجام و تدبیر این کارهای شایسته توفیق ارزانی داشته است.

از این رو تو که خدای جهان آفرین با چشم عنایتش که هرگز آن را خواب نمیگیرد، وجودت را حفظ کند، باید در برابر فتنهای که جان آنان را که آن را در دلهایشان کشتهاند، به نابودی خواهد افکند، باید بایستی! و باید باطل گرایان بداندیش را بترسانی! چرا که از سرکوبی آنان، ایمان آوردگان، شادمان و جنایتکاران، اندوه زده خواهند شد.

هنگامی که حضرت مهدی عجلّ الله تعالی فرجه الشریف خبر از واقعهای به شیخ مفید میدهد.

و نشانه حرکت و جنبش ما از این خانهنشینی و کنارهگیری، رخداد مهمی است که در سرزمین وحی و رسالت، مکه معظمه، از سوی پلیدان نفاق پیشه و نکوهیده، رخ خواهد داد، از جانب عنصری سفاک که ریختن خونهای محترم را حلال شمرده و به نیرنگ خویش، آهنگ جان ایمان آوردگان خواهد کرد، اما به هدف ستمبار و تجاوزکارانه خویش دست نخواهد یافت، چرا که ما پشت سر توحیدگرایان شایستهکردار، به وسیله نیایش و راز و نیازی که از فرمانروای آسمان و زمین پوشیده نمیماند، آنان را حفاظت و نگهداری خواهیم کرد.

راهکارهای امام زمان عجلّ الله تعالی فرجه الشریف برای درامان ماندن از فتنههای عصر غیبت برای شیعیانش

بنابراین قلبهای دوستان ما به دعای ما به بارگاه خدا، آرامش و اطمینان یابد و آسوده خاطر باشند که خداوند آنان را بسنده است و گرچه درگیریهای هراسانگیزی، آنان را به دلهره میافکند، اما از گزند آن عنصر تبهکار در امان خواهند بود و سرانجام، کار با دست توانا و ساخت تدبیر نیکوی خدا تا هنگامی که پیروان ما از گناهان دوری گزینند- شایسته و نیکو خواهد بود.

هان ای دوست پراخلاص که همواره در راه ما بر ضد بیدادگران در سنگر جهاد و پیکاری! خداوند همان طور که دوستان شایستهکردار پیشین ما را تأیید فرمود، تو را نیز تأیید کند! ما به تو اطمینان میدهیم که هر کس از برادران دینیات، پروای پروردگارش را پیشه سازد و آنچه را به گردن دارد به صاحبان حق برساند، در فتنه نابود کننده و گرفتاریهای تیره و تار و گمراهگرانه، در امان خواهد بود و هر آن کس که در دادن نعمتهایی که خداوند به او ارزانی داشته، به کسانی که دستور رسیدگی به آنان را داده است، بخل ورزد، چنین کسی در این جهاد و سرای دیگر، بازنده و زیانکار خواهد بود.

دلایل تاخیر ظهور از زبان حضرت حجت عجلّ الله تعالی فرجه الشریف

دوست واقعی! اگر پیروان ما که خدای آنان را در فرمانبرداری خویش توفیق ارزانی بدارد به راستی در راه وفای به عهد و پیمانی که بر دوش دارند، همدل و یکصدا بودند، هرگز خجستگی دیدار ما از آنان به تأخیر نمیافتاد و سعادت دیدار ما، دیداری بر اساس عرفان و اخلاص از آنان نسبت به ما، زودتر روزی آنان میگشت.

از این رو )باید بدانند که) جز برخی رفتار ناشایسته آنان که ناخوشایند ما است و آن عملکرد را زیبنده اینان نمیدانیم، عامل دیگری ما را از آنان دور نمیدارد، خداوند ما را در یاری بسنده و نیک، کارساز است و درود او بر سالار و هشدار دهنده ما محمدصلّی الله علیه و آله و سلّم و خاندان پاکش باد!

منبع: کتاب«احتجاج» طبرسی جلد۲صفحه

مبشراتظهور5
ظهور موعود منتظر, امام مهدی عجلّ الله تعالی فرجه الشریف نزدیک استعالم فرزانه شیخ عبدالحمید مهاجر عراقی، از سخنرانان سرشناس جهان عرب، که تحقیقات و تألیفات زیادی دارد، چندی قبل در سخنرانی با موضوع عصر امروز بیان داشته اند:همه ما می دانیم که در آخرالزمان زندگی می کنیم و ظهور موعود منتظر, امام مهدی عجلّ الله تعالی فرجه الشریف نزدیک است و با نزدیکی ظهور آن حضرت, ظلم و فساد و همچنین فشار بر شیعه اهل بیت علیهم السّلام افزون می شود؛ روند  پاکسازی زمین به عنوان مقدمه ای از روند مقدمه سازی ظهور شریف و مبارک آن حضرت, به خواست خدا در حال انجام شدن است؛ و همه آرزویم این است که شیعیان خود را برای همراهی امام به بهترین وجه آماده سازند. پس چگونه به زودی امام را ملاقات خواهیم کرد در حالیکه به گناه و معصیت آلوده ایم. از خداوند می خواهم که همه ما را هدایت فرماید و بر نصرت حق موفق مان بدارد و توبه ی ما را بپذیرد.

منبع:۱-سایت شیخ عبدالحمید مهاجر

جنگ های آخرالزمانی عل یه اسرائ یل به پشت درب رس یده است. و اما  یک بشارت متفاوت:«گرشون سالومون»  یکی از رهبران  یهود یان تندرو است که رئ یس  یک گروه افراطی ضداسلامی ن یز می باشد. وی تمام تلاش خود را معطوف به ا ین ساخته که مسجدالاقصی )قبه الصخره  یا حرم الشر یف) را تخر یب و به جای آن معبد سوم  یهود یان را بنا کند. م یزان عداوت ا ین شخص نسبت به مسلمانان تا حدی است که دادگاهی در اسرائ یل او و گروهش را از ورود به محوطه مسجدالاقصی ممنوع اعلام کرده است. وی چندی قبل در پ یامی فوری به همه جهان یان چن ین اعلام داشته است: فشار بر روی اسرائ یل در ا ین روزگار از ناح یه شرق و غرب, نشان دهنده ی جنگ های آخرالزمانی ملت ها عل یه اسرائ یل است که پ یامبران بنی اسرائ یل آن را از پ یش اعلام کرده بودند و هم اکنون به پشت درب رس یده است. اسرائ یل و حت ی تمام جهان, هم اکنون در حال تجربه ی بحرانی تر ین زمان خود در طول تار یخ بشر است. ابرهای س یاهی که در برابر اسرائ یل قرار گرفته است, چه کسان ی هستند؟ رئیس جمهور ا یران), احمد ی نژاد, بارها و بارها اعلام کرده که هدف اصلی اش حذف اسرائ یل از نقشه جهان است. قلب من گواهی می دهد که تمامی حوادث, چه طب یعی و چه حاصل از رفتارهای غ یراخلاقی بشر و  یا ترورهای بی رحمانه, همگی علا یم هشدار دهنده ای از قر یب الوقوع بودن قضاوت نها یی است. من از تمامی جهان یان می خواهم که هم اکنون و بدون ه یچ تأخ یری, به ما کمک کنند تا از ا ین بحرانی تر ین رو یداد تار یخ بگذر یم. منبع: 1- متن کامل سخنرانی گرشون سالومون ترس از ظهور امام زمان عجلّ الله تعالی فرجه الشریف باعث شده که ابرقدرتها در منطقه خاورمیانه حضور جدی داشته باشند. حجت الاسلام دکتر سید محمد حسینی قزوینی، رئیس مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصرعجلّ الله تعالی فرجه الشریف است. ایشان در سلسله نشستهای مهدویت که در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می شود، اظهار داشت: موعودگرایی در نیم قرن اخیر با یک رویکرد ویژهای در عرصه سیاست جهانی مطرح شده است، حتی برخی مرتاضان هندی نیز پیشبینی کردهاند که درآیندهای نه چندان دور فردی در خاورمیانه از کشور عربستان ظهور خواهد کرد که مجهز به مدرنترین تجهیزات نظامی روز دنیاست و ابرقدرتهای شرق و غرب را در هم خواهد کوبید.همین پیشگوییها امروز ابرقدرتها را بر آن داشت تا در خاورمیانه حضور فعال نظامی و سیاسی داشته باشند، انگیزه اصلی حضور آنها در منطقه ترس و وحشتی است که از ظهور مهدویت در خاورمیانه دارد. ترس از ظهور امام زمان عجلّ الله تعالی فرجه الشریف باعث شده که ابرقدرتها در منطقه خاورمیانه حضور جدی داشته باشند.امروز قضیهای که از مهدویت مطرح است متفاوت از مهدویت چند سال پیش است، امروز مهدویت به عنوان یک فرآیند اجتماعی و سیاسی در عرصه جهانی مطرح است.  نشانههای ظهور، شروع به روی دادن کردهاند. استاد مجتبی الساده، از عالمان محقق و نویسنده شیعی جهان اسلام و مقیم عربستان سعودی است که تاکنون کتب و مقالات ارزشمندی از ایشان حول موضوع مهدویت و نشانههای ظهور منتشر شده است است. کتاب«شش ماه پایانی» که توسط نشر مؤسسه موعود عرضه گردیده ترجمة اثر«: الفجر المقدس و إرهاصات الیوم الموعود» از ایشان است که تقویم حوادث شش ماه پایانی غیبت و معاصر ظهور امام مهدی عجلّ الله تعالی فرجه الشریف در آن به تصویر درآمده است. در اینجا بخشی از گفتگوی ایشان را که در بهمن 1388 انجام شده است آورده ایم: در زمان کنونی، هنگامی که حوادث منطقه خاورمیانه را بررسی میکنیم و اوضاع سیاسی و نظامی آن را مورد مطالعه قرار میدهیم، درمییابیم که نشانههای ظهور، کمکم شروع به روی دادن کردهاند و نشانههای آغازین پیدایش هسته نیروهای سیاسی مورد نظر در آن مدت، قابل مشاهده است. ما همچنین، نشانههای جریانهای رقیب را که با حوادث ظهور و نشانههای آن در ارتباط هستند حس میکنیم. از جمله آن نشانهها:

جریان اوّل: یاران امام، که یمانی و خراسانی هستند. بسیاری از مؤمنان بر این باورند که حوادث کنونی یمن و جنگ با حوثیها، نشانههای آغازین خروج یمانی است. همچنین دخالت حکومت عربستان در این جنگ و حمایت معنوی ایران از حوثیها، آغاز ایجاد و فراهم آوردن جوّ مناسب برای حوادث در آینده است.

جریان دوم: دشمنان امام به رهبری سفیانی، همپیمان یهودیان و غرب که کینه شدیدی نسبت به اهل بیت علیهم السّلام و پیروانشان دارند. به همین دلیل، درمییابیم که پس از حوادث عراق )سقوط نظام صدام) یک همپیمانی میان بعثیها و تکفیریها در منطقه، ضد شیعه وجود دارد و این خود شاهدی مبنی بر آغاز نشانهها و آماده ساختن جوّ مناسب برای خروج سفیانی و پیدایش و رشد جریان او و روی دادن حوادث آینده، آنگونه که در روایات در مورد شام و عراق و حجاز آمده است. از اینجا درمییابیم که این منطقه، میدان جنگهای متعدد و مهمی است و حوادث کنونی و اتفاقاتی که در حال حاضر در حال روی دادن است، خود مقدمهای برای عدم استقرار سیاسی است که در روایات آمده است.از سوی دیگر برخی از مؤمنان و کسانی که حوادث پرونده هستهای ایران را دنبال میکنند و نیروهای استکباریبه مخالفت با آن میپردازند، اعتقاد دارند که این حوادث با جوّی که در روایت امام باقر علیه السّلام آمده، مرتبط است. ایشان فرمودهاند: «گویی قومی را میبینم که از مشرق خروج کردهاند، خواهان حق میشوند اما حق به آنها داده نمیشود. پس بار دیگر آنها خواهان حق میشوند اما به آنها داده نمیشود. هنگامی که آنها این را میبینند، شمشیرهایشان را بر دوش میگذارند و آنچه که خواستهاند به آنها داده میشود و آنها نمیپذیرند تا آنکه قیام میکنند و آن را فقط به صاحب شما میدهند. کشتهشدگان آنها، شهیداند، اما اگر من آن زمان را درک میکردم، خود را برای صاحب این امر نگه میداشتم».

منبع: ماهنامه موعود شماره 108

آخرین نبرد تاریخ )نبرد نهایی حق و باطل) دو برادر بودند. دو مرد از یک پدر و مادر. کس دیگری پیرامونشان نبود. انگار زمین بود و آن دو برادر. آندو بر سر مسئله ای کوچک اختلاف کردند. شیطان که از درگاه خداوند رانده شده بود، مهلت یافت تا در زمانی معین هرچه در توان دارد برای ممانعت از ابراز دوستی بنده به حق و ایفای عهد الست بکار بندد. یک برادر )قابیل نام) اسیر وسوسه شیطان گشت و برادر دیگر )هابیل) را کشت. اولین جنگ در زمین بین دو برادر رخ داد. ریشه جنگهای تاریخ در این واقعه نهفته است. حرص، آز، خودبرتربینی، انحصارطلبی، وسوسه شیطان و ... منشاء جنگهاست؛ مگر نه این است؟ فرزندان آدم در زمین آنچنان با یکدیگر بیگانه گشتند که گویی هر کدام از جهانی دیگر آمده اند و با موجودی از هر حیث بیگانه با خویش روبرو گشته اند. جنگ ها بر سر قدرت، منابع، ثروت، و تصاحب خاک شروع شد. اولین آثار حک شده ی انسان بر سنگها و اشیاء قبل از پیدایش خط، حکایت از جنگ دارد. جنگ بیشترین اثر و نقش آفرینی را در زندگی بشر داشته است؛ و زمانی که بشر قادر شد تا اثر مکتوبی از خود به جا بگذارد, از اولین آثار مکتوب تاکنون متأسفانه این جنگها هستند که نقاط برجسته تاریخ بشر محسوب می شوند و در بیشتر موارد, موضوع بررسی مورخان را تشکیل می دهند. اگر چه وجه غالب جنگهای تاریخ, بر پایه ی برادرکشی، غارت و تسلط بر منابع بوده است که این خود انحرافی آشکار از مدار حقیقت و انسانیت به حساب می آید؛ در مقابل بودند جنگ هایی که هدفشان بر چیدن ظلم و اشاعه عدل و داد بوده است. جنگ هایی که توسط برخی از انبیاء و جانشینان برحق شان رخ داده است، تمامی از مصادیق جنگ بین حق و باطل بوده است. جانسوزترین و زیباترین آنهاکربلای سال 61 هجری بوده است. روزی که حسین علیه السّلام وارث آدم به اتفاق خانواده و اصحاب باوفایش پای در رکاب نهاد و با ظالم ترین و شقی ترین انسانهای زمانه خود جنگید. نبرد عاشورا بارزترین جلوه نبرد حق و باطل بوده است.در این میان, تمامی پیامبران جدای از تمرکز بر عصر خود, نگاهی به آخرالزمان داشته اند و بشارت کسی را داده اند که او ذخیره خداوند در زمین و بپا دارنده ی ارزشهای دینی و انسانی، عدل و داد, و صلح و برادری در زمین است. آزادگان و احرار تاریخ, وقتی در ضیق فشار زمانه قرار می گرفتند و هیچ راهی برای مسدود کردن شعاع ظلم نمی یافتند، اگر چه با همه توانشان به مقابله با ظلم می رفتند، لیک وقتی که پرهای پروازشان در چنبره ی ستم دژخیم می شکست, منجی را فریاد بر می آوردند و در آخرین دقایق نبرد با خود می گفتند: او روزی خواهد آمدو به ظلم ظالمان و ستم ستمگران پایان خواهد داد. او آمال و آرزوی ما و نقطه امید همه حق طلبان و مظلومان تاریخ است.قرن ها و قرن ها از اولین جنگ تاریخ می گذرد. جنگ های بزرگ تاریخ مکتوب شدند و هر کدام تجربه نبرد بعدی گردیدند؛ دو جنگ بزرگ جهانی, جنگ هایی که پس از جنگ دوم تاکنون سیاره  زمین را در بر گرفته اند و هنوز و هر روز در گوشه ای از زمین جنگی، و غارتی و کشتاری در حال رخ دادن است.اما نوید که دیگر چیزی به پایان نبردهای تاریخ نمانده است. آخرین نبرد بین حق و باطل در حال رخ دادن است. علایم ظهور هویدا شده، و بشارت ها به میان آمده است. بشر به گونه ای ناخود آگاه به سمت گفتگو و پرداختن به مسائل آخرالزمانی هدایت شده است. فیلم ها، مقالات، بررسی ها در حوزه های علمی و دانشگاهی پیرامون آخرالزمان، گفتگو در حوزه های سیاسی جهان پیرامون آخرالزمان، هر قوم و ملتی را متناسب با اعتقادات، فرهنگ و باورهایشان تحت تأثیر قرار داده است؛ و می رود تا به زودی, اگر خدا بخواهد, آخرین نبرد تاریخ شکل بگیرد: نبرد بین حق و باطل. نبردی تعیین کننده که به موجودیت ظلم پایان خواهد داد؛ و این, شیطان را که به پایان مهلت تعیین شده اش نزدیک می شود سخت به تکافو انداخته است تا با همه توان و انرژی خود و اذنابش مانع تحقق این حقیقت گردد.عزیزان! جهان ما آبستن تحول عظیمی است که هر سال بر شتابش به سمت پیچیده تر شدن و بحرانی تر شدنش افزوده می شود.این اراده خداوند است که زمین را به صالحان به ارث واگذارد. پس در این عصر ظهور،  که هر انسانی تعیین می کند که متعلق به کدام صف است،  بیاییم ما نیز به درستی صف خود را شناسایی و آماده قرار گرفتن زیر پرچم «البیعت لله» امام زمان عجلّ الله تعالی فرجه الشریف و مولای خویش گردی.  حجت الاسلام علی کورانی :آنطور که ما فهمیدیم علامات نزدیک هستند، و الان ما در عصر ظهور هستیم. حجت الاسلام شیخ علی کورانی عالم و محقق شیعه اهل لبنان و مؤلف کتاب عصر ظهور در مصاحبه با ماهنامه موعود که در شماره 70 آمده است, چنین بیان نمودند: حکومت جهانی حضرت چه هنگام محقق می شود؟ ما از این که درباره تحقق زمان ظهور به طور قطع سخن بگوییم نهی شده ایم ولی در نزد شیعه علاماتی برای ظهور است که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم السّلام آنها را ذکر کرده اند، آنطور که ما فهمیدیم این علامات نزدیک هستند، و الان ما در عصر ظهور هستیم، اما تعیین وقت ظهور ممکن نیست. منظورم توقیت نیست، منظورم این است که در چه برهه ای از تاریخ و در چه شرایطی خاص ظهور انجام می گیرد. منظورتان حوادث و اتفاقات سال ظهور است؟ بله، دقیقا. جریانات زیادی به وقوع می پیوندد، من معتقدم، تمرکز سیاست جهانی در عراق مسئله مهمی است، عصر ما با هر عصری فرق می کند؛ چرا که انقلاب ایران پرونده شیعه در جهان امروزی را باز کرده و نشان داده است که در سیاست جهانی چیز جدیدی است، حوادث و اتفاقاتی که در این عصر افتاده است نزد شیعه از علامات ظهور است. از ماه رجب تا محرم حوادثی پیش می آید )6 ماه قبل از ظهور) ما روایاتی هم در این زمینه داریم، که مثلاً در رجب یمانی و سفیانی می آید یا اینکه خداوند متعال در یک شب امرش را ظاهر می کند و همچنین داریم که ایشان در هشت ماه به طور خیلی سریع، بر مناطق اسلامی جهان تسلط می یابد، و همچنین از عقاید شیعه است که اتفاقاتی می افتد که شهرها و حکومتهای اسلامی طی آن حوادث به بن بست می رسند، این بن بست و گره فقط به دست حضرتعجلّ الله تعالی فرجه الشریف باز می شود، پس حوادثی که منجر به ظهور حضرت می شوند زیاد هستند مثلاً در تفاسیر ذیل آیه «سنریهم آیاتنا فی آفاق و فی انفسهم» آمده است که ممکن است منظور از «آیاتنا فی آفاق» علاماتی مختلف مثل باد و... باشد، همچنین در شهرها حکامی وجود دارند که از اطاعت حضرت سرباز می زنند. ویژگیها و خصائص حکومت جهانی حضرت چیست؟ البته محدود کردن ویژگیها و خصائص حکومت حضرت سخت است اما آنچه که هست این است که همه چیز جدید است، همه حکومت حضرت جدید است، من معتقدم که حکومت، دنیا، زندگی، شناخت، و نظام، همه چیز جدید است، همه حکومت حضرت جدید است، ما به هیچ عنوان نمی توانیم حکومت حضرت را با آن چیزی که الان از حکومتها می دانیم مقایسه کنیم و حتی نمی توانیم حکومت حضرت را توصیف کنیم. برای مثال: قوانین، وزارت داخلی، وزارت خارجی، آزادی، همه اینها در حکومت حضرت به طور دیگری هستند. مثلاً وضع اقتصادی کاملاً فرق می کند، تعاملات، فهم مردم، شناختشان، همه اینها، همه این ها جدیدند. اگر بخواهیم مصداقی بحث کنیم، مثلاً ویژگیهای اقتصادی زندگی در آن دوران را بفرمائید؟ ما نمی توانیم اقتصاد الان را با اقتصاد حکومت حضرت مقایسه کنیم، ببینید، مثلاً داریم که در آن زمان زمین هر چه دارد بیرون می ریزد، طلاها و گنجها از زمین خارج می شوند دیگر در زمین نباتاتی وجود ندارد، وضع اقتصادی، علمی، رفت و آمد در زیرزمین و در آسمانها همه چیز جدید است. مثلاً داریم که در راه بین عراق و حجاز رودها و سرسبزیهایی است ولی الان صحراست، من از عراق به حجاز رفتم با یک ماشین، 7 روز طول کشید، سه روزش را فقط تیمم می کردیم برای نماز، چگونه نهرها و سبزه هایی وجود خواهد داشت؟ همه چیز عوض می شود، همه چیز. دوران قبل از ظهور علائم چگونه است؟ دقیقا مثل الان. ان شاءاللّه ، گفتم، مسلمانها به یک راه بسته می رسند، نظامهای جهانی همه شان شفاف می شوند، زمین پر از ظلم و جور می شود حتی ظلم و ستم آمریکا را در خانه هایمان حس می کنیم.مردم از دین فرار می کنند و در اینجاست که یک توجه عمیقی به دین می شود و مردم پیوسته نام حضرت را می برند و نام او را به نیکی یاد می کنند. چطور در آن فضای که همه اش ظلم و فساد و جور است ما می توانیم یک فضای جدید ببینیم؟ البته، انحراف هست اما در یک زمانی مردم ناجی و نجات را می خواهند، اینهایی که دین دارند خواستار نجات می شوند البته کمند، ولیکن مردم نظامها و افکار موجود را طرد می کنند نظام سرمایه داری، کمونیست، دموکراسی و... و از چیز جدیدی آگاه می شوند و...وقتی حکومت حضرت به پا می شود چه کسانی متنعم و بهره مند می شوند؟ شیعیان، مسلمانها، موجودات؟؟شیعیان، حاکمان در روی زمین می شوند، اما کدام شیعه؟ خیلی از شیعه ها مخالف حضرت می شوند، و خیلی از غربیها با امامند، و با او همراهند، پس اینجا ما یک تغییری در حرکت شیعه داریم، اما کسانی که شیعه هستند که در ماههای اول دور ایشان جمع می شوند، اینها همان حاکمان جهان هستند، تبعاً 313 نفر هستند، اینها کسانی هستند که خداوند آنها را از اقصی نقاط دنیا انتخاب می کند. این313 نفر را آیا می شود در روایات پیدا کرد که چه کسانی هستند؟  از اقصی نقاط دنیا هستند، روایاتی که می گویند از تهران 5 نفر، از گیلان 5 نفر، از بحرین فلان مقدار و... اصلاً سند ندارند. روایاتی هم که شهرهای اینها را مشخص می کند اصل نیستند. حتی برای یکی از علمای شیعه این چیزها ثابت نشده است، و نص روایی قطعی که ما داریم این است که خداوند آنها را جمع می کند در یک شب از اطراف دنیا. آیا این 313 نفر خصوصیتهای خاصی دارند؟ زبان امام را می فهمند، او را می شناسند، و به او اعتقاد دارند، و فدایی او هستند، درجه اخلاصشان بسیار بالاست. آیا می شود الان کسی در مسیری قدم بردارد که احتمال بدهد شاید یکی از صحابه امام باشد؟بله، ممکن است، لکن کسی جز خدا آنها را نمی شناسد، چون خداوند آنها را انتخاب کرده است برای حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف، اصحاب حضرت مثل انبیاء هستند که خداوند آنها را انتخاب می کند و تا آن روز کسی آنها را نمی شناسد، به یک شب در مکه جمع می شوند. مدت حکومت حضرت چقدر است؟ در یک روایتی که از منابع سنی است آمده است که ایشان 7 سال حکومت می کنند. بعدش هم کشته می شند و بعدش قحطانی ظهور می کند. البته این روایت سندی ندارد. شاید اصلش این باشد که صلح با روم 7 سال ادامه پیدا می کند. حضرت مسیح علیه السّلام بین حضرت و روم واسطه می شوند، رومیها 7 سال به صلح پایبندند، ولی بعد از 7 سال آن را نقض می کنند. نزد ما علمای شیعه حکومت حضرت بسیار طول می کشد نمی شود قبول کرد که ایشان 7 سال فقط حکومت می کنند، آنچه که مهم است این است که حکومت حضرت صدها سال طول می کشد و بعدش در عالم وضع دیگری به وجود می آید. بعد از حکومت حضرت چه اتفاقاتی می افتد؟ روایاتی صحیح وجود دارد مبنی بر رجعت امام حسین علیه السّلام و همچنین پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّمو امیر مؤمنان حضرت علی علیه السّلام. روایاتی که می گوید 12 امام برمی گردند؟نه، ما اعتقاد نداریم که همه شان برمی گردند. یعنی فقط امام حسین علیه السّلام برمی گردند؟ امام حسین علیه السّلام اولین کسی است که برمی گردند، بعد پیامبر، بعد امیر مؤمنان و بعد برخی از مردم، چه خوب و چه بد برمی گردند. در روایت داریم وقتی که حکومت حضرت می آید اول جنگ را داریم بعد صلح را؟ درسته؟ بعد از صلح مدتی حکومت می کنند بعد از این مدت رجعت انجام می شود؟ حتماً اول رجعت بعد از آن یک جنگ دیگری داریم؟نه. نزد ما محاکمه است نه جنگ، فقط در زمان حضرت، جنگ دجال را داریم، در اول، 8 ماه اسلام جهان را می گیرد، سپس حضرت مسیح ظهور می کند و صلحی بین او و بین مردم برقرار می شود، صلح 7 سال طول می کشد،  بعد جنگی پیش می آید، جنگ با روم پیش می آید، بعد تمام عالم را می گیرد و بعدش دجال ظهور می کند و بعد از دجال دیگر به عقیده ما جنگی وجود ندارد. چقدر درمنابع شیعی راجع به دجال روایت داریم؟ ما معتقدیم که دجال بعد از ظهور حضرت پیدایش می شود، و سنی ها برخی شان معتقدند قبل از ظهور و برخی می گویند با حضرت می آید. اهل سنت خیلی دجال را بزرگ کرده اند و از آن اسطوره ای ساخته اند، در شیعه اینطور نیست دجال یک شخصیتی حقیقی است که یهودی است و پیروان او ناصبی هستند. ویژگیهای دجال چیست؟ در آن زمان علم تغییر پیدا می کند و رشد پیدا می کند. او از گوناگونی علمها استفاده می کند و همچنین از شعبده و سحر و حرکتی ضد امام را آغاز می کند.آیا می شود از ویژگیهایی که در منابع اهل سنت در مورد دجال داریم بفرمائید؟ سعی می کنند که او را با آمریکا و اسرائیل تطبیق دهند، اما شیعه این را قبول ندارد، دجال بعد از امام است نه قبل ازآن.  در میان اهل سنت نظر واحدی وجود ندارد، بعضی ها می گویند که دجال وجود دارد، و الان درمصر است اسمش هم عبداللّه بن ساعد است. خصوصیات ظاهری ای که می گویند مثلاً فاصله چشمها و... آیا صحیح است.نه صحیح نیست. می گویند دجال قدرتهایی دارد که زنده می کند و می میراند. خیر، اینها صحیح نیستند.فاصله رجعت تا قیامت چقدر است؟ خدا می داند.  آیا فاصله ای هست یا نه؟ البته بله. فاصله زیادی هست. مراحلی طولانی وجود دارد، بعضی ها هم فکر می کنند حضرت مهدی قیام می کنند و قیامش منتهی به قیامت می شود این تصور بسیار ساده ای است. در تمام این مدت امام و حجتی داریم؟ لاتخل الارض من حجة الا اربعین یوما قبل القیامه. پس آن 40 روز چه می شود؟ نمی دانم، این 40 روز خداوند اهل زمین را ترک می کند. این روایت اگر صحیح باشد، نوعی امتحان است. نحوه مرگ یا شهادت حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه اشریف چگونه است؟ یا اینکه می گویند پس از شهادت حضرت تا قیامت امام حسین علیه السّلام زنده اند؟ چنین چیزی نداریم، ما معتقدیم حکومت ایشان آن قدر طول می کشد تا اینکه از پیری ابروهایشان به پائین میل می کند، طبیعی است که می میرند. روایتی نزد شیعه که ایشان کشته می شوند وجود ندارد، من روایتی به هیچ عنوان پیدا نکردم از اهل بیت که ایشان کشته می شوند، اینجور روایات یا روایات مرسله هستند یا اینکه سندی ندارند و یا اینکه از مصادر اهل سنت هستند. ممکنه ایشان به طور طبیعی بمیرند، و اما آن حدیثی که می فرماید «امامها یا شهید شدند یا مسموم» ممکنه بگوئیم، امام از این حدیث مستثنی هستند، ما نمی توانیم حکم کنیم که ایشان کشته می شوند، نصی بر این روایت نداریم. ادله ای را که برای اثبات طول عمر حضرت می آورند این است که حضرت به علم صحت نفس واقفند که چطور می شود این بدن سالم بماند آیا این صحیح است.بله. البته مسأله حضرت ماوراء این مسأله است. برای خداوند خیلی آسان است که عمر کسی را طولانی کند. پس چطور ایشان می میرند؟ به طور طبیعی. روایتی است که می گوید خداوند به عزرائیلمی گوید آیا کسی باقی مانده است، عزرائیل می گوید، خیر، جز خودم، خداوند به عزرائیل می گوید: بمیر، پس او می میرد. مشهور است که یک زن یهودیه حضرت را شهید می کنند آیا این صحیح است؟نداریم، اصلاً پیدایش نکردیم. اصلاً چنین روایتی وجود ندارد، در منابع شیعی ما چنین روایتی وجود ندارد، چه بسا مردم از منابع سنی این روایت را گرفته باشند، اگر هم سندی این روایت داشته باشد ما به آن نرسیده ایم، این هم ممکن است. آیا حضرت خضر هم در آن زمان هستند؟بله. خضر کسی است که علم لدنی دارد.ایشان دستشان باز است، او حق وتو دارد می تواند بگوید فلانی اجازه ازدواج با فلانی را ندارد، فلانی در تهران سکونت نکند و...حضرت خضر تا چه موقعی زنده هستند؟ یک روایتی داریم که می گوید تا قیامت باقی خواهند ماند. یعنی بعد از حضرت هم زنده اند؟بله. آیا ما مجموعه روایاتی داریم که بگوید با چه کیفیتی حضرت جامعه را اداره می کند؟بله. 313 نفر در جهان تقسیم می شوند.  به 313 منطقه و آنجا را اداره می کنند. و هر یک از این اشخاص منطقه ای را اداره می کنند و تمام این حاکمان دائما تسلیم امر امام زمان هستند.آیا اصول و قوانین مشخصی در روایات آمده است؟ ممکن است حضرت برای آنها قانونهایی بنویسند و سپس بگویند.  هرهنگام که در مسئله ای شک کردید پس به کف دستتان نگاه کنید. به وسیله یک معجزه ای آن قانون و مسئله را خواهید فهمید. این نظامی که حضرت بپا می کنند آیا ادامه این وضعیتی است که الان داریم، یا اینکه یک فضای کاملاً جدیدی است؟بله. یک فضای جدیدی است. نظام زندگی جدید است. الان علمی که در نزد ماست 2 علم است. 25علم دیگر به آن اضافه می شود، در واقع یک تحول واقعی است. آیا ممکن است فضای شهری و نظام شهری کاملاً عوض شود؟همه آنها تغییر می کند، الان تهران بعد از 50 سال فرق کرده است و درزمان حضرت باز هم فرق می کند. اصلاً مفهوم شهر، مفهوم دولت، راههای مختلف همه فرق خواهند کرد. در نشانه های ظهور افرادی مثل سید حسنی، سید خراسانی و... داریم، نظر شما چیست؟ چه کسی این ها را گفته است، شما این ها را بزرگ کرده اید، سید حسنی، سید خراسانی، سید حسینی، سید موسوی از کجا آوردید اینها را، در روایات اساسی و اصلی ما چند نفر آمده است: 1. خراسانی؛2. یمانی؛3. سفیانی و همچنین شخصیاتی همچون نفس زکیه. الان یک سری از افراد خاصی را تطبیق می کنند؟ ممکن نیست. می گوئیم ان شاءاللّه . آرزو می کنیم این طوری باشد. بعضی ها قائل هستند که الان سفیانی زنده است؟ من این را از 40 سال پیش دارم می شنوم، می گویند او در یک سپاه سوری است. شیخ بهلول رفت به سوریه و شخصی را در میان سپاه دید و گفت صورت او مثل صورت سفیانی است. البته این خبر دقیقی نیست. صحیح نیست. از نشانه های ظهور آیا چیزی داریم که بگوئیم که الان دقیقا مصداقش این است و اتفاق افتاده است؟

بله. حوادث عراق قطعی است. انقلاب عراق قطعی است. و اتصال عالم به بعضی دیگرش. درباره حوادث اخیر عراق نظرتان چیست؟آنچه که در عراق گذشت، کل قضیه عراق علامت است.روایاتی خاطرتان هست که بعضی از حوادثی که اخیرا اتفاق افتاده است بشود گفت که علامات ظهور هستند؟

در روایتی، شیخ صبانی هست که اهل عراق او را می کشند وقتی که سفیانی خروج می کند و شیخ صبانی همان صدام است و بعضی می گویند مکانش در تکریت است و در دمشق به قتل می رسد. احتمال می دهیم صدام باشد. آیا در مجموعه روایات صحبتی از آمریکا هم هست؟بله. روم با حیله ای در عراق حاضر می شود. روم همان آمریکاست. روم طرف مقابل جنگ با حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف است.

منبع: ماهنامه موعود شماره ۷۰

 

 

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:26:43
طلوع خورشید 05:46:00
اذان ظهر 11:23:09
غروب خورشید 16:59:56
اذان مغرب 17:16:07
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟